www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Strona Główna


Wszystkim Odwiedzającym stronę internetową MIRJAN
niech Pan Bóg błogosławi!Przesłanie z 30.10.2020 - Widzenie: sytuacja na Granicy polsko - białoruskiej.
Przesłania z 30.04.2020 oraz z 09.07.2020 r., które są umieszczone poniżej, nawiązują do naszej aktualnej sytuacji
W zakładce "Ważne" umieszczono wybrane przesłania do Narodu z lat 2015 - 2018.Kraków, 25.05.2022 r.
Kościół oo. Karmelitów „Na Piasku”

(Adoracja)

M.: Jezu, Panie i Królu naszych polskich serc! Czczę Cię, Boże, w Najświętszym Sakramencie, odczuwając Twą obecność
i oczekiwanie na otwarcie serc przychodzących osób. Tak czekasz na każdego proszącego Cię, Panie, o różne łaski, o wysłuchanie.
W ten trudny czas przychodzę ku Tobie z wielkim wołaniem do Twego miłosiernego Serca, abyś wysłuchał, a przybył
ku nam, wołającym Miłosierdzia Twego nad nami tu, w kraju i w świecie. Przybądź, o Jezu Miłosierny,
wysłuchaj proszących i zalęknionych serc pełnych niepokoju, który nie od Ciebie pochodzi.
Błagam Cię, Rabbuni, o Miłosierdzie nie tylko nad Ukrainą, ale nad światem całym. Moje serce krzyczy,
wzywając Twojej litości i miłosierdzia. Konieczna teraz jest nasza przemiana duchowa, poprawa życia
i wiara, że jesteś Zbawicielem, Bogiem Wszechwładnym a Ojcem naszym. Nie wszyscy wybierają jasne drogi
w swym życiu. Dusze zabrudzone, oszołomione pożądaniem bogactw, rozrywką i próżnością życia, należącego
przecież do Ciebie, prawdziwego Ojca, Stwórcy życia na ziemi. W Twej Najświętszej Woli
mieści się wszystko co nam, ludziom, przeznaczone.
To Ty, o Panie Boże, Stwórco, Ojcze Przedwieczny i Sędzio sprawiedliwy a miłosierny, sprawiasz
porządek Swój w świecie, w którym żyjemy. Okaż, o Panie, Swe Miłosierdzie nad nami a Twoja
Sprawiedliwość niech będzie dla nas łagodna.
Przebacz nasze winy, grzechy, a przemieniaj dusze ludzkie, by w światłości dojrzały Twoją
Sprawiedliwość i Miłosierdzie Twoje. Przyjdź, Panie Jezu!...
Matko Chrystusowa, bądź z nami, Twoimi dziećmi i nie opuszczaj, chroń i broń
nas przed ułudą świata, który ulega mgle i ciemnościom duchowym!
Boże, przebacz ludowi Swemu!
Boże, ulituj się nad Swym ludem!
Boże, nie pamiętaj wyrządzanych zniewag!
Boże, nasz Ojcze Miłosierny, ratuj swe dzieci zniewolone grzechem!
Boże nasz, Miłosierdzia nad światem!
Przebacz nam nasze winy, ratuj dzieci Swe, ginące przez wojujące zło!


Pan Jezus

........... Świat przechodzi teraz czas oczyszczenia duchowego.
Wielu musi opuścić tę ziemię, by oczyszczenie tego świata nastąpić mogło.
........ Nie trzeba tobie roztrząsać spraw światowych, które cię niepokoją. Ja jestem
- istotne dla ciebie to zapewnienie Mej Obecności. Nie rozpraszaj się niepokojem w świecie.
Proś tylko swym sercem!... Przebłagaj Mnie, bym był łaskawy światu
i promienie Miłosierdzia Swego wylewał na ziemię, poruszoną i rozpaloną wojnami.

Pokój Mój zapanuje, gdy uznają dusze ludzkie Moje panowanie
– Boga żywego, prawdziwego, w którego władaniu jest cały świat.

Prawo Boże zapanuje!... Taka jest Moja Wola, Wola Ojca waszego,
kochającego Swe dzieci i pragnącego waszych serc, waszej wiernej, prawdziwej miłości.

Ukazane są prawidła życia waszego na ziemi. One mają być przestrzegane
a ode Mnie pochodzące dla dobra waszego prawego, pięknego życia
we wspólnocie serc w Moim Sercu, Stworzyciela i Ojca kochającego Swe dzieci.

M.: Wołam do Ciebie, Ojcze ukochany, uratuj ginący świat!...
Ty jeden, Ojcze Najwyższy wiesz, jak nas uratować i jak ubłagać
Twe Miłosierne Ojcowskie Serce.Kraków, 21.04.2022 r.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
(M.): Klęcząc przed Tobą, Boże utajony, przynoszę w sercu swoim błaganie o pokój na świecie,
zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. U Twych Stóp składam wszystkie prośby, intencje zebrane
dla wydania przed Twym Miłosierdziem.Ustanowione Święto Miłosierdzia Twego, Panie, jest darem
dla biednego ludu, oczekującego Twej Boskiej łagodności, Miłości łaskawej, przebaczającej.
Przebacz, o Panie, ludowi Twemu, przebacz i nie pamiętaj! Zdrój łask z miłosiernego Serca Twego niech
spłynie i spływa na zagubione dzieci Twe, skłócone, agresywne, a gdy spojrzysz na ten tłum - spraw,
by przejrzał i ukoił się bliskością Twą, Panie, a miłosierne Twe wejrzenie wprowadzi pokój,
pojednanie i czystość sumień, bo płomień Miłości Twojej rozgrzeje serca zwaśnionych.
Miłosierny Boże, całym sercem upraszam o łaskę wysłuchania, a wstawiennictwo moje uznaj i przyjmij,
gdy serce człowiecze krzyczy i błaga o ratunek dla świata. Wiem, że nie odmówisz i przyjmiesz prośby
mego serca, a sprawisz, że w cierpliwości i z Miłością ogarniesz świat rozdarty, zwaśniony
a przejrzą ci, którzy stanowią o uporządkowaniu świata wedle Twoich Planów i przykazań.
Wspomóż, o Panie, wysłuchaj wołania ludu Twego o Miłosierdzie Boże dla Twoich dzieci i tych,
którzy przeciwni Twoim zamysłom i przykazaniom. Ty wszystko możesz uczynić. Daj im jeszcze trochę
czasu, by przejrzeli, by zawrócili z dróg swoich a dostrzegli ścieżki wiodące do Nieba.
Jezu, Miłosierny Boże, korzę się u Stóp Twoich, wołając do Serca Twego-
Jezu, Miłosierdzia nad całym światem,
Twego Miłosierdzia wzywamy!
Ulituj się, ulituj nad nami!!!

Chwała Tobie, Królu wieków, Panie Jezu Zmartwychwstały w Mocy Swej
– ukaż się ludowi proszącemu o miłosierne Twe spojrzenie i pomoc.


Pan Jezus
Serce Moje w Miłosierdziu ukazane tobie i z Niego czerpiesz swe bogactwa duchowe. Wysłuchuję cię
pilnie i zawsze oczekuję na wołanie twego serduszka, dziecka Mego oddanego, a tak miłującego Boga i świat cały.
To Moja Miłość mieszka w twym wnętrzu, Moja!!!...Ona jest, a tobie wydana w promieniu gorejącym Boską Miłością.
Ty Ją masz i wydajesz innym w świecie swoim, gdy Ja z tobą, w tobie a dla ciebie i innych, przyprowadzanych ku tobie.
Dzieląc się Moją Miłością otrzymujesz światło Ducha Mego i rozświetla się wszystko to,
co w mroku tonie, gdy zbliżysz się ku ginącemu i ślepemu, zagubionemu w gąszczu ciemnym w świecie.
Proś, proś, Ja wysłuchuję, wysłucham i będę wysłuchiwać, gdy z serca twego krzyk usłyszę.
To Ja przyprowadzam tych, których pragnę, a którzy szukają Mnie, Boga Miłosiernego. Przez przebaczenie
nie zginą,… ale ich wola musi być ukierunkowana ku Mnie, Bogu przebaczającemu, miłosiernemu.
Ja kocham Swe dzieci i ratuję wszelkimi sposobami.
Ciebie wybrałem w tym Dziele Miłosierdzia i zatrudniłem, byś w oddaniu i miłosierdziu swym
te dusze ginące polecała w Moje Miłosierdzie. Dusze te nie zginą, gdy z serca ich wyjdzie głos
Mnie przywołujący. Przebaczę,zapomnę a wydam co potrzebne dla ratunku dzieci zagubionych.
W Moim Miłosierdziu pozostaną te duszyczki, by zaczerpnęły a następnie poszły w świat ratować
pozostałych, aby powracali do Źródła Miłości, a nie pozostawały w ciemnościach duchowych.
Po to poszedłem na Mękę ukrzyżowania, śmierci krzyżowej, by zbawić lud ukochany,
by ujrzał i przyjął w serca - Moje Zmartwychwstanie! Jestem Żywy, Prawdziwy – Syn Boży,
wydany światu dla zbawienia ludu, dzieci Boga Ojca Przedwiecznego.
Miłujcie się wzajemnie, wydawajcie swą miłość, dzielcie się nią i ufajcie,
gdy wylane i wylewane jest Miłosierdzie Moje nad światem.
Jestem z wami, ukochane dzieci Boże. Proście, a otrzymacie!...
Miłujcie się wzajemnie, miłosiernie wspierajcie … a Niebo całe z wami, służące i w stałej opiece!
Nie bójcie się, dzieci Moje! Gdy wołacie – Ja jestem z wami w opiece, w trosce, wspomaganiu,
prowadząc was drogami Moimi, w Miłosierdziu nad światem.
Miłosierdzie Moje nad wami, ukochane dzieci Boże.
Nie lękajcie się, gdy Miłosierdzie nad wami, z wami, przy was! Kocham was!
Moja Matka, Maryja Najświętsza, sprawia Swe opiekuństwo nad Swymi dziećmi,
chroniąc od wszelkich niepowodzeń, niedogodności.
Uciekajcie się do Niej – Matki Mojej i Matki waszej, dzieci!

Tobie (M.) jeszcze parę Słów Moich!...
Dziękuję tobie, ukochana Ma Weroniko!

(.........)
Pracuj, służ i przyprowadzaj, bo wielu jeszcze przyjąć ci trzeba. To Niebo sprowadza ich ku tobie,
byś usłużyła im, a wydawała z serca swego do Mego miłosiernego Serca. Nie obawiaj się, że nie poradzisz.
Od ciebie niech tylko wyjdzie iskra miłości – a dojdzie do Mego Serca miłosiernego.
Przyjmę wołania twego głos donośny.
(.........)
Nie pojmiesz tego a czyny, wołania twoje - tak szybko wysłuchanie Moje mają.Wielkanoc 2022 r.
Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą

i dziękujmy za niezgłębioną Miłość ku nam - dar odkupienia przez:
Mękę, śmierć kzyżową i chwalebne Zmartwychwstanie - Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
Życzymy:
obitych Łask i Światła Ducha Świętego do dobrego duchowego przeżycia Misterium
Paschalnego, niepojętej Miłości Boga do człowieka, która w Krzyżu osiągnęła swój szczyt
- i osobistego, radosnego spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym, doświadczając
Jego Boskiej przemieniającej Mocy - daru nowego życia, wraz z miłością, pokojem
i radością w Duchu Świętym, których świat dać nie może!Kraków, 07.04.2022 r.
Bazylika oo. Karmelitów - „Na Piasku”

(M).: Staję u stóp Krzyża Twego, o Jezu, Zbawicielu!... Wydałeś się dla zbawienia grzesznego ludu, dla wybawienia,
wyzwolenia od złego. Twoja Męka jest podjęta z miłości, ofiarnie, by uratować dzieci Boże przed zatraceniem w czeluściach piekielnych.
O Panie, w swym sercu noszę obraz Męki Twojej i odczuwam głęboki smutek, że nie mogę być blisko Ciebie, trwać przy Tobie
– jakże to uczynić, abyś wiedział, że jestem i pragnę Cię pocieszyć choć obecnością przy Twym męczeństwie
i zapewnić o mej miłości, wdzięczności. Przyjmij moje serce z tym uczuciem, którym obdarzam Ciebie,
cierpiącego Wyzwoliciela. Przyjmij moje łzy, cierpienia serca mego, byś doznał ulgi w Twej przejmującej Męce
– Odkupicielu, Wybawicielu, Panie życia i śmierci.
Mateńko cierpiąca! Staję blisko Krzyża i niech obecność moja przy Twym cierpiącym Sercu
Matczynym złagodzi jakże wielki ból Matki! Jakże wielkie, gorzkie cierpienie!...
Mateczko, gorąco upraszam o wejrzenie na mnie, stojącej u Krzyża Syna Twego, a Pana mojego. Całym swym sercem
pragnę przylgnąć do Twego bolejącego Serca, tak bardzo cierpiącego przy zawisłym na Krzyżu Zbawicielu.
Przyjmij tę obecność mej współczującej duszy, pragnącej wydać z serca swego miłość do Matki i Syna Boga,
w miłosiernym uczestnictwie w Zbawczej Męce Syna Bożego, a Pana naszego - ludu, stworzenia Boga Prawdziwego.
O Jezu cierpiący!... Stoję pod Twym Krzyżem i wołam głosem wiary i miłości – przebacz, przebacz grzesznemu ludowi!
W Swym Miłosierdziu spraw,
by choć jedna kropla Twej Krwi wybawiła z niewoli złego świat cały, omyła z grzechów,
nieczystości duchowych, niegodnych czynów. Prosimy -
- wybaw nas, o Panie
- zapomnij nam wyrządzane zło
- przebacz ludowi Swemu
- okaż Swe Miłosierdzie grzesznemu światu!...
Niech każda Rana Twoja, o Panie Jezu, tak bolesna Tobie -
przyniesie wybawienie wielu grzesznikom, a w przebaczeniu Twym niech staną ci,
w sercach których zapłonie ogień Twej Miłości, skruchy i żal za grzechy.
Każda kropla Twej Najdroższej Krwi jest zbawieniem dla wielu, gdy w Ofierze Twej boleści krzyżowej,
Krwi przelanej – nastąpi przemiana dusz ludzkich. a świat dostrzeże wielkość,
Moc Bożego Krzyża i Ofiarę Syna Boga Wszechmocnego.
Moje serce łka w krzyku niemocy, bo wspomóc nie jest w stanie. Trwam u stóp Krzyża Twego, pod którym stoi
samotna Matka Bolesna. Pragnę być tak blisko przy Matce i u Stóp Twoich, Panie zwieszony i cierpiący.
Przyjmij mnie bolejącą przy Tobie i pragnącą wspomóc Cię, Jezu, w Twym osamotnieniu i cierpieniu.
Pragnę ulżyć w boleści Twej, Panie!...


Pan Jezus (z krzyża)
Moje Serce cierpiące doznaje ulgi, gdy dziecina Boża przybiega na ratunek, dla pomocy
w cierpieniu swemu Bogu. Tę miłość twą przyjmuję z wielką ulgą w cierpieniach boleści krzyżowej,
bo ona, w czystości swej i bogactwie perlistym, powoduje radość wspólnoty Miłości.
Weroniko umiłowana! Gdy przybiegasz z sercem bijącym miłością ku Mnie, Ja odpowiadam tobie - Moją Miłością
i Ofiarą największą - Ofiarą życia za każdą istotę Bożą. Ale ty, w szczególnej i pięknej miłości, wydajesz
wszystkie piękne atuty serca swego, które bierzesz w swe dłonie i wydajesz Mnie, zawisłemu na Krzyżu cierpienia
za świat cały. Choć zbolały, cierpiący czekam takiej miłości współczującej, czystej i pięknej, pełnej aromatu niezwykłego.
Stań przy Mnie, a z Matką Moją Bolesną! Stań blisko, by dojrzała cię przez łzy Matki.
Jej, Matce Mojej, potrzeba pocieszenia w boleści zadanej Sercu Matki. Stań blisko, by przez Swe łzy
dojrzała ciebie, maleńka, i by Serce Jej doznało poruszenia i zwrócenia się ku tobie, choć na chwilę w Jej rozpaczy.
Z Matką Bolesną, Moją Matką, jesteś przy Mnie. Czy wiesz, jak bardzo koisz Moje Serce
swą obecnością i swą miłością, oddaniem, miłosierdziem.
(.........)
To tak, jak właśnie ty czynisz, a uczyniłaś przychodząc pod Mój Krzyż, by być razem w miłosierdziu ludzkim
- dla Miłosierdzia Bożego, rozlewanego z Mego Krzyża, Syna Boga.
Przyjmij – nie płacz a czyń, bo wszystko co przynosisz ku Mnie, cierpiącemu na Krzyżu Męki i Ofiary,
staje się darem dla świata, bowiem w wysłuchaniu ciebie zabieram składane prośby i przygotowuję przemianę
- na dobro, do wydania ludowi Memu.
Przebaczam, gdy proszą!...
Przebaczam, gdy przychodzą ku Mnie zwieszonym na Krzyżu!...
Przebaczam, gdy żałują swego postępowania!...
Przebaczam, gdy wynagradzają za swe przewinienia
-
bo kocham was, dzieci Moje, prawdziwie, a w Ofierze Krzyżowej was umieszczam
w Swym Miłosiernym Sercu.

(M.) Panie mój!... Dziękuję, dziękuję za Twą cudowną Ofiarę na Krzyżu!….
Za bezgraniczną Miłość!... Przebacz nam, grzesznym!
Matko, pomóż nam wynagradzać Twemu Synowi,
i we wdzięczności wielkiej, serdecznej stanąć u Krzyża Męki.


Pan Jezus
Weroniko!... Weroniko! Przyjdź jeszcze ku Mnie, bym był blisko ciebie,
gdy ty wspomożesz Mnie, pocieszysz, ulżysz w Męce Synowi Bożemu a twemu
Oblubieńcowi, który pragnie twej miłości pięknej, czystej, współczującej. Przyjdź!...Kraków, 25.03.2022 r.
Bazylika oo. Franciszkanów

(Kaplica Matki Bożej Bolesnej)

(M.): Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia! Królowo nasza, Polski i świata całego, witaj!
Dziś dzień, w którym Ojciec św. Franciszek wraz z biskupami świata i z (emer.) Ojcem św. Benedyktem XVI
oddadzą Rosję i Ukrainę w Twoje władanie oraz cały świat stający w przededniu działań wojennych.
O Matuchno, Cudowna Wspomożycielko! Upraszam Cię, przyjmij błagania serc ludu Twego
w poddaństwie serc wołających o pomoc do Ciebie. Do kogóż pójdziemy, Matko Jezusa i ludzi,
Pośredniczko nasza – wspomóż lud Swój błagający o ratunek przez Twe wstawiennictwo
do Ojca, Boga Wszechmocnego.
Prosimy, błagamy o ratunek Nieba przez Twe Matczyne Serce, czułe na krzyk dzieci. Nie zważaj
na nasze grzechy, a uproś przebaczenie u Syna Swego - Jezusa, Odkupiciela świata, nie zważając
na krnąbrność Swoich dzieci.
Przyszedł czas na refleksje i otwieranie serc stworzeń Bożych. Lęk i trwoga budzą się w sercach tych,
którzy nie zważali na Przykazania Boże. Ten lęk uświadomi im, że konieczne jest przebaczanie,
nawrócenie i przemiana duchowa oraz wyzwolenie z ucisku złego ducha.
Królowo świata, Miłosierna Matko Pokoju! Przyjdź do naszych serc, nawet tych zatwardziałych,
nie pukaj, bo ogłuszone już nie słyszą, ale gdy zawołasz po imieniu, ... czyż nie odnajdą Swej
miłującej Matki, dającej wszystko, co potrzebne stworzeniom Bożym do pięknego życia.
O Pani, Królowo, ja także przyłączam się krzykiem serca całego wołając i błagając o Twą Miłość
cierpliwą dla dzieci, w świecie tak ociemniałym, tak walczącym w duchu nienawiści, agresji,
nieprzejednania w walkach, zadawaniu bólu bliźnim swoim (siostrom i braciom: Rosja – Ukraina).
Przyjdź, o Matko Boleściwa! Ty jedna wiesz, jak wielki to ból, gdy zabijają, mordują niewinne
dzieci Boga. Ty wiesz a przestrzegałaś nas, żyjących na ziemi, nawoływałaś, by odrzucić zło,
gwałtownie rodzące się w sercach ludzi. Tyle razy wzywałaś nas do poprawy naszego życia na ziemi! ...
Ogarnięci ślepotą duchową nie słuchaliśmy Twych wezwań do poprawy, do powrotu i przyjęcia
Postanowień Bożych, danych nam do przestrzegania w naszych wyborach życiowych na ziemi.
Kierunek był prosty, piękny, lecz nie wszyscy zdążali drogą Przykazań. Ponosimy duchowe koszty
takiego postępowania i są one bardzo trudne, wręcz śmiertelne dla ducha dzieci ziemskich.
Mateńko, Pośredniczko nasza! Przeprowadź Swe dzieci przed Tron Boga Najwyższego,
bo tylko Ty możesz uprosić u Majestatu łaski przebaczenia, gdy na ziemskim
padole nad nami, miecz zagłady świata zawisł.
Ratuj, ratuj Swe dzieci przynależne do Ojca Boga Jedynego, a odwrócone dusze
- przeprowadź na jasne drogi życia. Prosimy, wstawiaj się za tymi zagubionymi
dziećmi, by Moc Boża rozświetliła ich ducha a przemiana w ich wnętrzach rychło nastąpiła.
Ratuj, Wspomożycielko nasza, wspomóż wstrzymać miecz zagłady!!!
Wstawiaj się za nami, za świat cały,
by nastąpił cud przemiany
agresji – w pokój
złości - w przebaczenie
nienawiści – w miłość
a świat w pokorze niech uzna panowanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Jezu, Miłosierdzia nad całym światem,
Twego Miłosierdzia wzywamy,
ulituj się, ulituj nad nami!!!
Jezu, ufam Tobie!... Jezu, bezgranicznie ufam Tobie !!!


Matka Boża, Wspomożycielka
Ja tobie odpowiem, ukochana córeczko!... Całym swym sercem wołasz o ratunek
dla świata. Wiesz przecież,jak długo wzywałam lud Swój do poprawy życia. Wielu odeszło,
wielu też odwróciło się od wiary i pociągnęło innych za sobą. Ile bluźnierstw, czynów
bluźnierskich następowało w świecie, odwrócenia, nieprzestrzeganie Dekalogu.
Duch nieprzyjaciela napastliwie was sięgał w słowie, czynie a z serca one wychodziły
i brudem duchowym przysłaniały świat. Niektórzy tylko opierali się, a oparli tym zamiarom
ducha złego. Oni dziś wołają nie tylko za sobą, by ocaleli, ale wołają też o tych,
którzy zbrudzeni duchowo.
Przychodzi czas rozliczeń!!! Dużo było też upomnień dzieci. Nieposłuszeństwo
nie opłaca się w życiu waszym, odwracanie od Praw nakazanych nie powinno zaistnieć.
Jest Miłosierdzie Boże tak wylewane dla was, ukochane dziateczki. Wołacie, korzycie się,
a nie zawsze dotrzymujecie przyrzeczeń swych. Gdy zbliża się cierpienie – wołacie o ratunek.
On przychodzi,… lecz ile razy musicie być napominani, strofowani, by zrozumieć swe błędy
i obierać drogi wskazane przez Niebo.
Twe (M.) serce, tak krzyczące i proszące o pomoc, wysłuchuję i sama dostrzegasz
jak szybko pomoc przychodzi.
Wołaj, wołaj, a słyszalne twe wołania, bo z serca czystego wywodzące się. Takie
wołanie utrzymuje się w Niebie i dźwięczy piękną nutą, na którą odpowiedź
miłosierną przesyła.
Upraszajcie o przebaczenie, ludu Boży!
Upraszajcie, by gniew Boga Ojca był uciszony przez wasze błaganie,
poprawę, uznanie Przykazań, uciszenie ducha rozniecanego nienawiścią
a przemienianego i promieniującego miłością, miłosierdziem, pokojem.

Stąd, z Serca Bożego, przyjdzie wam pokój, miłość i radość, by napełnić
serca dzieci oddanych a przemienić wasze życie, dane wam od Boga Ojca.
Miłosierdzie nad wami, dzieci Boże!
Wołajcie, a wydane, wylane na świat zstąpi z Woli Bożej i Miłości,
bo taką Miłością, Miłosierdziem, łaskawością jesteście obdarzani nieustannie.
Wołajcie, przemieniajcie się, przebaczajcie wzajemnie, zapomnijcie zło czynione
a niwelujcie je w swych sercach.
Przyjmijcie Boga swego do serc czystych, pragnących pokarmu Bożego
przemieniającego zło – w dobro.
Czyńcie, brońcie swej wiary, godności!
Pamiętajcie Przykazania, stosując je miłujcie się, przemieniajcie swe serca,

a Moc Boża uchroni was i Światłem Swym obdarzy
- Miłosierdziem, Pokojem i Radością pochodzącą stąd -
z Nieba, które istnieje, …. wiedzcie o tym i wierzcie!!!...Kraków, 17.03.2022 r.
Kościół św. Jana Kantego

(Adoracja)
(M.): Stojąc przed cudowną ikoną Pana Jezusa (w 2004 r.) w Cerkwi Issakowskiej w Sankt Petersburgu
usłyszałam Słowa, by modlić się za Rosję, ukochaną Bożą córę.


(22.06.2004 r., ST. Petersburg, Cerkiew Issakowska)
Pan Jezus: Jestem z tobą (M.), a ty to odczuwając, sprawiasz swą miłością i oddaniem jeszcze większą radość Bogu swemu.
Czy ty wiesz, jak raduje się Serce twego Pana z powodu twej tu obecności?... Oddałaś Mi naród Mój,
którego cierpienia odebrałem jako ofiarę z serc ludzi, których prośby przyjmuję.
Jesteś jedną z tych dusz, które wysyłać będę w różne strony świata tego, by od nich przyjmować ofiary cierpień narodów,
bo zasługują na Moje wysłuchanie. Tobie to zadanie jeszcze ustanawiam, a więc, najmilsza oblubienico, nie kończą
się twe podróżowania, na których przyjdzie ci wypełniać funkcje powierzyciela dla Mnie – Boga Wszechnarodów, Wszechświata.
Wyślę cię jeszcze, byś powierzając swym czułym sercem, oddawała w prośbach swych naród i jego sprawy dla Mnie,
bym przyjął z serca twego ofiarnego.
Dziękuję ci za tę przysługę, którą ustanowiłaś narodowi Memu, córce Mej – Rosji, której pragnę wynagrodzić cierpienia ludu
i jego ofiary zgromadzone dla uposażenia dusz i wybawienia. Ten naród przyjdzie ku Mnie, a przez Matkę Moją, Maryję,
ustanowiony zostanie w synostwie Moim. Przez niego stanie się pokój dusz, bo cierpienia ich zebrane, a złożone do skarbca Mego.
Przyjdź z sercem całym jeszcze ku Mnie, wołając o tę ziemię, jej synów i córki ukochane.


Zgodnie z poleceniem modliłam się ale tylko przez pewien okres czasu.
W sytuacji, gdy Rosja, ukochana córa, napadła na Ukrainę, zrozumiałam, że w tej intencji ofiarowałam Panu
zbyt mało modlitw. Będę więc ze skruchą wznosić swe modły i ofiarowywać je za ofiary wojny w Ukrainie.
Panie Miłosierny, jakże mam usprawiedliwić swe zapomnienie w modlitwach o tym narodzie,
który ukochałeś, a ja za wcześnie zakończyłam swe modlitewne wstawiennictwo za ten cierpiący naród,
bo nie wszyscy, jak wskazałeś w Swoim Słowie, są nieukładni względem Twych przykazań.
Tylko lud biedny, wierzący jest Tobie poddany sercem. Teraz będę upraszać o skruszenie zapalczywych serc
dążących do wojny, agresji i mordów sąsiedniego narodu, który pragnie niepodległości.
Panie, otwieram swe serce, byś usłyszał głośny krzyk o ratunek dla ludu Ukrainy,
ginącego narodu, na który napadają grabieżcy chcąc zagarnąć przynależne mu ziemie. Teraz naród
ten pragnie ustanawiać Twoje prawa, by wyzwolić się z ucisku. Tyle ofiar, tyle bólu, tyle
niepokoju i strachu przed atakami najeźdźcy, tyle cierpienia w dzień i w nocy!
Panie Miłosierny, racz wysłuchać wołanie serc wzywających Twej pomocy i Miłosierdzia.
W moim sercu odczuwam ogromny ból, bo nic nie można pomóc poszkodowanym.
Udziel, o Panie, Swej cudownej Mocy, by zaprzestano walk a rozejm i pokój nastąpiły jak najszybciej.
Tylko Ty, Miłosierny Panie, możesz zakończyć tę straszliwą wojnę.
Przyjmij, o Jezu, wszystkie ofiary życia niewinnych ludzi, ulituj się i wybacz ich przewinienia.
Przyjdź do nich i uchroń ten naród a najeźdźców zatrzymaj w drodze, by już nie było dalszego przelewu krwi.
Przyjdź, Panie Jezu, w Miłosierdziu Swym przyjdź!...


Pan Jezus
             Powiedziane było tobie, ukochana córeczko (M.), jak upraszać trzeba o Moją córę – Rosję.
Ta córka Moja, sprzeniewierzona Moim zamysłom Bożym, biegnie na swe zatracenie,
lecz są też dzieci Moje, którym jest potrzebny ratunek. One są oddanymi dziećmi Moimi.
Ten naród podzielony przez dobro i zło. Ten podział poróżnia dzieci Moje oddane,
które stają przede Mną prosząc o Miłosierdzie i dzieci, które zbaczają z Mojej drogi
i idą drogami pychy, wrogości, znieczulenia na krzywdę czynioną innym. Uznają tylko
pociechy światowe i tak zdążają ku nim nie zważając na bliźnich. Interesowność ich gubi
i pycha, żądza panowania nie tylko nad biednym ludem swoim, lecz także bezwzględność
posiadania, a to już jest przyczyną walk, grabieży, mordów.
Aby zatrzymać zło opanowujące ten naród, wołajcie do Serca Mego przez
Krew Moją o zatrzymanie walk i proście o zjednanie w duchu miłości, prawdy,
miłosierdzia, w wybaczeniu wzajemnym, a oddajcie w Moje Serce miłosierne
dzieci Moje, te napastliwe i te najbardziej cierpiące.
Matka Moja Maryja wołała do oddania Jej drogiej córy Rosji. (Fatima!)
To było ważnym wskazaniem dla świata, lecz nie podjęto go, nie zrealizowano
oddania córy Rosji dla ratunku duchowego.
Nie słuchacie wskazań Nieba, nie umiecie stawać w posłuszeństwie, dzieci Moje ukochane!
Tyle niewiary, tyle potem niepokoju w waszych sercach - jako owoc tego,
co nie podjęte było w onym czasie.
Rozliczę córę Moją Rosję, a co przyjmę od walczących (Ukraina),
to będzie przykładem dla innych Moich dzieci.
Nie tobie (M.) tak płakać, żalić się, współczuć, a modlić się usilnie o pokój,
który udzielony będzie, gdy ludzkość pojmie i uzna ciemne strony zapalczywości
i agresji, by ukierunkować się na serdeczność i miłość w waszym życiu na ziemi.
To już widzicie, a nie wspomagacie duchowo jednej i drugiej walczącej strony.
Ta walka toczy się na ziemi, a walka ta jest przede wszystkim duchowa.
Zauważcie, dzieci Moje drżące,
to walka miłości z nienawiścią- walka duchowa,
która prowadzi do ofiar życia ziemskiego.
Trzeba oczyszczenia, by świat zrozumiał dokąd zdąża!...

Ja nadal oczekuję waszej miłości pokornej, prawdziwej, bez zapalczywości w zdobywaniu dóbr,
bez nienawiści i agresji. Przychodźcie ku Mnie, Wybawicielowi, jednajcie się, wybaczajcie
i miłujcie, bo tak ustanowiłem ten świat, w którym was usadowiłem i wam go oddałem.
Wyrzućcie zło z waszych serc!
Ukochajcie bliźniego swego!
Nie pożądajcie żadnej rzeczy jego!
Moje Postanowienia szanujcie (Dekalog),
a Miłosierdzie Moje nad wami, ukochane dziateczki!
Wołajcie ku Mnie sercem skruszonym, miłosiernym a zwróconym ku skrzywdzonym
- sercem współczującym i przebaczającym. Jednajcie się!...Kraków, 09.03.2022 r.
Kościół oo. Franciszkanów

(Kaplica Matki Bożej Bolesnej – Adoracja)

(M.): Mateńko, Królowo Pokoju i nasza Królowo!... Przybywam, by upraszać Matuchnę Miłosierną
o pomoc dla naszego narodu w tym trudnym czasie. Upraszam także o Miłosierdzie Boże nad cierpiącym narodem Ukrainy (wojna z Rosją).
Najświętsza Matko, Królowo narodu polskiego, który poddany Twej świętej władzy, uproś u Twego Syna, Jezusa Miłosiernego, pokój na naszej
ziemi, jasność ducha narodu, by szedł drogami wskazanymi przez Niebo. Uproś, Matuniu, pokój serc, byśmy mogli ubłagać całe Niebo
o ratunek dla tak sponiewieranej przez zło duchowe ziemi.
Wydaj prosimy, pokój serc, by na nowo rozpaliła się wzajemna miłość bliźniego, szacunek dla życia i miłosierdzie.
Wołamy o Twoją pomoc! Wspomagaj nas nieustannie, upominaj Swe dzieci, bo słuchać powinniśmy Ciebie, Matko – Królowo
nasza umiłowana! W Twej opiece, miłości, serdeczności pragniemy żyć, by na tym ziemskim padole zasłużyć na miejsce,
które przygotował nam Ojciec Niebieski. Matko ratuj, Matko wspomóż! Matko, nie pamiętaj naszych błędów! Matko wybacz!...
Prowadź Swoimi drogami, byśmy doszli do wieczności i szczęśliwości niebiańskiej!
Oblubienico Ducha Świętego – wyjednaj nam duchową pomoc, by naród nie zginął na drogach ciemności.
Wyproś ratunek dla ginących. Ratuj Swe dzieci! W błaganiu naszym – usłysz wołających do Ciebie o pomoc.
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste - zmiłuj się nad nami
i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna - przyczyń się za nami!


Matka Boża Bolesna
(Kaplica MB Bolesnej)
Dzieci Moje ukochane, przychodzicie do Mnie, Matki waszej, wołając o ratunek.
Ten ratunek już otrzymujecie, on jest udzielany nieustannie. Nigdy nie pozostawiam Swych dzieci proszących.
Moja pomoc jest stała, a wy, Moje ukochane maleństwa, przybieżajcie do swej Mamy.
Otwieram Swe ramiona i przygarniam najmilsze owieczki stada Bożego, bo szukając schronienia,
zagubieni na ścieżkach życia, stają się łatwym łupem dla wilków zgłodniałych.
Ojciec, Bóg we Wszechpotędze Swej, wydaje straże dla Swego stada umiłowanego. Te straże
niebiańskie są stale czuwające, naprowadzające na ścieżki poddane światłu Ducha Świętego.
Droga waszego życia prosta, lecz wymagająca pewnych ofiar i wyrzeczeń. Nie wszystkie dzieci
Boga Ojca są poddane przykazaniom, wydanym dla prawego życia (10 Przykazań).
Na drogach swego życia obierają różne ścieżki nie licząc się z wymogami Ojca.
Do pomocy macie, dzieci ukochane, całe Niebo służące wam nieustająco.
Wołajcie, bo pomoc wam należna a na wasze wołanie niezmiennie wspomagająca.
Wołajcie, dziateczki, nawracajcie się na trudnych drogach, przemieniajcie
swe życie i wytrwajcie w dobru, miłości, a pokój będzie z wami i w was … Boży pokój!
Jestem z wami, nie opuszczam, nigdy nie pozostawię was osamotnionych w walce i trudnościach!
Módlcie się, w miłości trwajcie, wydawajcie miłość –
dzielcie się nią w miłosierdziu,
bo takie życie jest wskazane,
a wówczas pokój, miłość i radość w waszych sercach pozostanie
dla wydawania tym, którzy błądzą.
Tyle już wskazań Nieba przychodzi do was, umiłowane dzieci Moje,
tyle nauczania dla poprawy życia waszego, a tyle w was nieposłuszeństwa.
Idziecie w drogi wam nieznane, ciemne, a gdzie wskazania Nieba –
o nich nie pamiętacie?! …
Przyszedł już czas na przemianę życia ziemskiego,
bo czas rozliczenia nadchodzi. Niebo ratuje was, dziateczki, ale tych, którzy pragną
przemienić swe dotychczasowe życie, aby rozliczyć się z dobrych i złych uczynków.
Dobra wola i krzyk o ratunek potrzebny!
Jeśli tego nie ma w sercu a jest samowystarczalność bezbożna – jego wola,
wolny wybór drogi jego życia. Pan Bóg nie zmusza nikogo, bo taką Miłością
darzy, która nie ogarnie woli dziecka na przekór jego wyborom drogi życia.
Bóg jest Miłością, Miłosierną Miłością, Ofiarną Miłością – aż do ofiary
życia Swego, Syna Mego Jedynego, Mego Jezusa.
Ofiara życia Syna Bożego – to Miłosierdzie, które wydane jest teraz każdemu
na ziemi – z Miłości wielkiej, nieogarnionej rozumem ludzi.
Wołajcie przez Krew Jego przelaną na Krzyżu, wołajcie o ratunek,
a on przyjdzie dla pomocy światu!

Ukochane dzieci upewniam o Swej Miłości i wielkiej trosce, stałej pomocy.

Wołajcie, maleństwa ukochane, jeszcze wołajcie, wszyscy wołajcie,
a świat będzie zbawiony, uwolniony od ducha złego,
który jest a walczący o każdego z was.

Nie bójcie się tej walki, ale podejmujcie ją wołając całe Niebo do pomocy
a Niebo zbliżone już ku wam! Jestem z wami, ukochane dzieci Boże!
Przemieniajcie swe życie wedle wskazań Boga Najwyższego –
jednoczcie się z Niebem a zwycięstwo przyjdzie!

.............Kraków, 01.03.2022 r.
Kościół oo. Karmelitów „Na Piasku”
Kaplica Matki Bożej


Pan Jezus
Odrzwia twego (M.) serca ciągle dla Mnie otwarte w oczekiwaniu,
a Ja, Ja jestem w Swojej komnacie, w domu, w którym mieszkam, ...
w twoim, ... przystrojonym dla Mnie domu.

M.: Jezu, mój Panie Miłosierny, umiłowany! Na kolanach błagam Pana Mego o ratunek dla świata,
w którym zło, wojna, (wojna – Rosja napadła na Ukrainę). Niewinne dzieci, kobiety i starcy stają się
codziennie ofiarą najeźdźców. Ta wojna na terytorium Ukrainy ma decydować o zwycięstwie demonicznego zła.
Panie, wysłuchaj modlitw wołających o pomoc, o przełamanie działań złego, którego pycha i żądza
władzy nad światem uwidacznia się coraz wyraźniej. Panie, ulituj się, wstrzymaj prące siły złego
i wysłuchaj krzyków serc zalęknionych, zrozpaczonych.
Niech Twoja Ręka Sprawiedliwości zatrzyma się nad konwojem wojsk najeźdźców
i okaże pomoc Twą nad ludem zalęknionym. Niech przemieniają się serca ludu Twego,
który zaciemniony i poddany ułudom zwycięstwa – zwróci się ku Tobie, by otrzymać
jasność ducha w rozeznawaniu dobra i zła w tym świecie.
Niech Twój Promień Miłosierdzia ogarnie ciemne strony serc ludu walczącego z sobą i nastąpi
pojednanie. Ty, o Panie, wszystko możesz! Upraszam w uniżeniu na kolanach, w wielkiej pokorze serca
i w błaganiu o Twą litość i Miłosierdzie, o pokój i braterstwo dzieci Twoich. o ratunek dla świata, który walcząc
zatraca się duchowo. O, Panie, wysłuchaj próśb i błagań narodu walczącego o pokój, broniącego swej wolności.
Ten czas wojny staje się czasem refleksji nad dobrem a złem tego świata. W takich chwilach serca ludu
zwracają się o ratunek do Nieba. I tak to już realizuje się – powrót do Pana Boga tych, którzy szukają ratunku.
Mateczko Boża, ratuj Swe dzieci, ratuj, pomóż, okaż Swe miłosierdzie!


Pan Jezus
Przybywasz, Moja dziecino ukochana, by wołać sercem przejętym o swoich braci.
Czekam takich wezwań od wszystkich serc, czekam na ich otwarcie, by opowiedziały
się jaką drogę wybierają. Teraz to widoczne będzie a Ja będę a jestem wspomagającym
tym, którzy pod Moją opiekę się uciekają.
Widzicie dobrze działanie złego, który zbierać chce żniwo, plony obfite.
Lecz wczesna radość jego, gdy dzieci ujrzą dokąd prowadzi.
Wasz to wybór – do Ojca waszego albo do czeluści piekła.
Wybór należy do dzieci Moich ukochanych, lecz nie Ja tego wyboru
mam dokonywać – wam pozostawiony! Wszelkie ostrzeżenia już były
- teraz pozostał wybór a i ukazane wam dwie drogi – ciemna i jasna.
Moje Serce do końca oczekuje waszego odezwania i wyboru.
Przyjdźcie blisko Mnie, a obronię i wyzwolę. Przychodźcie, Ja czekam!
Ratujcie się, nie gubcie się na drogach prowadzących donikąd.
Dałem drogowskazy! … Kierunek wskazany,... jeszcze zawróćcie!!!
Macie tę chwilę, by uratować siebie i innych.

Kocham was, oczekuję Mych ukochanych dzieci
- wasz Wybawiciel – Jezus Chrystus, Syn Boży.

Ta wojna jest po to, ażeby Moje dzieci otworzyły swe serca
i oczyściły z nienawiści, z gniewu.
Ja jestem Panem Mego narodu i tylko Ja w sercach ich mogę mieszkać,
bo ukochałem naród Mój (Polskę), który służyć będzie w Dziele Miłosierdzia.
To Ja wyznaczyłem dzieci Moje do posługi duchowej w świecie.
Ja ich prowadzę, ukierunkowuję, daję i wydaję wszystko to,
co potrzebne do tej służby duchowej.
Umocnienie przyjdzie dla każdego kto poprosi, pójdzie Moją drogą
jasno oświetloną, prosto, bo na końcu tej drogi Ja – Pan życia i śmierci.
Nie bójcie się, dzieci Moje, jestem z wami!
Matka wasza was chroni płaszczem opieki, byście nie zginęli w brudzie duchowym.
Przemieniajcie swoje serca, które tak bardzo pragnę. Po to wylałem Miłosierdzie
Swoje, byście Mnie poznali, pokochali, byście szli drogą wam wyznaczoną.
Wybrałem wasz naród, to Mój naród ukochany, ubogacony duchem przez ofiary swoje.
Wszyscy Moimi jesteście, tylko zapragnijcie Mnie – Dobro, Miłość i Miłosierdzie.
Dam wam wszystko, co potrzebne, tylko zbliżcie się i zaufajcie Panu swemu, Królowi,
bo Królem waszym jestem, a Ja pragnę wszystkie dzieci Moje mieć pod Władzą Swoją.
Zbudujcie komnatę Moją w sercach swoich, bym zasiadł godnie w szlachetności
waszych serc. Przyprowadzajcie swoich bliskich i innych do Tronu Serca
Mego Miłosiernego, by zapanował pokój w sercach waszych,
w sercach innych narodów.
Tak was potrzebuję, dzieci Moje!
Ukochałem was i wybrałem. Pamiętajcie, Moimi jesteście!
Nie sprzeniewierzcie się tylko!
Moje Serce was mieści! W Moim Miłosierdziu wszyscy jesteście,
ale ciemności – odrzucajcie!
Ja, wasz Pan, Król, proszę dzieci Moje, by szły za Mną,
a Ja kierunek wam wskażę. On zostanie ukazany
w waszych sercach. Sercem odgadniecie drogi swoje.
Otwierajcie swe serca nie tylko Bogu swemu,
ale bliźniemu i tak kroczcie w Moją stronę.
A Ja czekam !!! …
- miłujący was Pan i Król w Sprawiedliwości, Miłosierdziu, w Miłości.Kraków, 08.11.2021 r.

Spotkanie modlitewne KMM (u MW.)

Pan Jezus
Słyszę krzyk twojego serca
(bardzo trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej).
Jestem i formuję w Miłosierdziu każdą twą prośbę o dzieci Moje
i Ojczyznę twoją, o którą wołasz w krzyku serca.
Ja Jestem - jest z wami!!!...
Do pomocy wydam rozkazy, by wspomagał orszak niebiański, aby losy wasze
w Moim Sercu stały się w tchnieniu Miłosierdzia.
Ja jestem z wami - z tymi, którzy Mnie pragną!Kraków, 19.10.2021 r
Bazylika oo. Franciszkanów. Adoracja

Pan Jezus
(....)
M.: Przychodzę z gorącymi prośbami o wstawiennictwo Króla Polski na konferencji w Strasburgu, gdzie Polskę broni premier.
Boże! Błogosław nasz naród, chroń i broń Ojczyznę naszą i przebacz, o Panie, wszelkie słabości, grzechy naszego narodu.
Serce moje woła ku Twemu Miłosierdziu, przebacz narodowi naszemu i daj nam światło Twego Ducha, Ducha Światłości,
męstwa, odwagi i pokory przed Tobą, Królu nasz, Jezu Chryste.
Królowo Polski! Ratuj nasz naród, choć nie wszyscy idziemy drogami Bożych przykazań, drogami wiary
i poddaństwa Woli Bożej.


Matka Boża

Stańcie wszyscy wraz przede Mną, Królową waszą, a Moc Boża okaże się wam,
ukochany narodzie! Bądźcie blisko, a Ja dam wam ochronę z Miłości Matczynej.
Przychodźcie, nie obawiajcie się, a otrzymacie wsparcie,
w którym drogi wasze zostaną ukierunkowane a wyzwolenie ducha narodu nastąpi,
czym zadziwieni będziecie!
Takie to będzie działanie Nieba, które zbliża się ku ziemi.
Zauważajcie, jak szybko to następuje, bo
ratunek przyjść wam musi !
Niebo całe z wami, narodzie ukochany i wybrany!
Nie zatraćcie tylko Ducha Bożego, bo On was wiedzie ku zwycięstwu, a pomoc już
ugruntowana przez wasze serca otwarte Mocy Najwyższej.
Nie jesteście sami! Niebo przychodzi z pomocą wam, lecz wybór wasz nastąpić musi -
wybór dróg życia Bożego, lub życia prowadzącego do czeluści ciemnych.
Ratunek wam ciągle, nieustannie udzielany, dzieci Boże, ale przejść wam trzeba drogi
wiodące do zguby, by niektórzy z was przejrzeli przyszłość i dokonali wyboru.
Światło dochodzi teraz do zakamarków waszych serc! Przyjmijcie je i wdzięczność okażcie,
by promień Miłosierdzia spalił złe zamysły duszy zaciemnionej,
a rozświetlił jej drogę do życia wiecznego prowadzącą.
Nie opuszczam Moich dzieci, które w zaślepieniu błądzą. Wołam..., a nie słyszą!
Łzy ocieram dzieciom Moim..., a nie wiedzą, że Matką jestem miłosierną i zatroskaną.

Przyjdźcie do Mnie, dziateczki, pragnę pomocy udzielić, gdy pogubieni jesteście.
Przychodźcie! Ja oczekującą jestem w każdym czasie waszych wezwań.
Jestem wam miłosierną, kochającą Mamą!
Przychodźcie, gdy ciężkie brzemię dźwigacie! Podejdźcie, Ja zapłaczę razem z wami
a usunę ciężar, by nie przygniatał dzieciny Mej ukochanej.
Podprowadzę do Krzyża Syna Mego Jedynego, a Syn Mój Męką Swą wybawi was,
zatrzyma, by w Miłosierdziu Jego stanąć i ożyć, gdy Miłość Jego poznacie –
Miłość zwycięską, Miłość miłosierną, zbawczą.
Dzieci Moje, maleństwa ukochane,
Ja - Matka prowadzę i ratuję!
Podejdźcie tylko blisko, byście usłyszeli szept Serca Mego, które pragnie was ukoić,
wyzwolić z niewoli złego, z ciemności, którymi jesteście ogarnięci.
Moje łzy Matki spływając - omyją, oczyszczą serca i dusze Moich dzieci zbliżonych
a wówczas przyprowadzonych ku Zbawicielowi - ukażę i wskażę Synowi Memu,
a Krwią Swą przelaną na Krzyżu wyzwoli was z ciemności i zbawienie wam przyjdzie!Kraków, 14.09.2021r.
Bazylika Św. Krzyża w Krakowie-Mogile

Pan Jezus

(.......)
M.: Panie umiłowany, wszystko zostawiam u Twych Stóp! Prośby o uzdrowienie
dusz i ciał, intencje złożone przez proszących o Twą łaskawość, Tobie, o Panie,
pod Twym Krzyżem składam i błagam o miłosierne spojrzenie i wysłuchanie.


Pan Jezus
            Dzieci Moje, ukochane maleństwa! Tak zagubione w szarości życia nie szukacie
dróg wyjścia z ciemnych już oparów duchowych. Ciemność ta spowija świat, czyż
nie widzicie, nie czujecie, nie zauważacie swego zagubienia?...
            Szukajcie dróg zbawienia, dzieciątka Moje ukochane. Wszystko wam zostało
określone, wskazania pełne a pewne wydane zostały światu. Idźcie, szukajcie Mnie,
Wybawiciela, waszego Ojca, który czeka na Swe ukochane maleństwa.
            Spójrzcie na Mój Krzyż!... Tu was oczekuję, by oczyścić dusze wasze Krwią
            przelaną w odkupieniu dusz waszych. Przybywajcie ku Mnie!
Ja - Odkupiciel, Wybawiciel, potęgą Swą was wyzwolę, Krwią Swą przelaną omyję
i ustanowię dziećmi upragnionymi w Moim Królestwie.
            Na ziemi waszej, wam przydzielonej, ubogaconej dla was, zauważajcie Moje
działanie miłosierne każdemu stworzeniu. Ujrzeć Mnie możecie oczami duszy,
a w miłości otwartej dla świata, bliźniego.
Ta Miłość ode Mnie pochodna niech w waszych wnętrzach rozkwita a do wydawania
gotowa, by rozpromieniać świat, rozjaśniać promieniami miłości wzajemnej.
            Otwórzcie swe serca,
niech przeniknie promień jasny Mej Miłości przebaczającej, miłosiernej
- a dla jasności w mglistym już świecie.
            Wzajemną miłością obdarzajcie się,
otwierajcie zamknięte bramy serc waszych, wydawajcie się nawzajem sobie,
wspomagajcie, współczujcie, miłujcie
                         - to zmieni wasze życie z zamglenia i szarości,
a pokój i radość wstąpi i roznieci promyki światła w promienność dusz waszych.
            Przychodźcie ku Mnie, do Krzyża boleści!
Stąd będę szczególnie wysłuchujący, a przychodźcie z sercem czystym, otwartym na miłość, na bliźniego
- stając na Bożej drodze, na której postanowione znaki, oznaczające kierunki, drogowskazy,
ustanowione na drogach wyprowadzających z tunelu ciemności duchowych.
            Ukochane dziateczki, z Krzyża Mego udzielam wszelkich łask dla upraszających
Mego Miłosierdzia.
            Krew Moja - wybawieniem waszym,
dziateczki Moje umiłowane!
            Pozostaję z wami, którzy Mnie uznajecie za swego Zbawcę a Wybawiciela na ten czas trudny.
            Wołajcie, przybywajcie!!!
            Ja jeszcze oczekuję każdego,
który przyjdzie pod Mój Krzyż i zawoła ku Mnie
            - Ja usłyszę a ochronię, obronię, wybawię i ukryję w Sercu Swoim.
            Czas ku temu przyszedł. Ja oczekuję a Miłosierdzie Swe wylewam światu, który pragnie
            i woła o ratunek.

            Dzieci Moje, maleństwa ukochane, wasz Pan i Król pragnie was wyzwolić z nici
śmierci wiecznej. Wołam ku wam, wydaję się światu - usłyszcie Mnie i przyjmijcie
do swego życia. Zasiądę z wami i będę ucztował, a wydam wiele, by niczego nie zabrakło.
            Kocham Moje dzieci, umiłowane maleństwa!
Pokazuję drogę dla waszego zbawienia,
teraz dla przeprowadzenia do zwycięstwa nad ciemnościami duchowymi
a ogarniającymi świat.
..........

            RATUJ NAS CHRYSTE!
            Kiedy nas niemoc bezduszna zżera,
Choć nas wzywają prawdy wieczyste,
Pomóż Polakom fałsze odpierać,
            Ratuj nas Chryste!

            Tym, co zaparli się Twego Krzyża,
Wskazuj niebo jasne, przejrzyste,
Niech się do Prawdy Twojej przybliżą,
            Ratuj nas Chryste!

            Daj udręczonym narodom wojną
Koniec bitewnej drogi ciernistej.
Roztocz nad światem ciszę spokojną,
            Ratuj nas Chryste!
(Wawrzyniec Hubka)MÓJ OJCZE
O mój Ojcze, o mój Boże,
kto Ci ufa, pocieszony.
Twoja dobroć wszystko może,
smutek - w radość przemieniony.

Czegóż płakać lub narzekać,
czego dręczyć serca troską?
Z wiarą łaski Nieba czekać;
cóż silniejsze nad Moc Boską?
(…)
Za: „Chwała na wysokości Bogu”, 1899.

Kraków, 24.08.2021 r.
Katedra Wawelska

(Adoracja)
(M.): Proszę o wstawiennictwo św. królową Jadwigę. Wielka radość wstąpiła w serce moje,
gdy otrzymałam odpowiedź od ukochanej mej św. królowej Jadwigi.


Pan Jezus
Twe spotkanie tutaj niech będzie w pokoju twego serca, maleńka Moja oblubienico,
wierna w służbie Mnie i światu. Wszelkie wskazania przewodniczki duchowej otrzymasz
z Mej łaski i troski Ojca.
Bądź błogosławiona i radosna, bo otrzymujesz wielką radość ze spotkania waszego
- Nieba i ziemi.
Niech twoje uszy odbiorą dźwięczne głosy Nieba i ukoją niepokoje ziemi, a dźwięki pozostaną
w twym sercu dla ukojenia wielu.
Otwarte tobie będą wrota, najmilsza Ma służko wierna, byś zagościć mogła w komnatach
Mego domu,światłych jasnością Miłości Mego Serca miłosiernego światu.
Przybądź, choć na chwilę, byś w sercu Moim pozostała, a napełniona Mą tęsknotą
i Miłością stała się przekaźnikiem wiary w świecie Moich ukochanych dzieci.
W bliskości już jesteście i w miłości łączącej Niebo i ziemię.
Błogosławiona bądź i radosna, a tę radość nieś tym, którzy strapieni, zagubieni, nie wiedzący,
że Ja jestem ich Wybawicielem w tych dniach waszej próby.

św. królowa Jadwiga
Radosna ta chwila spotkania naszego, siostrzyczko umiłowana. Przyszedł czas na
wyjaśnianie spraw, które stanowią o waszej niepewności istnienia.
Ten czas był już w zapowiedziach światu, lecz świat szedł swą drogą, nie zważając
lub nie rozumiejąc co zapisane w Bożych proroctwach danych światu dla ratunku.
Teraz czas trudny dla każdego na ziemi a szczególnie, gdy staje w poddaniu przed Bogiem,
gdy widzi swe zaniedbania, błądzenie - mimo danych przykazań, odwrócenia od Miłości,
nieuznawanie Ojca - Boga Miłosiernego, życia według własnych zasad, które w nieskończoność
tworzone były aż do przekroczenia granic zasad danych ludziom, a dla uporządkowania istnienia świata.
Przyszedł czas!...
Przyszedł taki czas rozliczeń przed Panem,
Ojcem Miłosiernym oczekującym w świętej cierpliwości nawróceń Swych dzieci.
Nieposłuszeństwo zasadom Bożym, brak miłości bliźniego,pyszne przedstawianie siebie,
egoizm, brak poszanowania Praw Ojcowskich, deprawacje itp., doprowadziły
do tego czasu, gdy całe Niebo przysłane wam na ratunek.
Drogi życia macie dane do wyboru
- albo przyjęcie Bożych wskazań do istnienia w porządku nakazanym przez Stwórcę, bądź
też droga wiodąca do ciemności.
Ratunek idzie z Nieba, lecz nie wszyscy rozumieją,
gdy ogarnięci ciemnościami duchowymi stają się niewolnikami,
aż do utraty życia na wieki.
Niebo staje dla waszej obrony, nie słabną siły niebiańskie w tej walce
lecz waszej woli trzeba, opowiedzenia waszego dokąd zmierzacie, jaki wasz cel.
Siostrzyczko moja ukochana w Panu naszym, wielu już podjęło służbę wierną dla
Boga Najwyższego i świata, i ogłaszają Wolę Pańską i konieczność nawrócenia. To dane dla
ratunku waszego, by świat usłyszał czego życzy sobie od was Miłość - Ojciec Miłosierny.
Czy rozumiecie, że dłużej nie można wołać do powrotu przed Oblicze Ojca Miłosiernego,
gdy zatracenie wielu jest wyraźnie widoczne?...
Świat ku zagładzie zstępuje w otchłanie, skąd ratunku nie ma.
Ten ukochany naród, którego przewodniczką duchową jestem z polecenia Bożego,
nie jest stracony i dlatego dam wytyczne dla jego ocalenia, by nie zginął, bo
Niebo całe jest zaangażowane do pomocy dla ratunku wybrańców w świecie waszym.
Nie poddajcie swego ducha światowym żądzom
(bogactwa, pychy, samolubstwa, braku miłości).
Waszym obowiązkiem jest podnieść sztandar wiary!!!
Gdy on zostanie wzniesiony, ujrzą ludy jak podźwiga się z utrapień, jaką siłą wspomagany
a duchowo wzniesiony naród - otrzymuje moce duchowe,
w siły przybiera niezwyczajne - a nadzwyczajne, bo pochodzące z niebiańskich sfer,
niezwyciężonej mocy niebiańskiej:
- wiary głębokiej,
- poddaństwa Królowi Nieba i ziemi,
- strzeżenie czystości serc narodu,
- strzeżenie miejsc waszej wiary, przybytków Bożych, gdzie wasza obecność unosi
ducha każdego proszącego w pokorze serc.
Strzeżcie swej wiary!
Nie dopuszczajcie, by nastąpiła profanacja w domach Bożych,
przeciwstawiajcie się zaprowadzanym zasadom przeciwnym przykazaniom Bożym.
Nie pozwólcie na łamanie w sercach przykazań
danych wam, nie pozwólcie!...
Wasza wiara i miłość - to droga do zwycięstwa!
Ufność w Boże działanie, gdy serca miłujące - to pierwsza zasada!
Miłosierdzie Boże nad tymi, którzy ufają i kroczą drogą wiary i miłości.
Bóg Ojciec w cierpliwości oczekuje –
waszej stanowczej postawy i miłości wzajemnej, zgody i wiary niezłomnej.

Ten czas trudny, dla was wyznaczony jako próba wiary waszej!!!
To, co teraz przekazane, zabierzcie w swe serca i czyńcie swe czyny miłosierne.
Błagajcie Ojca Najwyższego, by zatrzymał w Swej Sprawiedliwości
co już wam przeznaczone, .... a w przebłaganiu wylał Swe Miłosierdzie

ukochanym, wybranym dzieciom w świecie.
To wy, ukochany narodzie,
sztandar wiary uniesiecie wysoko, by inne narody ujrzały
i poszły w ukazanym przez was kierunku - do Jasności, którą im ukażecie.

W swej drodze wielu odstąpi z właściwej ścieżki życia lecz ci, którzy otrzymają
światło Boże pójdą ku Jasności i zwyciężą siłami Nieba wspomagającego
każdego wołającego o pomoc.
Narodzie ukochany, wybrany od wieków - wołam ku wam z miejsca świętości mojej,
wołam o waszą zgodę, zbratanie, o waszą wzajemną miłość - gdyż tylko w takiej waszej
postawie możecie budować pomosty do Nieba a w błogosławieństwach Bożych.
Jedni za drugich - módlcie się,
wspomagajcie,
jednajcie,
miłosierdzie okazujcie,
jedną drogą kroczcie ku Bogu, a cześć oddawajcie.
Na żadną pomoc nie liczcie, jeno na Bożą pomoc i Miłosierdzie!
To przyjdzie,... a zwycięstwo będzie i świat ujrzy jak żyć trzeba.
To wasze zadanie na ziemi
- ukazanie drogi wyznaczonej przez Niebo dla narodu wypełniającego nakazy,
przykazania Ojca - Boga Przedwiecznego a miłosiernego światu.
Przyjdź jeszcze,… a zapiszesz moje wskazania potrzebne narodowi, który wybrany,
umiłowany i prowadzony do zwycięstwa duchowego.
Ukochany mój naród nie pozostaje sam w tej walce duchowej.
Wszyscy tutaj zajęci są, a w pomocy nieustannej dla was.
To trzeba wiedzieć wam!...
Dużo nas uznanych w świętości z tego narodu - do pracy z wami, dla ratunku narodu
szczególnie wyznaczonego z Woli Boga Najwyższego.
Trzeba wam wiedzieć, że nasz orszak niebiański, z dawna przygotowywany z Woli Bożej,
jest tak liczny. Zrozumieć teraz należy dlaczego tak licznie powołany!...
To właśnie na ten trudny czas, do pomocy w walce na ziemi!!!
Jesteśmy z wami, ukochany narodzie - a wy bądźcie z nami
- w miłości, jedności, a Bóg Najwyższy zwycięży!
Błogosławieństwem z Nieba obdarzam każdego, kto czyta te słowa
i czyni postanowienie dobrego życia, poprawy i zgody a miłości.
Nie rujnujcie!… Budujcie silną wiarą i jednością,
a przyjdzie czas radości - z Miłosierdzia Boga Najwyższego.Kraków, 13.08.2021 r.
Wawel

(Adoracja)
(M).: Jezu, jakże jestem u Ciebie bezpieczna, bez hałasu, krzyku świata.
Schowana w Twym Najświętszym Sercu odczuwam Twój pokój i Miłość. Ludzie świata zwiedzający
Twą ziemską siedzibę (Wawel) nie widzą lub nie czują Twej żywej obecności - gdyby tak przystanęli
a serca swe otworzyli… Nie wszyscy otwierają serca, tylko oczy karmią się bogactwem naszej historii.
A Ty, o Panie, oczekujący nieustannie na otwarcie głębi duszy, bo wydać pragniesz każdemu z dzieci
Swoich.
Wezwałeś mnie wczoraj do tego miejsca, gdzie ongiś udzieliłeś mi łaski, obdarowania
niepojęte w Swej dobroci i w miłosierdziu wylana Moc działania w Twoim Dziele.
Sprowadzasz mnie tu, na to wzgórze Twoje, Twą ziemską siedzibę i ukazujesz Siebie
w głębi mej duszy.
Ten widok duchowy jest mi przykry, gdy ukazany krzyż i Ty, Jezu, Boży Synu
na tym krzyżu w ciemnej odsłonie (Czarny Krzyż Wawelski). Wołasz mnie ku Sobie, aby zbliżonej
wyszeptać z bliskości Słowa, które wydasz dla ukochanego narodu polskiego. Stoję pod krzyżem!...
Panie, Jezu ukochany, jak Ty cierpisz! Twe cierpienie przeszywa mnie,
maleńkość. Jakże pragnę Ci ulżyć w tej Męce. Przebacz, o Jezu, przebacz tym, którzy nieustannie
Cię ranią, nie bacząc na Mękę, którą znosisz dla dobra ludzkości. Niepojęte, jak kornie znosisz Swe
cierpienia, w jakim posłuszeństwie Bogu Ojcu – Stworzycielowi, a jaką Miłość dla ludu ukazujesz
wisząc na Krzyżu dla zbawienia niewdzięcznego świata.
Panie, w jaki sposób i jak mogę przynieść Tobie ulgę?... Pragnę Cię pocieszyć
krzykiem serca i czynami, lecz ciągle wydaje się to za mało do ofiarowania. Przyjdź, Panie Jezu,
bądź uwielbiony całym moim maleńkim sercem, które składam u stóp Twego krzyża.
Panie! Przyjdź z pomocą narodowi Twemu, króluj nam!
Maryjo! Królowo Polski, módl się za nami!


Pan Jezus
Z wysokości krzyża wydaję Miłość Swą z Miłosierdzia Mego płynącą ku sercu wybranki,
wiernej oblubienicy. Ukazujesz Mi nieustannie swe czyste serce i pragnienia w nim zawarte, gdy Ja
je dobrze znam, bo w nim mieszkanie Swe mam. Wezwaną ku Mnie, zbliżoną a słuchająca pokrzepię,
umocnię Mym Słowem. W sercu twym umieszczam pokój Mój, by zawieruchy go nie przemogły.
W świecie tym ubogacam wybrańców Moich dla udzielania pewności w przynależności
Bożej. Pokój Mój niech zamieszka w głębokości twej a Miłość Ma rozniecona w twym
czystym sercu wydawana będzie dzieciom Moim a nie zjednanym ze Mną.
Tu w zjednoczeniu Serca Boga z twym maleńkim sercem rodzi się twa siła, moc, która
udzielana tobie staje się działaniem w Moim błogosławieństwie. Wydawaj tę Moc, bo Bożą ona jest,
wychodząca ofiarnie i bogato z twego serca dla innego.
Kroplą Krwi z Mego Krzyża (Czarny Krzyż) obdarowuję ciebie dla dokonań widocznych
światu, by świat ujrzawszy - uwierzył a przyjął Boże działanie, Boże znaki na ziemi.

(M).: Jezu umiłowany, jak mam dziękować, jak mogę wykazać swą wdzięczność?
W uległości swej przyjmuję z wdzięcznością i miłością wszystko, co pragniesz uczynić.


Pan Jezus
Napisz (M.) parę Moich Słów do narodu Mego w wybraństwie, by otworzył
swe serca a przyjął Mnie jako swego Władcę.
Naród Mój będzie ukierunkowywany, bo
zszedł z Moich wyznaczonych ścieżek, oznaczonych,
prowadzących ku Mnie.

Dam Swe znaki dla jasności w postępowaniu na drogach waszego życia.
Ono przed wami ma określony cel - a służyć ma wskazaniom dla innych w świecie.
Wiary wymagam z serca płynącej, dróg życia waszego znaczonych
po ścieżkach Moich
Miłości Mej wydawania pragnę, przez otwarte drzwi serc waszych, dzieci ukochane.
Wszystko co zapowiedziane a przekazane niech stanie się podstawą waszej egzystencji
(Kościół, przykazania i inne).
Nie patrzcie na bogactwa ułudne świata!
One przeminą i nic nie zostanie z tego, o co taką dbałość ukazujecie.
Serca wasze, gdy otwarte dla Mnie, będą wiedziały jak żyć na ziemi,
jak zbliżyć się do Mnie Boga waszego.
Niedługi czas - a przyjdę, by zebrać plony a zasiać dobre ziarno na nowo!

Nie bójcie się, Moje dziateczki, bo Ja zejdę ku wam,
by ukoić serca wasze pragnące,
a we wspólnocie ze Mną, by budować nowy świat.

Ja jestem Panem życia waszego,
gdy oddani, wierni idziecie Moimi wyznaczonymi drogami. Ci, którzy idą ze Mną
w oczyszczeniu swej duszy niech przyjmują Moją ofiarę Kropli Krwi
dla oczyszczenia i umocnienia w drodze.
( M.: Moja cicha rozmowa z Panem Jezusem).

Pan Jezus
Dziecino, nie wszyscy znają Moją Miłość, niektórzy nawet odwróceni są ode Mnie,
bo baczą tylko na ziemskie dobra.
Ci, ubodzy w duchu, nie widzą niczego, choć patrzą a ciemno im.
Tacy będą na swej drodze spotykać burze, a pioruny ogniste rozświetlą ich ścieżki,
by mogli dokonać wyboru drogi jasnej.
Wielu zawróci i wybierze jasne drogi, lecz wielu nie rozezna światła Mego zbawczego.

Ty staniesz na rozstaju tych dróg i wskazywać będziesz drogi Moje
w promienistych kolorach, a wiodące ku zbawieniu dusz zagubionych.
Przyprowadzonej, ukochanej Swej wybrance szlachetnej, przekazane
Słowo z Miłości Mej i polecenia w służbie wiernej, oddanej Mnie - dla wyjaśnienia
na ten wasz trudny czas.
Ja jestem z wami, nie opuszczam gdy wy, dzieci Moje,
we wspólnocie serca ze Mną.Kraków, 06/07.08.2021 r.
Adoracja nocna (TV)- Licheń -
Noc walki o błogosławieństwo dla Polski
(Komunia św. w czasie nocnego czuwania)

Pan Jezus

Ja jestem w twoim (M.) sercu i nie opuszczam tego tronu coraz piękniej
przystrajanego dla Mnie, Oblubieńca a Pana i Króla życia twego. Pozostaję
we wnętrzu twym, gdy przyjęty jestem, wyczekiwany w tęsknocie serca
i miłości żarliwej.
Trwasz usilnie (nocne czuwanie) dla Mnie, Boga twego, a wołasz głośno do Mnie
o wszystko, co potrzebne dla życia waszego, uporządkowanego, oddanego
Mnie - Stwórcy tego świata.
Ukochane dzieci przedstawiają otwarte serca Mnie, bym nimi zawładnął i prowadził.
Wołajcie, otwierajcie swe wnętrza, bym w nich pozostał a panował jako Władca upragniony.
Wołajcie, dzieci umiłowane, proście, w przemianie serc powstawajcie dla Mnie i zbliżajcie
się, bym ujrzał wasze oblicza w oddaniu, przemianie, której tak pragnę.
Ja nie opuszczam, a gdy odwiedzam was na zaproszenie wasze lub krzyk -
pragnę, by pozostać w was i dzielić się Swą tęsknotą i miłością, by widzieć
przemianę serc dzieci ukochanych.
Wypraszajcie Moje miłosierne Serce, by uległe waszym wołaniom udzieliło wam,
ukochane dzieci zalęknione, zatroskane, wszelkiego zapewnienia o pomocy Nieba
w walce waszej na ziemi.
Ta walka stoczona być musi w pierwszym rzędzie - w waszych sercach.
Na ten czas zróbcie w waszych sercach porządek, bo duch oczyszczony być musi,
bym dojrzał i dotknął serc waszych, a zapanował i pozostał na wieczność.
Tak przyjmijcie swego Zbawcę - tego Ja pragnę!
Popatrzcie, jakie wybory są w waszym życiu, które jest manipulowane, ogarnięte
kłamstwem
, z którym dusze Moje nie mogą zgodzić się, by stanąć na drodze życia
prowadzącej ku Mnie - Ojcu, Bogu waszemu.
Zwycięstwo ducha prawdy zaistnieje w sercach, rodzinach.
Prawda was wyzwoli - Ja jestem Prawdą!
To Ja Wyzwolicielem waszym jestem!

Bądźcie ze Mną a we Mnie - stanie się wówczas ta prawda, której tak pragniecie.
Kłamstwa - a ich wiele w świecie, to podstawa zakłamania, zła w waszym życiu. Odrzućcie
je, gdy wybór wasz nastąpi a zwróćcie się do Mnie całą istotą, obliczem, a serce przyjmie
swego Pana i Wyzwoliciela.
Prawda, o którą walczyć będziecie, by pozostać przy Mnie a ze Mną,
będzie priorytetem w waszym doczesnym życiu.

Tak trzeba, bo wówczas staniecie w wolności, prawdzie, a to będzie wasze wyzwolenie,
bo Ja jestem Prawdą i Życiem, bo Ja Zwycięzcą jestem, więc nie bójcie się ,
dzieci Moje w wybraństwie, stające przede Mną uległe i poddane swemu Królowi.
Nie bójcie się, zbliżajcie ku Mnie z czystymi wnętrzami, oczyszczone, omyte, miłością
rozpromienione - a wydam was światu jako Moich wybrańców, rozpalających
promienie Mej Miłości w całym świecie.
Ogarniam Miłosierdziem każde Me dziecko wołające o pomoc, proszące o przemianę
ducha, wiarę i miłosierdzie.
Ta przemiana już następować będzie, bo serc wiele dziś (Adoracja) przylgnęło
w bliskości ku Mnie, gdy Ja wysłuchujący i miłosierny.
Błogosławię was wołających, zbliżonych, oddanych i chowam w Swym Sercu
miłosiernym.
Nie bójcie się, dziateczki! Gdy Bóg z wami któż przeciwko wam
- silni prawdą, wiarą, czystym sercem, pragnieniem wolności duchowej
a wydanej z Mego Serca wiernym dzieciom.
Nie bójcie się dziateczki! Ja jestem i nie zostawiam was samotnych w walce,
nawet garstki małej nie pozostawię bez Mej opieki!

Pomoc będzie wydana , a wam należne zwycięstwo, choć walka trudna.
Ja Jestem - jest z wami i nie opuszczam, Ja - wasz Pan, Bóg w Miłosierdziu.Kraków, 11.07.2021 r.
Transmisja TV Mszy św. z Częstochowy, pielgrzymka Rodziny Radia Maryja (Podczas Komunii św.)
M.: Wejdź w moje serce, w życie moje, które od Ciebie jest mi dane, by w poświęceniu Twoim wskazaniom,
wedle których podążać pragnę i słuchać Cię, Panie życia mego, Odkupicielu i Zbawco miłosierny światu!


Bóg Ojciec
Twe wnętrze, otwarte dla Mnie, Ja zamieszkuję stale jako Pan, Władca
i kieruję Twymi drogami, którymi posłusznie, wiernie podążasz, a na nich
spotykając zagubionych, szukających drogi, którzy naprowadzani przed ciebie,
byś olśniła swym światłem opromieniającym, które tobie dane z Mego bogactwa
dla dzielenia się w świecie.
Serce człowiecze, dziecka Mego, które przyjmuje Mnie, Boga, jest olśnione
miłością promienną, emanującą na wszystko co otacza, co przychodzi w bliskość
i co przyjdzie, bo tak daleko sięgają świetliste promienie Mego Miłosierdzia.
Wydane promienie sięgają daleko i głęboko, w odległości i głębokości serc szukających
ratunku. Wysyłane promienie przebijają mgliste ciemności świata, dochodzą do takiej
już ociemniałej duszy, potrzebującej ratunku, szukającej pomocy. Moja Miłość
promienna przebija mroki i znajduje nieszczęśnika, szukającego ratunku.
Wówczas wysłany z Serca Mego promień Miłosierdzia obejmuje nie tylko duszę
wołającą, miotającą się w walce, ale dotyka także ofiarnej duszy poddanej,
ufnej, miłującej, rozpala iskrę gotowości i z miłości miłosiernej dusza ta
staje w działaniu dla ratunku bliźnich swoich.
........Kraków, 10.06.2021 r.
Kościół św. Jana Kantego

(Adoracja Najświętszego Sakramentu)
M.: O Panie mój, przyjdź do mego serca i zasiądź, odpocznij, bym w pokoju
mego wnętrza mogła opowiedzieć Tobie, Królu i Zbawicielu, wszystko co mieści
moje serce. A gdy wypłynie strumień mego zadumanego smutku (covid-19), a ujrzę
Twe zapatrzone cudowne Oblicze, ustąpią smutki, troski moje i ludzkie cierpienie.
Jezu, Panie mój, moja Miłości, serce moje woła o porządek w tym świecie, porządek
duchowy, bo już nie widać w nas troski o ducha. Spójrz na nas z wysoka i spraw, niech stanie
się Twój porządek w życiu ziemskim każdej istoty. Pogubiony naród zachowuje się niekiedy
całkiem niezrozumiale. Do niektórych osób nie może dotrzeć ani Twoja Prawda, ani Twoja
Miłość. Zapomniane Przykazania Boże, brak miłości, uczuć. Liczy się zupełnie coś innego,
wręcz wszystko to, co związane jest z materią. Zagubionemu ludowi brak Bożego Ducha.
Pogubiliśmy się na drogach, wiodących do Ciebie Panie.
Bądź łaskaw, nadal jeszcze okaż Swe Miłosierdzie nad Swymi niesfornymi dziećmi. Wszak
zawsze wśród tego tłumu znajdzie się kilku wiernych i idących za Tobą, a przy Tobie, Jezu,
trwających. Przyjdź do Swych wiernych dzieci! Nie patrz na naszą słabą wiarę. A cierpienie
tych zagubionych może wyzwolić ich z pęt duchowych. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź i wyzwól
nas! Czekamy na Twą bliskość, na Twe spojrzenie, na Twe dotknięcie.
Co uczynić, by Twe Miłosierdzie jeszcze spłynęło na Twe niewierne dzieci?
Prosimy i błagamy Twe miłosierne Serce!
Mateńko Boga i ludzi, święty Józefie - przyczyńcie się za nami!...


Pan Jezus
Ty, najmilsza Ma oblubienico, przychodzisz prosić o lud Boży, lecz niewierny.
Na twe prośby Serce Me ożywa Miłością Miłosierną, którą pragnę napełniać,
ożywiać serca Mych ukochanych dzieci.
Świat stanął w półmroku i zaniedbał sprawy ducha, zapatrzony w sprawę materii.
Duch i materia w Mej Mocy będące, w jedności swej stanowią uporządkowanie.
Wszystkie wytyczne tego, dane są dzieciom Moim i wedle przykazań żyć winny,
zgodnie z nimi. Kocham was dzieci umiłowane, ale nie chcę utracić żadnej duszy!...
Aby nie utracić trzeba, by dusza wybrała swą drogę ku Mnie! Nie może iść
rozwidlonymi drogami, musi wybierać drogę jedną: jasną - ku Mnie,
ciemną - do czeluści wiecznej.
Wolna wola Mego ludu!… Wybierać trzeba!!!.
I ten czas wasz ziemski - przeznaczony na te decyzje ostateczne.
Tego wymagam, o to upominam się, a ten wybór do was należy!
Jest jeszcze czas Mego oczekiwania,.. już niedługi czas waszych decyzji!!!
Czyńcie swe wybory!!!...
Ja - wasz Bóg, Zbawiciel, Odkupiciel, pragnę was! Za was, dzieci umiłowane, życie
oddałem dla waszego odkupienia. To uczyniłem z Miłości oddając Swe
życie za każdego z was. Teraz macie swą wolną wolę!... A Ja, Wybawiciel wasz
- czekam na waszą decyzję w wyborze drogi, dzieci ukochane!
(....)30.05.2021 r.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ


Trójco Przenajświętsza...
proszę daj SIŁĘ, gdy jestem słaby.
MIŁOŚĆ, gdy czuję się opuszczony.
ODWAGĘ, kiedy się boję.
POCIESZENIE, gdy jestem samotny.
NADZIEJĘ, gdy czuję się odrzucony.
POKÓJ, gdy jestem w rozsypce.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - gdy brak mi już wiary.
Ks. RobertKraków, 11.04.2021 r.
Święto Miłosierdzia Bożego
Godzina Miłosierdzia

(W domu)

(M.): Bądź uwielbiony Panie Miłosierny, tak łaskawy dla ludu Swego! Miłosierdzie
Twe, Jezu umiłowany, to wieczny dar Twego Serca wydany światu dla dzielenia się miłością.
Ukazujesz nam Swe Serce, wydające promienie Twej najpiękniejszej,
ofiarnej a miłosiernej Miłości Bożej, skąd lud może czerpać.
O Panie, niech te promienie Miłosierdzia rozjaśniają swym blaskiem i przenikają
do najgłębszych zakamarków duszy ludzkiej, by objęta Twoim Światłem
obudziła się do życia radosnego, bo z Tobą, Twym Miłosierdziem ogarnięta.
Wszelka nędza tego świata znika, gdy łaska Twoja, Serca miłosiernego, dotyka wnętrza
nędznego stworzenia. W Swej Ofierze odkupieńczej wyzwoliłeś świat, a jeszcze
nieustannie wydajesz światu wyjątkową Miłość, Miłosierdziem ogarniającą.
Ten dzień wyznaczony dla wylewania Miłosierdzia Twego, oznajmiony światu
przez wybrankę służebną św. s. Faustynę, czcimy szczególnie, bo wiele zostało
obiecane dla przychodzących ku Tobie, Panie.
Ten dzień niech zakwitnie kwiatami wdzięczności z serc ludzkich, darowanymi
Tobie, Boże Miłosierny!
Dziś dzień Twego, Panie, Miłosierdzia niech rozraduje dusze wiernych,
które zbliżone, proszące, otrzymują łaski Twego Boskiego Cudownego Serca.
Błogosław ludom całej ziemi, a szczególnie polskiej ziemi, z której wydałeś Iskrę tej pięknej,
cudownej Miłości i pragniesz ją rozniecić ze Swego Źródła (Kraków) na cały świat.
Przybądź, Miłosierny Boże, wybacz nam winy, grzechy nasze - a ulituj się,
gdy wołamy o przebaczenie i Miłosierdzie.
Powiedziałeś Panie, by w naszych zawołaniach była ufność w Twoje Miłosierdzie.
Udziel nam łaski, by ufność ta była niezachwiana. Obiecałeś, Jezu, że w tej Godzinie Miłosierdzia
wysłuchujesz każdego zbliżonego, a tylko potrzebna jest wiara i ufność w Twoje miłosierne
działanie tego, kto z otwartym sercem zwróci się do Ciebie, wołając o litość i miłosierdzie.
Obdarzaj nas Swym Miłosierdziem, nie zważaj na naszą nędzę.
Prosimy, błagamy o Twe Miłosierdzie dla świata, który ginie (pandemia)
w ciemnościach grzechów. Nie pozwól, by zło ogarnęło ten mroczny świat!
Jasność promieni Twego miłosiernego Serca niech ogarnie świat cały i dotrze
do zakamarków, skrytych przed Twą Jasnością.
Zmiłuj się nad grzesznym światem, przebacz nasze winy, a ogarnij ludzkość całą
potokiem spływającego Miłosierdzia na pomroczny świat. Udziel łaski przebaczenia tym,
którzy zwracać się będą ku Tobie!
Rozpal ogień Twej Miłości w ich sercach, by Miłosierdzie rozszerzało się jak
promieniste koła tak, by ich promienie na ziemi stały się początkiem powstawania
Kół Miłości Miłosiernej dla szerzenia, ukazywania i działania Twej Miłości w świecie.
Panie Jezu, Rabbuni, Miłosierny, Cudowny Boże, Miłości nieogarniona!
...... Bądź uwielbiony, Cudowny, Miłosierny Jezu, Boże litościwy, łaskawy, Tobie cześć i chwała na wieki!
Niech Twa Miłosierna Miłość, tak łaskawa dla nas w świecie, będzie uwielbiona w każdym sercu,
a Iskra Twego Miłosierdzia rozpala serca narodów na ziemi, ogarniętej ciemnością.
Miłości Boża, dotknięciem Twego promienia z Serca miłosiernego światu, obudź narody i ratuj nas !
Jezu, Ty się tym zajmij!...
Jezu, ufamy Tobie!... Jezu, bezgranicznie ufamy Tobie
!

Pan Jezus
Jakże radujesz Serce Moje, gdy krzyk twój serdeczny słyszę, a dochodzi do Serca Mego.
Ty wiesz, jak bardzo jestem wam uległy w błaganiach serc czystych, pragnących,
Ja wydam Moje Miłosierdzie, wyleję nadto o co prosicie, lecz trzeba, by w wielu
sercach zrobiono miejsce dla przybywającego. Jeśli drzwi zamknięte,
którędy wprowadzą Pana?...
Przyjdę zaproszony, a nie jako gość, a jako Brat, Przyjaciel, Król, Bóg Prawdziwy!
Różne są te zaproszenia, a Ja pragnę być w takim sercu, gdzie uznają Mnie za Władcę,
wydającego się gospodarzowi.
Winno być odpowiednie miejsce, a gdy przygotowane, czyste - Ja, Król przychodzę,
by radować się ucztując. O to starać się wam, dzieci, trzeba.

Ten czas, który jest i trwa, on będzie wam trudny, jak zapowiedziano.
To czas waszych wyborów , kogo zapraszacie do swego domostwa, do serca waszego
i z kim ucztować będziecie.
Wybór całkowicie wam oddany! Wy wybieracie przyjaciela swego, by wspólnie
iść drogą życia doczesnego.
Wybory te trzeba traktować jako wybory przyszłościowe , nie tylko na jedną chwilę.
Dobrze wybierzcie, bo ciemno wszędzie a jasność zanika.
Póki jeszcze widno - wybierajcie! Sercem
wybierać wam, dzieci, trzeba.
Serce jest czułe instrumentalnie, dźwiękowo. W nim wyczujesz, wyboru dokonasz!
Jeśli ciemno w sercu - to wybór trudny, trzeba wówczas pomocy. Ja wówczas działam
na wszelkie sposoby, by nie zagubić owieczki ukochanej, bo jest dla Mnie bardzo upragnioną.
Do tego także angażuję Moje wierne dzieci i zagubione owieczki zapędzam do zagrody,
gdzie jasno i wygodnie i opieka serdeczna, a miłosierna.
....... W tej zagrodzie Moją szczególną opieką otaczam, i słońce zaświeci i pokarm wydany
i bezpieczny odpoczynek po walkach z wilkami żarłocznymi.

Wedle Mego życzenia ten dzień Mojego Miłosierdzia staje się upowszechniany
na całym świecie. Wielu jeszcze go nie zna. To także Moje dzieci i pragnę,
by zapraszały Mnie do swych domostw, serc.
Pragnę wydać im Swe Miłosierdzie i rozpalić ogniem Miłości.

Moje miłosierne Serce ciągle spragnione serc Swych ukochanych dzieci.
Strzec je trzeba, by nie poginęły w ciemnościach. Ten miłosierny promień Serca Bożego
niech sięga granic ziemi, gdzie jeszcze są ciemności.
W tym celu rozpalona Iskra, wydana od was, rozświetlać będzie ciemne zakamarki ziemi
i rozpromieniać, a ratować serca umiłowane przez Moje miłosierne Serce Boga.......
Proście a otrzymacie!...Kraków, 09.04.2021 r.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kaplica św. s. Faustyny

.......
św. s. Faustyna
........ Ja jestem tą, której przykazano pomoc na ziemi dla szukających Światła w promieniach Miłosierdzia.
Ten czas musi być opromieniony jasnością, bo ciemności ogarniają ziemię, a ginie duch ludu Bożego.
Potrzebna jesteś, potrzebni inni ufający, zdążający do Światłości, świadomi swej wiary,
a w poddaniu Najwyższemu Bogu.
Światło Boże dociera tam, gdzie mroki ziemskie skryte. Ono dla ratunku przesyłane,
by obudzony świat zapragnął wybawienia.
Miłosierdzie Boże to ratunek dla zagubionego świata dusz,
to światło dla serc zaciemnionych grzechem.
Tu znajdziecie ratunek bezgranicznie udzielony tym,
którzy się zwrócą o pomoc, a nie zatracą się ......
Wielu nie zna Źródła Miłości Miłosiernej, wielu poznać już winno.
....... Niebo wspomagające ciebie na ziemi w tym szczególnym czasie.
Niech utworzone Koła Miłości Miłosiernej (KMM) jaśnieją blaskiem
Miłości Miłosiernego Pana Jezusa Chrystusa, niech wielbią
Miłosierdzie Boże, wylewające się na świat cały!
Nawracajcie się, szukajcie ratunku
w Miłosiernym Sercu Bożym, a nie zwlekajcie!
....... To nasze, dusz niebiańskich zadanie, by pełnić straż na ziemi nad tymi,
których Pan szczególnie umiłował, a wyznaczył w służbie światu.Święto Miłosierdzia Bożego
kwiecień 2021

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
(Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 r.)Kraków, 30.01.2021 r.
W domu


Pan Jezus
........ Ten czas trudny dla was, dzieci Moje ukochane a proszące Boga swego o pomoc,
o wolność duchową i przemianę czasu tego, tak smutnego dla was, uciążliwego i przygnębiającego.
To jest czas, w którym dopuszczone są nieprzyjazne moce a ujawniające się wszystkim,
szczególnie atakujące Moje dzieci.
Ten czas poddany jest waszym osądom dla rozważenia waszego, dzieci Moje, jaką drogą
pragniecie iść ku Mnie.
Nie wszyscy zdążają w Moim kierunku. Wielu idzie drogą wiodącą ku przepaści
nie widząc, że czekam na nich z Miłością i cierpliwością Ojca.
Zagubieni na tej drodze pociągają za sobą słabych, ślepych. Idą na zatracenie,... jest ich
bardzo dużo!!! Tłumy Moich dzieci, które ukochałem, nie chcą usłyszeć Mego wołania
dla ich ratunku.
Potrzebna jest wasza pomoc , dzieci ukochane!
Wasze serca, w Miłosierdziu zanurzone, wybłagają ratunek dla nich.
Nieustanna modlitwa ofiarna jest ratunkiem dla ginących.
Ja, Bóg wasz i Ojciec, daję wskazania wam na ziemi, byście
we wspólnocie serc ratowali idących, już biegnących ku przepaści!

Ślepi i głusi, owładnięci żądzą, grzechem, gniewem, wszystkimi przymiotami bezdusznego zła,
walcząc o pierwszeństwo w drodze ciemnej, ponurej, stają nad czeluścią, nie zauważając jej
i giną na wieczność. W drodze, biegnąc do tej czeluści, nie chcą zauważyć nikogo, bo w egoizmie
i w gniewie na wszystko co wokół, wyprzedzając swych braci wpadają w sidła nieprzyjacielskie
- już na wieczność!...
Ratujcie dzieci, nie słyszące Mego wołania z Ojcowskiej troski!
Wasza pomoc jest konieczna! Serca wasze, dzieci Moje, niech wołają o ich ratunek!
Tylko na wasze prośby serdeczne wybawię zatraceńców,
by stali się na powrót Moimi.
Miłość Moja ich uzdrowi, Krew Syna Bożego w ofierze złożona
oczyści z win i przebaczy im Ojciec, Bóg kochający i ratujący.
Zawróceni z drogi wiodącej ku przepaści, staną przede Mną i otworzą się im serca, a oczy
ich ujrzą zagrożenie, które minęło Mocą Mojego przebaczenia i Miłości.
Dzieci Moje, idące Moimi drogami, usłyszcie Moje wołanie o te biedne, zaślepione
stworzenia! Przez Moje miłosierne Serce - tylko wasze serca mogą wyprosić i uzyskać
ratunek, łaski przemiany zgubionych serc.
Wydawane światu Moje Miłosierdzie jeszcze oczekujące przemiany serc
zatwardziałych, a wy, dzieci Me ukochane, wołajcie serdecznie o ratunek dla ginących.
Światło Miłości Mej ogarnie serca Moich biednych dzieci. Chowajcie się w tych
promieniach Światła Mego, bo chroniące jest, bezpieczne, w Nim przetrwacie walki
toczone w świecie.
Świat podzielony na dobro i zło - to teraz taki wybór!
Uważajcie na granice dzielące jedno od drugiego, bądźcie uważni, dzieci Moje!
Z Serca Mego, Boga waszego, udzielam błogosławieństwa wszelakiego
dla zwycięstwa dobra, miłości, nadziei, pokoju i radości.
Pokój w sercach waszych niech pozostaje w pewności działania Mego Miłosierdzia.
W Moim Sercu was chowam, dzieci Moje!            Stróżu Polski, nasz Aniele,
patrzysz ciągle w Boga Twarz,
prowadź Polskę, prowadź śmiele,
niech przy Bogu trzyma straż!!!

Panie Jezu, Królu Polski, rozpal w nas
i w naszej Ojczyźnie ogień Swojej Miłości !!!


MODLITWA ZA OJCZYZNĘ: zakładka "Modlitwy"

Poniższe Słowa Matki Bożej są bardzo aktualne
- podobnie jak większość przesłań na Stronie Głównej.

Kraków, 24.11.2015
Bazylika oo.Karmelitów
(Kaplica Matki Bożej Piaskowej)
(M.:.........)

Matka Boża

..... Nie troszczcie się zbytnio, dzieciny Moje, nie obawiajcie.
Ja, Matka Boga i ludzi troszczę się o was, maleństwa, opiekę sprawuję
nad wybranym ludem.
Moja opieka i troska nad wami wszystkimi, bo ukochany i wybrany
naród ten przeciwstawi się światowym ułudom a przyjmie Wolę Bożą.

Jeszcze będzie walka ciemności, jeszcze będą ryki głośne, przeciwstawne,

lecz Miłość zwycięży i Sprawiedliwość Boża, które spłyną na ten lud sponiewierany
grzechem, kłamstwem, niewolą.

Wielu powróci do drzwi kościoła lecz trzeba im oczyszczenia, by wejść
i doznać ułaskawienia w Sprawiedliwości Bożej.

Niech kościoły, przybytki wasze, staną otworem dla tych, którzy przejrzeli
i odczuwają pragnienie powrotu lub rozświetlenia ducha.

Dajcie, udostępnijcie kraty sprawiedliwości, (konfesjonały) by oczyszczenie,

dla pragnących go, nastąpiło.

Wiele serc pragnie tego przebudzenia duchowego. Czyńcie dla nich swe prośby,
udostępniajcie im miejsca, w których dostąpią odpuszczenia win, i w których
spłynie im usprawiedliwienie a Miłosierdzie Syna Mego ogarnie całkowicie duszę
spragnioną Miłości i Światła.

Otwórzcie przybytki, przybywajcie pod Stopy Miłosiernego
Syna Mego, Jezusa,
oczekującego każdego, u którego serce poruszy się
na dźwięk Imienia - Jezus.

Przyprowadzajcie takie dusze zagubione, troszczcie się o nie.

Polecajcie Niebu w upraszaniach, proście o nie przez Świętych, Aniołów waszych,
danych do pomocy.

Czyńcie, nie zwlekajcie, bliskie jest Królestwo Boże!

Niech pokój, miłość i radość zapanują w waszych wnętrzach, nie smutek i przygnębienie!

Ja to mówię, wasza Matka, i zapewniam o Swej pomocy, także pomocy w Słowie (przekaz),
które przyjdzie dla waszego ratunku.

Jestem z wami, ukochane dzieci, trwam w stałej opiece i trosce
Matki waszej a Królowej.Kraków, 30.10.2020 r.
W domu
(Czas pandemii, wiece, protesty na ulicach miast, agresja, akty profanacji …)
Pan Jezus
..... To ten czas już przyszedł, gdy rozkwitłą Miłość Boga i człowieka wydawać trzeba światu
walczącemu z ogniem zła wszetecznego.
To czas walki przyszedł, czas walki i wyborów dzieci, stworzeń Moich!...
Niektóre dzieci, uległe czarowi świata, materii i duchem zniewoleni nie pragną Mnie,
ich Zbawiciela. Nie pragną Mej Miłości a żyć pragną w niewoli grzechu,
marnoty ziemskiej i materii.
Potrzeba tym biednym, zagubionym owieczkom pomocy innych, by ujrzeli dokąd doszli
a zatracili swe ścieżki.
Trzeba podawać ratunek dłonią wyciągniętą z miłością i serdecznością!
W zaciemnieniu ducha jest potrzebna pomoc , by przeprowadzić w jasności
tego, który już nie widzi i błądzi.
Podawajcie swą ratującą dłoń tonącym w ciemnościach ognistych.
Niektórzy pochwycą ratującą dłoń i ujrzą ocalenie, a pozostaną bezpieczni.

To wybór ustanowiony dla życia lub śmierci wiecznej,
ostateczny wybór, który podjąć im trzeba.


Nie zostawiam was samych, narodzie ukochany!
Tyś wybrany naród, w Sercu Mym umieszczony i naznaczony Mym miłosiernym wejrzeniem.
Czyż pozostawię ten naród wielekroć ukrzyżowany wraz ze Mną, przeżywający swą boleść,
złączony w ofierze krwi!…Czyż pozostawię was samych? …
Czy nie przyszedłem ku wam z pomocą, gdy serca wasze krzyczały o ratunek? …
Tyle waszej ofiary, narodzie Mój ukochany, przyjętej i uznanej,
a w Miłosierdziu Moim wynagradzanej.
Zobaczcie, jaką pomoc otrzymywaliście na przestrzeni dziejów waszej społeczności!...
Promieniami Miłosierdzia z Serca Mego objąłem świat, a z tronu ustanowionego z ofiar
waszych serc pokornych i miłujących Boga swego.
To was uznałem za godnych dla przyjęcia tronu Mego Miłosierdzia,
a widocznego i odbieranego w sercach dzieci świata całego.
Ten czas walki nie będzie trwał długo, gdy Serce Me w Miłosierdziu wydane światu
pragnie ratunku ginących, ukochanych dzieci Moich, za które złożona ofiara życia Syna Bożego.
Wolny wybór , wola wasza wolna a z Miłości Mej wam wydana, dzieci ukochane.
Ten wybór teraz stać się musi!
To ostateczny wybór, gdyż niewiele czasu waszego pozostaje.
Wiedzcie tylko, że dana jest wam pomoc Moja a także w tym, byście ujrzeli
i mogli rozsądzić w którą stronę pójdziecie, gdzie wyraźnie oznaczona jest wiodąca ścieżka do
- dobra, prawdy, miłości… i droga szeroka - znaczona do śmierci wiecznej.
Wybór wasz, dzieci ukochane!
Wasz wybór ważny ustanawiam, nie Swój - lecz wasz, z waszej wolnej woli, bo tak was
ukochałem, aż do krzyżowej śmierci w odkupieniu waszym!

Jeszcze chwila pozostanie dla zastanowienia, czy własnej oceny swych poczynań.
Jeszcze niewielu zawróci z drogi ciemnej, szerokiej i szukać będzie tej,
na której kroczą Moje dzieci spokojne i ogarnięte pokojem i miłością.
Czas na wybór dany wam, kochane dzieci Boże, ... lecz jest już na wyczerpaniu!
W nim teraz jesteście, gotowi na dokonania wyborów serc waszych, dzieci Moje!
Niektóre serca oddane upraszają krzycząc o Moje Miłosierdzie nad wami.
Miłosierdzie Moje jest nieustanne.
Nigdy nie umniejszę Jego działania dla was, w was, ukochane stadko Moje.

Jestem Bogiem Miłości, Miłosierdzia, Pokoju, Radości,
wylewanych w serca dzieci, które zbliżone lub zbliżają się ku Mnie
i pozostają ze Mną i we Mnie - a Ja w nich jako Pan i Władca.

Te szare, trudne dni wyborów waszych przejdziecie z trudnością, lecz
wołania waszego oczekuję jako Bóg
w prawdziwie Ojcowskiej Miłości i Miłosierdziu Swym, wydawanym światu.


....... Nie opuszczam dzieci Moich! Jestem z wami, dopóki wy pragniecie Mnie.
Kierunek wam wskazany, a idący mają jasno oświetlone drogi.
Jestem z wami i nie opuszczam, a skrywam w Swym miłosiernym Sercu Boga
kochającego. Nie bójcie się, dzieci Moje ukochane, wybrane!

(Widzenie)
W trakcie pisania Słów Pana Jezusa ujrzałam tłum stojących ciemnych postaci w szeregach zwartych,
w jakimś oczekiwaniu, jakiejś gotowości przed mającą nastąpić akcją bojową. Ten tłum był w czarnych
mundurach, agresywny, niespokojny, drepczący nerwowo w miejscu przed otrzymaniem rozkazu.
Z przodu ograniczała ich jakaś przeszkoda (deska, zagradzająca wyjście z tych szeregów),
utrzymująca dyscyplinę tej hordy.
Gdy tak przypatrywałam się temu tłumowi zauważyłam spływające z góry białe, gęste obłoczki,
które jakby zakrywały te szeregi i w nich następowało jakieś uspokojenie.
Zrozumiałam, że te obłoczki pochodzą od nas, oglądających tę sytuację i rozmodlonych ludzi,
zgromadzonych na chodniku wiodącym w stronę kościoła.


Pan Jezus

Nie bój się (M.), Ja stanę naprzeciw hordom, Ja - Pan i Bóg, miłosierny dla was!
Przyjmijcie Mnie do serc swoich jako Pana i Króla!
Mój naród otoczę opieką, by nie zginął, ale nadal wybór wasz będzie.
Walczcie miłością - to wasza broń, a pokój wniknie,
Mój Pokój w wasze życie, Mnie oddane.

Nie bójcie się, dziateczki, wasz Król nadchodzi!
Pełną zbroję włóżcie ducha swego - z Moim złączonego.

Ostoi się Mój naród, gdy Królem Ja będę,
gdy Królestwo Moje w sercach waszych będzie.

Sztandar wiary poniesiecie,
wiary niezłomnej,
w ognistych próbach wyzwolony z serc waszych, a ukazany światu.

Ja - Jezus Miłosierny, Królem waszym obrany - zasiędę,
by pokój, miłość a Moje królestwo wzrastały w potędze i w Moim Miłosierdziu.

Kocham was, narodzie Mój wybrany!
Pragnę was jako Swe dzieci poddane Mnie - Miłości.
Miłosierdzie Moje nad wami i z wami!...Kraków, 18.08.2020 r.
Kościół oo. Karmelitów
Kaplica Matki Bożej „Na Piasku”- Adoracja

             (M.): (Pandemia trwa). Pokłon oddaję Tobie, Panie, uwielbiając Cię w Najświętszym Sakramencie. Niech Moc Twoja ogarnie moją niemoc i posili mnie, sługę Twą. Trudny ten czas, jego ślad pozostanie
w naszych sercach.
            Wielu nie uznaje Cię, Boże umiłowany! Wielu odeszło, zagubieni, smutni, zalęknieni. Niektórzy nie przyjmują Twych przykazań, bo nie mogą przystosować się do nich. Pragną żyć w wolności słowa, czynu
i bez zahamowań żyć w świecie. Tyle brudu, bluźnierstw!
            Jakże wierne serca mogą wynagrodzić te bluźnierstwa Tobie, Jezu i Mateńce, ratującej Swe dzieci? Racz przyjąć moje poddanie i oddanie się Tobie, Boże Wszechmocny! Jakże wynagradzać, przebłagać!...
Przyjdź, o Jezu Miłosierny, ocal nas i wskaż drogi zbawienia, ratuj lud, dzieci Swe!
            Całym sercem przepraszam Cię, Panie, za bluźnierstwa, oni czyniąc to nie wiedzą, są nieświadomi zła, które ich atakuje. Przyjdź, Panie Jezu, ratuj ten świat zabrudzony grzechem!
Jesteś miłosierny, Panie, wylej Swą Miłość i litość nad ludem zaczadzonym, chorym.
Wybaw nas ode złego, Jezu, Wybawicielu duszy i ciała!


Pan Jezus
            ...... Prowadź Moje owce nawrócone, oczyszczone do Stołu Mego, by nigdy nie zatraciły swej drogi
i doznały sytości duchowej i radości życia ze Mną.
To, co teraz odczuwacie, czym zgnębieni jesteście
to tylko próba waszej wiary osłabionej.
Ci, którzy wytrwają przy Mnie - przy Mnie pozostaną,
ale to ich wola wyraźnie ukazana z serca, z jego uległości Mnie, Bogu.
Czekam cierpliwie, czekam i wszelkie sposoby przedstawiam wam, by wybór był właściwy.
Ten, który wkroczy na Moje wyznaczone wam ścieżki – uratowany!
Ten, który waha się jeszcze - poddany próbom będzie!
Ten zaś, który odwrócony - pozostanie beze Mnie!
To są wasze wybory w wolności danej wam!...

Czas jest krótki przed wami, bo dopełnić się muszą Moje Plany dla świata.
Cierpienia wasze ziemskie nigdy nie są daremne!
Wiedzcie o tym i szczerze Mnie te cierpienia oddawajcie w ofierze, zawierzeniu.
Kocham dzieci Moje i pragnę wyzwolić, by żyły ze Mną, we Mnie - Ojcu.

Teraz nastąpił czas dla wyborów waszych - życia lub śmierci!
Jestem waszym Ojcem, Stwórcą i kocham was Miłosierną Miłością, którą pragnę każde dziecko Moje.
            Dałem wskazania dla właściwego życia na ziemi, tego przestrzegać nakazałem!
Nie wszyscy jednak to czynią, odwracając się, nie uwzględniając Mego wymagania, a nawet istnienia.
            Głos Mój rozlegał się w świecie, wybrańcy głosili Me Słowa ostrzeżenia. Świat nie chciał słuchać. Niewielu z was, dzieci Moje, pragnie Mej chwały, pragnie Mnie wielbić jako Boga, Ojca, Stwórcę świata.
Dokąd cierpieć was będę, dzieci Moje, zrodzone z Mej Bożej Miłości?...
Dokąd czekać mam na wasze oddanie i miłość?...


            Ratunek wam należny, dlatego daję go poprzez wybrańców Moich na ten trudny czas. Oni przeprowadzą tych, których poślę, potrzebujących pomocy, bo znam serca wasze. Te serca zostaną poruszone i wydadzą dźwięk dla Mnie. Ten dźwięk zostanie wzmocniony przeze Mnie, by nie zanikł.
Wracajcie, dzieci Me ukochane, przychodźcie do Mnie po ratunek,
a Ja Wybawcą waszym jestem i będę!

            Przyjdźcie, przychodźcie dziateczki Moje, serca otwarte ukażcie, a gdy dotknę - serca wasze wydadzą ton piękny, który Mnie zachwyci.
Przychodźcie, zbliżajcie się, otwierajcie swe wnętrza,
bym mógł z wami być i we wspólnocie żyć.Kraków, 09.07,2020 r.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kaplica Wieczystej Adoracji

            M.: Miłosierny Panie, Boże Wszechświata, bądź uwielbiony, w Sakramencie utajony, bądź pozdrowiony,
umiłowany w Trójcy Przenajświętszej!


            Pan Jezus
            W twoim sercu umieszczone jest niebo a w nim wszystko, co potrzebne światu do wydania z Mego Miłosiernego Serca Boga. Nieś tę Miłość Miłosierną i wydawaj. Ja tego pragnę, a ty, oblubienico miła,
czynisz co nakazuję.
Moja Wola - twoją wolą, wolą człowieka, dziecka Mego obdarzonego i wyznaczonego w misji Dzieła Mego Miłosierdzia, rozpowszechnianego w świecie waszym. Bądź w tych aktach miłosiernych błogosławiona
i świadomie udzielająca bogactw Moich z Serca Mego.
            Świat cały potrzebuje światła, bo ginie w ciemności, a nawet tego nie dostrzega!
Światło Ducha Mego rozpala się w sercach wiernych Mi dzieci lecz nie wszyscy odczuwają jego brak,
błądząc w ciemnościach duchowych.
            Ten czas wam trudny, bo panująca mgła duchowa zaślepia drogi Moje.
Trzeba, by wołać głośno do zagubionych w ciemnościach, by wychodzili z mroków na słońce,
które im przeznaczone do życia lecz sami je utracili wybierając złe ścieżki na drogach swego życia.
            Nie widzą a nawet nie słyszą, bo głos ratującego nie dochodzi do nich.
            Pozostaje tylko ratunek przez serca ratujących dzieci Moich, składających ofiary
            swych serc, modlitwy, wołania, prośby o ratunek do Serca Mego Miłosiernego.
            Ja, Bóg Sam, obronię dzieci Me błąkające się, gdy ich wola wyzwolenia będzie.
            Moja Krew ich omyje, wykupi,
a w Jej Mocy pozostaną, gdy wolę swą okażą.
             Kocham dzieciny Moje i nigdy nie opuszczam, nawet gdy odwrócone nie chcą Mnie znać.
            Ja ich nie opuszczam i nie opuszczę!!! Za nich złożyłem Ofiarę na Krzyżu, za ich
wybawienie, za ich życie wieczne.
Walka w świecie trwa!... Potrzeba armii dusz oddanych Mi jako pomocników,
rycerzy Moich. Moje Serce mieści każdego oddanego, ofiarnego w tej sprawie ratowania
dusz zagubionych. Mocą Miłości Miłosiernej ogarniam dzieci Moje dla ratowania zagubionych.
            Nie bójcie się, dzieci Moje! Wspomagajcie te dusze w ciemnościach,
            ratujcie je swymi modlitwami serca, przebaczeniem, litością serca, miłosierdziem
a Ja -
ich Wybawca, Zbawiciel wyprowadzę z głębi ciemności w Jasność Moją,
by przejrzawszy ujrzeli, a we wdzięczności swej przyszli ku Mnie, powiększając
szeregi dzieci Moich wyzwolonych, ukochanych.
W potrzebie pozostaje wiele dusz jeszcze walczących, jeszcze szukających dróg wyjścia
z ciemności. Ukażcie im drogę jasną, a przez serca wspomagających ujrzą światło
i powrócą wolni od ciemności.
            Ten czas jest czasem ratunku dla dusz!
            Jeszcze w Miłosierdziu Swym oczekuję choć westchnienia takiej duszy,
choć słowa do Mnie skierowanego...
Ja przyjdę i wyzwolę, a wydam bogactwa Moje, z Miłości Swej Miłosiernej
ludowi Memu - dzieciom Moim.Kraków, 18.05.2020 r.

(100 rocznica urodzin Jana Pawła II)
(M).: Ojcze Święty, ukochany Patronie KMM! Wołam naszego Patrona a mojego
ukochanego Ojca Świętego! Czy mógłbyś powiedzieć do nas parę słów?
Już tyle lat minęło od czasu gdy błogosławiłeś nas tutaj na ziemi.
Bądź z nami, i przy nas, upraszaj
Pana Boga o miłosierne spojrzenie na Polskę, twoją Ojczyznę, twój naród, który pobudzałeś
do wytrwania w duchu wiary i wierności Panu Bogu. To Ty rozpalałeś nasze serca, ukazywałeś
drogi, którymi szliśmy za tobą, by idąc nimi dojść do wrót niebiańskich w miłości wzajemnej,
wyrozumiałości, w jednej wierze prowadzącej do Ojca Niebieskiego.
Dziękuję tobie, Ojcze ukochany, bądź nam nadal przewodnikiem, prowadź i przeprowadź nas
bezpiecznie z tego pandemicznego lęku, zamknięcia, braku duchowego wsparcia
(Komunii św. w kościołach). Upraszaj za nami, twymi rodakami i za świat cały! Ratuj, wspomagaj!!!
W swoim sercu noszę obraz twój, ukochanego Świętego, Patrona KMM, tak bliskiego mi a w głębi
mego serca ciągle żywego a słyszalnego we wskazaniach, naukach, które pielęgnujemy jako wierni
i kochający Cię, Papieżu - Rodaku!


Jan Paweł II
Wołasz …, i wołacie, aż Niebo słyszy wasze wołania! Tak trzeba wam teraz pomocy, a pomoc z Nieba
jest zawsze przy was i z wami, ukochani, wierni Panu Bogu Najwyższemu.Czemu tego nie zauważacie,
jak wielka pomoc udzielana w chwilach waszej trwogi?...
Wiele otwartych serc widzi i odczuwa ten ratunek zsyłany z Nieba. Zauważyć wam trzeba, jak wielekroć
wychodzicie zwycięsko z prób walki duchowej i jaką pieczą ogarnięci jesteście.
Plany Boże w życiu narodu, który wybrany, spełnione będą lecz wasze serca i czyny wykazać się muszą
posłuszeństwem Bogu Najwyższemu, miłością, braterstwem, miłosierdziem, uczciwością, pokorą.
Tak, pokorą i zgięciem karku przed Najwyższym Bogiem Ojcem wysłuchującym Swe dzieci wołające.
Zbliżajcie się w pokorze, gdy grzeszni jesteście, zbliżajcie się o czystych sercach!
W wybaczeniu możecie przychodzić i prosić o pomoc!!!
Trzeba wam, ukochani moi, podnieść i rozgrzać ducha wiary, a następnie ufności.
Dane Miłosierdzie Boże całemu światu, a dla was Ono przyszło z konieczności zbliżenia Nieba
dla dzieci, by bliżej odczuły Miłość, by Ona była zrozumiana jako przebaczająca, miłosierna
dzieciom, zbliżająca, pozwalająca zbliżyć się marności do Bożej Wielkości, której pojąć
nie można w świecie.
Dziś tyle serc jest otwartych dla mnie (100 rocznica urodzin JPII) , tyle wezwań i tyle miłości
w sercach moich pobratymców.
Dziękuję wam, dziękuję za te serdeczne wezwania, wspomnienia a i łzy wzruszenia - dziękuję!
Nie mogę być dłużny wam, kochani wzywający!
Pragnę przekazać wam do serc waszych (bo inaczej niemożliwe)
- miłość braterską, czystą, bo czerpaną ze Źródła Samego promiennego a miłosiernego
– niech zostanie z wami i w was na ten czas żywota waszego,
niech rozjaśnia wasze dni i niech rozprzestrzenia się na cały świat, stworzony
z Iskry Bożej Miłości.
Trwajcie w Świetle Bożego Ducha, które rozprasza wszelkie mroki na ziemi.
Niech serca wasze, ukochany narodzie, rozkwitają miłością wzajemną, budującą,
rozprzestrzeniającą się w świecie szarym, zamglonym duchowo.
Nieście wysoko sztandar wiary i chwalcie i śpiewajcie hymny Przedwiecznemu Ojcu,
kochającemu Swe dzieci.
Otwierajcie wnętrza serc, bo idzie Moc Ducha, który osiąść pragnie w was, a dla was!
Pozostaję dla was w posłudze duchowej, nakazanej mi w służbie niebiańskiej narodowi
ukochanemu.
Jestem z wami i dla was w pomocy duchowej, by drogi wasze prostować, wzywać do
współpracy, zgody, do miłości i miłosierdzia - rozsiewania dobra dla świata i w świecie.
Zgoda i pokój nastąpić musi, by rozpocząć czas pokoju, na którym ustawicie i zbudujecie
wszystko, co stanowić będzie o waszym życiu, waszej przyszłości, zjednanej z Bogiem Najwyższym,
Przedwiecznym Ojcem, Stwórcą całego świata, życia na ziemi.
Bądźcie Jemu poddani! Wzywam was, kochani, moi bracia i siostry
narodu wybranego!
Ten naród przeprowadzi inne narody w czas trudny,
a zwycięski stanie do raportu swego.Kraków, 30.04.2020 r.
Kościół św. Jana Kantego
(Adoracja)

M.: O Panie mój, Rabbuni, ożyw moją duszę osłabioną epidemią! Spójrz na moją nędzę,
przez którą głos mój zanika.Wołam ku Tobie, Najwyższy i błagam Twe Serce miłosierne światu o łaskawość i litość!
Całe moje wnętrze woła, całe serce zniewolone światową tragedią krzyczy, a Ty, o Boże, nie odpowiadasz?...
Wydaj na świat choć jeden promień Miłosierdzia Swego, a przebacz ludowi Swemu, przebacz, o Wielki Boże w Troistości!
Nie wszyscy rozumiemy dlaczego dopuszczony jest ten kataklizm na ziemię, zniewolenie ducha i ciała,
choć wielekroć zapowiadane było przez Niebo, że czas Twej cierpliwości ma się ku końcowi.
Ci, którzy to rozumieją, to garstka. Otwarte serca pragną Ciebie, Twego zbliżenia, bliskości, pragną spożywać
Najświętsze Ciało, które wydajesz nam w Eucharystii.
Spójrz, o Miłosierny Panie, ile dusz zwraca się teraz o ratunek, ile biedy jest na świecie, gdy jesteś ukryty.
Spójrz też na tych, którzy wołają o Twe Miłosierdzie i na tych, których powołujesz do Siebie na spoczynek wieczny.
Do głębi Twego miłosiernego Serca, Panie, wołam, proszę, wysłuchaj nas i przyjdź! Już wiele dusz wykazuje
zrozumienie dla zaistniałych wydarzeń. Sami biegliśmy, omijając Twoje drogowskazy na drogach naszego życia.
Omijaliśmy i nie patrzyliśmy, że te uporządkowania (Przykazania) wydałeś dla naszego bezpieczeństwa.
O Panie, dobry i łaskawy, a wielce miłosierny Swym dzieciom! Twe bolesne Serce patrzyło na upadek wielu,
znajdujących się na ścieżkach potępienia. Wołałeś ich, ale nie słyszeli lub nie chcieli słyszeć,
ni dostosować się do Twych zawołań i ostrzeżeń.
Twoje miłosierne Serce cierpiało wielce i nadal cierpi, bo jeszcze wielu nie przyjęło Twych wskazań.
Wołam więc o Światło Ducha Twego! Niech rozjaśnią się dusze biegnące na zatracenie, niech przystaną na chwilę,
by przyjąć Twe ostrzeżenia, a nie w chaosie i w ciemności duchowej biec ku przepaści na zatracenie wieczne. (….......)
Dzięki, Panie łaskawy i miłosierny! Wskazałeś drogi, na które świat wejść musi, wskazałeś, że miłość i dobro,
pokój i wdzięczność zapanować muszą, by świat stał się własnością Boga, Ojca naszego w Trójcy Najświętszej panującego.
Przyjdź, o Panie, ratuj, wydaj Swe Światło dla ociemniałych i ogarnij nas Swym Miłosierdziem.


Pan Jezus
Chcesz i pragniesz Słowa Mego do serca twego i serc dzieci Moich.
Wiele radości sprawiasz swemu Bogu, gdy prosisz i wielbisz Mnie. Twe wołanie
uzyskuje w Sercu Moim oddźwięk i nie mogę pozostać nieczuły na krzyk dziecka ukochanego.
Nieustanne twe wołania, nakłaniające Mnie do wylania Mego Miłosierdzia dzieciom Moim
w świecie, przełamują Moje karzące zamiary.
Miłosierdzie Moje przewyższa Sprawiedliwość Moją
i przemieniam Swe ustanowienia.

Wybłagaj Mnie jeszcze, bym odjął to, co w Planach Moich postanowione. Ty wyprosisz,
(..) wybranko Moja z ludu tego, a tak serdecznie wzywająca Miłosierdzia Mego nad wami,
ludem Moim i światem. Przybliżam cię ku Sobie, byś w zbliżeniu wyszeptała czego pragniesz!...
Ja wydam - z Mej Miłości (…) ku tobie, … bo to tobie było już powiedziane !

M.: Panie mój, Zbawicielu ukochany, Miłosierny Boże, czy to prawda,
że jesteś łaskaw mnie wysłuchać, gdy prosić będę o Ojczyznę i świat?...


Pan Jezus
Tak, oblubienico Moja, tak!... Stajesz przede Mną (..…), czyż nie ulegnę
twoim wołaniom, błaganiom, a także po to, byś była radosna! (….......)
Podejdź, podejdź, a bądź już w Sercu Moim spokojna i wysłuchiwana.
Wypowiedz swe pragnienia, a szczerze proś o sprawy, te ukryte, a widoczne (dot.epidemii).
Świat cały wstrząśnięty Moim postanowieniem, które ty jednym zdaniem swej prośby
serdecznej przemienisz w Moim Sercu, wysłuchującym serdecznych próśb (…).
Uznasz wówczas wyraźne Moje Miłosierdzie, gdy spostrzeżesz zmiany
w świecie a w swoim domu
(w Ojczyźnie). One staną się
widoczne i odczuwalne!!!
Ja, Bóg w Trójcy Świętej, wysłuchuję
dzieci Moje, gdy krzyk ich pochodzi z serca czystego,
należącego do Mnie, Boga Miłosiernego.
Spójrz tylko na świat, zauważ jak zmieniać się będzie, gdy tacy,
podobni tobie, wołać będą o przemiany serc ludzkich w świecie.
Te serca Moich dzieci winne być Moimi, oddałem życie w Ofierze!
Krzyż Mój dla nich jest zbawieniem, dlatego sami będą musieli
dźwigać swój krzyż życia, by zapragnąć Mnie, Zbawiciela, do pomocy
w dźwiganiu. Jeśli tylko pragnąć będą ratunku w dźwiganiu tego ciężaru
- Ja, Wybawiciel i Bóg, dam im pomoc, by doszli ku Mnie blisko
i ujrzeli swego Ojca -Trójjedynego Boga.
Ja, Miłosierny Bóg, ukażę im Siebie stającego, oczekującego
u drzwi ich serc, by wedle ich woli zasiąść jako
Władca, Pan prawdziwie. .........Kraków, 09.04.2020 r.
(noc, godz. 1.30)

Św. O. Pio
Witam cię (M), ukochana córko Boga Najwyższego.
Wzywasz mnie dla wyjaśnień aktualnych zdarzeń (pandemia), choć o tym już słyszał
świat przez zapowiedzi Nieba, z dawna ogłaszane przez wybranych z ludu.
Ujrzał świat swą marność duchową, zbudowaną na dobrobycie, egoiźmie, materialiźmie
i hołdowaniu uciechom światowym.
Lud zapomniał w zabawach swych od Kogo pochodzi! O Stwórcy Najwyższym, Bogu
miłosiernym nie pamiętał - zajęty swymi sprawami i żyjący dla swej próżności.
Wielu żyło tak bezwiednie, nie znając Boga Najwyższego, wielu nie chciało znać, choć
znaczeni chrztem świętym do wierności Ojcu Najwyższemu.
Tylu żyło, ustanawiając swoje reguły życia, jakby Bóg Najwyższy nie istniał.
A On istnieje wiecznie - Początek i Koniec, Alfa i Omega, Światłość nad światłości,
Ojciec, Syn, Duch Święty - Władca świata, Stwórca, Ojciec Najwyższy, Wszechmocny,
Wszechwładny, Miłość nad miłości, Światłość nad światłości, Król królów, Najwyższa
Potęga, Miłość i Miłosierdzie, Zbawienie świata
- wiele Imion nie wysłowi Jego Potęgi Miłości!
W Nim szukać należy ratunku, zbawienia świata, do Niego uciekać się
trzeba i od Niego oczekiwać wybawienia.

Czas ten (pandemii) wstrząsnął całą ziemią, wstrząsnął każdego na ziemi bez wyjątku.
Pomoc może przyjść tylko od Najwyższego Ojca,
przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Matkę Jego, Maryję.

Należy uznać swe winy, w pokorze stanąć
i wyznawać przewinienia i grzechy,
by Miłosierdzie ogarnęło lud proszący i wydało w przebaczeniu rozwiązanie
win grzesznemu ludowi.
Wskazania Boże wydane, a nie przestrzegane!... Niewielu było wiernych strzegących
tych przykazań, żyjących według nich.
Wielu je znało, a nie chciało ich przestrzegać. Poszli więc na drogi wiodące ku przepaści,
prowadzeni przez zwodziciela. Przywoływani nie słyszeli lub nie chcieli usłyszeć wołania,
przestrzegającego ich przed upadkiem, przed śmiercią.
Czy taki świat może istnieć i cieszyć Ojca Najwyższego - samej Miłości Przedwiecznej?
Dopuszczone ostrzeżenie doprowadzi świat do posłuszeństwa, do zwrócenia uwagi na
Przykazania Boże, które nadawały reguły postępowania życia ziemskiego.
Świat cały zamarł na chwilę, a chwila ta dana dla całkowitej przemiany życia ludzkiego,
dla przemiany i podporządkowania wydanym prawom życia na ziemi.
Ziemia stworzona dla dobra życia człowieka, dziecka Bożego!
Co zostało zaburzone na ziemi, zdegradowane, zniszczone ????...
Wszystko, co służyć miało człowiekowi, dane od Pana Boga, Ojca miłującego Swe dzieci.
Co uczynione zostało na przekór dobru?...
Piękno zostało zamienione na ziemi na złudne piękno, bo zatrute, zniszczone, podporząd-
kowane złym wyborom, nie stanowiące więcej wartości ni fizycznych, ni duchowych.
Niszczenie świata i niszczenie samych siebie!
Wspólne wyniszczenia, wojny, nienawiści, zabijania dzieci, morderstwa
- to wynik działania złego ducha w świecie!
Ale świat tego nie widział i nie chciał widzieć, czy wiedzieć, czy też ujawnić nieprzyjaciela.
Nieprzyjaciel ludu Bożego chce zapanować nad dziećmi Boga.
Czyż tego nie wiecie? Czasu nie pozostaje wiele!
Ratunek wam potrzebny natychmiast!
Przejrzeć trzeba, ujrzeć, osądzić siebie i ubłagać.
Jeszcze chwila dana dla ubłagania Wszechmocnego Boga.
Ziemia płacze i lęka się, a ginąć zaczyna. Pan Bóg jest łaskawy!!!...
Wołajcie, kołaczcie, wybaczajcie sobie i innym, których skrzywdziliście.
Świat oczekuje ratunku! Ten, dla was stworzony, czeka waszego narodzenia
na nowo dla Boga,
Ojca waszego, który w Swej Miłości Miłosiernej pragnie uratować
dzieci zagubione.
Proście i wołajcie, osądźcie się sami a oddajcie swe serca i życie Przedwiecznemu Ojcu,
miłosiernemu i kochającemu Swe dzieci.
Czyńcie pokutę, wybaczajcie,
starajcie się podporządkować wskazaniom,
uznajcie swego Stwórcę
i w pokorze wołajcie o Miłosierdzie Boga Jedynego!

To jest ten czas dla nawrócenia dusz żyjących w świecie, krótki czas dany
z cierpliwości a Miłości Ojcowskiej.
Weźmijcie do serc waszych to moje wezwanie!
Ratujcie dusze wasze, by nie było za późno!!!
Przyjmijcie Miłosierdzie Pańskie, wylewające się na świat! Niech otwarte serca
ludu, dzieci Bożych, przyjmą nakazane Prawa i kierując się nimi, ustanowią
nowy ład duchowy w świecie, w poddaństwie Ojcu, Bogu Cudownemu.
- wasz brat duchowy w służbie Bogu Najwyższemu i ludowi Bożemu na ziemi.

(M).: Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie przez Krew i Rany Syna Twojego Jezusa Chrystusa.
Błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie! …O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia przez zasługi
Twoich Świętych Ran i Najdroższej Krwi!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!
Przepuść, zlituj się, Jezu! Krwią Swoją Najdroższą osłoń nas!
Matko Najświętsza, wstawiaj się za nami!...W domu                                                  Kraków, 22.03.2020 r.

M.: Odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego (o godz. 15.00) błagam Pana o wybaczenie grzechów świata
i o Jego Miłosierdzie nad nami. Wołam św. s. Faustynę, by uprosiła u Miłosiernego Pana litość, przebaczenie i ratunek.
Św. s. Faustyna prosi o przekazanie jej zapewnienia o bliskości z KMM we Włoszech.
Bądź pozdrowiona Św. siostro Faustyno!


            Św. s. Faustyna
            Uradowałaś mnie, wołając o wstawiennictwo. Ja wspomagam was, którzy
proszą o Miłosierdzie Boże. To przeżycie tego czasu waszego kosztuje wiele
wyrzeczeń, a tym samym prowadzi do refleksji nad życiem każdego na tej ziemi.
            Ten czas obfituje w Miłosierdzie Pańskie, ufajcie i zawierzcie się,
szczególnie oczyszczając wszelkie zabrudzenia grzechowe. Pan Miłosierny oczekuje
tych dusz, które pragną bliskości z Nim i wchodzą lub idą ścieżkami wyznaczonymi,
jasnymi, przez wskazania (przykazania).
            Nawrócenie narodów ziemi stanie się podwaliną innego już świata!
Będziecie budować na nowych fundamentach, ustanowionych dla dzieci
Bożych na całej ziemi, której Stwórcą Wszechmocny Bóg.
Widzicie, odczuwacie Jego Potęgę, Moc, a Światło teraz bardziej ludzkości
jest widoczne przez cierpienie, które znieść wam trzeba,
gdy życie wasze upływało wam w nieprzyjmowaniu Prawd Bożych.
            Teraz jest czas dla całkowitego zdecydowania się, podjęcia nie tylko
decyzji, lecz uformowania duchowego, by przyjąć warunki Bożego Miłosierdzia,
- łatwe dla wierzących, ufających, idących świetlnymi drogami,
- trudne dla tych, którzy zdążali, czy zdążają jeszcze w ciemnościach
do zagłady.
            Ich życie winno być złożone w Sercu Miłosiernego Pana.
            Oni, szukający ratunku, stają teraz nad przepaścią, zgubieni, szamoczący się.
            To im przyjdźcie z pomocą, gdy miłosierne Serce Pańskie ciągle oczekujące tych
zatraceńców. O nich wołajcie, a Pan Miłosierny przyjdzie im śpiesznie z pomocą,
by nie zginęli, a ratunek uzyskawszy, pozostali ogarnięci Miłosierdziem Pańskim.
            Wołajcie, krzyczcie, składajcie ofiary, by ratunek dla nich przyszedł
w jasności ich serc zamglonych do tej pory. Teraz nadszedł czas otwarcia szeroko
bram Nieba.
             Wszystko dzieje się z Woli Boga Wszechmocnego, ratującego
Swe ukochane dzieci.
            Nie bójcie się, a zawierzajcie wszystko, co w waszych sercach lękiem, grzechem!
W wybaczeniu a Miłosierdziu Pańskim stajecie - dla złożenia życiowego sprawozdania!
            Upraszam wraz z wami Miłosierdzie Pańskie. W tym zaangażowane Niebo całe,
a gdy z ziemi dochodzą wołania o przebaczenie, o Miłosierdzie
            - to Ojcowskie Boże Serce ulegnie z Miłości i Miłosierdzia Swoim dzieciom.

W Miłosierdziu Bożym, wylewanym na świat, ujrzycie wybawienie
z przepaści waszego grzesznego życia, a Światło Ducha Świętego
rozgrzeje wasze serca i umysły do życia w Prawdzie, Miłości i Pokoju
Bożym.


            Do ciebie (M.), kochana siostro w Duchu Pańskim!
            Raduję się twoim westchnieniem i przywołaniem do rozmowy. Jestem i zawsze
będę z tobą i przy tobie. Teraz, gdy jest KMM (we Włoszech) jestem także
im do pomocy, a szczególnie blisko, bo czytając Dzienniczek, wielbią Pana
ze mną duchowo. Ja im służę także, niech wiedzą o tym! Stąd, z niebiańskiej krainy,
przybywam wam na pomoc duchową, gdy zapraszacie do wspólnoty w modlitwie.
Pokój niebiański niech spocznie w sercach waszych, a błogosławieństwa Nieba
niech spływają nieustająco.
Dziękuję ci, siostrzyczko moja w bliskości duchowej. Pragnę takiej
współpracy dla uwielbiania Pana Najwyższego - Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.                                                              Kraków, 15.03.2020 r.

            M.: Panie Miłosierny! Usłysz wołanie ludu Twego! Pozbawieni przyjmowania Ciebie
w Komunii Świętej, Ciała Twego, giniemy nie tylko fizycznie lecz również duchowo!
            Z całego serca, z głębi duszy Tobie oddanej, wołam do Serca Twego,
Jezu Miłosierny, uczyń cud uzdrowienia dusz i ciał, krzyczących o ratunek!
Nie tylko lud Twój na tej ziemi zginąć może, lecz świat cały, który ugina się pod brzemieniem grzechów.
            Przyjmij ofiary serc, przyrzeczenia poprawy i spraw, by Miłosierdzie Twoje, Panie Jezu,
wylało się na biedny lud wołający, wzywający Twej pomocy, ratunku.
            Wybacz, o Panie, wszelkie zniewagi, odwrócenia, apostazje, grzechy zniewolenia, egoizmu i wszystko co lud niewierny i grzeszny czynił przeciw przykazaniom, danym dla prawidłowości życia.
Przyjdź z pomocą Swemu ludowi, ratuj, by nie nastąpiła zagłada na ziemi!
            Przyjmij wołania serc oddanych Tobie, a wybacz w Miłosierdziu Swym wszelkie nieprawości nasze.
A gdy tylko Twe miłosierne Serce wyda Swe promienie sięgające ziemi, na której krzyk i rozpacz wielu,
a gdy z jej połaci dojdzie do miłosiernego Serca Zbawiciela, to ogarnięty Miłosierdziem świat ożyje,
by wielbić i uznać swego Pana, Boga Wszechmocnego – Ojca!
            Przebacz, spraw przemianę serc krzyczących o ratunek i wydaj na świat promienie, wyzwalające nas
z zasadzek piekielnych. Swą Mocą, o Panie, ogarnij serca ludu, przynieś Swe wyzwolenie z mocy ciemności,
by oczy dusz przejrzały i ujrzały, a przyjęły wyzwolenie wdzięcznie wołając:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem!


            Pan Jezus
            Słowo Moje do ludu wołającego o ratunek dusz i ciał! (dot. epidemii koronawirusa)

            Mój lud Boży słyszał Me wezwania, lecz nie wszystkie serca je przyjęły. Czytane,
a nie przyjmowane! Wielu powołałem do obwieszczeń waszych przyszłych losów,
wielu obdarzyłem Moimi bogactwami, byście przez nie Mnie ujrzeli, Moje działania.
            Nie zauważono Mnie w tym, co dokonywali Moi wysłańcy! Przyszedł zapowiadany czas!!!
            Cierpliwość Swą także zapowiedziałem,… a teraz widzicie jej kres.
            Dzieci Moje zajęte wszystkimi urokami świata, interesami, czerpaniem korzyści,
Mnie - Boga waszego nie uwzględniając, mimo ostrzeżeń wydawanych światu.
            Gdzie poszłyście, dzieci Moje?… Gdzie kierujecie swe kroki na drodze wiodącej do
ciemności? Nie mogę was zatrzymać, nie chcecie Mnie słuchać, słyszeć,
spojrzeć w głębię ducha, gdzie przemawiam do swych dzieci!
            Nie widzicie Mego Światła, a nawet odwracacie się - wprost w ciemności wpadacie!
            Zatrzymać was muszę dla ratunku ginących! Spójrzcie i zauważcie Mnie, jak wołam.
Zatrzymuję was z Miłości miłosiernej wam wszystkim. Zobaczcie, Kogo mijacie
w tej drodze do zguby wiecznej! Czyż nie widzicie, nie słyszycie, że wołam was,
ostrzegając przed przepaścią bez powrotu i ratunku?...
            Nie uznajecie Ojca kochającego i przybywającego na ratunek dzieciom. Czyż nie złożyłem
Swego życia ziemskiego w ofierze za was, dzieci ukochane? Do Mnie należycie,
odkupiłem was, lecz zapłatą odwrócenie wasze, wyrzeczenie się Mnie - Brata,
Wyzwoliciela waszego.
            Pozwałem niektórych, nielicznych, jako sługi Swe dla ratowania zagubionych,
porwanych powabami świata i nie uznających Boga swego, Odkupiciela, Wybawcy.
            W Miłosierdziu Swym, wylanym dla świata dusz, wiele dzieci uratowanych, lecz nie
wszystkie uznały Moc Mego Miłosiernego Serca i odwróciwszy się wybrały
inne bogactwa - dla ciała, bo ducha już zatracić zdołały.
            Moje przyjście ku wam, dzieci Moje, zbliża się, czego znaki już otrzymujecie.
            Świat musi Mnie przyjąć, bo świat jest Mój, a Ja jestem Władcą świata i on Mnie
musi być podporządkowany. Mój porządek ma być na tej ziemi!
            Tak teraz przemawiam do was jako Władca, Bóg Przemożny, Wszechwładny
a zarazem Miłosierny, bo z Miłości jesteście zrodzeni, i w Miłości Mej żyjący!
            Jeszcze sprawię czas na wasze przyjście, a ku Mnie, bym was ujrzał blisko
w czystości dusz i czystości pragnień waszych, dziateczki ukochane.
            Ten czas wam dany wykorzystajcie na zaprogramowanie swych dróg życia,
które do Mnie należą, a oświetlone są Moją Miłością i Światłem Mego Ducha.
Te drogi są zbawienne i tymi drogami, na których drogowskazy jasne
i oznaczone przykazaniami, dojdziecie do zbawienia wiecznego,
a radość wasza pełną będzie, gdy Serce Boga olśni was
Miłością, szczęściem, którego nie znacie na ziemi.                                                                                                            Kraków, 10.03.2020

            Pan Jezus

Do Moich ukochanych dzieci,
oddanych służbie w Miłosierdziu Moim dla świata!

            Powiedz dzieciom Moim wybranym (Koło Miłości Miłosiernej we Włoszech) jak bardzo cieszą Serce Moje i jak Ja chowam je w Nim, pełnym miłosierdzia. Czyż nie zauważacie Moich starań o was, ukochane dziateczki?...
            Przychodźcie pod Me Stopy, wołając całym sercem o litość i miłosierdzie!
Tak przychodźcie!...
            Tego pragnę, by świat cały, w krzyku waszych oddanych serc, stanął przede Mną jako Zbawicielem.
            Potrzebuję waszych serc bolesnych, krzyczących o ratunek!
            Wołajcie, dzieci Moje!!!
Wołajcie o tych, którzy Mnie nie chcą uznać, którzy z serc swych Mnie, Zbawcę, odrzucili i żyją ustanawiając swoje prawa, które innym narzucają dla zguby dusz.
            M.: Panie, zatrudniaj Swe owieczki dla realizacji Swych Planów! Wysłuchaj wołań ich serc o pomoc i ratunek!
            Pan Jezus
            Dzieci Moje, ukochane maleństwa!
Jestem z wami i przy was, choć Mnie nie widzicie - ale Ja jestem! Wasze wołania dochodzą Mego Serca, miłosiernego wam wszystkim.
            Zauważcie, że to co przeżywacie, jest budzeniem ludu Mego
z uśpienia, drzemki, zaciemnienia duchowego.

            Wszystko, co w sercach waszych jest cierpieniem - ofiarujcie za dusze
(żyjące a zagubione), znikąd ratunku nie mające!...
            One doznają odkupienia z mocy ciemności przez Moje Miłosierdzie,
            które wzbiera (wzrasta) szczególnie przez krzyki serc dzieci Moich.
            Nie opuszczam was!
Jestem z wami i w was, gdy pragniecie Mej Miłości i dzielenia ze Mną życia waszego.
            W błogosławieństwie pozostańcie, czyńcie ofiary wasze
- Ja wysłuchuję, Miłosierdziem Swym ogarniam i troską Swą.
Miłość Moja - nad wami,
- w was,
- i z wami, na każdy czas!Kraków, 23.11.2019
Kościół parafialny.

(Adoracja przed Świętem Chrystusa Króla)

             M.: Bądź uwielbiony, pochwalony, Chryste, Królu narodu polskiego!
Oddaję całym swym sercem, jestestwem swoim, cześć i chwałę Najwyższemu Panu, Bogu mojemu. Jutro naród polski będzie składał hołd i uznanie dla Twej Woli panowania w sercach poddanych.
            Przyjmij, o Panie, te nasze wołania o Twe panowanie, prowadzenie i Twe Miłosierdzie. Przebacz nam, zagubionym w tym świecie, przebacz nasze winy, niewierności, a także odwrócenia od Twych, o Boże, przykazań, bluźnierstwa, złe czyny. Przyjmij te wołania z serc, które Cię kochają i pragną Ciebie i twego królowania.
            Przeto oddajemy się Tobie, nasz Wodzu, Boże nasz, do Twojej dyspozycji w poddaniu i wierności a w przyrzeczeniu poprawy naszego życia z Tobą, Jezu! Klęcząc u Twych Stóp, Miłosierny Boże, ofiarujemy ci nasze serca, nasze życie, nasze przebłagania, nasze czyny miłosierne i przyrzeczenia poprawy.


            Pan Jezus

            (....) Pytasz znów o akty zawierzenia się narodu Mnie, Królowi. To nie akt jest wiążący!... Potrzebne są wasze serca, dzieci ukochane, wasze serca i wasze czyny a poddanie się Moim wskazaniom (przykazaniom) w waszej codzienności.
            Tak żyjąc w zgodzie, ugodzie, poddaniu, staniecie się Moimi całkowicie z woli swej, a gdy ona Mnie - Ojcu oddana, czyż nie wyprowadzę w Mocy Mej Miłości dzieci Me poddane, na ścieżki życia ze Mną w bezpieczeństwie, miłości, jedności, w zgodzie i pomyślności, w szczęściu, jakiego nie znacie jeszcze w jasności i radości.
            Niebo na ziemię zstąpi, gdy ze Mną będziecie w miłości poddani, jako Moje przynależne
z woli i serca, ukochane, wybrane dziateczki.
            Niepokój serc waszych powoduje teraz spory, wojny duchowe i prowadzi do zniszczenia.
Nie tego wam trzeba!
            W jedności stańcie przede Mną! Ukoję Swą Miłością, pokój Mój wydam wam, a radość wleję w wasze ukojone serca - Mnie przynależne.
Tak mało potrzeba, dzieci Moje, tak mało, bo tylko wyrzec się grzechu, zatwardziałości, egoizmu, a w miejsce tego co burzy, wprowadzić dobro, miłość i zgodę.
            Tak was pragnę, dzieci Moje,wybrany narodzie Mój! Przyjdźcie ku Mnie i odkryjcie swe serca a Ja wam wskażę co złe, a co dobre. Wtedy ujrzycie jasno, co czynić, by żyć w bezpieczeństwie Bożym jako dzieciny wolne,pogodne i szczęśliwe.
            Przyjdźcie, oczyśćcie swe serca a przyjmę was jako upragnione dzieci, by odmienione życie wasze rozgorzało miłością, radością, pokojem z Mego Serca wydane dla dobra waszego.
            W Miłości i tęsknocie
             - wasz Pan życia i śmierci w oczekiwaniu objęcia królowania w sercach,
            w waszych dniach na ziemi.
            Wasz Wyzwoliciel, Odkupiciel, pragnący królować w sercu każdego z was,
            w tęsknocie oczekujący poddania waszej woli.Kraków, 12.11.2019
Katedra Wawelska
            M.:
Wchodząc do Katedry usłyszałam Słowa, że życzeniem Pana mego jest, abym przepraszała za odwrócone polskie serca.
(Pod Krzyżem). Pan Jezus tchnął w moje wnętrze pragnienie ukojenia Jego Serca - przebłagania za grzechy narodu polskiego. Pan powiedział, abym Go upraszała o wybaczenie swemu narodowi (polskiemu).
            Staję więc przed Tobą, Zbawicielu, i przepraszam za wszystko, co boleśnie dotyka Twego Serca. Przepraszam nade wszystko za nasze narodowe grzechy, uchybienia, odwrócenia, za nasze niewierności i bluźnierstwa, tak bolesne dla Ciebie, Panie, i dla tych, którzy Cię kochają.
            Moje serce pragnie wynagradzać Tobie, lecz cóż ono może jeśli Ty, o Panie, nie dodasz sił? Dlatego też proszę i błagam Cię, Jezu ukochany, ukrzyżowany Czarny Chrystusie, o przebaczenie, a w zamian ofiarowuję Ci moje serce, małego ziemskiego robaczka, byś je przyjął w Swe przebaczające i miłosierne Serce.
            Umocnij mnie tylko do służby Swojej, bo przecież słaba jestem. Dodaj sił i mocy ducha, by moje przepraszania i błagania o wybaczenie zostały przyjęte. Moje serce pragnie Twej radości, Panie, którą zbierać chcę i odkrywać na ziemi, a ofiarowywać Tobie.
            Przebacz, o Panie Miłosierny, narodowi Swemu i udziel mocy ducha do walki
z ciemnością. Prosimy, jako Twe dzieci w poddaństwie Królowi, o nieustające błogosławieństwa dla narodu.


            Pan Jezus
            Przychodzisz do Mnie jako ta, która z narodu wybranką Moją jest dla przekazywania Mojej Woli wyraźnie i serdecznie. Ten głos Mój jest prawdziwie głosem waszego Wybawcy, Odkupiciela. Wielu już zaangażowanych jest do przekazywania Mojej Woli narodowi, ludowi wybranemu, nad którym Miłosierdzie Moje odkryte i pragnące ochrony waszej.
            Jestem z wami i przy was z Miłości Mojej, lecz pragnę waszej miłości - Ja, Bóg Prawdziwy w Miłości i Miłosierdziu Swoim dla was, ukochane dziateczki.
            Prowadzę was Swoimi ścieżkami jasnymi i bezpiecznymi. Te ścieżki wyznaczam tym, którzy zwróceni są ku Mnie i z miłością podążają w Moim kierunku.
            Ten czas wam jest dany, byście wiedzieli, jakie czynić wybory w waszym życiu.
            Te wybory konieczne, od nich zależy wasza przyszłość - ze Mną, lub beze Mnie.
            Ja oczekuję was z tęsknotą wielką. Czekam na umiłowane dzieci, które pragnę obdarzać wszelkimi dobrami.
            Zdążajcie do Miłości, dla Miłości, bo Miłość to Ja - Zbawiciel wasz, który z tęsknotą oczekuje na każde stworzenie, za które oddał życie, dla zbawienia, odkupienia.
            Przychodźcie ku Mnie pod Krzyż Mój zbawczy, by zbliżywszy się odczuć Moc Krzyża Mego, złożonej Ofiary odkupieńczej.
            Przychodźcie ku Mnie zawisłemu i powierzajcie swe serca, bym je przyjął i przemienił, uzdrowił i wydał to, co do wydania mam dla każdego przychodzącego ku Mnie.
            Przyprowadzajcie tych, którzy odwróceni! Niebo całe w pomocy wam staje.
            Ratujcie swe dusze w czas wam bardzo trudny!
            Ja - Wyzwoliciel, przeprowadzę na Moje drogi jasne, gdy serca wasze stopnieją
i poproszą
o Moje wspomaganie, wyzwolenie z mroków świata.
            Przychodźcie!... Czas was przynagla, Moje dzieci, do zmierzenia się z siłami zła , które zapanować pragną w świecie.
            Potrzebny jest wam ratunek - Ja Nim jestem!
            Przywołuję ku Sobie, by w bliskości Mojej ochronić i wyzwolić z pęt niewoli.
            Waszej woli trzeba i otwarcia serc. Moje Miłosierdzie obejmuje każdego, kto prosi
            o nie, lub tylko pragnie poprawy życia swego i zbliżenia.
            Pomoc Nieba całego jest ukierunkowana ku ziemi, skąd dochodzi głos wołający.
            Nikt nie zostanie odrzucony, gdy pragnie Mej Miłości i pomocy.
            Czas waszych wyborów, czas powrotu do Ojca zbliża się,
by nastąpiło wyzwolenie narodu wybranego.
Tak pragnę, by każde serce z tego narodu biło pełnią miłości ku Mnie,
            jako Królowi waszego życia, istnienia,
            jako Wyzwolicielowi waszemu od działania złego ducha, który w swym szaleństwie działania w świecie pragnie waszej utraty duchowej, a także cielesnej.
            Otwórz swe oczy, ducha swego, narodzie!
            Otwórz swe serca,
byś uznał co dobre, budujące, radosne
            a co złe, brudne, niewłaściwe, prowadzące do zatracenia ducha!
Kocham was, kocham dzieci Mojego narodu, który wybrałem dla ukazania światu, by szedł Moimi drogami.
            Ja, Król serc waszych, pragnę wybawić Swój lud, Swe dzieci,
            dla ratunku całego świata!

Świat ujrzy was kroczących Moimi jasnymi drogami, dojrzy Moje światło i promienie Miłości,
            staniecie się wzorcem, przykładem dla innych,
            a zapragną tych dróg wam wyznaczonych.
Sztandary wiary i miłości podnieście w górę, by świat ujrzał
            wyraźnie jakie drogi są wskazane !
I pójdzie naród za narodem ku Mnie - Bogu, Ojcu waszemu!

Dajcie (światu) światło wiary, miłości, ufności, pokoju, wierności
            a pragnienia Królowania Mego.
Te Słowa Moje przekaż, by wiedzieli, gdy w niewiedzy pozostają.Poniżej umieszczono słowa Św. Andrzeja Boboli z 03.07.2019,
a w zakładce "Ważne" przesłania o podobnej tematyce.
(21.09.1997; 18.09.1999; 22.09.1999;13.10.1999; 01.11.2004)Kraków, 03.07.2019 r.
W domu
(Po obejrzeniu filmu o św. Andrzeju Boboli)
            M.: (...)

            Św. Andrzej Bobola
            Czekałem na zawezwanie twego serca i jestem przy tobie, wybranko Boża. Odkąd mówiłem do ciebie, byłem i trwam bardzo blisko. Wyraźne twe zaproszenie zbliża mnie
i pozwala na kontakt duchowy. Dziękuję za twe serdeczne wezwanie do pomocy, której tak bardzo pragnę udzielać wam, jako narodowi poddanemu serdecznie Najwyższemu Bogu w Trójcy.
            Ten czas tak trudny wam, bolesny, tak utwierdzony w niemoralności, tak grzeszny i nie idący Bożymi drogami, nie zważający na drogowskazy Boże, niech stanie się przemieniony
w sercach skruszonych, pełnych pokory i bojaźni Bożej.
            Kierunek pielgrzymowania waszego jest tylko jeden - do Jedynego Boga Wszechmocnego, Wszechpotężnego - to jest cel waszego trudu ziemskiego, by osiągnąć światło Boże. Tu jest cel i ten cel należy osiągnąć za życia waszego.
            Jestem z wami, choć jeszcze nie uznany całkowicie za pomocnika, strażnika, opiekuna, w boju duchowym, w waszych sercach, a w sercu narodu.
            Gdy uznanie jednogłośne i zawezwanie wasze serdeczne przyjdzie, stanę przy was
i z wami jako patron walczący, kierujący, podnoszący serc okrzyki, dodający odwagi, męstwa, nawołujący do jedności, zgody i miłości.
            Zechciejcie, powołajcie, a przyjdę jako wódz ducha polskiego, by przeprowadzić naród Boży w Światło dające życie, prawdziwe życie w Bogu w prawdzie i w miłości.
            Już wołajcie, już głoście, bym przyszedł w pragnieniu służby Bogu Najwyższemu
i narodowi poddanemu, a wybranemu.To moje wezwanie do was, braci i sióstr!
            Starajcie się o moje współuczestnictwo w patronacie nad ojczystym ludem, a pomoc duchowa zostanie udzielona dla zwycięstwa Bożego Planu Zbawienia.
            Chorągiew wiary, ognia Miłości Bożej ma być widoczna w świecie całym dla przykładu innym ludom. Ta ziemia, uświęcona męką, krwią wiernych, będzie strzeżona a w Planach Bożych swe miejsce utwierdzone posiada.
            Wołajcie, a Moc Boża was dosięgnie lecz trzeba, abyście zostali doprowadzeni do Jego Źródła.
            Ja - sługa narodu, w duchowej mocy otrzymanej, staję już w służbie, której zatwierdzenia w waszych sercach oczekuję.
            Dziękuję, dziękuję, że zechciałaś (M.) wysłuchać mnie, wołającego o przywództwo duchowe polskich serc, zagubionych, szukających ratunku a w możliwościach jeszcze doprowadzenia na drogi wyjścia ku wolności duchowej, drogi jasne, promienne, radosne.
            Pozwól, bym mógł przemawiać, a ty zechciej zapisywać i ogłaszać me słowa. Niech dobro niebiańskie, radość i pokój, wytrwałość - będą z tobą.16.06.2019 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej


             Wiekuista Miłości, głębio Miłosierdzia, O Troista Świętości, lecz jedno Bóstwo,
które dla wszystkich masz miłosne łono, jako dobry Ojciec nie pogardzasz nikim.
O Miłości Boża, żywa krynico, wylej się na niegodne stworzenia Twoje, niechaj
nędza nasza nie wstrzymuje potoków miłości Twojej, wszak dla Miłosierdzia
Twego nie ma granic.
(Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej>)Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!
Amen.

(Jan Paweł II)Kraków, 08.06.2019 r.
Zesłanie Ducha Świętego
Kościół parafialny. Adoracja.

            M.:
Przybądź Duchu Święty, nawiedź nasze serca i ześlij promień jasny Miłości Swej!
Rozświetl nasze wnętrza, umysły nasze, by życie ubogacone w jasności i dary Twe stało się jednym strumieniem łask Twoich dla świata żyjących dzieci Bożych.
            Przybądź, rozpal serca Swych wiernych światłem jasności myśli i czynów, by drogi życia na ziemi stały się proste i rozświetlone, wiodące ku Bogu, Panu naszego życia i śmierci.
            Przyjdź, rozpal ogień Miłości Swej i pozostań w sercach, by życie na ziemi w Twej jasności, pewności Twej obecności i opieki, stało się życiem radosnym, ukierunkowanym ku Ojcu - Bogu Najwyższemu w Trójcy Najświętszej.
            Przyjdź, Ogniu Miłości! Oznacz nasze czoła znakiem mądrości, nasze serca - znakiem i darem miłości i wdzięczności, nasze usta – prawdą i wdzięcznością, nasz rozum - Twoją jasnością i mądrością. Przyjdź i obdarz dzieci Boże Swymi bogactwami, których oczekujemy z Twej dobroci i wielkiej Miłości.
            Wdzięczne serce me śpiewa Tobie, Duchu Święty, bo chowasz w nim to, co dla mnie przeznaczone dla ubogacenia, a potrzebne dla wydawania światu Napełnij moje głębie duchowe, myśli moje, serce moje, słowa i czyny moje, by służyć mogły światu wedle wymagań Ojca Najwyższego.
            Ubogać, ukierunkuj, spraw, by otrzymane dary stały się wielką radością w działaniach w świecie, dla Ojca Najwyższego w Niebie jak i dla dzieci Bożych na ziemi.
            Ciszą mego serca wielbię Cię, Duchu Święty Boże!
            Radość wlewa się potokiem, cudowną muzyką, której nie potrafię określić.
            Ta muzyka…, to pieśń miłości, którą śpiewa moje wnętrze, gdy Ty, Święty Duchu, udzielasz Swoich darów! Niepojęte dla rozumu ludzkiego dary... przyjmuję z wdzięcznością i radością, Najcudowniejszy Dawco! Moje serce śpiewa pieśń miłości, wdzięczności, uwielbienia i poddania się Najcudowniejszej Mocy.
            Przyjdź Duchu Święty, Dawco Cudowny dla ubogich, obdarzaj Swych poddanych i otwierających serca dzieci z KMM i łączących się z tą grupą adorujących Najświętszy Sakrament.
            Roznieć Swój ognisty żar, by wypalił wszelkie ciemności tego świata
            a Jasność Twa niech wypełnia wszystkie zakamarki.
            Niech Twe Światło, pełne Miłości, wnika w serca oczekujące Twego przyjścia!
            Przyjdź Duchu Święty, Ogniu Miłości! Przyjdź!!!...
            Przyjdź, Duchu Miłości, Mądrości, wniknij w serce tego narodu, by ciemności duchowe
            zanikły, sczezły na wieki, na zawsze!
            Przemień mroki ziemskie w Jasności Twoje, by polskie serca tego narodu uświęciły się
            w Twej łasce, w Twych darach ratujących od zguby duchowej, od wojen i zniszczeń.
            Duchu Święty, wnijdź w nasze życie, obdarz proszących i wołających o Twe łaski.
            Przyjdź i zamieszkaj w nas, proszących o łaskawość i obdarowania bogactwami
            Bożymi.
            Panie Boże, ześlij Ducha Twego, by pokój i jasność, miłość i radość, jedność zapanowały w tym narodzie, który został wybrany dla Ciebie, Panie, wszak Królem jesteś a Matka Twa - Królową narodu Twego.
            Wniknij w serca narodu, zjednocz je i rozjaśnij, a umocnij dla służby Tobie, Trójcy Najświętszej - w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.
            Nie pozostawiaj bez ubogacenia twoich sług z KMM, proszących o Twe dary. Obdarz ich Swymi łaskami, by mogły służyć wiernie w świecie wedle Twych poleceń i Twej Najświętszej Woli.
            Upraszam za tych, których w sercu swym przedstawiam dla rozdania łask i darów Twoich, Duchu Święty, Łaskawco, by wszelkie Twe jasności stanowiły o bogactwie wydanym, udzielonym z Twej łaskawości.Kraków, 01.06.2019
Kościół parafialny. Adoracja

            Pan Jezus

            Ratunek wam należny, dzieci Moje! Nie opuszczę i nie opuszczam - czekam na każdego, kto zwróci się wolą swoją ku Bogu swemu, a wydam co należne dla ratunku ginących.
            Ratunek Mój zawsze otrzymacie, gdy sercem wołać będziecie do Mnie - Boga i Przyjaciela a Zbawcy, miłującego Swe maleństwa. Wolę swą tylko okazać trzeba, a Mnie - Zbawcę, przywołać z upragnieniem, a stanie się ratunek wasz, maleńkie dzieci Moje!Kraków, 06.05.2019
             (M.):
Staję przed Tobą, o Panie, i wołam o ratunek dla naszego narodu, skłóconego, moralnie niszczonego przez ducha czasu. Kościół atakowany jest przy aplauzie odstępców, gorszycieli!
Panie, nie dopuść, by naród ten ginął w moralnym brudzie i w codziennej grzeszności.
             Przepraszam za wszelkie okrutne słowa kierowane ku Tobie, ku Kościołowi.
Przepraszam i proszę o wybaczenie, błagam - przepuść nam Panie!
Proszę o Światło Ducha Świętego, by Jego promienie dotknęły zacietrzewionych wnętrz, by opadła i całkowicie zanikła agresja,z jaką walczą przeciwnicy Kościoła.
             Przyjdź, Panie Jezu, obudź nasze serca, by nie usypiał ich duch wszeteczny i niech w Polsce rozgorzeje miłość, zrozumienie, zgoda, pokój i miłosierdzie! Królu nasz, Panie Miłosierny, wnijdź w nasze życie jak najszybciej, bo wokół szerzy się plaga rozboju duchowego, a bez Twej interwencji zginiemy!
             Królowo Pokoju, Polski Królowo, bądź z nami, zdepcz głowę szatana siejącego spustoszenie w Twoim narodzie! Ochroń nas płaszczem opieki Matki i Królowej narodu! Oddaję Ci, o Pani, wszystkie trudne sprawy naszej Ojczyzny. Ciebie Matko błagam całym sercem o pomoc dla braci i sióstr, szczególnie tych sprzeniewierzonych, którzy stają się przeszkodą w życiu naszego kraju, oddanego Twej przemożnej opiece.
             Przybądź, o Pani, w Swej łaskawości spójrz na Swe dzieci i weź za rękę te, które sieją zgorszenie w naszym społeczeństwie, i wyzwól z niemocy duchowej! Spraw, o Pani, przemianę ich serc, zamknij ich usta, by nie wypowiadały nikczemności, gorszących słów i apeli - niegodnych człowieka.
             Królowo i Matko nasza, przeprowadź Swój naród na duchowe ścieżki Boże, by ciemność zanikła a światło okryło mroki, niech wniknie słońce wolności duchowej! Pozwól, o Mateńko, aby gorące wołanie mego serca doszło do Twego Tronu i u Twych Stóp zostało wysłuchane!
Nie dozwól, o Pani, panować temu, który niszczy i prowadzi do zguby, nie dozwól!!!
Królowo Polski, udziel pomocy Kościołowi i narodowi polskiemu, dzieciom zawierzonym Tobie! W Twym prowadzeniu i łasce pragniemy żyć i umierać!
             Naucz nas, Mateńko, przebaczać, miłować, być miłosiernymi i postępować zgodnie z prawami, ustanowionymi przez naszego Ojca w Niebie, na drogach naszego ziemskiego życia! Bądź i pozostań z nami, Twymi dziećmi!


             Matka Boża
             Wzywasz Mnie - Matkę i Królową narodu, bo czas trudny nadszedł!. Ta sytuacja narastała od wielu waszych ziemskich lat i niezauważalnie obejmowała szeregi dusz Moich dzieci. Dzieci Moje, które wiernie trwają przy Synu Moim i doświadczają Jego Miłosierdzia są w trudnościach zrozumienia tak nagłej przemiany w postępowaniu ich bliskich.
             To było zapowiadane wielekroć i ostrzegałam Moje dzieci co nadchodzi!. Niektórzy rozumieli, inni nie przyjmowali Moich ostrzeżeń, inni zaś byli obojętni, nie wierzący w Moje Słowa przesyłane na ziemię.
             Dzieci Moje szukają teraz ratunku, bezpieczeństwa, które uzyskać mogą w Naszej niebiańskiej bliskości. Niech tylko pragną zbliżenia, wówczas pomoc Nieba z nimi i przy nich a nie odstępująca!
             Trzeba zbliżenia serc dzieci narodu Mojego!
             Już przyjmuję serca w szczerości i ofierze, wydawane w Moje Serce Matki i Królowej.
             Zawierzenie Mnie następuje i raduje Serce waszej Matki .
             Przychodźcie, dzieci Moje, a ogarniam was, dziateczki ukochane, ciągłą troską, miłością szczególną i uczę jak iść wprost do Serca Miłosiernego Syna Mego - Jezusa, który oddał się wam w odkupieniu win ludu.
             Dziękuję ci, dziecino ukochana, za twój krzyk, wołanie serdeczne o ratunek dla Mego ukochanego narodu. Tobie wydał Jezus Mój wiele łask dla upraszania za świat i otrzymujesz wysłuchanie, bo odmówić tobie nie można.
             Niech tak wszyscy, sercem oddani, wołają ku Niebu, a ratunek już szykowany będzie!

             Tego trzeba, by
             - naród ujrzał swe wykroczenia,
             - ukierunkował się w swych drogach życia na ścieżki miłości i dobra,
             - a przyjął Syna Mego - jako Zbawiciela i Króla narodu!

Tak mało trzeba, dzieci Moje, a tak to niektórym trudne w realizacji w codzienności waszej.
             Ucisk duchowy zniweczony będzie,
             jeśli
większość z was, ukochane Moje dziatki,
             przyjmie królowanie Syna Mego a Pana waszego Jezusa Chrystusa!

To potrzebne, to konieczne
             dla powrotów waszych ku Nam,

             do zbliżenia Nieba do ziemi,
             to potrzebne do zwycięstwa nad złem!

             Pamiętajcie, dziateczki ukochane! Jezus, Syn Mój zmartwychwstał! Czy wierzycie, czy pragniecie Jego w życiu swym, darowanym wam przez Ojca? ….
             On Odkupicielem waszym! Poszedł na śmierć okrutną za was, dzieci, za grzeszność waszą!
             Czy rozumiecie, jak was odkupił Swym cierpieniem i śmiercią i to śmiercią krzyżową?
             Nigdy nie pojmiecie tego cierpienia, tej Ofiary!!!
             Moje cierpienie było z Nim, Synem Moim a Boga Synem.
             Tym cierpieniem można odkupić wasze dusze!!!

             I to cierpienie odkupiło was od wiecznej śmierci, śmierci w ciemnościach!!!              Wynagradzajcie Mu, Synowi Memu a waszemu Wybawicielowi, dzieci proszące pomocy Naszej!
             Niebo całe przy garstce wyznawców Boga Prawdziwego
nie opuszcza a wspomaga!


             Garstko wybrana!
             Strzeż dróg swoich i innych, wspomagając się wzajemnie miłością, miłosierdziem, wiarą, pokojem i radością, która przyjdzie w znakach Nieba czuwającego nad wami, ukochane, wybrane dziateczki!
             Dziękuję ci, ukochana córeczko, służko Syna Mego w wybraństwie, a wspomagając na ziemi swoich braci i swe siostry, zyskujesz Naszą pomoc, a ona objawiona tobie będzie w znakach szczególnych, rozpoznawanych tobie i innym. Bądź błogosławiona w swych zadaniach, które przed tobą są do spełniania a w radości i pokoju ubogaconego serca twego, które niesie miłość.

            Stróżu Polski, nasz Aniele,
patrzysz ciągle w Boga Twarz,
prowadź Polskę, prowadź śmiele,
niech przy Bogu trzyma straż!!!


Kraków, 02.04.2019
Katedra Wawelska

M.:
Panie!... To ja, Twoja Weronika, przybiegam ku Tobie, pragnę ulżyć Twoim cierpieniom na drodze Krzyża, pragnę zapewnić, że jestem, choć tak nadążyć nie mogę przez boleści swoje.
Spójrz tylko, ukochany Panie, a Twe spojrzenie doda mi sił, by iść za Tobą, cierpiącym, a także zapewnić Cię, że idę, …. że pragnę Cię wspomóc.
A gdy Twe spojrzenie padnie na Mnie, gdy ogarnie moje serce, to nabiorę sił, by być tak blisko Ciebie, by pocieszyć choć okruchem ludzkiej miłości. O Jezu!...

Pan Jezus
T
we serce, tak zbliżone ku Mnie, wydaje swą człowieczą miłość w pięknie wierności, oddania i poddania się Bogu twemu. Wiernie idziesz, dziecino, a serce twe nie woła o siebie, lecz o innych. Tak czyniąc przymnażasz Mi wytchnienia i wiedz, że wielu z tych, których Mi przedstawiłaś, już jest przy Mnie.
Prowadź następnych, ukazuj drogę, by zbliżeni byli na Mojej drodze, by ujrzeli swego Boga, a widząc Moje cierpienia zbliżali się a otworzyli swe serca i przyjęli Miłość, którą jestem.
Weroniko, Weroniko! Zbliż się ku Mnie, wydam tobie obraz Mój, który zachowasz w sercu, a oznajmisz światu Kim Jestem.
Świat w ciemnościach nie widzi, bo też oczu nie otwiera, śpi i drzemie, odczuwając złudny spokój.
Przyjdzie ten czas głośnego budzenia z letargów, drzemania, zadurzenia. Ten czas już przychodzi!...
Trzeba wielu do budzenia tłumu uśpionych!...
Wzywam Moje wybrane dzieci do posługi w ten czas, w którym jeszcze ratunek przychodzić może!
Podjęcie walki z ciemnością jest pierwszą potrzebą tego czasu!
Niech to wezwanie Moje pozostanie w sercach waszych, a powstańcie już, byście nie zostali usidleni przez waszego wroga.
To Ja mówię do was, ukochane dzieci!
Niosąc Swój Krzyż waszego wybawienia od śmierci wiecznej wołam ku wam, budząc wasze serca.
Życie Swe oddałem za baranki Moje!
To za was, dzieci, by was wyzwolić z niewoli. Teraz wołam do serc Moich dzieci, by usłyszały o Mej Miłości i trosce, by czuwały w oczekiwaniu na Moje powtórne przyjście.
Nie dajcie się zwieść ułudzie świata, materii. Duch wasz jest ważniejszy i przewodzić winien.
W Miłości Swej ukrywam was, dzieci Moje!
W Miłości Swej zabezpieczam, lecz woli waszej nie zniewalam.
W ybór jest należny wam, dzieci ukochane!
To z Miłości Mej dana wam wolność, z Miłości do was nad życie Moje wywyższonej.
Weroniko, wierna Moja dziecino! Śpieszysz ku Mnie udręczonemu, a Ja spoglądam za tobą, za twym spojrzeniem pełnym miłości, wierności. To spojrzenie i jego wymowa utrzymuje Mnie w cierpieniu i wytrwałości, by donieść do końca krzyż, do spełnienia się Woli Ojca, dla waszego odkupienia.
W sercu twym pozostawiam obraz Oblicza Mego, strudzonego męką zadaną przez lud.
Niech w sercu twym pozostanę w obrazie Męki Mej, gdy staniesz przy Krzyżu Moim, gdy zwieszony będę (............), Weroniko!... Wspomagaj swego Boga miłością - wierną, piękną, oddaną, a przyprowadzaj tych, którzy pragną wyzwolenia, które otrzymają pod Krzyżem Moim - Boga Zbawcy.Kraków, 15.02.2019
Katedra Wawelska

(M).: O
to jestem, Panie, wezwana, przyprowadzona przed Twój Majestat i przed Mateńki Oblicze - Królowej Polski. Otwieram swe serce na Twe Słowo i oczekuję z miłością i tęsknotą..... .Przyjdź, Jezu, Panie nasz, do serc Polaków oczekujących jakiegoś ratunku dla ginącego świata. Ratuj nas, o Panie, i Ciebie prosimy, Matko nasza, Królowo narodu - uproś ratunek u Syna Twego dla Swych dzieci!

Bóg Ojciec
N
iech serce twe będzie spokojne. Ty tylko upraszaj za naród swój, by nie pobłądził na ścieżkach światowych, by trzymał się kierunku, który wskazany na jasnych drogach według Moich przykazań (Dekalog).
Duch narodu jeszcze do Mnie przynależy, lecz walka ostra toczy się o dusze. Biedne Moje dzieci miast wybierać drogi wskazane, dobre, tracą orientację i niejednokrotnie wchodzą w ciemności.
Nie tędy droga! Wskazania macie, przestrzegajcie je, dzieci Moje!
Jeszcze światła na waszych drogach nie zagasły, jeszcze pora powrócić ,
a Serce Moje w Miłosierdziu otwarte dla was .
Wracajcie dzieci, zawróćcie, Ja oczekuję jako Ojciec! Cierpliwie czekam, aż ujrzycie dokąd doszliście.
Każdy, kto zawoła: „Ojcze, ratuj!” otrzyma natychmiastową pomoc!
Ona przyjdzie w samą porę, by uratować duszyczkę Moją - powracającą pod Moją opiekę, dobrą opiekę!
Nie pragnijcie ułudy, blasku, blichtru, które was przyciągają na ziemi. To nie dla dusz waszych,
które ze Mnie zrodzone.
Pięknem dla was jest czystość dusz dzieci Moich, bo ze Mnie pochodne i ku Mnie zdążające.
Waszej miłości, jedności, porozumienia potrzeba, by zakwitło na nowo w brzasku poranka to,
co dla was zostało stworzone z Miłości Przedwiecznej Ojcowskiej.
Jakże długo znosić was będę, tak ciemiężonych duchowo przez wrogie wam ciemności?
Przetrzyjcie swe oczy, zobaczcie ciemiężyciela i zwróćcie się ku Mnie,
bym mógł was wyzwolić z ciemności.
Uciekajcie się, dzieci ukochane, w ochronę i obronę do Matki waszej, danej wam dla ratunku narodu!
Do Niej, Matki narodu Mego, uciekajcie się o pomoc, o ratunek . Nie zostawi was, a wskaże,
gdzie i jak szukać Mnie - Ojca miłującego Swe dzieci, miłosiernego, szukającego was nieustannie.
Trzeba wam wybierać drogi. O drogowskazach już powiedziane wam, więc trzymajcie się kierunku,
a nie zbaczajcie z dróg życia waszego.
Na te ścieżki zawikłane przychodzi Matka wasza, Maryja, poszukuje dzieci Moich, by wziąwszy za rękę przeprowadzić na drogi ku Mnie wiodące. Ona ratuje tych, którzy w sercu odczują lęk i zapragną powrotu.
Wołajcie ku Matce, gdy zagubieni jesteście i szukacie powrotu ze ścieżek ciemności. Wołajcie głośno - Matka usłyszy i podniesie dziecko umiłowane a skruszone i wyprowadzi na drogi jasne do Mnie, Boga Prawdziwego prowadzące.
Ten czas trudny obfituje w wiele porażek życiowych. One mają swe rozwiązania, gdy zechcecie Mnie przedstawić swe troski, niepokoje i zaprosić do życia swego, do serca swego, bym mógł żyć w was,
z wami i we wspólnej radości, miłości, pokoju.

To, co czynisz (M.) Moją Mocą Miłości, staje się cudem w oczach świata.
Tak ma być, tak spełniaj życzenia Moje, bym nadal mógł czynić przez ciebie a dla innych,
których przysyłam tobie, ukochana dziecino, służko Moja.
Wszyscy zwracający się do ciebie - ode Mnie przychodzą. Służ im tak, jak to czynisz.
Ja wysłuchuję i przyjmuję twe wezwania ku Mnie o ratunek dla duszy polecanej.
Niech tylko serca proszących pomocy staną się otwarte, choć minimalnie, niech otworzą jego drzwi dla Mnie, a przyjdę i zasiędę, by zasiedlić w ich sercach miłość, pokój, radość.

(M.): Tobie cześć i chwała, i uwielbienie, Panie mój!
Ojcze nasz, Tatusiu, Przedwieczna Miłości Miłosierna - ratuj nasz naród, Twoje dzieci i przebacz w Swym Miłosierdziu wszelkie duchowe niedostatki.
Przebacz nam, Ojcze, miej Miłosierdzie nad nami!


Bóg Ojciec
P
owiadam wam jeszcze, narodzie Mój, wybrany narodzie, że ścieżki wasze pilnowane przez Niebo całe!
Zwracajcie się więc o pomoc, wołajcie, słuchajcie, a przyjmujcie Moje wskazania!
Miłosierna Miłość z wami, nad wami - wczoraj, dziś i jutro!
Kocham was, dzieci Moje, Miłością Miłosierną, nieogarnioną!

Jestem z wami, budźcie się i wołajcie! …Kraków, 5.01.2019
Filharmonia

(M.): W
itaj, Jezu ukochany! Przybieżeli do Betlejem.... Bądź pozdrowione Dzieciąteczko Boże! Przychodzimy do stajenki, by powitać Dziecinę, a pokłonić się głęboko, ogrzać swą miłością, uradować się Twą obecnością w świecie, mając nadzieję w sercach, że Bóg Prawdziwy przyszedł w nasze życie. Maleńkie Boże Dzieciąteczko przyjmuje pokłony królów, pasterze i zwierzęta padają na kolana, aby powitać Nadzieję! Nie było miejsca dla Ciebie, a narodziłeś się w stajence i w chłodzie. Gloria, gloria, gloria! Maleńki Jezuniu, Dzieciąteczko Boże, obdarz świat Swym pokojem, by zanikły wojny, zniszczenia, nienawiść.
Przyjdź jako Zbawiciel do naszych otwartych ludzkich serc, oczekujących na cudowną Miłość Bożą. Zapal ogień Swej Miłości w świecie, by rozpalone serca zaczęły żyć w Twej Miłości. W niejednej ludzkiej duszy jest miejsce dla Ciebie!
Bądź uwielbiony Zbawicielu ukochany! Niech śpiew naszych kolędujących serc wyraża tęsknotę do Ciebie, do tej Miłości najpiękniejszej! Lili, lili, la.... Niebieski Dziedzicu! Mateńko, tuląca Swe Dzieciątko, bądź pozdrowiona z serc ludu wiernego!


Dziecina Boża
P
rzychodzę wciąż na nowo do serc ludzkich, dla świata, dla jego poruszenia i dla miłości. Miłość dziecka to miłość piękna, czysta, promienna, a tak szczera i ujmująca. Taką wam w świecie, ludu Mój, wydaję! Odczujcie tę Miłość, którą ogarniam każdego pragnącego takiej czułej, świętej Miłości.
Dla świata przychodzę, dla ratunku jego, dla rozświetlenia wnętrz ludzkich, dla pokoju i radości, a poddania woli Ojcu w Wszechpotędze.
Każdy przychodzący i witający otrzyma z Mej świętości podarunek. W Świetle a w promiennej Mej Miłości rozpocznie życie wraz ze Mną, wzrastającym w sercu.
Każdego, witającego Mnie, obdarzę Swym Pokojem, który przynoszę światu, obdarzę Radością i Bożą Miłością tych, którzy skierują swe kroki ku Mnie, Narodzonemu.
(…...............)Kraków, 24.11.2018
Kościół parafialny. Adoracja

M.: D
zięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew!
Bądź uwielbiony, Jezu, Królu Najwyższy, miłosierny
i łaskawy! Spójrz, o Jezu, na Swój lud, błąkający się
po drogach życia, szukający pokoju i miłości,
zagubiony na meandrach dróg światowych.
Ulituj się nad Swym ludem, przeprowadź na Swe
ścieżki i poprowadź
a przeprowadź!
Króluj nam, Chryste!


Pan Jezus
T
ak bardzo wyczuwasz Moje pragnienie uroczystego uznania Mego panowania przez wasze serca i z waszej woli. Moje panowanie obudzi wasze serca, dzieci najmilsze, upragnione dziateczki.
Ciągle oczekuję waszych wezwań, waszej woli, tęsknoty, pragnienia, bym osiadł w sercach i ukazał, a wydał bogactwa Moje.
Wielu uznało już Moje panowanie w ich życiu, oddanym Mnie,
wielu już odczuwa tęsknotę, wielu przybiega, by otworzyć swe serca, a przyjąć Mnie,
ale wielu też odwraca się ode Mnie, nie pragnąc Mej władzy.
Ja uznam wszelkie wołania i tęsknoty ku Mnie kierowane, lecz wiedzieć trzeba, jakie są
Me wymagania (przykazania).
Mój naród ma mieć serce otwarte i jedno serce, ustanowione tęsknotą do Mnie kierowaną.
Wasza wola a Moje pragnienie!
B
óg, Ojciec wasz, miłuje Swe dzieci i pragnie waszego wyzwolenia z niewoli nieprzyjaciela.
Strzeżcie się , dzieci Moje! Nieprzyjaciel napiera z siłą, a zabiera tych, którzy nie idą Moimi jasnymi drogami, oświetlonymi Moim Światłem Miłości.
Zważcie te Moje ostrzeżenia , przyjmijcie do serc, by pokój w nich zawitał, by Mój Pokój, Moja Miłość dały wam zapewnienie bezpieczeństwa.

Przybliżajcie się, przychodźcie, bo wielce pragnę!
W tęsknocie oczekuję każdego, kto ukaże Mi swe serce, a zapragnie miłości i pokoju.

Miłosierdzie Moje nad wami , ukochane dziateczki!
Ja - wasz Bóg, Ojciec, Stwórca, Odkupiciel, Zbawiciel, Syn Boży, w Świetle Ducha Świętego przy was jestem. Oczekuję waszego zbliżenia, waszej zgody na Moje panowanie w życiu, które wam ofiarowane.
Kocham dzieci Moje i oczekuję waszego wołania serc skruszonych , a pragnących Mego panowania.

Błogosławieństwo z Mocy Troistej , wydawane nieustannie, spływa na was, gdy nawet niewielu spośród was woła ku Mnie, prosząc o Me Miłosierdzie.

Zauważajcie wszystkie zmiany jakie następują u was, w waszym domu, ojcowiźnie!

Zauważajcie ...., i wdzięczni bądźcie!....

Wołajcie ku Mnie , a Serce Me wyleje strumienie Miłosierdzia, abyście ujrzeli co wam przeznaczyłem
i jak nagradzam.

Wołajcie, zapragnijcie, narodzie Mój, narodzie wybrany!Kraków, 10.11.2018
Kościół parafialny. Adoracja.

M.: P
an mój i Bóg mój! Jezu, ufam Tobie! Weź mą tęsknotę serca i spraw z Woli Twej świętej to, co względem mnie, marnej istoty, pragniesz uczynić. Moje serce oczekuje Twych wskazówek duchowych, Pragnę słyszeć Twe Słowa, Panie, gdy zawierucha duchowa rozpętała się w naszym narodzie, który zamiast uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości trwa w niepokojach, w niezgodzie. Wyraźnie widać działanie tego, który zawsze sprzeciwia się miłości, jedności, zgodzie i pokojowi. Duchowe zmącenia
w naszej polskiej rodzinie powodują podziały w społeczności i ciągle wybuchają ogniska agresji.
Wysłuchaj, Panie, wołania mego serca, które wznoszę ku tobie, wspomóż Polaków i ratuj nas! Ty wszystko możesz, o Panie! Proszę więc, powstrzymaj agresję złego, bo bez Twej pomocy i ratunku zginiemy! Ratuj nas, gdy wzywamy:
Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie! Jezu, bezgranicznie ufam Tobie!...


Pan Jezus
(...)
Twoje czułe serce tak woła o naród. Twojego wołania nie pozostawię bez odpowiedzi!
Ujrzysz, ukochana Moja, co uczynię, by was wspomóc, dzieci Mojego narodu wybranego.

Tylko wołajcie, szukajcie dróg jasnych!
Nie ulegajcie przemocy złego!

Wracajcie pod Mój Krzyż,
bo Krwią Swoją was odkupiłem i odkupię,
a Miłosierdzie Me rozleję, by ciemności się rozstąpiły
a zajaśniał poranek jasny, piękny!!!
Wołajcie!... Ja wysłucham.

Potrzeba Mi waszej uległości w miłości
waszej stałości w wierze
waszej jedności i zgody
a w pokorze u Moich Stóp!

Jestem wam Bogiem, Ojcem kochającym i Obrońcą, Stworzycielem i Bratem, a Jednością i Jasnością!!!
To Miłość Moja do was, dzieci, i dla was otwarta, ogarniająca, a w trosce Miłości Ojcowskiej – gorącej, świętej!!!
Przychodźcie do Mnie, do Moich ołtarzy, bym mógł wydawać Siebie dla każdego, kto zapragnie.
Zaufajcie Bogu swemu, zapragnijcie Mej Miłości!!!
Tylko Ja - Bóg Wszechmocny, Wszechmogący, mogę was wybawić w ten czas walki!
Tylko Ja - Stwórca i Zbawca, Odkupiciel, mogę was przeprowadzić przez trudy i znoje duchowych dróg, wyprowadzić z ciemności świata na drogi wiodące ku Światłości!

Mój wybrany, ukochany naród nie pozostanie sam na tej drodze!

Dam wam pomocne siły, a zadziwi się świat, bo
co niemożliwe w świecie waszym - stanie się dla was możliwe!!!

Ja – Król i Władca ustanowię Swoje Prawa!
Zapragnijcie tylko Mnie jako Władcy dusz waszych!!!
Zapragnijcie, dzieci Moje, tak - jak Ja was pragnę!!!!!!


Kraków, 16.10.2018
W domu

M.: Ś
więty Janie Pawle II pobłogosław nasze Koło w ten wieczór (rocznica wyboru JP II na stolicę Piotrową), wszak jesteś naszym Opiekunem, Patronem.
Bądź pozdrowiony w tym dniu i zapewniony, że na dźwięk Twojego Imienia mocniej bije każde, czujące po polsku serce. Tak piękne miejsce zajmujesz w naszych sercach i w naszej pamięci. Pan Bóg wybrał Cię, Ojcze Święty, na ten trudny czas i przez Ciebie poprowadził nasz naród do zwycięstwa w jedności
i solidarności. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie i świadczenie całym swym życiem o Panu Bogu. Ukazywałeś tę cudowną Miłość Bożą i oświetlałeś Ją promieniami Bożego Miłosierdzia, przekazując światu Słowa Boże, zawarte w Dzienniczku św. s. Faustyny.
Tylu świętych wyniosłeś na ołtarze, jakby z góry było wiadomo, że tak bardzo będą nam potrzebni w tych trudnych czasach. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za Twe życie z nami, za Twe święte człowieczeństwo, za Świętego już na ziemi, za nadzwyczajne promieniowanie Bożej Miłości z Twego serca, gestu, uśmiechu, wypowiedzi. Racz nas teraz wspomagać tu na ziemi, gdy wołamy do Ciebie o pomoc w różnych sprawach.
Prosimy Cię o Twą duchową obecność, o wspomaganie nas w sprawach narodowych i o podpowiedzi co mamy czynić, by miłość i dobro zajmowały najważniejsze miejsce w naszym życiu. Ucz, Ojcze Święty, podpowiadaj, prowadź również Koło Miłości Miłosiernej i błogosław nam nieustannie. Czy mogę prosić
o Twe słowo?...


Św. Jan Paweł II
N
iech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Matka Jego i ludzi!
Przybywam na twe wezwanie, bo odmówić nie mogę, a wręcz przeciwnie, cieszy mnie ono niezmiernie. Wiesz, jak bardzo potrzebny jest taki kontakt duchowy, on prawdziwie istnieje, ale nie wszyscy mogą być w nim zaangażowani. To nie jest możliwe w pojęciu człowieka, stworzenia Bożego, które przyjmuje ten świat wzrokiem, kontaktem fizycznym. Innego kontaktu większość ludzi nie zna, nie odbiera, nie przyjmuje.
Bardzo radosne jest dla mnie przewodnictwo wam, ukochani. To wybraństwo jest takie, jak ojcostwo! To wielka odpowiedzialność moja przed Najświętszym Bogiem. Wiedzcie więc, że jako Patron staram się o was, trzódko Boża (KMM), przydzielona mnie do opieki duchowej.
Zwracajcie się, wołajcie o swe sprawy, ja próżnować nie będę, a radośnie będę was wspomagać. Mam te możliwości tu, gdzie przebywam u Stóp Najwyższego Boga. Nikogo z wołających mej pomocy nie opuszczę
i zapewnienie swe daję, że trwam w nasłuchiwaniu waszych zawezwań.
Ten kontakt duchowy niech nie zaginie! Zapraszaj mnie, wybranko Pańska, do rozmów szczególnie ważnych dla was, narodu wybranego.
To zbliżenie wyda owoce Ducha Świętego. Jemu bądźcie już wdzięczni, bo przeprowadzi was przez meandry dróg, które przed narodem ukazywane będą, a do pokonania.
Nie bójcie się, dzieci Boże, Pan Bóg ma dla was wiele łask, jako wybrańców w świecie!

Trzeba przejść w walce duchowej do tych granic, które nakreślą
kres wojowania słownego, by przejść do czynów i ugody narodowej.
To pierwszy warunek waszego pokoju! Przypominam o tym, gdy w narodzie wrze.
Niebo pochyla się nad wami i obdziela darami Swymi dla pokoju, zgody, miłości
- dla zwycięstwa miłości w narodzie, bo jedność zapanować musi!

Przyzywanie Ducha Świętego do każdego serca z tego narodu wybranego
przyniesie piękne owoce i zwycięstwo ducha.
Jeden Duch ma panować w was , ukochane dzieci Boże, - Duch Boży,
sprowadzający wam Światło dla rozumu, wiary waszej, opanowania, pokoju,
radości, miłości, jedności, ugody dla budowania, a nie niszczenia!

Wołajcie o Światło, konieczne w życiu ziemskim każdemu człowiekowi!
To podstawa dla działania i budowania, a nie rujnowania, dla waszego twórczego życia.

Kochajcie Boga Stwórcę, Jego Syna, a Ducha Jedności, Światłości, - Trójcę Najświętszą!
Powierzajcie się i nieustająco proście Najświętszą Maryję, Matkę Bożą, o opiekę!

(M.: Patrzę na zdjęcie Jana Pawła II, który błogosławi).
To błogosławieństwo moje przyjmij do swego serca, niech ono, twe serce, udziela je także tym wybrańcom Bożym, których w Kole Miłości Miłosiernej Pan usytuował jako Boże stadko wiernych Swych dzieci.
Proszę, by nasze rozmowy miały kontynuację. Będę miał możliwość wydania wam, jako rodzinie narodowej, swych wskazań na przyszłość waszą, o którą starania istnieją i istnieć będą.
Zawezwę cię, kochana córko Boża, do rozmowy! Wiem, że nie odmówisz mi tego, znam twe dobre serce, kochające Pana Stworzenia, Boga Najwyższego, a znając je, proszę o twój czas oddany służbie - jego cząstkę dla mnie, Papieża JP II.Kraków, 29.09.2018
Kościół parafialny


Adoracja. (M.:) Mój Miłosierny Panie, mocy moja i życie moje! Wołam do Ciebie, Jezu, o Twe panowanie jako Króla narodu polskiego, poddanego Tobie. Przyjmij wołanie mego serca i innych serc, wiernych Tobie, a wołających do swego Króla i Pana. Nie zważaj, o Panie, na głośne, przeciwne krzyki, a usłysz nasze błagalne prośby! Ratuj kościół, kapłanów i wiernych, przeprowadź nas przez te trudne burze dziejowe, strzeż i broń nas od złego, które atakuje z wielką siłą. Pozostań z nami, Jezu! Pragniemy Twego panowania, prowadzenia i Twego Miłosierdzia. Jesteś naszym Panem i Królem! Przyjdź Królestwo Twoje!

Pan Jezus
(..._) Wysłuchuję i oczekuję od Swych dzieci prawdziwie żarliwej miłości i wdzięczności, lecz są to tylko jednostkowe przypadki, które pocieszają Me zbolałe, odtrącane Serce.
Idźcie za Mną, obok Mnie, bym widział wasze wpatrzone oblicza, bym odczuł, jaką miłością Mnie darzycie i czego oczekujecie.
Pewne wasze życzenia, tęsknoty, pragnienia, spełniać będę, lecz zawsze trzeba Mi zaglądnąć w wasze wnętrza, które można odczytywać.
Otwierajcie swe wnętrza na miłość, na zgodę, prawdę i przebaczenie,
otwierajcie swe usta na rozsiewanie życzliwości, prawdy, współczucia, zgody,
a oczy wasze niech patrzą tylko na to, co stworzone dla waszego dobra i korzyści,
by życie stało się miłe i radosne.
Postrzegajcie dobro, zwalczajcie zło w was samych,
czyny wasze niech nigdy nie przekroczą norm Moich (przykazań).
Ten czas wasz na ziemi, naglący do poprawy życia dzieci Moich, to czas, w którym wiele się wydarzy a i wydarzyć może, a czego wcale się nie spodziewacie.
Dlatego, dzieci Moje, daję wam Me Słowa, proroctwem znaczące ten czas, byście wiedzieli jak przygotować się na Moje przyjście. Ono bowiem nastąpić musi!
Niech nie lękają się Ci, którzy noszą Mnie w sercach, a zbliżeni do Serca Mego! Ja was, ukochane Me owieczki, przygarnę w Swe opiekuńcze ramiona, a w Sercu Mym miejsce obronne macie.
Świat cały staje się terenem bitwy, lecz Mój Pokój zapanować musi, gdy przyjdę w promieniach Miłości Miłosiernej, na pomoc walczącemu światu.
Potrzeba czystych, kochających serc, miłujących dobro, życie, a zapanuje Mój Pokój. Nie bójcie się, Moje ukochane dziateczki, wasza miłość przywołuje Mnie coraz bliżej was.
Wasza miłość łagodzi Mój gniew i ból odrzucenia przez świat.
Ja jestem, przebywam w każdym ludzkim sercu, dopóki ono daje Mi w nim miejsce i pragnie Mej bliskości.
Wskażę ci jeszcze wiele dla ludu Mego ukochanego, wybranego, a niosącego kaganek wiary.
Ujrzycie wichry wiejące z pól walk o serca ludzkie.
Jeśli wy pragniecie Mnie, Boga, to wasza wola i poddaństwo Mej władzy zniweczy wroga, który chce was wziąć w niewolę. Zauważcie, jak to teraz dzieje się u was, kochane Moje dzieci. Przejdziecie te burze, lecz Ja Sam wielce zapragnąłem waszych serc i nie opuszczę was, gdy wolą waszą będzie Moje królowanie.
Macie jeszcze ten wybór!...Cierpliwość Boża jest, a pragnienie także -wasz wybór będzie decydujący! Lecz także w narodzie oczekuję waszego zdecydowania!
Dzieci Moje, z wami i nad wami panujące teraz Moje Miłosierdzie,
a co wybierze naród Mój - z wolnej jego woli będzie!

Potrzebuję serc oddanych, czystych, wdzięcznych, szczerych, bez gniewu, a spokojnych, litościwych, miłosiernych, zgodnych a radosnych, gdy żyją one ze Mną we wspólnocie miłości Boga i człowieka. (.......)

Niebo zbliża się ku wam, w Nim szukajcie pomocy duchowej, a otrzymacie, bo tak przychylne proszącym.Kraków, 28.07.2018
Kościół parafialny


(Adoracja). (M.): Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne!
Bądź pozdrowiony, uwielbiony Chlebie Żywy, Baranku Boży, Jezusie Chrystusie, Panie i Królu nasz! Przyjmij te serca adorujące Ciebie, wydające się Tobie w miłości i wierności, oddające cześć i chwałę Panu – Bogu swemu.
W pokorze największej staję dziś przed moim Bogiem, Panem i Królem, by ubłagać o sprawy narodu, oddając wszystkie stany społeczne w Twe czułe, litościwe Serce Boga i Króla.
Tyle niepokoju w narodzie, tyle wzajemnej agresji, tyle zawieruchy duchowej narodu, wzajemnych potyczek słownych nie tylko w rodzinach lecz i w parlamencie. Oby Twe promienie Miłosierdzia przenikały nasze serca z wielką Mocą! Wspomóż nas Panie i ratuj!


Pan Jezus
J
a, Król narodu Mego, Pan wasz, wypowiem czas Swego działania głośno i stanowczo, by usłyszał naród Mój wezwanie Me do pokoju i miłości. Ten czas przyjdzie dla was, lecz jest też czas Mego oczekiwania na Moje dzieci, biegnące ku Mnie z miłością i tęsknotą, wykazujące swą wiarę i zawierzenie, a ufnie błagające Mej pomocy.
To ty teraz czynisz, prosząc o naród i świat. Ja słyszę, wysłuchuję i kocham Swe owieczki, dlatego powstrzymuję Swą Sprawiedliwość i nie podejmuję rózgi sprawiedliwości z Miłości Miłosiernej. Bóg cierpliwy, czekający, aż każda owieczka zbliży się, by uzyskać pomoc i zawierzyć Mi się w opiekę.
Teraz ukazywane będą wasze błędy, nie respektowanie przykazań Moich, sprzeczności, w które wplątani jesteście. To ujrzycie wyraźnie a dla zrozumienia waszych pomyłek, narodzie Mój ukochany, owieczki błądzące.
Te wszystkie zawiłe drogi wasze, w których błądzicie - Ja prostować będę, by ukazać wam, dzieci Moje, dokąd zaszliście, co wami kieruje i jak trzeba wam wyjść z tych ścieżek trudnych, niebezpiecznych.
Drogowskazy wyraźne podane wam będą, bo miłosierny jestem wam i nie opuszczę, a cierpliwie wyczekujący.
Mocą Moją ustanowię wyjścia wasze z niebezpieczeństw i przeprowadzę na Moje drogi, oświetlone Światłem Ducha Mego. Was wybrałem i pragnę!
To wy - naród Mój, poprowadzi inne narody w Moje rejony a w światłości duchowej, która was ogarnie z Mej Mocy i Miłości.
Proście tylko, upraszajcie o sprawy wasze, wołajcie sercem oddanym Mnie, a wołanie przyjdzie do Serca Mego litościwego.
Pragnę unieść w potędze duchowej naród Mój, wyznaczony do przewodzenia w świecie.
Miłosierdzie Moje, wylane dla świata, a wydane z waszego a Mego narodu dla świata dusz. Zauważcie to
jako Mój dar i naznaczenie!
Wołajcie do Mego Miłosiernego Serca i ufajcie - ufajcie bezgranicznie , bo tak spragniony jestem waszej wiary, miłości i ufności, jako wasz Bóg, Król, Wybawca, Odkupiciel, Zbawiciel - Pan życia waszego!Kraków, 11.06.2018
Kościół oo. Karmelitów

(tuż po nabożeństwie w intencji Ojczyzny przed relikwiami Królowej Jadwigi)

Św. Jadwiga królowa
Bardzo pragnęłam tego spotkania z tobą, ukochana siostrzyczko moja w Duchu Pana Jezusa Chrystusa. Przysłana jesteś w tych przypadkowych okolicznościach, a kierowanych przez Niebo.
Wiele mam w mej służbie narodowi do przekazania, wiele wydarzeń następuje, tyle niepokoju w świecie
i w narodzie. Twoja pomoc będzie tu potrzebna.
W narodzie hasa niepokojący was żywioł, huragan myśli, zamierzeń, a szczególnie na „górze”, na pulpitach rządzących (rząd, parlament). Ten wicher wywiewa dobre projekty, a przynosi nijakie, nic nie dające,
a mgliste zamierzenia, plany. Ten zapach przynoszony utrudnia wam realizację tego, co ustanowione a dobre, bo zwalcza i kusi, by zniszczyć wasze mury obronne, które stawiacie.
Jedyna droga dla budowy, a nie dla straty tego, co zostało dokonane, to dokonanie prawdziwego oddania ludu polskiego, jego ojcowizny, jego serca bijącego jednym rytmem, w pełnym oddaniu wszystkiego co macie, co zowie się waszym - a to wnętrza waszego, duszy i ciała, waszych planów, zamiarów, Bogu Najwyższemu - Królowi Jezusowi Chrystusowi, by zapanował nad wybranym z dawna narodem.
Tego oczekuje Pan Bóg Najwyższy, tego też oczekuje lud Boży, wasze serca, pragnące Królestwa Bożego
i Jedynego Króla - Jezusa Chrystusa.
Przyjmijcie Jego władanie jednym aktem woli i z serca pełnego miłości, zawierzenia, by stała się Najświętsza Wola naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Niech rychło nastąpi oddanie serc, by bastiony, które budujecie, nie upadły w ataku nieprzyjacielskim.
Tylko Król was ocali! Królestwo Jego ponad wszystkie moce światowe!
One ulec muszą, a zwycięstwo wasze z Mocy Króla nastąpi.
P
rzyjmij narodzie wybrany to zawezwanie na nowo, by godziwie a prawdziwie z miłości, pragnienia, woli narodu a poddania przyjąć Króla z Wysokości.
Otwórzcie serca, zapragnijcie, póki jeszcze cierpliwy Pan oczekujący. Czas przychodzi, byście rozpoznali,
w którą stronę przejść trzeba.
Miłość i Miłosierdzie Pańskie z wami, ukochany narodzie polski!
Wzywam każde polskie serce do oddania się Bogu Miłosiernemu, do otwarcia na panowanie w ojcowiźnie waszej, narodu wybranego, uroczyste przyjęcie w poddaniu, zawierzeniu serc, woli, Jedynemu Królowi - Jezusowi Chrystusowi.
Niech naród ukochany i wybrany ustanowi swe oddanie, a pomoc z Nieba zaistnieje, bo Zdrój Miłosierdzia wypłynie potokiem w biało-czerwonej barwie Krwi i Wody.
Siostrze Mej ukochanej wydaję tych kilka słów, by wydała je, gdzie potrzebne takie wezwanie do ratunku ojczyzny.
Dziękuję ci, Moja siostrzyczko, wspomagająca moją służbę dla narodu wyznaczoną i proszę, byś poświęcała cały swój czas twego ziemskiego życia dla sprawy zadanej nam - Mnie stąd, a tobie na ziemi.
Bądź pozdrowiona, a ukojona pokojem Nieba i Miłością naszą.Parafia Św. Antoniego
Kraków, 31.05.2018
(Procesja Bożego Ciała)

Pan Jezus
S
pójrz, jak prowadzę Moje owieczki, które niosą Mnie w swych sercach. Nie wszystkie!
Jedne choć westchną ku Mnie przez chwilę, inne myślą uciekają do swych spraw, nie bacząc po co i dla Kogo przyszli, gdy to Ja przyszedłem do nich, dla nich.
Inne dzieci Moje, zatopione w rozmowie ze Mną, ich Panem, postępując za Mną odkrytym dla nich, przedkładają swoje sprawy. Tych słucham i nie zawiodę, bo ku wam schodzę, dotykam serc i miejsc,
w których żyjecie.
Pozwólcie Mnie, Bogu Miłosiernemu być z wami tak blisko!
Spojrzę na każdego, a to spojrzenie pozostać musi rozpoznane w bliskości Boga i człowieka. Tej bliskości Ja pragnę, tej bliskości poszukuję w świecie waszym a po to, by owieczki Me poznały Moją wielką Miłość
i poznały swego Pasterza, który życie oddaje za owce Swoje.
Przyjdźcie, owieczki Moje, do Zdroju Mego Miłosierdzia! Napoję, nakarmię do sytości, bo tak pragnę, by wydawać wam wedle otwarcia serc, wiary i ufności.
Ukazuję Siebie tak blisko waszych serc, tak przyjmuję wasze sprawy i uwielbienie, różnie wyrażane. Pragnę Swe owieczki prowadzić i troszczyć się, a zapewnić o Mej Miłości, Miłosierdziu, pomocy, opiece. Wszystko we Mnie znajdziecie, a Miłość Ojcowska nieustannie z wami i przy was.
To nic, że nie zawsze w pełności wiary, ufności idziecie za Mną, lecz wy możecie dostrzec w tej drodze Moją szczególną troskę i pomoc. Zauważajcie Moją Obecność, gdy prosicie o ochronę, obronę, a Moja Obecność jest przy was w chwili wołania. Ja jestem i nigdy nie opuszczam owieczki zagubionej, zranionej, czy wołającej.
Chodźcie za Mną i ze Mną, chodźmy razem, a Ja - wasz Odkupiciel, Pocieszyciel, Bóg, prawdziwie, prowadzić będzie do Źródła, gdzie wszystko przygotowane dla owieczek Moich, by nigdy niczego więcej nie pragnęły, gdy staną przy Mnie, u Źródła życia.
Błogosławieństwa Moje spłynęły i spływać będą na gromadne stada Moje, by drogi, którymi prowadzę owieczki Me, stały się proste, a przeszkody usunięte, by mogły stada Moje wpatrywać się w Me Oblicze - Przewodnika, Boga waszego, wielce miłującego dzieci, prowadzone do Mnie - Źródła niewygasającej Miłości
i Miłosierdzia.Katedra Wawelska
Kraków, 24.IV.2018

(M.:) O
ddałam cały naród u Stóp Czarnego Krzyża, wszelkie sprawy narodowe i inne intencje, noszone
w moim sercu.
Oczyść moje serce, mój rozum, bym służyć mogła Tobie, Chryste, Królu mój i Panie, Zbawco umiłowany.
U Stóp Krzyża proszę, wołając do Twego miłosiernego Serca, byś ulitował się nad nami, ratował przed nawałnicą wrogości idącej w naszym kierunku z różnych stron. Mateńko, wspomagaj nas nieustannie w naszych zmaganiach. Pod Twą opiekę uciekamy się, Pocieszycielko nasza, Królowo narodu polskiego. Prowadź nas, weź w Swe cudowne, opiekuńcze ramiona Matki Wspomożycielki strapionych, wiernych. Ufamy i prosimy o wsparcie u Najwyższego Pana Boga w Trójcy Jedynego. Niech się tak stanie!!!


Pan Jezus
T
y, którą ukochałem szczególnie, jesteś z tytułu swego - wspomożeniem wiernych, wspomożycielką strapionych, przewodniczką zagubionych - czyż nie wysłucha cię Matka Moja, twoja i wasza Królowa, pełna Miłości nadzwyczajnej, bo w Bożej zjednanej. Wszystko, co powiedziane a powierzone Nam z głębi twego serca, zabierane jest a wedle Woli Bożej przyjmowane do realizacji na ziemi. Proś, proś! Wyprosisz wiele,
a wiele już wysłuchane z twoich wołań, które dochodzą Serca Boga.

(Do narodu)
Jeszcze trochę poczekacie, jeszcze się pojednać trzeba, by zadziałać w miłości, pojednaniu, wybaczeniu,
a nie w grzeszności narodu stawać przed Obliczem Moim wołając o zmiłowanie.
Jeszcze przed wami, narodzie umiłowany:
- w sprawiedliwości Mej stanąć trzeba,
- w pojednaniu wyznać winy swoje, bym w wysłuchaniu głosu dzieci Moich
wołających stanął jako Król nad wami.
Królestwo Moje ustanawiam w sercach waszych, dzieci Moje upragnione, lecz wymogiem jest czystość ich wnętrza. Tę czystość naród uzyska w głębi swej duchowej, gdy przestrzegane będą Moje przykazania. Ustanowione - są wymagane, każde po kolei znaczące, a prowadzące ku Mnie, gdy zastosowane.
Nie zamykajcie swych serc na moje wezwania do poprawy życia!
Pukam do każdego wnętrza, czekam na zaproszenie jak biedak, który poszukuje schronienia przed nawałnicą, przed skazaniem przez tych, których ukochałem, poniosłem śmierć na krzyżu, by ich zbawić.
Otwórzcie swe serca! To Ja - Ojciec, Syn, Duch Święty - wasza Trójca w Jedności domaga się waszego miłosierdzia (względem siebie), ukochany narodzie!
Pragnę was wyzwolić przez Miłosierdzie Moje! Tym Miłosierdziem uleczę wasze serca, wasze dusze, wasze życie doczesne. Usłyszcie to wołanie! Niech poruszą się serca wasze, a zamknięte, niech otworzą swe zamknięcia!
Usłyszcie wołanie Ojca, Syna, Ducha Świętego! Usłyszcie dzieci i podejdźcie, ukażcie swe otwarte serca z danej wam wolnej woli waszej, z waszego pragnienia otwarcia się na przyjęcie Miłosierdzia Mego, a z Miłości Mej wylanego dla was, ukochane dziateczki.
Ratować pragnę naród Mój ukochany! Słyszę wołania wasze, wołania serc miłosiernych, szczerych, oddanych, ofiarnych.
Tym, którzy oplątani pajęczyną zawiłości duchowych, w duszności już wołających, daję pomoc ze strony moich dzieci wybranych do pomocy na ziemi. Wszelka pomoc jest ustanowiona, trzeba jednakże woli człowieczej, by pokonać to, co łamie duszę - grzech!
Każdy krok dziecka, szukającego ratunku, jest widoczny tu i wspierany szczególnie. Pomoc niebiańska jest stała i wyczekująca na każdy, nawet słaby, krzyk dziecka powracającego do Ojca.
Wracajcie do Mnie - oczekującego, przebaczającego Ojca!
Ten czas jest czasem przebaczenia Mojego dla was!
Miłosierdzie, wydane wam i światu, działające jest szczególnie na terenie, który pragnę uświęcić błogosławieństwem, lecz wymogi Moje spełnić trzeba.
Światło Ducha Mojego jasno wam zaświeci, byście ujrzeć mogli wszelkie draśnięcia duszy, wasze drogi określone kierunkowskazami miłości, zjednania, zgody - a przyjdzie czas Mego królowania nad narodem Moim wybranym i zwycięstwo Moje ogłoszone w sercach waszych.
Wytrwajcie, słuchajcie, a wspomaganie was jest nieustanne! Przyjdźcie, zbliżajcie się ku Memu Miłosiernemu Sercu.
Ujrzycie jeszcze Światło Moje, które wydane zostanie dla oświetlenia sumień waszych, dzieci ukochane. (...)Kościół oo. Karmelitów
Kaplica Matki Bożej na Piasku
Kraków, 10.04.2018

(M.:) M
ateńko, Królowo nasza, bądź pozdrowiona! Przynoszę i kładę pod Twe Stopy dziękczynienie za Twą łaskawość, za ufność, (........). Dziękuję Tobie, Maryjo, Matko Boga i ludzi, Dobrodziejko łaskawa i miłosierna. Przychodzę ku Tobie, Mateczko Cudowna, by wydać z wnętrza swego wszystkie sprawy, te radosne i te, które pragnę tu pozostawić. Przyjmij je, Matko moja, a wedle uznania wysłuchaj. Proszę też za wszystkie dusze, które zginęły pod Smoleńskiem. Pomóż, o Matko, w ujawnieniu prawdy i niech prawda zwycięży!

Matka Boża
N
ajmilszej córeczce Mojej wylewam zdroje łask. One trafią do wnętrza twego i powstaniesz do działania swego, a znasz cel i zadania. Moje Serce Matki chowa cię, córeczko ukochana, i pielęgnuje jako dziecinę Swą w uznaniu dla ciebie, służącej Najwyższemu Ojcu, a w Sercu Jezusa umieszczonej i ogarniętej Światłem Ducha Bożego. Bądź pozdrowiona, córeczko Boga, a dla świata w przeznaczeniu.
Popatrz na świat, jakie ciemności ogarniają go, gdy śpi. Nie jest to czas do spania, trzeba budzić śpiących!
Niech zamilkną głosy ziemi, a usłyszycie głos z Nieba!
Ten głos - to dzwon wzywający was, dziateczki, do ożywienia, do zwrócenia się obliczem do Słońca.
Nie wchodźcie w ciemności zagarniające świat!
Wiedzcie, że Światło Boże nie gaśnie nigdy! Ono oświeca każdego śpiącego, by obudziwszy się wiedział, gdzie jest i w jakich okolicznościach się znajduje.
Baczcie tylko ścieżek oświetlonych, szukajcie i rozbudzajcie miłość w sercach. Niebo całe strzeże i zabezpiecza wasze drogi lecz do was należy wybór, dokąd chcecie iść, co chcecie zdobyć.
Ja, Matka Boga i ludzi, okrywam was, dzieci najmilsze, łaską Swej opieki i prze-mawiam do serc, każdego z was, byście wiedziały, dokąd zmierzacie. Wszelkich błogosławieństw udzielam wam, ukochane dzieci, dla obrony, ochrony waszej w świecie, w którym zaczynacie błądzić.
Pozostawajcie blisko Światła, które oświetla wnętrza dzieci i ukazuje dobre ścieżki dla wybawienia waszego.
Kocham dzieci Moje i prowadzę! Zauważajcie to i
wchodźcie na ścieżki wiary, miłości, ufności, braterstwa, jedności i światła Bożego!Katedra Wawelska
Kraków, 20.02.2018

(M.:) Kłaniam się Tobie, Królu narodu polskiego i świata. Oddaję cześć i chwałę Mateńce, Królowej naszej, Przewodniczce i Orędowniczce. Składam u Stóp Boga Wszechmocnego wszelkie sprawy i strapienia narodowe (Izrael - ustawa IPN - zatarg polityczny). Panie, przyjdź z pomocą naszemu ludowi, wybacz wszelkie przewinienia, spójrz na nas jak Ojciec przebaczający powracającemu synowi. Tak i my, jako naród, musimy zrozumieć swe postępowanie, swe przewinienia i stanąć przed Prawdą a ukorzyć się i naprawić swe błędy (brak jedności, brak wiary, poszanowania przykazań, itd.)
Z całego serca wołam pod Twym Krzyżem, Królu nasz i Panie, omyj Krwią Swą Najświętszą cały naród, a jego serce uzdrów Swą Mocą, bo w słabości swej żyjące. Dotknij, Panie, Swą Mocą i ożyw nas w duchu a przyjdzie Moc Twoja, doda siły i ustanowi Swymi sługami w ożywieniu a nie w maraźmie duchowym. Ożyw nas, Panie, przyjdź i ukaż Swą Moc, ukaż Swe decyzje, abyśmy wiedzieli jakie drogi nam wyznaczasz na ten czas. Panuj nad nami, oświeć promieniem Miłosierdzia Swego nasze umysły, serca nasze, by całkowicie zostały ogarnięte jasnością i wiedziały, gdzie prowadzisz i jak iść nam należy, by nie zatracić Twoich ścieżek. Pozostań z nami, Panie, nasz Królu, nie opuść a ratuj!
Oddaję całym sercem wszystkie sprawy narodu polskiego, by w Twym zarządzaniu, w Twoich dłoniach a i w Twym Miłosiernym Sercu dokonało się rozwiązanie problemów a w następstwie, by naród stał się prawdziwą owczarnią słuchającą, posłuszną Pasterzowi.
Bądź uwielbiony, Panie Wszechmocny i Miłosierny, usłysz krzyk serca mego i przychyl się w wysłuchaniu.


Pan Jezus
Dziecino Moja, Ja słyszę wasze wołania ku Mnie ale … czy wy słyszycie Moje wołania, które od dawna kierowane na ziemię słyszane być winne. Zamknięte serca nie przyjmują Słów Moich a Ja wołam, wołam a pusto odbijają się Słowa Moje, wezwania i ukierunkowanie, które daję.
To Ja wołam przez Matkę Moją Maryję Najświętszą, wołam i przekazuję wam wskazania, które macie. Nie podejmujecie Moich uwag, Moich zarządzeń!
Jak długo ścierpieć wam, dzieci Moje?... Nie rozumiecie jeszcze co przychodzi wam jako przestrogi, jako upomnienia?...
To nie jest Moja droga, którą idziecie!
Moja droga - to droga miłości, pokoju, zrozumienia, równości między wami, zgody, poszanowania przykazań. Spójrzcie za siebie i przed siebie. Doświadczenia wasze i przyszłość wasza - porównajcie swe drogi i zbierajcie doświadczenia, a wyciągnijcie z nich wnioski na waszą przyszłość.
Do każdego z was są te Słowa skierowane. Zechciejcie tylko wziąć je do wnętrza swego i w oddaniu Bogu swemu - w jasności ducha rozpatrzeć, wnioskować i przyjść ku Mnie, wydać z serc wielu swe postanowienia.
Czekam w cierpliwości Swej na was, drogie dzieci, wyczekuję każdego skruszonego serca, nawet tego, które nie chciało zbliżyć się ku Mnie.
Ja czekam na wasze ustanowienia - Ja, wasz Pan, Król narodu tego,
który nie oddał się cały w Moje władanie, a odstaje jeszcze od Mej władzy
jako Boga i Króla
.
Niewielkie Me wymagania, żądania lecz
woli waszej trzeba, by przyszło nawrócenie,
- poprawa w waszej grzeszności,
- wyzbycie pychy,
- a przyjęcie Moich zasad w postępowaniu dzieci Moich.
Podążajcie Moimi drogami a oświecę je i ogarnę, by w bezpieczeństwie a straży Nieba przejść drogi wam znaczone.
Wydaję teraz dla ciebie i dla zadań wyznaczonych – św. Jadwigę królową.

Św. Jadwiga królowa
Bardzo oczekiwałam twego wezwania, siostrzyczko umiłowana w Panu Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dziękuję ci za wezwanie, bo wiele mam wskazań dla narodu.
Wszyscy, idący drogą wskazaną przez Niebo, dojdą swego celu, bo Pan Jezus Chrystus daje Swe światło promienne, jasne. W tym świetle jest dużo miłości, jasności, zrozumienia, braterstwa czyli jedności i pokoju z poczucia bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo, jednomyślność, zgoda, jedna droga i cel, który jest znany zdążającym. Celem jest miejsce, w którym znajduje się wszystko czego pragnąć człowiek może - Sam Bóg Wszechmocny, Miłosierny!
Lecz naród ten ma jeszcze inną drogę, na której ciemności panują, zatargi, grzech, pycha i wszelkie nieczystości duchowe. W takim maraźmie ścieżka ta, droga, nie wiedzie ku Jasności. Na końcu tej drogi ciemność wielka i śmierć. Ścieżka ta ginie w otchłani a z niej nie ma już odwrotu.
Choć wielu woła z tej jasnej drogi do tych zdążających ku otchłani, by zawrócili, by nie zginęli, lecz idący nie słyszą, nie widzą.
Niekiedy jednak nieliczni zawrócą i uratują się, lecz wielu już nie słyszy, nie bacząc gdzie zdążają, gdzie idą, bo ślepi i głusi a w grzechu zaślepieni ogłuchli.
Módl się narodzie za tych ociemniałych, głuchych, wołaj głośno i z serca, a miłości!
I przebiją się mury głuchoty, ślepoty, gdy z serc wielu wołanie dojdzie, a z Miłosiernego Serca Pana Jezusa Chrystusa Miłość i litość trafią, a Światło Boże przemieni ciemność serca - w jasność.
Ratujcie, krzyczcie, wołajcie o jasność ich serc a przez Ofiarę Pańską, przez Miłosierne Serce Pana naszego, przez Serce pełne litości Matki Jego, Maryi Najświętszej. Dwa Serca Najświętsze - pełne Miłości, litości nad światem całym uratują tych, którzy przejrzą i usłyszą modlitwy serc wołających.
W sercu narodu budzi się wiara w Jedynego Boga, budzi się miłość i przebaczenie, zgoda a jednomyślność – tego trzeba, by wejść na jedną drogę i wspólnie nią kroczyć ku przyszłości, tej pięknej przyszłości związanej z Królem i Panem Jezusem Chrystusem.
To Jego Wola być wam Królem, a wy poddanymi!
Uczyńcie znów akt poddania w jedności całkowitej
- a nasz Pan zakróluje i przeprowadzi na Swe drogi,

na których żadne byty, żadne spory, żadne niebezpieczeństwa nie będą miały miejsca.
Tam, gdzie Bóg – tam zwycięstwo i radość!
Te słowa przekazuję dla szczególnej waszej uwagi i podjęcia postanowień, by ścieżki, którymi idziecie, oświetlało Światło Boże - Światło Miłości, Miłosierdzia, pełne troski o wasze bezpieczeństwo.
Dziękuję, siostrzyczko moja w Panu naszym. Znów obdarzona radością Nieba i moją siostrzaną radością, zapewniam o swej obecności w twoich zadaniach na ziemi.
Błogosławieństwa niech spływają na każdy twój czyn, każde spotkanie z tymi, którzy pozwani do ciebie a szukający ratunku. Ja także jestem im i tobie w pomocy duchowej.
Bądź pozdrowiona moją miłością siostrzaną, wielce z tobą związaną duchowo, a z Woli Pańskiej w wielkiej miłości i radości.Katedra Wawelska
Kraków, 23.01.2018

(M.:)
Uwielbiam Cię Panie i Królu świata całego.

Pan Jezus
T
woje przyjście, twój wysiłek zaliczony będzie w składane Mi ofiary - dary serca dziecka Mego oddanego, wiernego Bogu swemu. Przynosisz dla Mnie ofiary, które tak chętnie przyjmuję i które radują twego Boga. Te ofiary serc człowieczych, stworzeń Moich, napełniają Moje Serce radością i miłością, wylewam na nie strugi Miłosierdzia dla omycia, oczyszczenia a dla przyjęcia tych poleconych do szczególnej opieki na ziemi.
Mój naród, polecony z wielu ofiarnych serc, jest wybranym narodem na ziemi, od dawna wyznaczony dla Mnie do prowadzenia a przewodniczenia innym narodom.
To w was, ukochany narodzie, budzi się Moja Miłość i wy już ją rozpoznajecie, w Niej żyjecie, choć walka
z ciemnością trwa zaciekła.

Naród Mój jedno bijące, ożywione serce mieć musi, by postąpić w przódy.
Drogi szerokie przed wami, dzieci Me ukochane, prowadzone, bo na nich znajdzie się wielu.
Oświetlone drogi wasze z Nieba Mojego ale patrzcie, gdzie zdążacie i z kim idziecie.
Zbierajcie do swych szeregów tych, którzy pragną,
zachęcajcie, by drogi zapełnione były, a większe Światło je ogarnie - Moje Światło, które rozświetli,
rozjaśni także wasze wnętrze.
Nie zaniedbajcie nikogo na tej drodze!
Zauważajcie i zachęcajcie do wspólnej drogi, na której jasno świeci Słońce Miłości, a wokół ciemność wielka.
W Moim Świetle i w Mej Miłości nic wam nie grozi!
Ja, Bóg, strzegę Swej własności i chronię, bronię a zawładam.
Idźcie śmiało, bo Siła i Moc Ducha Bożego z wami!

Zwarte szeregi, połączone Miłością a w Mej Mocy, ogarną wielkie połaci waszej ziemi a dosięgną Serca Boga, miłującego Swe dzieci.
Zdrożone dzieci nakarmię, napoję, dam odpoczynek a obdaruję wszelkimi dobrami, darami Moimi, Ojca waszego miłosiernego wam.
Naród Mój szczególnie ubogacę, bo on prowadzący będzie, a już rozpoczyna swój marsz zwycięstwa ze sztandarem wiary i ufności , które potrzebne do uzyskania zwycięstwa.
Nie bójcie się, dzieci Moje, pod Moją opieką jesteście, ale pragnijcie Mego przywództwa.
W sercach narodu osiądę i przewodzić pragnę jako Król i Władca wasz upragniony, ustanowiony.
Ja z wami a wy, dzieci Moje ze Mną, Królem, Przywódcą waszym!
Wasze serca w jednym rytmie bić będą i usłyszą Me wołanie, a wydam rozkaz Swój i podniesiecie głowy, by patrzeć jak powiewa sztandar zwycięstwa na ziemi. Ten powiew sztandaru głośny będzie i pobudzi inne narody, by zbliżone do drogi waszej, wstąpiły w szeregi wiodące do zwycięstwa dzieci Moich, zjednanych miłością i błogosławionych z Miłosiernego Serca Boga waszego.
Zapalajcie swe wnętrza, odpalajcie promyki światła, by Moc wydanej Miłości Mej rozpowszechniała się i ogarniała świat w granicach waszych – narodu, a następnie świata.
Jestem z wami, ukochany Mój narodzie i wspieram wasze starania. Zauważcie Moje działanie a pojmiecie, że nie jesteście sami.
Bóg jest z wami i prowadzi a przeszkody utrąca.
Przyzywanie Moje odczuwajcie w swych wnętrzach i słuchajcie, ukochane dzieci Moje, co przekazuję i zasiewam dla wzrostu waszego a z Mych Planów względem was w świecie.

Dla ciebie (M) Słów Moich parę!
Wydajesz Mnie, który w tobie mieszka, swym braciom i siostrom swoim. Dzielenie się Miłością - Bogiem twoim, staje się najpiękniejszą ucztą, na której jest tyle wspólnej radości. Wszyscy radują się a dzieląc się, ofiarowują sobie wzajemnie bogactwa serca. W takiej uczcie często uczestniczysz, a Ja z tobą, obdzielając innych wszystkim, czego im potrzeba. Dzielenie się, to jest to, czego oczekuję od dzieci Moich!
Radość, która następuje po uczcie, zamieszkuje w sercach, karmi je, pociągając do następnego radosnego współuczestnictwa ze Mną, jako Gospodarzem obdarzającym.
Przychodźcie, bym ucztował z wami - radosnymi, ukochanymi dziećmi Moimi!
Błogosławię dzieci Moje, upragnione, wyczekiwane dzieciny, słuchające Głosu Mego, szukające Boga Miłosiernego, a otrzymujące krocie nagród, darów Moich – Ojca waszego.Kraków, 02.01. 2018
W domu

(M.:)
Zwracam się do św. o. Pio, by podpowiedział mi, jaką podjąć decyzję odnośnie strony internetowej- mirjan-milosierdzie.pl
Św. Ojcze Pio, Opiekunie mój na ziemi! Bądź pozdrowiony z serca mego, mój kochany Przyjacielu. Zwracam się do Ciebie, bowiem decyzja dotyczy sprawy Bożej – Słowa Bożego. Proszę odpowiedz, czego Niebo życzy sobie, a ja to podejmę dla chwały Bożej. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, to proszę o wyraźną wypowiedź.


Św. o. Pio
J
uż jestem na twe wołanie, z radością je przyjąłem. Zawsze oczekuję twego wezwania, bo takie mam zadanie, by wspomagać cię w tych Bożych poleceniach, które spełniasz na ziemi. Przybywam ku tobie, jak powiedziałem z radością służenia Panu Bogu w Jego Dziele, a przez czyny twoje na ziemi spełniane i zgodne z Jego, Pana naszego, Wolą.
Wybrance Swej daje Pan wielkie dary dla spełniania Jego zaleceń. Sama zadziwiasz się tym co czynisz, a twe czyny wynikają z Bożych obdarowań, znacznych, wielkich, niezwyczajnych. Dane ci jest światło, moc, odwaga, wiara, stanowczość, rzetelność, pokój serca, pokora, zawierzenie i wiele innych przymiotów duchowych, które wspomagają przy dokonywaniu poleceń, zadań wśród ludu.
Ty wiesz dobrze, kto to czyni, bo znasz Cudotwórcę, Boga Najwyższego, wyzwalającego taką Moc, która może przemieniać wszystko na ziemi. - Wszechmocny Miłosierny Bóg, Pan i Król Wszechświata w Trójcy Świętej!!!
Jesteś mocno zaangażowana w tych działaniach dla przemiany życia na ziemi, w zgodności z ogłoszonymi Prawami Bożymi. Ty stoisz w wybraństwie pierwszorzędnym i masz wielką pomoc przydzieloną, którą znasz i korzystasz, choć za mało nas przywołujesz.
Ta sprawa (strony internetowej) jest szczególnym problemem dla ciebie i innych, w tym zatrudnionych, lecz zauważ dobrze, jak spełniały się Plany Boże w realizacji tego nowego środka porozumienia i informacji. Nawet nie był tobie zadany trud tworzenia, innym było to zlecone z Woli Pańskiej a obdarowania i powstało to, o czym sądziłaś, że niemożliwe, by istniało w nowej formie przekazywane Słowo Boże.
Wolą Pańską jest, byś prowadziła nadal tę informację dla ludu Bożego, zdalnie odbieraną na dalekie odległości. Trzeba, by lud usłyszał Głos Boży, który dosięgnie daleko i w skrytości serc czytających. Dotknięte serca ożywią się, duch powstanie, bo to Moc Boża wstąpi do wnętrz czytających, a sprawi ożywienie wiary, miłości. Następować będzie pokój serc, a gdy tylko kilka serc przejmie tę Moc Bożą, wpływającą do ich wnętrz, rozpoznają kto przemówił i podejmą Słowa, by nigdy ich już nie utracić.
Czy już wyjaśniłem tobie, przyjaciółko Moja duchowa, a jakże Mi droga. Nie martw się, nie troszcz się o nic, a dane ci będzie. To dobrze już wiesz, bo doświadczałaś niezwykłych okoliczności w zadziwieniu, a także w zachwycie.
Słowo Pana naszego niech będzie głoszone, niech rozlega się w świecie całym!
Ty, ukochana przyjaciółko, bądź radosna w swych zadaniach i spełniaj je, wiernie służąc Najwyższemu Panu w Dziele Jego zbawiania świata.
Bądź pozdrowiona z Mego kapłańskiego serca duchowego w błogosławieństwie Boga - Cudownego Pana naszego. Przekazuję tobie, przyjaciółko ukochana, wiele dobrodziejstw Bożych, łask nieprzebranych, z Woli Pańskiej wydawanych tobie i umocnienie twego ducha, służącego wiernie, wytrwale na ziemi wśród swoich braci i sióstr.
Pozostań w pokoju i radości a w Bożej Miłości Miłosiernej, wydającej się światu.
Dziękuję za wezwanie i nie zapomnij o tym, że jestem przy tobie, oczekujący twych zawołań.Katedra Wawelska
Kraków, 10.10.2017

(M):
Uwielbiam Cię, Panie! Pragnę usłyszeć Twe Słowa w ciszy mego serca. W tej wewnętrznej ciszy,
daj Swe Słowo, Panie, Królu narodu polskiego. Niech rozjaśnią się mroki ziemi, mroki serc wołających do Ciebie, Chryste!
Mateńko, bądź pozdrowiona całym sercem oddanym. Przygotuj dla Swego Syna biedne stworzenia, wołające do Nieba o pomoc w utrudzeniach ziemskich. Przybądź nam, Matuniu, z pomocą, ochroń od złego ducha, by dzieci Twe, Matki i Królowej, stanęły w gotowości do swej drogi, wyznaczonej, wiodącej ku Ojcu Niebieskiemu.
Przybądź, litościwa Matko Boga i ludzi, przybądź z pomocą, która tak konieczna w naszym kraju, gdzie trwa bezwzględna walka duchowa. Nie opuścisz nas, wołamy o pomoc i bezpieczeństwo w czasie, gdy naród rozmodlony, w krzyku serc stanął w modlitwie „Różaniec do granic”. Poprowadź nas w tej walce! Twoje przywództwo Matki Boga obroni i ochroni nas przed wojującym duchem w ataku.
Wierni Tobie, Mateńko, Królowo, pójdziemy pod sztandarem wiary i ufności, a Tobie oddajemy przywództwo, by droga prostą była do Syna Twego a naszego Pana
Jezusa Chrystusa w Bogu Ojcu i Duchu Świętym.


Matka Boża
J
a przemówię, Matka wasza a Królowa narodu.
Dzieci Moje! Poruszone wasze serca odezwały się gromkim krzykiem o sprawy, leżące w sercu narodu. Wszystko zabrane do wysłuchania a już jest w wysłuchaniu. Niebo całe tego oczekiwało. Porwanie do modlitwy serca, modlitwy ofiarnej, tak szczerej i głośnej, zostało zauważone, a Niebo całe przyłączone do was w swym wołaniu.
Pierwszy krok do celu, Moje ukochane dzieci!
Trzeba teraz uporządkować swe serca,
zdeklarować się w wierze w Jedynego Boga w Trójcy Najświętszej,
przyjąć warunki Boże, a nade wszystko – miłość,
miłością dzielić się, w jedności serc działać, choć przeszkody wielkie.
Nie bójcie się, maleństwa Moje. Niebo całe czuwa, wszak wybrańcami jesteście, dla świata w przykładzie.
Zauważajcie znaki wam dawane, częste i wyraźne.
Odczytujcie, rozeznawajcie, wierzcie i ufajcie. Miłość Boża teraz spoczywa w waszych wołających, otwartych sercach w jedności.
Taki krzyk jednego serca, serca narodu, jest słyszalny i uznany, a przyjęty.
W walce duchowej nie jesteście sami i nie obawiajcie się niczego!
Wasze zwycięstwo z Naszych Serc miłujących pochodzi, Serc miłosiernych dla Swych dzieci. Porwani miłością, jednością, wiarą niezłomną i w Bożym Miłosierdziu utwierdzeni pójdziecie w drogi Boże, by ujrzał świat i zapragnął iść z wami, za wami.
Światło Boże przebiło mroki ziemskie!
Chrońcie to Światło swą wiarą, postanowieniami, modlitwą serc oddanych.

Narodzie Mój, postanowisz jeszcze o oddaniu swoim Memu Synowi Jezusowi
Chrystusowi, by panowanie Jego sięgało wszędzie, gdzie jeszcze mroki panują.
Tego trzeba, by naród w jedności przemówił do Serca Króla, Jezusa Chrystusa
(Intronizacja), aby przyjęte w serca postanowienia, wyrzeczone przed Majestatem,
były prawdziwie i szczerze przyrzeczone i wydane ze swej woli, woli narodu.

Pan Jezus
N
iech sprawy wasze głosi teraz Moja posłanniczka dla narodu Mego. Ona wypowie Moje ustanowienia tobie, a narodowi.

Św. królowa Jadwiga
W
itaj, ukochana siostrzyczko w Miłości Pana Jezusa Chrystusa. Witaj i raduj się wraz ze mną, gdy moje duchowe serce radosnym krzykiem wita ciebie. Ten radosny krzyk niech was ogarnie, a naród niech usłyszy jak wielka radość panuje w Niebie ("Różaniec do granic"). Jeszcze nie wiecie, jeszcze nie rozumiecie czym był ten zryw waszych serc, co spowodował a spowoduje, a jakie owoce tego wydarzenia zbierzecie.
To co zostało uczynione,
to zawezwanie Ducha Świętego w waszych sercach,
to porwanie serc,
oczyszczenie umysłów,
zjednanie w wierze i miłości.
To wyszło z promienia Miłości Bożej, rozpalonej i oczyszczającej mroki!
Wy to przyjęliście szczerze i radośnie, a jednocześnie niepokój serc, który zaistniał w ostatnim czasie, spowodował wasze zdecydowane kroki w wołaniu o pomoc i dokonaniu wyboru kierunku drogi w waszym życiu.
Dobrze wybraliście, dobrze idziecie i tak idźcie wspólnie z wiarą i radośnie! To wasza droga, wam wyraźnie ukazana, droga wolności serca, droga wiary nieprzejednanej i jej obrona, a w tym zgoda, jedność, miłość bliźniego, wiara w Jedynego Boga, uległość w postanowieniach Bożych (przykazania).
Droga dla narodu już wytyczona. Jeszcze trochę, a wejdziecie na drogi proste.
Na nich zobaczycie światło promienne, oświetlające drogowskazy, by nie zbłądzić.
Cały naród zostanie oświetlony promieniami Miłosierdzia, które już wysyłane są w waszą stronę.
Miłość Boża was ogarnia i roznieca ogień wiary, miłości, pojednania, nadziei, wyzwolenia serc, oczyszczenia ducha narodu.
Wszystko padnie co złe, bo zwycięstwo Ducha Bożego nastąpi w waszym życiu duchowym a przynależnym Panu Bogu z przyrzeczenia waszego, narodowego zjednania w przysiędze Bogu Najwyższemu – miłości, wierności, poddania, oddania serc.
Naród powstanie, wspomagany z Miłosierdzia Pańskiego, bo pomocy jeszcze potrzebuje!

Wzywajcie nas do pomocy, wspomagajcie się wzajemnie, ratujcie zaciemnionych, błądzących braci i siostry, kochajcie się, wybaczajcie sobie wzajemnie a
- czas Miłosierdzia nastąpi w znakach zwycięstwa, które ujrzycie i zadziwienie was ogarnie.
Idźcie odważnie, drogi znacie, drogowskazy oświetlone, nie zbłądzicie!
Błogosławieństwa spływają na wasze głowy, serca. Kraj cały spowity troską, opieką wielką.
Narodzie ukochany!
Wskazania dane odczytujcie sercem oddanym, otwartym na bliźniego.
Światło coraz jaśniejsze przewodzi w drodze. To Światło was przenika i ochrania, bo oślepia wrogiego ducha.
Proście o to Światło Boże chroniące, otaczające cały kraj.
Więcej Światła – to wasza droga szczęśliwa, dobra, droga do zwycięstwa!
Ona błogosławiona i w pełnej troskliwości i opiece nad narodem wybranym.
Dziękuję ci, siostrzyczko droga, za twe wysłuchanie! Czynisz to dla Nieba i ziemi. Bądź błogosławiona miłością, pokojem serca i radością Nieba, a twoje sprawy tu w wysłuchaniu, polecone Najwyższemu Panu Bogu na wysokości, ku której sięgasz w swej serdecznej miłości.Kościół oo. Karmelitów
Kraków 24.08.2017

Matka Boża Piaskowa

...... Ja Matka, wasza Królowa, prowadzę Swe dzieci bezpiecznymi ścieżkami spoglądając, czy prostujecie swe ścieżki. Nawołuję, by nie zawracać, nie zbaczać z drogi a iść w jednym kierunku. Ja wołam i pokazuję a określam drogi wasze, dzieci Moje!
Słuchajcie Matki! Moje napomnienia pochodzą z Mej Matczynej Miłości. Pragnę was ratować!

Katedra Wawelska
Kraków, 16.08.2017

(M):......
Boże Ojcze, czy zagniewanie Swe ukazujesz teraz (burze, huragany) i żądasz przemiany naszych serc? Czego pragniesz, o Panie, Wszechmocny Boże... ?
Usłysz tylko serca wiernych Tobie, spójrz na tych, którzy całym sercem błagają o swych braci odwróconych od Ciebie. Wysłuchaj modlitw tych maluczkich, którzy z serc wołają, błagając o przemianę serc braci i sióstr – wysłuchaj, przebacz, przemień, błogosław i chroń od nieprzyjaciół.


Bóg Ojciec
B
óg twój mówi do ciebie, dziecino wybrana, a tak posłuszna, wierna i oddana! Otwarte twe serce przyjmuje Moje Słowa, o które prosisz, by jasne stało się, co szykowane dla was, Mego narodu wybranego.
Wiele już powiedziane, a nie przyjęte w serca wasze!
Były wytyczne, uwagi, drogowskazy, kierunki dróg wskazane, napomnienia i nakazy, lecz nie dochodziły one serc waszych. Uszy wasze słyszały, oczy widziały lecz serca nie przyjmowały!
Jeśli serca nie przyjęły co wam wskazywane, to i w pamięci swej nie zachowaliście.
Dzieci Moje, czy chcecie być ze Mną, żyć wedle Mych wskazań?...
Dobry Ojciec wasz tego pragnie! Niech wasze serca otworzą się na Moje pragnienia i niech odpowiedzą gromkim wezwaniem do wspólnoty duchowej.
Nie zostawiam was i nie zostawię lecz napominam, byście usłyszeli Mój Głos, wzywający was pod Mój płaszcz ochronny, w Moje Serce miłujące Swe wybrane dzieci.
Przychodźcie, nawracajcie się, oddawajcie swe serca, bo w przemianie waszych wnętrz przyjmę was i ochronię, obronię.
Miłuję was, dzieci Moje i nie opuszczam lecz wymagam jako Ojciec wasz
– posłuszeństwa, miłości, czystości, jedności, zgody i podążania ku Mnie, Ojcu waszemu,
wedle Mych wskazań- przykazań, wydanych dla uporządkowania waszego życia, które wam dałem.
Słuchajcie Matki waszej, Maryi Dziewicy, której wezwania są naglące do poprawy!.
Słuchajcie i pamiętajcie o co prosi, z czym przychodzi ku wam na ziemię. Wypełniajcie Jej prośby!
Taka Moja Wola, Ojca waszego, Stworzyciela!
........

św. królowa Jadwiga
(…) Niech uwielbienie nasze, wspólnotą znaczone pod Czarnym Krzyżem, stanie się także wyrazem prośby o naród polski. (…)
W narodzie zaczyna powoli budzić się jego duch!
Nie wolno wam czekać aż trąby zagrają!
Nie czekajcie, powracajcie do Ojca swego, Boga Wszechmocnego, oczekującego każdego, kto skruszony przyjdzie i zapragnie przebaczenia, Miłości.
Wracajcie, zawracajcie, przemieniajcie się, bo krótki czas na to przeznaczony!
Słów Bożych nie odrzucajcie,
a utrwalajcie w swych wnętrzach. Każde Słowo dane wam jest ważne,
w przestrodze a z Miłości i z troski Ojcowskiej.
Naród wasz wybrany i umiłowany wielce!
Pan Bóg strzeże Swych wybrańców i prowadzi, ale ostrzega i nakazuje z Miłości Swej i troski, opieki nieustannej.
Jesteście bardzo strzeżeni, macie pomoc wielką z Nieba.
Szanujcie wezwania, nie zatwardzajcie się w niewierze!
Nawracaj się, narodzie ukochany!
Ujrzyjcie znaki,
dawane wam. W waszym życiu wielkie zmiany, dobre przemiany, a jednocześnie zaprzeczacie Miłości, gdy Dobro zstępuje na waszą ziemię, w wasze progi. Nieliczni idą za głosem poruszonego serca i pociągają innych, lecz to za mało.
Trzeba ofiarnych serc wielu z was, by nastąpiła przemiana ducha narodu.
Narodzie wybrany!
Stań u progu Serca Wszechmocnego, Wszechwładnego Boga, Ojca waszego,
proś o przebaczenie,
uczyń przemianę swego wnętrza

a w Miłosierdziu Bożym przyjdzie wyzwolenie wasze w odkupieniu,
i błogosławieństwo szczególne spłynie na was, wybrany narodzie polski!Katedra Wawelska
Kraków, 25.07. 2017 r.


(M:) Panie Jezu, przychodzę pod Stopy Króla narodu polskiego, by uprosić, ubłagać Władcę o uwolnienie ducha tego ludu, który pragnie Twego władania i chce żyć w Twych ustanowieniach. Bądź nam łaskaw, wybaw z tych opresji, z tego zniewolenia duchowego, by pod Twoim berłem iść w przyszłość jasną i spokojną. Ty, o Panie, jesteś jedynym Królem, pod Twoim panowaniem będziemy, prosząc Cię o przemianę myślenia, zachowania, byśmy byli zjednoczeni pod sztandarem Boga, Króla i Władcy w Twoich ustanowieniach. Wspomóż, o Panie, i Królowo nasza Maryjo, w tej walce duchowej o wartości zawarte w przykazaniach z Twego nadania. Dziękujemy i wielbimy Cię, Chryste Królu, za Twoją Wolę władania nad nami, tak zaciemnionymi w swych pragnieniach, dążeniach ziemskich.
Tobie, Władco naszych serc kochających Ciebie, oddajemy cały naród polski, by nastał dzień, w którym spełnią się Twe życzenia.. Prowadź nas po tych drogach zamglonych, byśmy wyjść mogli na promieniujące światło Twego Miłosierdzia. Niech Twe Miłosierdzie ogarnie nasze serca i zapanuje zgoda. Uwolnij lud Swój od oparów ducha ziemskiego, by w oczyszczeniu, zgodzie, jedności i miłości szedł pod sztandarem Twego zwycięstwa, wskazując innym drogę nadziei, miłości, wiary, radości i pokoju Twego na tej ziemi, w naszym życiu.
Maryjo, Matko i Królowo nasza, uproś Syna Swego, wstaw się za nami a szczególnie tymi dziećmi Twoimi, które nie idą drogą wiary. Nasz Król, z Wszechmocy Swej, uczyni nas posłusznymi. Wielu nie zasługuje na miłosierne spojrzenie. To za nimi prosimy, by we Wszechwładzy Swej Król nasz, Jezus Chrystus, przemienił pychę i wrogość.
Jezu Chryste, Królu i Mateczko Królowo – naród nasz pragnie iść pod sztandarami wiary Twymi drogami, które wskazałeś i wskazujesz!
Bądź uwielbiony, pochwalony w Królestwie Twoim i Matki, Królowej naszej. Panie, Władco naszego narodu, nie opuszczaj nas, usłysz wołania! Daj pokój tej ziemi, wytrwanie i prowadź, a przeprowadź, jak powiedziałeś. Chwała, cześć i dziękczynienie Królu nasz, Panie Wszechmocny i Miłosierny!!!Usłysz nas, Chryste, nasz Królu!


Pan Jezus
Już pisz, nie czekaj!.
Tobie wyznaczyłem zadanie dla narodu twego, który Mój z wiek wieka, i Mój będzie! Krzyk serca twojego słyszę (…) i odpowiadam tym pokojem, który w sobie nosisz. (…)
W Słowie Moim, już wypowiedzianym uprzednio, jest zapewnienie Władcy, Króla, że nie zostawię was, narodzie Mój wybrany, bez pomocy, wsparcia Mego , które macie a tego nie dostrzegacie. Przyjdzie tobie jeszcze pisać, a upowszechniać zapewnienia Moje o Mej Miłości w Miłosierdziu wam ukazywanej. Czyż tego nie widzieliście, nie zauważyliście?...
Niejednokrotnie już ukazane było Moje działanie jako Miłosiernego Boga waszego!
Teraz działam jako Miłosierny Bóg, a Król wasz – Jezus Chrystus.
Tylko ujrzyjcie Moje działanie, które w zadziwieniu spostrzegać będziecie!
Jam jest Pan narodu tego, który od wieków przynależny, a wierny!

Was ukażę światu, i tak się stanie, gdy ciemności zalegną!
Ujrzą was, narodzie Mój, w Jasnościach Moich, które przyjmiecie, gdy obudzeni wyśpiewacie Mi chwałę – Królowi swemu!
Narodom was ukażę!
Narodom dam przykład - dla życia dobrego ze Mną!
Do ciebie, najmilsza służko, posłanniczko, orędowniczko Moja -
głoś Mnie, Króla, idącego ku wam coraz bliżej, do serc sięgającego!

Aby przyjąć miłość, dobro, czystość serc, życie w przykazaniach i wedle Mej Woli a Miłości –musi stoczyć się walka, w której wykazanie woli człowieka nastąpić musi . Ty to widzisz, lecz tego nie widzą, lub nie rozumieją inni, zamgleni duchowo. Proszę wszystkie dzieci Moje, by wspomogły tych zamglonych, zagubionych swymi ofiarami, prośbami! Ratujcie ich, wołajcie do Mego Serca litościwego, miłosiernego wszystkim. Tylu trzeba ratować, tylu wyciągać z głębin ciemności!

To dziateczki Moje zadaję! Jeśli nic zrobić nie możecie, bo tak wam wydaje się, to właśnie pozostaje wam
- ofiarna modlitwa
- ofiara cierpień swoich,
- prośby nieustające do Mego Miłosierdzia,
- wołanie do Matki Mej a Królowej waszej, która zawsze was wysłucha i ratuje.
To Moje wskazania!

To Mój naród, który ukochałem, wybrałem, który rozliczam wedle cierpień, ofiar złożonych, wiary i poddania, a służby. Kocham was, dzieci Moje i zapewniam o Moich działaniach, które ujrzycie, a w zadziwieniu składać wdzięczność i miłość będziecie.
Co ciemne – upadnie!
Co zamglone – odzyska jasność!
Co niezgodą – w jedność przystanie!
Co ważne – w pierwszeństwie stanie!
Co Moje – waszym będzie!
W Miłosierdziu Swym, w Miłości wielkiej do narodu Swego wkracza Bóg - Władca, Król każdego dziecka w tym kraju umiłowanym, wybranym – dla ukazania w świecie!
Nie obawiaj się, narodzie Mój! Ja jestem!
Król i Władca przychodzi a ogłasza Królestwu Swemu, wydając co oczekujące do wydania dzieciom umiłowanym.

Dziękuję ci, dziecino Moja, czuwająca przy Mnie a pilnie pisząca Me Słowa. Ogłoś Je tak, jak to czynisz. To potrzebne i właściwe, by wiele serc zawierzyło Mi i ufało w Moje działanie, Moją opiekę i troskę.

Jestem z wami! Kocham was, dzieci Me umiłowane!
Nie bójcie się!... Ja jestem z wami!!!

(Więcej w zakładce Ważne :19.11.1997; 26.11.1997; 2.12.1997.)Katedra Wawelska
Kraków, 16.05.2017

Mateńko Fatimska! Spójrz na Swój naród, którego Królową jesteś i ulituj się nad jego biedą duchową. Ciągle zło miota swe pociski, nie umiemy znaleźć w sercach pokoju, ciągłe niepokoje, swary drażliwe, lęk o przyszłość. Daj, o Pani, siłę temu, który na czele narodu ustanowiony i rządowi, by w świetle Ducha Bożego podejmowali decyzje. Dodaj im, Mateńko, siły i przeprowadź przez ścieżki trudne i niebezpieczne. Ufamy, że wysłuchasz Swe dzieci, wskażesz drogi prowadzące do Chrystusa, naszego Pana i Króla. Wskaż, Mateńko Cudowna, co mamy czynić , by nie zginąć, nie poddać się w tej nierównej walce. Wspomagaj nas, prowadź a umocnij w drodze, byśmy doszli do celu, jaki wskazujesz.

Matka Boża Częstochowska (z obrazu przed ołtarzem)
C óreczko Moja, ukochana i wybrana szczególnie!
Dla narodu Mego przemówię i wskażę wam czego pragnę, ty zaś przepowiadać, przekazywać będziesz co powiedziane dla was, dla wybranych Moich dzieci, prowadzonych i chronionych na drodze duchowego wzrostu.
Wskazania wydane uprzednio przez ciebie dochodziły do niektórych serc, lecz przyjdzie taki czas, że te wskazania będą cennością wielką, gdy przyjdzie moment grozy.
To, co powiedziane wcześniej, niech poruszy serca wasze! Nie jest to słowo rzucane na wiatr, Moje ukochane dzieci!
Słowo Moje to Słowo Matki i Królowej !
To wy wybraliście Mnie, w swych sercach! Niektórzy, nieliczni, ustanawiają Mnie w takim dostojeństwie – Matki i Królowej.
Trzeba bardziej głębszego ustanowienia w swym sercu i w życiu doczesnym trzeba baczenia, by nie uchybić w swych postanowieniach. Co przyrzeczone – zachowywać! (Śluby Jasnogórskie).
Dzieci Moje w wybraństwie tego narodu stające przede Mną, Królową, przybliżcie się z waszymi troskami, niepokojem serc, lękiem o przyszłość waszą. Zbliżcie się ku Mnie, wołam was, przybliżcie się, nie oddalajcie!
Ja, Matka wasza, czekam na ukochane dziateczki, by przygarnąć smutnych, zagubionych. Ja jestem z wami i czekam na każde dziecko Moje szukające ratunku, zagubione. Przyjmę każde dziecko potrzebujące wsparcia, każde wołające serce, łkające z goryczy.
Przyjdźcie ku Mnie! W Mej trosce, opiece osiągniecie spokój, pokrzepicie się Miłością, której tak wam brakuje. W Mej Miłości doświadczycie pokoju ducha, radości, która tak potrzebna każdemu.
Każdy, kto zbliży się ku Mnie, zostanie w Mej opiece i trosce a Miłości wielkiej! Oczyszczone, zaopatrzone dzieci ukochane przedstawię i przekażę, jako Matka Syna Mego a Króla waszego, Bogu Najwyższemu w Trójcy. Ja przekazuję Synowi Memu wszystkie dzieci już przygotowane dla obdarowań wielkich z Miłości, radości ze zbliżenia waszego w wierze i ufności.
Miłość Zbawiciela w potędze ogarnia dzieci zbliżone i następuje wówczas przelanie i zjednanie miłości Bożej i ludzkiej. W niej znajdziecie pokój, miłość piękną, radość nieporównywalną do niczego w świecie waszym.
Ukazałam wam, dzieci Moje w wybraństwie, jak i czego oczekuję od was, by przeprowadzić, zbliżyć do szczęścia, które jeszcze wam, szukającym, nie jest znane.
Szukajcie, a znajdziecie u Mnie wszystko, czego wam potrzeba, by zachować pokój istnienia, radość, której stale wam brakuje.
Przychodzę ku wam, mówię, przemawiam lecz są niesłyszący, nie rozumieją co powiadam, do czego was wzywam. Pochylcie głowy wasze, by wsłuchać się w głębię serc i przynieść Mnie to, co zasłyszane, bym w prośbie waszej podjęła i przekazała w miłosierne Serce Jezusa – oczekującego was, waszego wołania i tęsknoty.
Naród ten, w wybraństwie ustanowiony, przejdzie jeszcze wiele stopni, by ustanowiony został jego status wśród narodów świata.
Tego pragnie Bóg Najwyższy! Pragnie wszystkich serc, o każde serce toczy się walka na nizinach waszych.
Sami tego doświadczacie, a nie rozumiecie, że
- wojna ta, jej zwycięstwo do was należeć będzie, jak zapowiedziane.
Zechciejcie tylko spełniać to, co zapowiadane.
Wszelkie granice dobra i zła są już przez was, dzieci Moje, niedostrzegane!
Rozdzielić trzeba czyny dobre, czyny złe, i określać wedle wzoru – przykazań Bożych.
Wystarczy tylko przestrzeganie tej tablicy przykazań od zarania dziejów waszych – to tylko, a świat i jego przyszłość będą w pokoju i radości.
Kochajcie Boga Najwyższego, a gdy kochacie prawdziwie - nie uczynicie niczego, co Jemu mogłoby się nie podobać.

To miłość jest wyznacznikiem dobra!
To miłość buduje waszą przyszłość!
To miłość kształtuje wasz dobrobyt, pokój i szczęście!

Wydajcie swe serca Bogu Najwyższemu, Ojcu, który zrodził ze Swej Miłości potężnej, niewyrażalnej – was, ukochane dzieci! Jesteście dziećmi Boga Jedynego,
Jemu cześć i chwałę oddawajcie, a pokój i radość zatriumfują w świecie!
Moje błogosławieństwa wydaję z Serca Matki, Królowej waszej
- na wasze sielstwa, by zapłonął znicz wiary, ufności, miłości, pokoju i radości.
O pokój wypraszajcie! Przychodźcie z otwartymi sercami, wydającymi swe prośby w prostocie, ufności i zawierzeniu.
Kocham was, dzieciątka Moje, w wybraństwie wśród narodów świata.
Prowadzę was, lecz słuchajcie! Kształtuję, wychowuję, wynagradzam lecz wymagam od dzieci Moich posłuszeństwa, wiary, miłości, zgody i pojednania, i pokoju.
wasza Matka, Królowa oczekująca
(A gdy spojrzałam na obraz Matki Bożej – usłyszałam): Tak, tak, to powiedziałam i to przekazuj dla realizacji Moich wskazań.Kraków, 12.04.2017

Matka Bolesna
S
tój ze Mną, dziecko Moje ukochane, a także cierpiące z powodu Syna Mego, Jego Męki Krzyża. Spójrz na Rany Jego, jak wielce cierpiący, ponad miarę wytrzymałości ludzkiej! Jak bardzo smutny w Swym odrzuceniu przez tych, których kocha. Spójrz, jak sine Ciało Jego! Ciało Boskie Syna Mego tak zbite, tak zmarniałe! Krew wypływa zbawcza (jak powiedziane było /Symeon/, a co chowałam w Sercu).
Dziecko Moje, ukochana córeczko, stań przy Mnie i patrz na Boleść Jego. Za co tak cierpi, za co znienawidzony Syn Boży? … Nie znajdujesz odpowiedzi! Syn Mój to Miłość sama, wychodząca naprzeciw najbiedniejszym, najbardziej uciemiężonym chorobami, grzechem, nędzą ludzką.
On z miłości przyjął Krzyż Męki Swej i przez Krzyż wyzwolił lud od śmierci wiecznej.
On szedł z pomocą i ukazywał drogi Boże lecz nie przyjęto Jego wskazań. Niektórzy tylko otworzyli swe serca i uznali Jego Prawdę.
Wydali wyrok na Syna Mego, okrutny wyrok śmierci! A nie wiedzieli, że On nie umrze, a ożyje i wybawi świat z ciemności.
Podejdź blisko, On cię pragnie, dziecino wybrana i umiłowana. Pociesz Go swą obecnością, by serce twoje oddało Mu swą miłość i wdzięczność. Tego potrzeba Synowi Memu, zbliżenia człowieka w miłości i z miłości czystej, pięknej. On taką przyjmuje i taka pociesza Serce Mego Jezusa, a twego Pana i Króla życia.
Moje Serce Matki, przebite włócznią, złączone z Sercem Syna Mego w jednakim bólu. Przyszłaś do Krzyża, by pocieszyć Serca Nasze, dziecino ukochana. Dziękuję tobie za twe otwarte czyste serce, wydane na pocieszenie Mnie i Syna cierpiącego.
Prośba twa spełniona będzie, nie odmówię twym życzeniom i pragnieniu niesienia pociechy utrudzonemu. Ciało Najświętsze Syna Mego ranionego dosięgłe tobie!
Stań przy Krzyżu, obok Mnie i bądź przy Nim, pocieszając i kojąc Jego cierpienie. Niech twe czułe serce wybranki Boga ukoi ból i cierpienie Jezusa Odkupiciela - Boga i Człowieka, a Syna Mego Jedynego. On patrzy na ciebie i innych, a inni nie podejdą pod Krzyż, bo On jest ich wyrzutem sumienia z nieczystości ich serc. Tylko niektórzy podejść mogą, ale nie tak blisko. Ty stój blisko i pocieszaj aż do momentu, gdy zawoła Ojca Swego, Boga Wszechmocnego, wówczas przejmiesz ode Mnie na małą chwilę Syna Mego ukochanego.
Wydam tobie w czułą opiekę Ciało Najdroższe, by Je opatrzyć, ukoić w miłości i tkliwości, a żałości ludzkiej, i ożyje Syn Mój Jedyny w takiej czułej, ludzkiej miłości dziecka Bożego, wybranego do posługi Bogu i światu.

Tobie przynależne miejsce przy Krzyżu dla pocieszania Odkupiciela cierpiącego, a także opatrywania Jego Boskiego Ciała z bólu i Ran zadanych przez nienawidzący Go świat.
Tobie przyznane miejsce i zbożne możliwości przebywania wraz z Synem Moim a w Mej obecności. Twoja gorąca miłość, złączona z Jego i Moją Miłością, staje się zarzewiem nawrócenia wielu, zbaczających z drogi wskazanej przez Jezusa, Boga i Człowieka.
Przyjmujcie Jego drogę, Jego wskazania i Jego Miłość ukazaną światu dla jego wybawienia.
Patrzcie na krzyż i na Zbawiciela, a serca wasze niech otworzą się na Miłość zwycięską - przez. krzyż!
Patrzcie na krzyż i zbliżcie się ku Bogu na nim zwieszonemu, bo przez krzyż przychodzi zwycięstwo.
Idźcie do krzyża i stańcie przy nim otwierając swe serca na miłość, litość, przebaczenie, miłosierdzie, ofiarę!Spotkanie KMM
28.III. 2017

Matka Boża
J
estem z wami, ukochane dziateczki Moje, gdy sercem swym jesteście przy Synu Moim cierpiącym. Z wami, ukochane dziateczki, przy was jestem i prowadzę, a wy chodźcie tam, gdzie wskażę. Moje Serce pragnie waszych modlitw, bo one wywyższają Syna Mego – Jezusa.
W tej waszej miłości cierpienie Jezusa, Mego Syna ukochanego, Boga waszego, ulegnie i wasze serca zbliżone będą Jemu podporą w cierpieniu.
Błogosławię dzieci Me, które pragną iść za Jezusem idącym drogą krzyżową w cierpieniu. Idźcie za Nim, bo spogląda za wami, tak ukochał Swe dzieci i je pragnie!
Idźcie, ulżyjcie Jemu w cierpieniu nad cierpieniem, bądźcie blisko i miłujcie swego Zbawcę wydającego się, by zbawienie przyszło wam na ziemi.
Rozdarte serce Boga ukoicie swymi modlitwami, zagoicie Jego Rany miłością czystą, piękną, współczującą, bo taka potrzebna Jemu.
Idę z wami, jako Matka Chrystusa i wasza.
Błogosławię dziateczki Moje i proszę was, nie opuszczajcie swego Wybawiciela.Kraków, 24.III.2017

(M) .......
Bądź uwielbiony, Panie, w Swej Ofierze Krzyżowej! Staję pod Twoim Krzyżem i błagam o przebaczenie naszych niecnych ludzkich występków, niegodziwości, za które oddałeś Siebie w Ofierze Krzyża. Jakże mam okazać Tobie, Jezu Chryste, wdzięczność za tę wielką ofiarę za nas, ludzi niegodziwych, jakże nie umiemy Tobie dziękować! Ale żadne dziękczynienie nie wyrówna wartości Twej Ofiary – cudownemu ratunkowi człowieka.
Panie Jezu, oddaję Ci pod Twój Krzyż, pod Twoje Stopy, cały naród polski z jego przywarami, z jego postanowieniem poprawy życia, z prośbami o przebaczenie, z miłością do Ciebie (taką, jaka ona jest), z jego słabościami i niedoskonałościami.
Panie mój, przyjmij nas jako Swe pokutne dzieci, wnoszące swe prośby w pokorze, w miłości i ufności. Przyjmij te serca jednoczące się z Tobą, a jest ich już wiele, ale nade wszystko wysłuchaj próśb o osoby, które Ciebie nie znają, lub odwróciły się od Ciebie. Proszę Panie, okryj ich płaszczem Swej Miłości miłosiernej i nie poczytaj im tych grzechów, a racz łaskawie dokonać przemiany ich serc, bo Ty wszystko możesz!...


Pan Jezus
P
rzestań pisać i prosić!!!... Spójrz na Mnie! (na krzyż nad ołtarzem).
Ty spostrzegasz Mnie wiszącego na Krzyżu i natychmiast twoje czułe serce ogarnia Mnie swą miłością, troską, miłosierdziem. Pragniesz Mnie wspomagać jak tylko twe serce może wydać swą tkliwą litościwą miłość.
Twój Pan, Bóg twój, oczekuje takiej miłości od Swych dzieci. Każde serce, nawet zbliżone ku Mnie, jest inne, inaczej Mnie przyjmujące, inaczej miłujące, inaczej miłosierne. Twoja miłość leczy Moje Rany i wspomaga wylewać promienie Miłosierdzia z Serca przebitego, bolesnego.
Tak pragnę waszej miłości, dzieci Moje, za które przyjąłem Ofiarę Krzyża. Nie patrzcie na Mnie jako nieżywego. Ja żyję, Ja jestem i będę na wieki! Odkupiłem was Swą Krwią, Ranami, przybiciem do Krzyża, śmiercią! Nie może być daremna ta Ofiara, bo za was, ukochane dzieci Moje, złożona.
Ratunkiem waszym jest zbliżenie do Mnie, do Krzyża Mego, przez który przychodzi wam Boża pomoc. Przybliżajcie się ku Mnie, złożonemu na Krzyżu odkupienia. Tu otrzymacie przebaczenie i ratunek. Tu też otrzymacie Miłość Moją – miłosierną, przebaczającą, ratunek wam dającą.
Zbliżcie się, dziateczki, bym w zbliżeniu ogarnął wszystkie sprawy wasze, a uratował od niszczyciela świata. Chowajcie się w cieniu Krzyża Mego a nigdy nie pozostaniecie sami, w rozpaczy, rezygnacji.
Ja jestem wam ratunkiem, jestem wam Zbawicielem i Odkupicielem!
Stańcie u Krzyża i patrzcie na boleść Moją – za was, dla odkupienia i ratunku waszego od śmierci wiecznej.
Krzyż Mój jest wam ochroną, obroną, jest wybawieniem, odkupieniem, miłością złożoną w ofierze, ratunkiem dla dusz żyjących na ziemi!
To Mój Krzyż, dzieci Moje, patrzcie na Mnie zwisłego a zwycięskiego, bo Krzyż Mój zwycięstwem znaczony, a dla was ofiarowany.
Przybliżcie się, przybywajcie, a pozostańcie z Moją Matką Bolesną, Matką litościwą was miłującą i wskazującą wam ratunek.
Przyjmę każde serce złożone u Krzyża i podejmę, bo zmartwychwstały – ożywię je Swym życiem, Miłością, Radością i Pokojem napełnię.Kościół oo. Franciszkanów
Kraków, 2.03.2017

Pan Jezus
J
a teraz mówić będę do ciebie, do serca twego, a także do serc wielu! (.....) czas, w którym żyjesz wśród swoich, to czas bardzo dla was trudny.
Przed wami wybory ostateczne!
To znaczy, zbliża się czas Mego powrotu i sprawiedliwości. Drogę już trzeba wybierać zdecydowanie a wskazania otrzymane, przestrogi także. Teraz wasza decyzja, w którą stronę pójdziecie, co wybierzecie.
Przed wami, drogie dzieci, kładę wybór, a decyzje wasze!
Moje decyzje przekazywane, Wolę Moją już znacie, wiecie dobrze, gdzie dwie drogi prowadzą.
Daję ten krótki czas na wybór wasz, już decyzyjny!
Od tego bowiem zależeć będzie wasza przyszłość.
Moja troska o was wynika niezmiennie z Mej Miłości do Swych ukochanych dzieci.
Jestem waszym Ojcem-Stwórcą i pragnę, abyście wszyscy byli uratowani i żyli ze Mną w szczęśliwości. Wzywam Moje dzieci, nawołuję, by szły drogami światłości, wtedy nie zagubią się. Boża Opatrzność wówczas jest nad wami.
Wielu pomocników Nieba jest z wami, nie jesteście sami w waszym świecie.
Ten krzyk o wasze bezpieczeństwo, o wasze postanowienia niech będzie słyszalny w świecie, w którym tyle pogmatwania, bezduszności, nieuczciwości, braku wiary, miłości, nadziei. Ja daję wszystko co potrzeba w waszym życiu, zabezpieczam, troszczę się, ale trzeba zaufać swemu Bogu, być ze Mną blisko wolą swą i sercem, żyć w prawdzie, uczciwości, wierze.
Waszych serc oddanych pragnę nade wszystko!
Otwórzcie swe serca dla Boga, Ojca waszego, który Stwórcą, dobrym Panem waszym na wieki, ratującym dzieci od zła, ciemności, wojen, nienawiści.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy – Ja wam pokarmem, światłem, pokojem, miłością, radością!
Przychodźcie dzieci Moje, owieczki ukochane, gubiące się w drogach życia swego.
Ja, Bóg - Ojciec, pokrzepię, nakarmię, napoję na żyznych pastwiskach rozjaśnionych światłem Mej Miłości i radości.
Pokój serc waszych nastąpi tylko w Mojej bliskości!
Moja Miłość Ojcowska i troska z wami, ukochane Moje owieczki.W domu
Kraków, 20.02.2017

Św. o. Pio

(............) umysł ziemski tego nie pojmie, bo jest w ograniczeniu rozumienia cudów Bożych, a one istnieją w tym świecie.
Otwarcie serca, poprawa życia, wiara, przynależność do Ojca, ufność, wszystko to zbliżać może człowieka w rejony niebiańskie, skąd może następować czerpanie darów, łask wielkich. Wiele serc jest zgorzkniałych, zamkniętych, poranionych, a nawet obezwładnionych przez nieprzyjaciela ludzkości. Ty widzisz te serca zranione, zamknięte, płaczące, zniewolone. Im trzeba ukazywać sposoby walki o własne życie, jego poprawę, lecz zawsze w oddaniu się, zawierzeniu Panu Najwyższemu.
Czyń to, co czynisz z serca swego, z miłości swej do drugiego, a drogiego bliźniego. Wypraszaj mu łaski, wysłuchanie, przebaczenie, ratunek. To Pan Najwyższy oczekuje każdego wołania twego, by dusza, wspomożona twą prośbą, ożyła i przylgnęła do Miłościwego Serca Pańskiego.

Ten czas jest czasem upraszań i ratunku dusz zagubionych!
W tej posłudze Ja jestem wspierającym ciebie i z wielką radością to czynię, gdy wzywasz pomocy. Wystarczy tylko zawezwanie, a ja przy tobie! To już jest ci wiadome, że nie odstępuję od ciebie, bo takie Moje zadanie. Lecz prośbę Moją kieruję do ciebie o zawołanie i twą świadomość Mojej stałej obecności i gotowości do usług duchowych. Mogłaś już tego doświadczać wielokrotnie.

Ten czas wasz na ziemi jest trudny i niebezpieczny, dlatego Niebo całe zatrudnione na ziemi, by ochronić, umocnić, wesprzeć dusze drogie.
Wiele też znaków jest danych po to, byście to zrozumieli, przyjęli, szli wskazanymi drogami. Od was zależy przyszłość tego świata, czy ciemności go ogarną, czy też jasność Boża oświeci. Stajecie na rozstajach dróg i wybór do was należy, ukochane dzieci Boże. Patrzcie dobrze, gdzie drogi prowadzą, co na końcu dróg dostrzegacie.

Nie wszyscy widzą i słyszą i takich trzeba prowadzić, by nie zbłądzili, czy też nie upadli. Nie wszyscy przyjmą tę pomoc waszą. Ale wielu ulegnie i dadzą się poprowadzić. Wówczas będą potrzebować przewodnika dla oczu i uszu.
To wam, dzieci Boże, przyjdzie taka rola przewodnika, który przeprowadzi i okaże serce, cierpliwość i nawet zniesie ofiarę swych sił dla bliźniego, cierpliwość okaże i serce wielkie w miłości, w wybaczeniu.

Te wskazania są aktualne nie od dziś, one stale były ważne, lecz teraz świat cały w uciemiężeniu duchowym staje, w niebezpieczeństwie wielkim utraty wielu dusz, dzieci Boga Najwyższego, które błądzą i grzesznie decydują się na utratę zbawienia, czyli potępienie. To Boże dzieci, z Woli Ojca przyszły na świat, dla spełniania zadań swoich w Dziele Zbawienia.

Wielu wysłanników Nieba jest do pomocy przysłanych, by wspomóc tych, którzy idą na zatracenie. Niebo współpracuje z wami, dobre dzieci Boże. Wiedzcie o tym i przywołujcie ich, pomocników do ratowania zagubionych. Modlitwy, wezwania, ofiary, wszystko słyszalne od was, nic nie jest zmarnowane, zatracone.

Waszych serc otwartych trzeba, ofiar, wiary waszej, ufności, wołania, miłości, by spełniała się Wola Boża i zbawienie zatraceńca nastąpiło. Nie pozwólcie żadnej duszy na zagubienie, na utratę. To wasze zadanie szczególnej wagi na dziś i jutro wasze, by życie w świecie nie gasło, bo życie to miłość. (........)Kraków, 18/19.12.2016

Pan Jezus

D
laczego obawiasz się, Mój narodzie ukochany, wybrany?... Przecież przyjąłem wasze poddaństwo, a serca wasze przemieniam. I to właśnie teraz dokonuje się!
Ujrzycie, jak zmieniać się będą sytuacje, które byłyby dla was bardzo groźne. A wy przecież macie Matkę Królową, która stoi przed wami broniąc ukochane Swe dzieci, zasłania Swym płaszczem opieki. Staniecie się niewidoczni tym, którzy celować w was będą.
To Matka Królowa osłoni Swe dzieci a Ja strzegł będę, gdy w posłuszeństwie swoim staną przede Mną. Staniecie w pokorze i pojednaniu, gdy ujrzycie co nadchodzi i czego chce. Zrozumiecie dobrze, bo będzie to wam ukazane.
Moje drogie dzieci, trzeba waszej zgodności, miłości, zjednania w braterstwie. Tak chcę was przyjąć w Swe Serce litościwe dla obrony i bezpieczeństwa waszego.
Ja jestem waszym Panem i przede Mną staniecie, gdy serca wasze drżeć będą.
Ten czas Mego przyjścia na świat (Boże Narodzenie) jest dla was znaczący, dzieci Moje, bo to Ja przyjdę w wasze serca, by umocnione Moją Miłością zapragnęły wydawać Ją innym, braciom i siostrom w świecie.
To dla was nauka i doświadczenie! Was wybrałem i nauczam, a wy zrozumiecie i owoce tych doświadczeń wydawać będziecie. Ja je otrzymam jako wasz Król i Pan, a Bóg Jedyny.
Wasz jest wybór drogi, waszą wolę teraz wykazujecie a już ją w oddaniu Mnie złożyliście, choć nie wszyscy. Pragnienie Me spełni się, bo taka Wola Moja już wam oznajmiona.
Czuwam nad wami, Moje dzieci! Czekam cierpliwie, ale wymagam postanowień waszych zgodnych z wypowiedzianym aktem waszej uległości Królowi, Bogu swemu.
Zwróćcie ku Mnie wzrok duszy, serca swe, bo czas przemiany nadszedł, przemiany wielkiej z Mojej Woli dokonywanej, ludu Mój podległy ze swej woli lecz w posłuszeństwie stający.
Błogosławieństwa Moje spływać będą, gdy serca ludu Mego staną się otwarte dla Miłości Boga i bliźniego.
W tym otwarciu na miłość przyjdzie dla was dobro z Mego błogosławieństwa spływające na ukochane dzieci podległe Mnie, posłuszne, poddane a oddane z miłości i wdzięczności swej.
Teraz otwieram wam drogę dla wyborów waszych ale baczcie na Moje drogowskazy ustawione dla waszego bezpieczeństwa a z troski Ojca, waszego Pana i Władcy.Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 24.11.2016

(M)(.. .......)

Pan Jezus

(.........) Ludu Mój ukochany, wybrany ludu wołający do swego Pana –„ króluj nam!”
Tak bardzo wam miłosierne Serce Moje, oczekiwało z dawna na wasze zgodne
wołanie o Moje królowanie.

Mój naród stanął przede Mną wołając o Moje panowanie w sercach i w ojczyźnie waszej.

Ja was wybrałem, narodzie Mój! Wybrałem, gdy serce narodu tego od wieków wołało
o pomoc Moją, o ratunek. Zebrane ofiary, krzyki z wnętrz waszych dochodzące,
dotknęły Mego miłosiernego Serca.
Czyż nie odczuwaliście Mej pomocy, nie doświadczaliście Jej, Mej Miłości.
Pytaliście niejednokrotnie, gdzie jest Bóg, ... gdy przyszedł czas cierpień. A Ja was nie opuściłem,
lecz to wy opuściliście Mnie, nie widząc, nie chcąc patrzeć na Mój krzyż, Me cierpienie.
Zbawienie przychodzi przez krzyż!
Tam swój krzyż przenieśliście z wielkimi ofiarami, co odebrałem, a w Miłosierdziu Swoim
przyjąłem jako odkupienie.
Pragnę was nie u progu Miłosierdzia Mego, a pragnę przeprowadzić w Jego głębię!
Potrzebuję was, ukochany narodzie Mój, dla ukazywania drogi światu odwróconemu,
idącemu ku zagładzie.
Was przygotuję na odważne pokazywanie dróg Moich, ukazywanych innym
narodom.


-Pójdź, Mój ukochany narodzie, ku Moim promieniom Miłosiernej Miłości,
-zbliż się ku Mnie w ufności w Moją Miłość
-i zaufaj Mi jako panującemu Królowi.

Waszych serc potrzeba jednako bijących dla Mnie a dla wzajemności w waszej
codzienności
.
Gdy zbliżeni będziecie - Ja poprowadzę, a zaniknie złość, nienawiść, bo nie ode Mnie pochodzi,
a z Woli Mej ma zniknąć.

Kocham naród Mój w wybraństwie Moim stający,
-wzywam do zgodności życia z wytycznymi Moimi (przykazaniami),
-miłości wzajemnej, budującej wszystko co dobre w świecie waszym.

Wszelkie zachodzące zmiany w życiu narodu Mego ujrzycie jako cuda Moje
- panującego wam Króla i Pana życia ludu Mego wybranego.

N arodzie Mój! Wyznawaj wiarę i ufność swą w Miłosierdzie Boga, waszego Króla,
który w Mocy Swej schodzi do serc waszych, w życie wasze
.W domu
Kraków, 18.11.2016
(Przed Intronizacją 19.11.br. w Łagiewnikach, zgodnie z poleceniem Pana Jezusa, by modlić się za episkopat i duchowieństwo, upraszałam u krzyża o przebaczenie i Miłosierdzie Boże).

Panie, Królu mego serca, wołam ku Tobie wydając Twe sługi w oczyszczenie, przebaczenie i ogarnięcie Twym Miłosierdziem, a nie Sprawiedliwością. Przedkładam w uniżeniu całkowitym swe prośby błagając o ratunek dla tych, których tak bardzo pragnie Twe Serce. Zejdź, proszę, z krzyża Swego, bym odczuła Twą bliskość i usłysz moje wołanie o zbawienie dusz Twoich wybrańców! Jezu Miłosierny, Uzdrowicielu, niech Krew i Woda z boku Twego omyje, uzdrowi, uwolni od wszelkiego zła i jego wpływu! Ty jesteś Królem i Władcą naszego życia! Napełnij mocą Swej Miłości miłosiernej i naznacz Swe sługi do szczególnego działania w jasności Ducha Świętego i jasności promieni Miłosiernego Serca.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego – ratująca dusze, Źródło życia i świętości,
Wyrywająca z niewoli grzechów! Ostatni ratunku dla grzeszników!
Nadziejo ufających Tobie - wybaw nas!!!


Pan Jezus

Chcesz mówić ze Mną?...
Już wiele czasu ze Mną przebywasz w rozmowie duszy i w krzyku serca. Ten czas nie jest zmarnowany i za ten czas twego życia dla Mnie jestem we wdzięczności Swej dla wybranki Mojej. Twój krzyk był tak głośny i piękny! Ty śpiewałaś pięknym głosem, wyśpiewałaś piękne tony, melodie serca, a Ja zasłuchany zbliżyłem się do ciebie kojąc twe wnętrze Swym pokojem i Miłością.

Dziękuję, nadobna Moja służko wierna, twoje serce wielce wyczuwa Moje pragnienia i stara się usilnie o ich spełnianie. Jedno Moje życzenie wydane, a tyle otwarcia serca twego, dzieciny Mojej stającej w zadaniach. Taka miłość przyczynia się do wylania Mego Miłosierdzia w obfitości. Ty nie wiesz, że zapominam o smutku, który zajmował Me Serce a zadanym przez Moich wybrańców, gdy serduszko twoje wierne, szczere, ukazuje Mi swoją miłość i w tej Mej Miłości mieści się a jeszcze prosi, uwielbia i raduje się, bo już wie, że nie odmawiam tobie, maleńka duszyczko, kruszynko Moja, stworzenie Me, przynoszące Mi pocieszenie i radość.

Dla takich duszyczek Serce Me przemienia Swe doznania od Moich i nie Moich dzieci, odchodzących ode Mnie, odwracających się a przysięgłych w swym życiu wierność. Jedna maleńka dusza sprawić może, że wysłuchuję i przemieniam wszystko o co prosi, co wskazuje do przemiany a dla Mej radości, radości Boga kochającego i pragnącego wydawać światu Swą Miłość miłosierną.

Wielkiej rzeczy dokonałaś dziś w Moim słuchającym i miłosiernym Sercu a oczekującym na wylanie zatrzymanych łask dla narodu twego a przez serca synów Moich, o których mam Swe troski i napomnienia.

Moja ręka Sprawiedliwości opada, by udzielić wam, narodzie, błogosławieństwa z Serca Mego, Króla waszego! Każde serce dotknę Swą Miłością gorącą, miłosierną, aby wasze przemienione wnętrza stały się Moim przybytkiem a siedzibą piękną, już przygotowaną dla Króla życia waszego, narodu Mego.

Pisz jeszcze chwilę (była już późna godzina) ! Czynisz to dla swych braci i sióstr a Moich dzieci, które są Mnie poddane.
Przybywajcie, dzieci Moje, dziateczki ukochane, wybrane w świecie dla przyjęcia Mojej władzy królewskiej, poddaństwa waszego życia i woli, a podjęcia sztandaru wiary w ocalenie wasze jako Mego narodu.
Ten sztandar uniesiecie w górę dla widoczności światu, któremu ukażecie siłę wiary i Moc Moją – zwycięstwo! To zwycięstwo waszych serc, które przyzwoliły na wykonawstwo, ustanowienie Mej Woli.

Sam Bóg staje przed dziećmi Swymi we wdzięczności, by dać się poznać przez cuda Swoje ukazywane w waszej codzienności a w Mocy Miłosierdzia. Baczcie tylko, by Moje nakazy (przykazania) stosować w życiu każdego poddanego Mi dziecka!

Stanowicie rodzinę Bożą, a Ojciec wasz nie odmówi, gdy dzieciny proszą - to otrzymają. To już znacie!!!

Błogosławieństwa w Mocy Mej niech będą przyjmowane w serca dzieci Moich, a czynione z serc i rąk synów Moich, których wybrałem. Prowadzę Swoimi ścieżkami wiary, miłości, posłuszeństwa, jedności, pokory.

Wasz Król, Pan wasz, radośnie przybywa do Swej własności!!!

19.11.2016
(W trakcie trwania Mszy św. Intronizacyjnej):

Pan Jezus

Moje Serce otwarte i czekające!!!...
Schodzę ku wam, byście przyjęli do serc swego Pana, a omywam Swą Krwią i Wodą z Boku Mego!...
Nie bójcie się!...

Przyjdźcie wszyscy, bo spragnieni jesteście, a Ja was napoję, nakarmię i wydam światu, by ujrzawszy w was Mnie, Króla, przyjął w swe życie Moje przykazania i panowanie.
Wy rozpocznijcie, dzieci Moje, Moją drogę do serc człowieczych, by zapanowało Królestwo Boże w świecie!

( W czasie rozdawania Komunii św.):
Niech oczy twe i serce oddane karmią się widokiem Moich oddanych, przychodzących i czczących swego Boga, przyjmujących Mnie do serc oczyszczonych a pragnących.

13.11.2016
W Twoim Miłosierdziu się okąpię,
w Twojej Miłości się ubogacę,
w Twoim Sercu pozostanę,
i pójdę z Tobą zbawiać świat!... (M.)


14/15.11.2016
Panie! Staję przed pałacem Serca Twego - Miłosierdziem Twoim, pragnąc wyprosić świętą Twą Wolę przyjęcia wołania naszego narodu o panowanie Chrystusowe. Przybądź nam jako Król ludu Swego wybranego i przemień w tym narodzie wszystko, co staje do przemiany i to, co nie staje przed Tobą, Panie. Ty wszystko możesz przemienić! Przeto uczyń nas ludem Swej Świętej Woli, by nasze poddaństwo przyniosło Tobie radość. Uznaj naszą Ojczyznę za Swą armię wyznawców i przygotuj nasze serca, wolę naszą i wyzwól odwagę w tych trudnych czasach do niesienia sztandaru wiary.
Pod stopy Twe, Panie, kładę wiązankę kwiatów rozkwitłych w sercu – kwiaty nadziei, miłości, jedności, zgody, wiary, uczciwości,…i inne w tym bukiecie składam. Wspomóż naród, a nade wszystko duchowieństwo, by w pełnej miłości, wierze i ufności została dokonana przed Twym Majestatem proklamacja Twego królowania na ojczyźnianej ziemi.

Pan Jezus

Oddajesz Mi co w sercu twym się mieści, a krzyczysz już z dawna o Moje przyjście. Jestem gotowy, dzieci Moje, ale czy wy gotowi jesteście?... Czy wszyscy wraz przyjmiecie Moje panowanie?...
Jeszcze nie wszyscy gotowi, jeszcze nie rozumieją a pojąć nie mogą co oznacza panowanie Moje w królestwie Moim. Czy trzeba wiele rozumować?...
W tym przypadku trzeba wiary i miłości, bo sercem przyjęte Me królowanie odmieni każdego, kto będzie Mi poddanym. Wolność wyboru drogi zawsze zachowacie, dzieci Moje! Tego nikt nie może wam zabrać, gdyż wolę waszą ustanowiłem w wolności wyboru!
Radość Nieba wielka jest, a i ziemia ją otrzyma, bo rozprzestrzenione w świecie promienie tej radości dojdą do zakątków ziemi i inni zapragną jej także, by zajaśniała im Moja jutrzenka.
Do ciebie, (.....). Tobie daję pod uwagę i do serca twego wkładam cały episkopat, cały lud kapłański,,
abyś stanąwszy przede Mną, pod krzyżem
- ofiarowała z serca swego, poruszonego powagą nadchodzącej chwili (Intronizacja) ,
- przepraszała prośbami serca twego wołając o Moje przebaczenie i miłosierdzie.
Od ciebie, Moja ukochana służebniczko, przyjmę to, co przyniesiesz pod Me zbolałe członki na krzyżu,
a Ja, gdy ty uprosisz,
- wyleję Wodę i Krew z boku Mego dla oczyszczenia synów Moich. I przyjmę, z serc zjednanych w prośbie o Moje Miłosierdzie, wszystkie zapewnienia Mnie o Moim panowaniu, lecz z serc czystych wypowiadane.
A tobie już przykazuję, byś nie odstąpiła od Mego życzenia a twego działania dla dobra świata, który ujrzy Miłosierdzie Moje i zwycięstwo. Potrzebne są takie dusze oddane, wierne!
Czuwaj teraz przy Moim krzyżu, by wylana została
- Woda z boku Mego, a omyła grzesznych,
- Krew z boku Mego , by oczyściła.
Ty teraz wołaj ku Mnie, bym usłyszał twoje gorące wołania, a Ja zejdę z krzyża Mego blisko ciebie, byś ogarnięta w Mej Miłości wołała o ratunek dla Mego stada.
Teraz już zrozumiałaś, że tak bardzo zależy Mnie, Bogu, na na Swych synach. Oni mają Mnie służyć, a nie innym! Przyrzekali, a nie wszyscy dotrzymali słowa i święceń Moich. To Moi synowie, Moi wybrańcy!!!
Skrusz Moje Serce swym wołaniem o nich, by miast sprawiedliwości wydać im Swe Miłosierdzie.
Zaproś też do wspólnych wezwań, próśb twoich, wspólnotę Moją (KMM), by w tym chórze, wołającym do Mnie, stanęli z otwartymi sercami, pragnącymi Mego królowania w narodzie wybranym.Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium BM
03.11.2016 r.

Pan Jezus:


Dziecino Moja (M.), (…) Przyjmij teraz Me zapewnienie o Mej wielkiej Miłości do narodu Mego,
wybranego i uświęcanego zebranymi ofiarami.
Naród Mój ukochany nie zginie (…)
To was, narodzie Mój, poprowadzę ku Światłości, by Moja Miłość ogarnęła każde serce, nawet zatwardziałe, kamienne. Wyzwolę te dusze zaciemnione i nieszczęśliwe, by zbliżyć je do Serca Mego a one odczują gorącą, wzywającą Miłość Mego Serca miłosiernego.
(…) Tak budować będę świat Mój na wieki, tak stawiać będę potężne zagrody, by wilki nie podchodziły i nie zagrażały Mym owieczkom. Dam wam pełne bezpieczeństwo, lecz wy, Moje owieczki zabezpieczone, pewne Mej opieki, miłości, patrzeć musicie w Mą stronę i słuchać tego co powiedziane i słyszane przez was, a dla dobra waszego.
W Moim panowaniu przyjdzie kres waszej udręki a w błogosławieństwie Boga waszego przebywając w Miłości Mej, trwać będziecie przy Mnie w miłości, zgodzie, jedności, czystości ducha, wierności, posłuszeństwie a radość Moja z wami dzielona i cud Miłości Mej zajaśnieje w sercach waszych.
Tę miłość rozlewającą się wśród was dostrzegą inne narody i zapragną iść waszymi drogami. Wspomóżcie ich wówczas dając im drogowskazy na te ścieżki, które wy już przeszliście, by zbliżyć się do Mego królestwa. Kocham was, oczekuję otwarcia serc Moich ukochanych dzieci, w wybraństwie Mym zbliżanych do Serca Mego radosnego, oczekującego.
Pokój z wami!
Mój pokój, Moja Miłość z wami i radość Moja z własności Mej, a Moc Moja wszechwładna nad wami, ukochany, wybrany narodzie Mój!
Zbliżajcie swe serca, a wargi wasze niech śpiewają Mi hymny uwielbienia, by sercem zbliżonym, wolą swą, jednym głosem zostało wypowiedziane uznanie Królestwa Mego, Boga waszego na wieki.
Przeprowadzam was przez ścieżki ciemne dając Moje jasne Światło. To ścieżki wytyczone Memu narodowi w bezpieczeństwie, jasności, a ku radości, bo Ja wam ją dam, ukochany narodzie polski. Bądźcie błogosławieni!
Radośnie zbliżajcie się ku Mnie, by Serce Boga przyjęło wszystkie Swe dzieci upragnione. Nie obawiajcie się! Ja Swą pieczę mam nad wami, od kiedy tylko podjęta decyzja wasza dla wypełnienia Mej Woli, która świętą dla was jest.
Podejdźcie ku Mnie, by rozlała się Moja Miłość miłosierna dla was i świata, bo serca wasze także proszą o świat cały.
Moja Matka Maryja Najświętsza jest z wami nieustannie i prowadzi. Bądźcie z Nią nieustannie i słuchajcie Matki swej i Królowej narodu Mego.
Pokój Mój z wami, ukochany narodzie, wybrany i oczekiwany!
Zauważajcie znaki Moje w świecie, które dawać będę a naród Mój w szczególności odbierać je będzie jako nagrody Moje.
Bądźcie radośni Moją radością Boga, który wdzięczność Swą okaże, okazywać będzie, najmilsze Me dzieci!Jasna Góra - WIELKA POKUTA
Częstochowa, 15.09.2016


(M) Matko Boża, Częstochowska Pani, Królowo Polski! U Twoich stóp staje naród od wieków szczerze i wiernie Tobie oddany! Przeprowadź nas, Mateńko, przez zawiłości duchowe, wyproś nam moc ducha dla odparcia sił przeciwnych naszym dążeniom do prawego życia. Zebrani na Jasnej Górze prosimy o Twe, Mateńko, wsparcie w naszych prośbach i w krzyku poddanych serc, o łaskę niezłomnej wiary, odwagi , męstwa w przeciwstawianiu się mocom ciemności. Przeprowadź nas na ścieżki dobra, by naród, z dawna czczący swą Królową, stanął w odwadze wiary swej a z niej wypływającej jedności, odwagi, męstwa. Błogosław narodowi Swemu i spraw, by Niebo nieustannie czuwało nad nami, Twoimi dziećmi!
Bądź pozdrowiona, Maryjo – Królowo i Pani nasza, Matko Nieustającej Pomocy, Matko Stworzyciela, Bramo Niebieska, prowadź nas i przeprowadź przez zawiłości dróg ziemskich, Przewodniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza!!!


Matka Boża Częstochowska

P
rzybyły dziateczki Moje pod Mój tron Królowej narodu, by upraszać o pomoc w waszej codzienności, w której trudności piętrzą się i trwa walka duchowa. Nie bójcie się, najmilsze Moje ukochane dzieci! Jestem z wami, przy was! Ja, Matka, widzę waszą codzienność i wasze starania o Bożą pomoc. Tę pomoc macie nieustającą, bo naród kroczy jasnymi drogami ku Światłości.
Światło Nieba na was skierowane i ku wam zbliżone.
Jeszcze nie wszyscy weszli na drogi zbawienia ale przyjdzie ten czas obudzenia ze snu wrogiego i ujrzą biedne dziatki jaką drogą zdążają i dokąd ona prowadzi. Ich serca dotkną promienie Miłosierdzia Syna Mego, a dotknie ich serc i doznają nadziei, której nie zaznali. Wielu przyjdzie, lecz pozostanie też wielu. O nich módlcie się, dzieci Moje, o nich krzyczcie, bo wyzwolić ich trzeba, gdy nie wiedzą, gdy nie widzą!

Wskażcie, wskazujcie drogę, choć ona prowadzi pod górę. Wy nie przystawajcie a wprowadzajcie innych, by doszli do szczytu - skąd ujrzą Słońce Serc jaśniejące Miłością najpiękniejszą, niosącą pokój jakiego nie znali i miłość w radości istnienia.

Dziateczki ukochane Moje!
Naród Mój, wskrzeszony do działania, powstaje z uśpienia słysząc dzwony wolności, prawdy, a nade wszystko niezłomnej wiary.

Zwycięstwo po waszej stronie
, a wy ujrzycie padające wojsko wroga uzbrojonego. Lecz wróg ten wyć będzie z niemocy swej, bo ukąszenia jego nic nie uczynią, żadnej krzywdy broniącym Imienia Boga!

Bój rozgrywający się upadnie! Pozostaną zgliszcza, ale odbudowa będzie w Mocy Bożej a w trudzie waszym, wspomaganym przez całe Niebo!

Wybrany naród w odwadze, miłości, jedności, wyprzedzi inne narody, bo w swym wybraństwie stanie na czele wyznawców Syna Mego a Pana waszego – Jezusa Chrystusa!
Pod jednym sztandarem pójdziecie w świat, by zjednywać w wierze i miłości innych, rozproszonych, nie zjednanych w rodzinie Bożej.

Moje dzieci!
Powstańcie, nie lękajcie się, bo świat patrzy
na wasze dzieje a przyjmuje istotę tej walki, jaką toczycie!

Ujrzą narody, otworzą swe serca, a w podziwie waszej wiary ruszą w stronę Światła Bożego, by ich mroki odeszły a zajaśniała jutrzenka wiary!

Wskazania otrzymane w swej uwadze miejcie, by radość, którą otrzymacie była w zwycięstwie waszym, ofiarowanym wam z Woli Syna Mego, Odkupiciela waszego, a w Miłosierdziu Swym zbliżającego się do serc ofiarowanych z narodu, którego Matką i Królową jestem.

Wydajcie się w słodkie Władztwo Syna Mego, by uznając Jego Wolę Świętą a poddawszy swą wolę w Jego panowanie, czynili wedle Jego życzeń a dla dobra, szczęśliwości, jasnej przyszłości wybranego narodu, który poniesie kaganek jasnego płomienia Miłości – radosnej, pięknej, dla wydania światu.

Bądźcie radośni Moją radością, radością Matki ofiarowującej Swemu Synowi miłość tego narodu, którego Królową jestem, a Syn Mój, Jezus Chrystus, panować będzie wedle Swej Boskiej Woli!

W błogosławieństwie szczególnym z tego wzgórza błogosławieństw (Jasna Góra!) wracajcie do zagród waszych i przekazujcie znaki miłości, pojednania, radości.

Jestem z wami, a Jezus, Syn Mój, w oczekiwaniu na Swe dzieci w wybraństwie tego narodu, dla wynagrodzenia i prowadzenia Swymi drogami jasności.

Bądźcie błogosławieni wszyscy, którzy zwracacie swe serca, oczy wasze, na Boże wezwania i cuda, których oczekujcie!!!Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego
Kraków- Mogiła, 16.09.2016 r.
(.....)
Pan Jezus
M
ój krzyż ciężki od wołań ludu Mego!
Wszystko podjęte, a przystosowywane do wysłuchania Mego.
Rozliczenie być musi, lecz Miłosierdzie Moje omywa wszystko, co winnym jest.
Proście, a otrzymacie, proście sercem czystym, a krzyk takich serc dojdzie do Serca Mego
pełnego Miłosierdzia. Po to Je wylałem i wydaję światu.
Proście, błagajcie, krzyczcie o Me Miłosierdzie!
To czas Miłosierdzia Mego, które ratuje was, drogie Moje dzieci!
Ten czas zawirowań, ciemności, mgły opadającej, potrzebuje Mego przyjścia
w Miłosierdziu całemu światu. Trzeba tylko, by świat ujrzał gdzie ratunek jego i by zbliżał się do
Mego Miłosiernego Serca. Początkiem do tego zbliżenia jest
- oczyszczenie,
- wasze pragnienie,
-wasza wola,
by iść drogą, którą wskazałem,
a którą już znacie, choć nie wszyscy nią zdążają.

Zbliżcie się, dzieci Me, do Krzyża Mego, a spojrzę, doglądnę czego wam trzeba, by
zaopatrzyć was, dopełnić Mą Miłością troskliwą i poprowadzić do Zdroju łaskawości, Miłości,
Miłosierdzia. Zbliżcie się tylko, bo to wasza wola, na którą ciągle czekam! Wszyscy zbliżeni do
Mnie odczuwają radość życia ze Mną a we Mnie.
I tego trzeba, by podejść ku Krzyżowi Memu i uwierzyć Mej Ofiarnej Miłości do was,
Zbawczej Miłości, Miłości Krzyżowej - odkupieńczej.
Zbliżaj się, Mój narodzie wybrany, ukochany!
Wydaj okrzyk serc jednym głosem o Moje panowanie, a zejdę z Krzyża Mego
Ofiarnego, by radością was zjednoczyć z Sobą
– Miłosiernym ludowi Swemu.
Strzegę was, miłuję i czekam, już prowadząc na jasne drogi waszego życia
i błogosławione dla waszej przyszłości, wspólnej ze Mną –
Bogiem, Przewodnikiem, Królem,
panującym z woli narodu wybranego a ukochanego.Katedra Wawelska
Kraków, 09.09.2016


(....) Pan Jezus
D
ziecinko Moja, sercem całym w oddaniu wołasz o Me królowanie. Wielu woła tak
serdecznie, lecz wielu nie chce Mego panowania w ich życiu, darowanym im z Miłości Mej.
Wielu z nich w ciemnościach jeszcze i nie pojmuje czym jest Moje panowanie.
Módlcie się za nich, by przyszło Moje zmiłowanie dla tych dusz biednych. Módlcie się,
wołajcie o nie, składajcie ofiary serc! Ja przywołuję te dusze, które bardzo pragnę, by były Moje
a w rozświetleniu duchowym stanęły przede Mną, ich Bogiem, Panem.
Tobie wskażę te dusze, a prośbie Mej, Pana twego, nie odmówisz i troską swą duchową
otaczać je będziesz. Na twoje wezwania gorące otworzę drzwi ich serc, by doznały jasności Mej
Miłości a to z Mego pragnienia wyzwalania dusz, ich ratowanie.
Walka w świecie trwa, ciemność i jasność walczące o dusze dzieci okupionych Moją Męką.
Tak bardzo potrzebne jest poddanie woli stworzenia, jeden krzyk, jedno pragnienie, by wyzwolić
z pęt ciemności. Pomóż im, tym duszom zmagającym się, wspomagaj krzykiem serca swego
miłującego a troskliwego o Moje prośby do ludu.
Naród cały niech wzbudzi w swym wnętrzu litość dla dusz ginących i nie potępia je
a wyzwala i oddaje Mnie. Tego trzeba, by więcej dusz było zbawionych. To jest czas walki. Ona
trwa, ale Miłość zwycięży!
Potrzebni są wojownicy, Moi ofiarni żołnierze, by padło to, co chce zwycięstwa w padole płaczu.
Kocham dzieci Moje wszystkie! Ojcem wam jestem, Bratem, Przyjacielem, Opiekunem
troskliwym. Zbliżcie się i otwierajcie serca na schodzącą Miłość, ale przygotujcie swe serca
ofiarne, miłujące prawdziwie, zgodne i otwarte.
Niech serca wasze, ukochane dziateczki, ustanowią z woli swej i miłości - czas pokuty, czas
ofiary dla Mnie, by przyszła Wola Moja dla narodu Mego, wołającego o poddanie się Memu panowaniu.
Czas pokuty w wypełnieniu - przyniesie czas wesela! Nie bójcie się, dzieci Moje,
przyjdźcie, a w sercach swych przynieście wołanie swe, pragnienie serc, przebaczenie, ofiarność,
zgodę i uległość.
Czekam na Swe upragnione dzieci, czekam, by wylać ze Swego miłosiernego Serca łask zdroje
z Miłości Swej.
Czekajcie, pragnijcie, a w ofierze stawajcie, skrusze pokutnej a wyzwolę was, ukochane
stworzenia Boże, i ustanowię piedestał, na którym wy staniecie w oświetleniu jasnym
a w widoczności dla świata.
Kocham was, Moje drogie, upragnione dzieci, które chowam w Swych promieniach
Miłosierdzia,
chroniąc przed napaściami wroga waszego w natarczywości przeszkadzającej i agresywnej.
Ja jestem z wami!
Niczego nie obawiajcie się, jesteście w ochronie Mej i trosce Nieba, dzieci upragnione!

(Przed relikwiami JPII)
Św. Jan Paweł II
P
ragnę wypowiedzieć się w ważnej, bardzo ważnej sprawie, której byłem świadom w swym
czasie pasterzowania. Nadszedł ten czas na ziemi a dla mego ukochanego narodu, dla moich braci
i sióstr, czas znamienny, a dla świata bardzo ciążący. Nasz naród w wybrańczej sytuacji postawiony
już z dawna.
Trzeba wielu ofiar, ofiarnych serc, by ziściło się pragnienie Nieba i ziemi!
Tylu przeciwników staje szeregiem, by nie dopuścić zbliżenia się Nieba w rejony naszego
dziedzictwa.
Ten mur trzeba rozwalić jednością, miłością, pragnieniem otwartych, wołających
o przebaczenie
serc braci i sióstr, by zasłużyć na przyjście Króla.
Pan Miłosierny oczekuje na zawołanie i przyjście w serca - Jego, Pana i Króla
w Miłosiernej Miłości, którą tak pragnie wylać na naród Swój wybrany.
Wołam o otwarcie serc braci i sióstr moich, by w oczyszczeniu, pokucie swej stanęły do
oczyszczenia duchowego a w pokorze, wierności, tęsknocie wielkiej wołały o panowanie
miłosierne w tym kraju
- jednym głosem z jednego serca narodu polskiego.
Niech Miłość Boga Wszechmogącego zstąpi na was, ukochani bracia i siostry, i zawładnie
tą ziemią,
a stanie się Jasność, w której żyć będziecie dla Bożej chwały.

Nie daremne słowa moje:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!


Bazylika Mariacka
Kraków, 23.08.2016

Pan Jezus
(......) P
rzyjdź, maleńka, pod Mój Wizerunek miłosiernego Pana i uproś o to, co podpowiedzią
stanie się w duchu twoim, a uwzględnię, przeprowadzę i uznam wołanie twoje.
Proś, a nie zaniknie twa prośba, bo zawsze z Moją Wolą złączona!
Uwielbij tylko Pana swego czułym swym westchnieniem serduszka twego, które woła o Moje
miłosierne działanie dla świata.
Ty wiesz, jak bardzo ukochałem naród Mój wspaniały a wybrany z Woli Mej Świętej.
Dopatrzone nie wady, a zalety ludu Mego, wynikające z ofiary serc!
Ja przejmę stery tej łodzi, arki Mojej, którą pokieruję!
A świat cały ulegnie jej pięknu i promieniom jasnym, emanującym na cały świat.

Czyż nie widzicie, że świat został rozświetlony promieniami Mojej Miłości, miłosiernej Miłości
wydawanej, wylewanej światu ( w lipcu 2016 w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie).
Każda iskierka tych promieni Moich rozpromienia ciemności, nie gaśnie a powoli rozświetla wasze
życie. Podawane te iskierki z krańca - na krańce świata całego!
O was mówić będą, o was prosić Mnie będą, bo ujrzą wybraństwo wasze a wspomogą serc wołaniem.
Teraz przyjrzyjcie się sobie, gdy Ja w oczekiwaniu na zaproszenie wasze, by objąć tron Mój należny.
Pragnę was, ukochany narodzie! A gdy pragnieniu Memu zadość będzie - staniecie w świecie tym
jako Moje dzieci, nad którymi szczególną troskę sprawować będę.
We wdzięczności Bogu swemu stawać będziecie, gdy serca wasze odbiorą Moją Miłość - Boga
miłosiernego wam i światu.
Kocham was, jestem z wami oczekujący zawezwania dzieci, otwarcia serc na wezwanie Moje,
Miłość Moją i tęsknotę.
Spełniajcie tylko wskazania Moje podane wam uprzednio, byście nie pobłądzili, gdy światło Me
przyjdzie, ogarniające wasze serca, umysły, wolę waszą i postanowienia.

Króluj nam, Chryste! - niech cały świat usłyszy wasze wołanie serc - a jednego serca narodu
wybranego, a posłużycie przykładem całemu światu!
Wy, Moi wybrani, dzieci Moje, w harmonii potrzeb dla duszy i ciała staniecie przed Bogiem
swoim, Ojcem swym troskliwym, kochającym, hojnym, wydającym dzieciom dary
Swoje hojne w wynagrodzeniu.
Nie obawiajcie się niczego, idźcie w jednym kierunku, do przodu ku zwieńczeniu pragnień
Moich i ludu Mego, a przekroczycie to, co przeszkodą wam i staniecie w promieniach Miłości Mej
wielkiej, miłosiernej, radosnej z dzieci Moich wybranych.

Idźcie!... Nie przystawajcie, nie rozglądajcie się!
Moje światło wam świeci i wskazuje wam kierunek.
Moje ukochane dzieci, Ja jestem z wami i nie opuszczam!
Idziemy razem!!!Bazylika Mariacka
Kraków, 04.08.2016

Po Światowych Dniach Młodzieży, b. udanych w Krakowie i obecn. papieża Franciszka w Krakowie

Pan Jezus
(...) K
raj ten błogosławiony niech będzie, w nim pokój i radość zapanuje, gdy Królem Mnie
obwołacie w jedności swych serc. Pokój i błogosławieństwo już wam dane a radości sporo
doświadczyliście, by tą radością zniwelować smutek.
Ja jestem waszą radością, to zauważyliście w sercach tych, którzy Mnie przyjęli i żyją ze
Mną a Ja w nich. Czy znacie taką radość, czystą radość, żywą, piękną - to Moja Radość zesłana
wam, ukochane dzieci, byście jej doświadczywszy - zapragnęli jej ode Mnie.
To Ja - wasz Bóg, radowałem się w was, z wami!
Serca wszystkie zapragnęły Mnie - Boga Jasności i zszedłem na ziemię w powiewie Mego Ducha,
Jego Mocy Świętej, by rozpalić Iskrę Miłości, Radości, Pokoju!
Świat wasz, ukochane dzieci Moje, jeszcze nie doświadczył tak widocznego zesłania
promieni Mego Ducha.
W tym świetle ciemności muszą zaniknąć.
I tak się stało, gdy serca wasze zapragnęły tych promieni Mej Miłości. Ona, Miłość Ma
Miłosierną jest, wylewającą się na świat. Nie trzeba dużo mówić o niej a więcej działać, by ziarno
Miłości rozpalonej w was wydało owoc wielki -
- miłosierdzie wasze działające, rozszerzające się w świecie.
Niech nikt nie pozostanie w samotności i udręce, wspomagajcie się, dzielcie miłością,
szczerym sercem i litościwym.
Bądźcie miłosierni albowiem wy Miłosierdzia Mego dostąpicie.

Sama dostrzegałaś tę niezwyczajną radość tłumu dzieci Moich - oni wszyscy zostali
dotknięci promieniami Mej Miłości i tęsknoty za nimi.
Porwani Moją Miłością, jej promieniem stanęli przede Mną, ukazując swe serca gotowe, by
pójść za Mną. Tego potrzebuję drogie, ukochane Moje dzieci!
Tego oczekuję, byście służyli swymi miłosiernymi uczynnymi sercami przepojonymi
miłością!
Niech na tej ziemi uwydatni się Moc Moja Ducha Mego, Serca Mego otwartego wam
i pokoju, o który trzeba wam upraszać.
Przemieniony świat przylgnie do Mnie, Boga kochającego Swe dzieci i wówczas ujrzy
zwycięstwo nad ciemnością.

Zajaśniała już jutrzenka wiary w sercach dzieci Moich, które rozniosą jej promienie do
swych miejsc i rozdawać będą. Te promienie jasne jeszcze dojrzą ci, którzy nie znali radości, bo
ciemność zakrywała im światło. Teraz ujrzą tę drogę, którą iść im trzeba, by nastąpiły wszelkie przemiany w ich życiu.

Naród Mój wybrany obdarzyłem niezwykłością darów wylanych w odpowiednim momencie
waszych dziejów. Wy to zauważycie i wiedzieć będziecie, gdy w skojarzeniu te sytuacje
zestawicie.
Dałem wam przedsmak tego, do czego zmierzacie (Intronizacja 19.11 br.). Czy trzeba by
wam wszystko ukazywać co nastąpić może, gdy Mnie zawezwiecie jednym głosem, ale wielu serc.

Ja usłyszę i przyjdę, by zasiąść na tronie serc waszych jako Król, Władca, któremu poddani
składają cześć i chwałę.
Kocham Moje dzieci z narodu tego, który wybrany szczególnie a pragnie Mnie panującego
w waszych sercach, w waszym życiu Mnie poddanym, oddanym a w błogosławieństwach
wnoszonych nieustannie.

Czekam was, przybliżajcie się a gromadnie i indywidualnie, bym dostrzegł te dzieci Swoje
a radował się nimi i błogosławił szczodrze.

Was, narodzie Mój podniosę, by ukazać kto idzie pod Moim przywództwem i jak wielkie są
jego szeregi tej armii zwycięskiej.
Inni zobaczą a pójdą za wami i tego trzeba, by świat ujrzał was i zbliżył się przed Tron
Miłosierdzia Mego.Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 20.07.2016


(M) U Twych Stóp, Panie, składam Tobie podziękowanie za każde Twe wypowiedziane
do mnie Słowo. Niesie ono radość, wypełnia miłością i pokojem, a ufność wzrasta i wiara.
Dziś przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, spotkaniem z Papieżem, jest tutaj
bardzo dużo ludzi z różnych stron świata, młodych i wiernych Tobie. Z mego serca przynoszę
ku Tobie każde serce napełnione wiarą, pragnieniem zaczerpnięcia u Źródła Miłosierdzia. Tobie,
Jezu Miłosierny, oddaję każdą z tych osób i ich sprawy, z którymi tu przybywają. Zaszczep w ich
sercach dobro, by nigdy w przyszłości nie oddali się złu. Spraw, by każde serce otwarte na Miłość,
doznało w tym Źródle Twego wysłuchania i potrzebnych łask. Niech wezmą do swych serc
Twoje błogosławieństwo i wydają je innym. Niech rozkwita Miłość Boża, pokój i radość.
Jezu, Rabbuni, przyjmij me wezwanie ku Tobie i tych przybywających, o ich
bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży, zapanuj nad nami i czyń, Panie, czyń co
w Twych Planach dla nas umieściłeś. Cześć i chwała Twemu Miłosiernemu Sercu!


Pan Jezus
(...) Oni, młodzi, wkraczający na drogi wyznaczanego im życia dla Mnie, jeszcze nie wiedzą
jak iść, jak zdążać, by Dobro w nich zamieszkało. Wasz przykład, wasza troska
a wychowanie swych dzieci jest podstawą, na której wzrastać będą.
Wzrastanie ducha i ciała następuje, gdy duch ma znaczenie pierwszorzędne. Nie tylko ciało
karmić trzeba, dusza równorzędnie potrzebuje troski waszej, szczególnej troski, by podążać
mogła w drogach wyznaczonych.
Boży Duch, rozprzestrzeniony w świecie, ogarnia każdego, a gdy wola przyjęcia jest wydaje
Swe bogactwa nieocenione.
Wyrażajcie swą wolę, ochotę przyjęcia Ducha, Pocieszyciela waszego, który oświecać
będzie wasze rejony życia. Pozwólcie też na działanie Jego, zaproście, wołajcie o dary, łaski Boże.
Niech Światło opromieni życie na ziemi, bo dla was, ukochane dzieci Moje, ona stworzona
a z Mej Nieogarnionej Miłości.
Moje Miłosierdzie z wami wszystkimi, pragnącymi Miłości i pokoju w świecie.
Opromienieni radością spotkania w tym miejscu (Kraków) bądźcie błogosławieni z Mego Serca
Miłosiernego a błogosławieństwo Me zawieźcie do swych domów, bliskich i pozostańcie w pokoju
i radości.Katedra Wawelska
Kraków, 19.07.2016


(M) Bądź pochwalony Królu Wszechświata, bądź uwielbiony! Serca ludzi tu przychodzących,
zwiedzających, oddaję Tobie, Jedynemu Władcy, pod Twe Stopy, dla chwały i uwielbienia!
Cóż mogę ofiarować Tobie, Panie mój? Serca ludzi najbardziej ucieszyć Cię mogą, gdy Ty
wylewasz Swe miłosierne promienie Miłości na świat cały.
Mateńko, Królowo polskich serc, narodu polskiego, Tobie hołd składam wnosząc upraszania
za nasze narodowe sprawy (niebawem spotkanie papieża z młodzieżą świata w Krakowie).
Dziś przyszłam, by upraszać o sprawy ludu polskiego, aktualne światowe sprawy znajdujące
u nas swój oddźwięk (imigranci, UE, Turcja-zamach stanu, masakra w Nicei, tyle ofiar).
Wielu z nas dziś w swych otwartych sercach wznosi swe upraszania o bezpieczeństwo
granic, rodzin, (.....).
W obliczu dochodzących zagrożeń serca Polaków zaczynają budzić się i otwierać na Twe
zawezwanie, Panie! Proszę Cię i ja, niegodna sługa Twa, o miłosierne spojrzenie na nas,
Polaków, wiernych Tobie od wieków.
Zwracam się do naszej patronki, świętej Jadwigi królowej, by usilnie wspierała nasz naród
przed tronem Najwyższego Pana, dając nam wskazania ukazujące ścieżki wyzwolenia.


Pan Jezus
D
am ci tę, która wiernie służy narodowi Memu wybranemu i wskazanemu Niebu do
pomocy i posługi. To wam przynależna jest teraz pomoc Nieba. gdy sami stajecie
upraszając Me Miłosierdzie.
W Sercu miłosiernym was mieszczę, narodzie Mój idący, nie spoczywający, a obudzony
dźwiękiem głosu Mego, budzącego was z uśpienia.
Powstań narodzie Mój, ukochany narodzie! Unoś Mój sztandar wysoko, by inni
dojrzeli, z kim idziecie.
Zadziwią się, a Ja dodam wam odwagi i mocy, byście już nigdy nie zaparli się Mnie,
waszego Pana, a Króla serc waszych.
Wam ukażę Swą Moc królewską a ona spocznie w waszych sercach.
A gdy już zasiądzie, wszyscy Moimi zostaną, bo dostrzegą Miłość Moją, której nie
pojmowali i nie przyjmowali.
Teraz, oczyma duszy rozświetlonej Moim Duchem Świętym, dostrzegą Kim jestem Ja
- Bóg i Król świata i zapragną panowania Mego.
Dzieciom Moim ukochanym przymnożę wiary, a ufność sama wnijdzie w serca wasze
i umysły wasze, by panowanie Moje rozległe było, nie tylko w granicach
wyznaczonych wam, lecz w świecie całym.
Was wybrałem i pragnę nieustannie, gdy świat cały w ogniu i zarazie, a ciemności.
Rozpalę ogniska wiary i ufności lecz zechciejcie, podejdźcie, zapragnijcie
i podzielcie się z innymi tym, co zyskacie.
Ma Miłość, troska, z wami, ukochane dzieci Moje, wyznaczone do podjęcia sztandaru
wiary wśród innych dzieci Moich.
W błogosławieństwie, opiece Mej, trosce, miłosierdziu pozostajecie, by przynieść Mi
wieniec chwały i wierności waszej, a Ja oczekujący jestem dzieci Moich w tęsknocie
i Miłości miłosiernej wam.
Przyzwaną Świętą sprzed Oblicza Mego wydaję dla posługi narodowi Memu.

Św. Jadwiga królowa
O
gromną radością dzielę się z tobą, ukochana siostro moja duchowa! Tobie radosne
moje uczestnictwo w przekazaniu słów kilku, da tobie radość, bo miłość ziemska
i niebiańska w tym akcie spotkania złączona, zjednana. Niosę tobie miłość, pokój
i radość, wszystko potrzebne na ziemi. Wydaję tobie, ukochana siostro w Panu naszym,
wszelkie dobrodziejstwa tobie przeznaczone w nagrodzeniu za wysiłek czyniony dla
zapisu i przekazania wskazań dla braci i sióstr. Miłosierdzie Pańskie ponad wszystkie
dzieła Boże niech rozlewa się na tych, którzy proszą o nie, stając w pokorze i uwielbieniu.
Miłosierdzie z tego narodu wyszło w świat.
Wybrany naród poniesie te promienie cudownej Miłości na cały świat, by rozpoznane
było Serce Boga Najwyższego.
Uwielbienie niech wyjdzie z serc waszych!
Jeszcze nie wiecie, co otrzymaliście i jak wielkie to dzieło Boga na te czasy, w których
się znajdujecie.
To zamiary Boga Cudownego, w planach Jego zawarte, mają swój cel zbawczy.
Dopatrzcie, jak cudowny Bóg działa, jaką Miłością obdarza Swe dzieci umiłowane, jak
ratunek zsyła i jak troszczy się. Jemu chwałę i cześć oddawajmy wspólnie, wielbiąc Imię
Boga Najwyższego, Wszechmocnego, Miłości Samej.
Z radością wielką zbliżona ku tobie wypowiem słów parę dla wskazań
i ukierunkowania na wasze dni, które przed wami:

Wskazania wcześniejsze weźcie w serca i kierujcie się nimi na drogach życia
poddanego Najwyższemu Panu.
Ukierunkowanie jest ważne, gdy cel jest widoczny!
Cel wyznaczać należy, by było wiadome dokąd, i w którą stronę, a po co idziecie.
Cel i środki są wskazane lecz upewnijcie się jeszcze, by nie zagubić jednego
i drugiego.
Wypadkowa działania waszego musi być uporządkowana a podporządkowana.
To już w waszych sercach, w sercu narodu zaistniało a doprowadzone do końca tak,
by życzeniom Bożym stało się zadość (Intronizacja).
Pomoc macie, pokój macie, przygotowanie już czynione ale serc otwarcie czyńcie
nieustannie, by w przygotowaniu trwać, czekając na przyjście Króla waszego, a Boga
Najwyższego z wysokości.
Bądźcie oczekujący i radośni, bo Niebo całe z wami, ukochany narodzie!

Spływające dla was błogosławieństwa, są bogactwem, którym obdarza Pan Bóg naród
wybrany, ukochany. Niech obdarzenie Miłością Bożą, Miłosierdziem, troską Ojcowską,
podejmą już dziękczynienie, w którym okażą swą miłość, tęsknotę, poddanie, ufność
, i zawierzenie.
Dziękuję tobie, ukochana pośredniczko w słowie wypowiedzianym z Woli Boga
Najwyższego.
Dzielę się z tobą, siostro ukochana, radością i miłością z Nieba, by twa ziemska miłość
i radość z moją niebiańską - stanowiły jedno.
Niech Pan, Bóg Wszechmocny, uwielbiony będzie po wszystkie wieki!Katedra Wawelska
Kraków, 14.06.2016

Pan Jezus
(...) T
wój naród wybrałem i otaczam szczególną opieką. Niebo całe jest z wami na ziemi
i stacza walkę z mocami ciemności. Nie oddam was, Miłością, troską was otaczam i pragnę
każdego, każdej duszy, a zabiegam i przybliżam dzieci zagubione.
Ratunek macie ale woli waszej trzeba, woli oddanej Mnie, Bogu.
Przeprowadzam was, narodzie Mój ukochany, przez bezdroża, na których znajdujecie się,
a sami do nich doszliście.
Wystawiam wam teraz dokładne drogowskazy, by nie błądzić a dostrzec drogi jasne, na które
już wyprowadzani jesteście.
W sercach waszych jasność, prawość, miłość a jedność potrzebne. Wówczas rozsądzicie sami
co wam potrzebne, by żyć radośnie w pokoju i dobru a we wdzięczności Bogu Najwyższemu.
Wprowadzam Moją służebnicę świętą a królową waszą, oddaną na posługę narodowi Memu
w potrzebie.

Św. Jadwiga królowa
W
itaj, najmilsza siostro w Duchu Bożym a w wielkiej miłości Nieba! Tobie dziś wskazania
moje pragnę dać a wiele ich w moim duchowym sercu przynoszę. Uwielbiajmy wspólnie Boga
Cudownego, Jedynego Prawdziwego, objawiającego się światu w Miłosierdziu Swym wylewanym
dla tych, którzy Go kochają. Miłosierdzie Boże niech sławione będzie na wieki przez lud
cały, w którego sercu zostało objawione.
Uwielbiajcie, wysławiajcie Imię Pańskie każdym sercem, by cały naród stał się wielbiącym
a w jednym sercu, sercu narodu całego niech stanie się oddanie wasze.
Jedna wiara, jedno serce, jedność, miłość, ufność – to tylko niewiele wymogów Nieba a tak
wam potrzebne, by wejść w progi życia niebiańskiego na ziemi. Obudzony duch podniesie wasze
czoła a patrzeć i wypatrywać będziecie Światłości świata, świata dusz.
Wskazania wam dane, a przestrzegać ich winniście! One są podstawą do życia w wierności Bogu
Najwyższemu.
Wiara niezachwiana w Jedynego Boga niech rozkwitnie w tym narodzie, który powstać
musi, by nie być w letargu.
Ciemności zalegające kraj muszą ustąpić, gdy Niebo o was walczące lecz waszej woli,
miłości, jedności trzeba i walki duchowej.
Wytrwajcie w wierze przodków waszych!
To życzenie Pana Najwyższego, bo w takiej wierze wytrwacie w ucisku.
Ten ucisk już trwa i to odczuwacie w waszym życiu.
Nie pozwólcie na przegraną w tej walce z ciemnością duchową!
Ratujcie się wiarą, poddaniem Woli Bożej, jednością, miłością braterską i czerpaną z Nieba.
Ratunek wam przychodzi nieustannie!
Ujrzycie jak wielką obronę macie, z Nieba spływającą, jak Niebo całe z wami, którzy
wzywają i jaka pomoc i rozwiązania różnych problemów przychodzą.
Wszystkie modlitwy, błagania serc, wszystkie prośby są w wysłuchiwaniu i realizacji wedle
Bożej Woli, której poddaj się, narodzie cały!
Przygotowania wasze do uniesienia serca narodu a w oddaniu Królowi, Jezusowi Chrystusowi,
mają być szczere, jednogłośne, jednomyślne a w oddaniu serc, woli waszej, dla panowania Króla
nad króle, ponad wszelkie zwierzchności – Boga Prawdziwego, Jedynego Władcy, Władcy świata!
Radujcie się wybraństwem Pańskim!
Ten naród zatriumfuje wiarą w świecie całym, gdy walka ciemności trwa!
Sztandar wiary wam przyznany i nie będzie odebrany, gdy bronić go będziecie a obronić
trzeba, gdy wróg nacierający!
Odwagi, narodzie wybrany i ukochany, bo Królestwo Nieba w sercach waszych znaczone!
Podnieście głowy, gdy zawierucha, a ujrzycie jak Niebo wspomagające i walczące.
Wzywajcie tych, których wydaliście jako naród z serca – świętych niebiańskich!
Oni do szczególnej pomocy wam a w wielkiej sile jednoczącej się z wami!
Wołajcie, proście, wierzcie, ufajcie, w miłości i jedności żyjcie!
Tego trzeba, by stał się cud Bożej Miłości w narodzie, który ostoją wiary, wierności,
braterstwa a stanie się (cud) pod berłem Jedynego, Najwyższego Pana Jezusa Chrystusa – Króla
całego świata.
W błogosławieństwie Nieba zdążajcie do tych chwil waszego oddania się - wiernego,
szczerego a z miłości i pragnienia Władcy serca narodu!
Nieustająco trwa jeszcze walka ciemności z jasnością! Nie obawiajcie się jednak, gdy Niebo
jest z wami, ukochany narodzie!Kościół oo. Franciszkanów
Kraków, 25.05.2016

Pan Jezus
(…) N
ie obawiaj się przyszłości, choć maluje się ona ponuro. Moje zamiary spełnione być
muszą! Taka Wola Moja, a Jej poddany musi być świat cały. Choć walka toczy się w świecie
lecz wiedz, (.…) Ja jestem Bogiem Wszechwładnym i do Mnie świat należy.

Wszystkie wasze sprawy mają być podporządkowane Mej Woli, lecz nie zawsze jesteś
posłuszny, narodzie Mój!
Powiedziane to było
– przykazania Moje zachowywać, przestrzegać ich, inaczej świat zbłądzi!
Tego trzymać się należy!
Wskazania dane, i są wymogami Moimi, Boga waszego, pragnącego serc waszych.
Wskazania te prowadzą do Mnie, dobrego, zgodnego życia ze Mną, i wówczas porządek, zgoda
i prawość a miłość zatriumfują!
To są Moje wskazania i wymogi zanim ustanowię Me królestwo w was samych, wybrany
narodzie!

Jesteście wybranymi dziećmi Moimi, w Moim Sercu was schowam i obronię przed atakiem
nieprzyjaciela pełnego okrucieństwa, nienawiści.
Jestem wam jako Miłość Wszechwładna, promienna, a Swymi promieniami Miłości Ojcowskiej
dotrę do każdego serca, które zostanie Mi przedstawione a zapraszające Ojca swego.

Ciemność zalewa świat, lecz naród Mój wybrany stanowić będzie oazę zieloną, z której
wychodzić będą promienie Miłosierdzia Mego tam, gdzie nie było dostępu.
Tego pragnę, by oaza Moja dawała nadzieję na wasze życie, przeżycie trudnych czasów.

Nienawistne krzyki, ryki hałaśliwe zaprzestaną, bo głos krzyczących uwięźnie,
a ustawią się w jednym szeregu, by iść w pochodzie wierności Bogu, waszemu Ojcu,
ku wam zwróconemu z Miłością ofiarną.
W tej ofiarnej Miłości mieścić się będą dary Moje dla narodu, Mej własności, a wielkie one
- zwycięstwo przynoszące w jasności ducha, który zapanuje nad wami a wnijdzie w serca
wasze i zapali ogień miłości prawdziwej dla dzielenia się ze światem potrzebującym.

Braterstwo, miłość, prawda zwyciężą, a Ja, Bóg wasz miłosierny panowanie Swe obejmę
w sercach waszych, w życiu Mnie przynależnym.
Tobie, (…), służebna pośredniczko, wydaję pewność działania twego, byś mówiąc, nie miała
wątpliwości, bo z Ducha Mego wiadomości i przekaz masz.Katedra Wawelska
28.04.2016

Pan Jezus
(…) T
eraz czas na spotkanie twoje ze Świętą sprzed Oblicza Mego, zarządzającą wami
w grupie narodowej – Św. Jadwigi.
Niech wasze rozmowy, spotkania, staną się owocne dla całego kraju, w którym pragnę mieć władzę Króla. Niech poprowadzi ta, której ofiarę dla narodu przyjąłem, a zatrudniona jest nadal w tym dziele ukształtowania waszego życia dla Mnie, Boga waszego, kochającego szczególnie ten naród dla wybraństwa szykowany.

Św. Jadwiga królowa
J
a już jestem oczekująca w radości mego posłania dla narodu a przez ciebie, zaangażowanej
z przynależności w Dziele Bożym.

Narodzie wybrany, ukochany narodzie Boży!

Bóg zapragnął wielce waszych serc, każdego serca. Tak drogie wasze serca Sercu Bożemu!
Jesteście dziećmi Boga Najwyższego, na które spogląda łaskawie, a z Miłością wielką troszczy
się o waszą przyszłość.

Naród, który wybrany i prowadzony w Miłości Bożej musi spełniać życzenia Najwyższego
Boga wedle tego, co w Przykazaniach wydał dla Swego ludu.

Każde przykazanie winno być przestrzegane!

Życie narodu, całego narodu, niech opiera się na zgodności z wytycznymi Regulaminu!
To najważniejsze w waszym życiu, które od Boga pochodzi, i uznać należy takie priorytety,
nie inne!!!
Łaska Boża, Miłość Boża, Miłosierdzie spływają na lud pokorny, uznający dekalogowe
kierunki, drogi.
Tego przestrzegać należy bezwzględnie, by nie utracić łaski Najwyższego Boga!

Strzeżcie się, przestrzegajcie tych wskazań, byście nie zatracili się w życiu, które dane jest
z łaski Pańskiej, ofiarowane z Jego Miłości wielkiej do stworzenia i z troski o to stworzenie.
Z wszystkiego co czynicie trzeba się rozliczyć, ze swego życia, uczynków, miłości. Każdy
musi stanąć przed Miłością Najwyższą i Sprawiedliwością i odpowiedzieć, czy przestrzegał
co było wydane w przestrodze dla świata.

Narodzie ukochany! To wskazanie teraz głośno wypowiadam do waszych głębi, do serca
każdego umiłowanego z tego rodu Polan, a wybranego szczególnie dla czynów w Dziele
Bożym w świecie. To jest przed wami, zapowiedziane z dawna, ale warunki przyjąć trzeba!

To powyższe – to pierwszy warunek, by zwycięstwo dobra nastąpiło!
Od tego zależeć będzie wasze istnienie jako narodu wybranego!!!

C
zas nadszedł, aby przyjrzeć się wnętrzu swemu, naprawić co zniszczone, zepsute, a odnowić
wszystko, by wasze życie stało się radosne w zjednoczeniu serc żyjących w jedności ze
Stwórcą, Bogiem Najwyższym, oczekującym na wylanie Swej łaski na wybrany naród.

Naród obudzony w duchu, pragnący żyć w świetle Bożej Miłości, przyjmujący Jego warunki
życia zgodnego z Prawem Nieba, może zapragnąć wyniesienia swego Boga, przyjęcia Jego
panowania, którego On Sam pragnie z Miłości wielkiej.

Dane wam wcześniej wskazania doprowadzą do zrozumienia kierunku działania każdego,
kto zapragnie życia radosnego z Bogiem Ojcem, tak miłującego ten naród.
Niech serca ludu umiłowanego złączą się we wspólnocie duchowej!
Rozpocznie się wówczas pochód miłości w zjednoczeniu z Bożą Miłością
a zapanuje Boże Królestwo, w którym Jezus Chrystus przejmie Swą władzę,
obwołany jednym głosem serc wszystkich dzieci
Królem polskiego narodu,

narodu wybranego do działania w Dziele zbawienia świata całego.Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 2 .04.2016

(przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego)

Pan Jezus
U
kochana Moja oblubienico wierna, szlachetna! Twoja obecność tu, w Moim domu,
szczególnie cieszy Serce Moje triumfujące i radośnie wylewające Swe Miłosierdzie nad
światem. Dziś szczególnie pragnę przemówić do ciebie, gdy ty słuchająca, poddana, radośnie
przyjmiesz Miłosierdzie Moje w swe otwarte serce dla wydawania innym, szukającym Mnie,
a zagubionym.

Moje Miłosierdzie jest ciągle czekające na każde dziecko, które skruszone szuka
oczyszczenia, omycia w Mej radosnej Miłości. Każde dziecko otrzyma, gdy zapragnie swym
sercem, otrzyma! Zapewnienie Moje daję wam!
W Mym oczekującym, miłosiernym Sercu jest Źródło ciągle żywe, pulsujące
i w gotowości wylewania łask proszącym.

Niektórzy, których głębie duszy znam, otwarci dla Mnie i ze Mną żyjący, nie muszą
szukać ani prosić. Tych ubogacam nieustannie, bo wiem co potrzebują. Otrzymują więcej niż
spodziewają się otrzymać. Zadziwieni bogactwem darów z Mego Źródła Miłosierdzia,
przystępują ku Mnie coraz bliżej i stają się Moimi współpracownikami na ziemi, w Moim
Dziele Zbawienia zatrudnieni a obznajomieni w Moich Planach Bożych.

Każde serce, przyjmujące Moje promienie Miłosiernej Miłości w błogosławieństwie,
gotowe do pójścia za Mną, ze Mną. Ja prowadząc wskazuję każdemu jego drogę, nad którą
czuwam i troszczę się, by dziecko nie zagubiło się w labiryncie ścieżek.

Moje promienie Miłosierdzia wyznaczają światłość, w której należy stale przebywać, jej
nie zagubić a dojść do Mego oczekującego Serca.
Wszystkich przywołuję na drogi Światła!
Wszystkim pragnę wydać Miłosierdzie Swoje!
Pragnę Moje dzieci ratować, zawracać ze ścieżek niebezpiecznych dla dusz!
Jestem Bogiem hojnym, wydającym wiele ze Swych Wnętrzności! One niezgłębione są,
niewymierne, wydające się nieustannie, ratujące świat!
Przychodźcie ku Mnie, a oczyszczę, napoję spragnionych, nakarmię głodnych,
oczyszczę z brudu grzechów a wydam łaskawość Swoją, Boga Miłosiernego!
Przybądźcie tylko, dziateczki ukochane!!!
Oczekuję każdego dziecka, a każde jest Mi drogie, gdyż życie Swe wydałem za was!
Każde jest, a powinno być, w Moim Sercu schowane przed światem.
Przyjdźcie, a umocnię!
Przyjdźcie, a ochronię!
Przyjdźcie, a oczyszczę!
Przyjdźcie, a omyję z win i grzechów!
Przyjdźcie, a wyleję Swe miłosierne promienie!
Zapragnijcie Mego Miłosierdzia!!!

(…) Miłosierdzie Me ogarnia was, ukochane Me dzieci, zbliża ku Sobie, by nieustannie
wylewać Swą Miłość na świat cały.
Tylko pragnijcie Mego Miłosierdzia! (…)Matka Boża
Kraków,25.12.2015


(....) Niech radość rozpromienia wasze serca oddane Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
poprzez Światłość Narodzenia Bożego Syna, a blask gwiazdy betlejemskiej rozpromienia
wasze drogi.
Rodziny wasze błogosławione niech będą, a serca wasze przepełnione miłością
w oczekiwaniu na przyjście Syna Mego.
Rocznica narodzin Syna Bożego niech zawsze będzie ubogacona błogosławieństwami.
Korzystajcie z tych darów wydanych dla każdego wedle jego woli, pragnienia,
a Niebo pochylone nad światem wyleje obfitość Swych łask.
Dzieci ukochane! Ten czas jest święty, a w nim winien panować pokój, miłość i radość
z przyjścia na świat Syna Mego, Boga i Człowieka, Zbawiciela waszego.
Radujcie się, Moje ukochane dzieci!
Zakończcie spory wasze a zbratajcie się i w pokoju, jedności i miłości idźcie jedną
drogą, jasną i promienną, ku Ojcu Wszechmocnemu, kochającemu Swe dzieci.
Ja, Matka Syna Mego i wasza Matka, wydaję Swe błogosławieństwa światu w tę jedną
a piękną godzinę Narodzin Jezusa.

Wszyscy powitajcie Narodzonego Bożego Syna z radością, miłością!!!
Przyjdźcie pasterze, królowie i pokłońcie się Panu swemu!św. Jadwiga królowa
Kraków, 11.12.2015


(...) Niech będzie wywyższony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Królestwo Jego
na tej ziemi ustanowione przez serca wasze, narodzie ukochany!

Przybywam, by oznajmić, że trąby już gotowe, by obudzony naród wybrany wypowiedział
czego pragnie i dokąd zdąża, co w sercu narodu pragnieniem a co ma ziścić się, gdy
wolę swą okaże.

Narodzie ukochany!!! Polski narodzie od wieków przynależny władzy Boga!

N
ie zakładaj na swe oczy ciemnej wstęgi – patrz !!!

Trzeba widzieć dokąd zmierzasz, narodzie! Tobie iść trzeba tak, jak serce każe, jak czuje,
gdzie miłość i dobro ! A gdy ciemność przeszkadza, - szukaj światła, promienia.

Promień Bożej Miłości nad wami narodzie, wskazuje wam kierunek i wyjście z tunelu,
w którym teraz jesteście!

Już przyszedł czas, byście obudzeni dobrze obierali drogę, a słuchali nawoływań
przewodników. Słuchajcie głosów dobrych, czystych, wydobywających się z serc.

Rozpoznacie te głosy sercem, bo te głosy w sercach pozostaną, a owoc wielki wydawać
będą światu. Razem wam trzeba iść słuchając, nasłuchując dobrego dźwięku, wynikającego
z miłości i troski.

Nie obawiaj się niczego, narodzie wybrany!

Niebo nad wami czuwające a działające w znakach, które rozpoznajecie a rozpoznawać
wam trzeba.

Idźcie razem słuchający, a sercem odbierający wezwania Bożej Miłości!

Idźcie razem, nie dzielcie się na frakcje, oddziały!

Wspólnie kroczcie ku Bogu, bo tylko w Jego Bożej Miłości przystaniecie, by budować Dobro!

Niebo nad wami pochylone, gdy rozgrywa się walka duchowa!

< Nie pozwólcie działać ciemnościom w waszych sielstwach!

Przejdźcie na stronę oświetloną, jasną i promienną, bo tam zaświeci Światło, tam Miłość
i Pokój – Boże rejony!

Wasz wybór, dzieci Boże, wasze drogi, którymi idziecie, są różne.

Nawołuję do wyboru jasnych dróg, które przed wami!

Decydować już trzeba, zanim usłyszycie trąb granie!!!

Pojednania wam trzeba, by w jednej drodze iść w zgodzie i miłości!

Słuchajcie Słowa, żyjcie Nim, i w Nim zdążajcie ku zbawieniu wiecznemu!

Ukochany narodzie! W błogosławieństwa Nieba uwieńczeni jesteście w swej drodze, na której
światło miłości, pokoju nigdy nie gaśnie, a radość niech was rozpromieni, by blask wyszedł
na inne narody!

Chwalmy Pana, Boga Najwyższego, który Swej błogosławiącej Mocy udziela narodowi
Swemu w jego drodze wybranej.

To moje wskazania i ostrzeżenia dla umiłowanego narodu, który w nieustannej trosce Boga
Najwyższego a z wybraństwa Jego w świecie.Bazylika oo.Karmelitów (Kaplica Matki Bożej Piaskowej)
Kraków, 24.11.2015

Mateńko ukochana! (...) Przychodzisz do nas, Najłaskawsza Pani, wskazujesz drogę,
wspomagając nas, uzdrawiasz, nie pozwalasz upaść z nadmiaru trosk. Proszę najgoręcej,
ukochana Mateczko, sprawuj nadal Swą cudowną opiekę i prowadź do Swego Syna a Pana
naszego- Jezusa! Bądź pochwalona, bądź pozdrowiona Matko Boża i nasza Matko!


Matka Boża

(...) Nie troszczcie się zbytnio, dzieciny Moje, nie obawiajcie.
Ja, Matka Boga i ludzi troszczę się o was, maleństwa, opiekę sprawuję nad wybranym
ludem.
Moja opieka i troska nad wami wszystkimi, bo ukochany i wybrany
naród ten przeciwstawi się światowym ułudom a przyjmie Wolę Bożą.

Jeszcze będzie walka ciemności,
jeszcze będą ryki głośne, przeciwstawne,
lecz Miłość zwycięży i Sprawiedliwość Boża, które spłyną na ten lud sponiewierany
grzechem, kłamstwem, niewolą.

Wielu powróci do drzwi kościoła lecz trzeba im oczyszczenia, by wejść
i doznać ułaskawienia w Sprawiedliwości Bożej.

Niech kościoły, przybytki wasze, staną otworem dla tych, którzy przejrzeli
i odczuwają pragnienie powrotu lub rozświetlenia ducha.

Dajcie, udostępnijcie kraty sprawiedliwości,(konfesjonały) by oczyszczenie,
dla pragnących go, nastąpiło.

Wiele serc pragnie tego przebudzenia duchowego. Czyńcie dla nich swe prośby,
udostępniajcie im miejsca, w których dostąpią odpuszczenia win, i w których
spłynie im usprawiedliwienie a Miłosierdzie Syna Mego ogarnie całkowicie duszę
spragnioną Miłości i Światła.

Otwórzcie przybytki, przybywajcie pod stopy Miłosiernego Syna Mego, Jezusa
oczekującego każdego, u którego serce poruszy się na dźwięk Imienia – Jezus.

Przyprowadzajcie takie dusze zagubione, troszczcie się o nie.

Polecajcie Niebu w upraszaniach, proście o nie przez Świętych, Aniołów waszych,
danych do pomocy.

Czyńcie, nie zwlekajcie, bliskie jest Królestwo Boże!

Niech pokój, miłość i radość zapanują w waszych wnętrzach, nie smutek i przygnębienie!

Ja to mówię, wasza Matka, i zapewniam o Swej pomocy, także pomocy w Słowie (przekaz),
które przyjdzie dla waszego ratunku.

Jestem z wami, ukochane dzieci, trwam w stałej opiece i trosce Matki waszej a Królowej.W domu
Kraków, 19.11.2015


Rankiem witam się z Panem Jezusem (obraz Oblicza) i pytam co mam czynić.
Niespodziewanie usłyszałam przejmujące wezwanie Pana: Pomóż Mi!...
Wezwanie to głęboko zapadło w moje wnętrze. Rozważałam, jak spełnić
mam to życzenie, wiedziałam jednak, że dotyczy dusz oddalonych, ginących.
Ten czas ataku terrorystów islamskich w Paryżu i niespodziewana śmierć
setek osób przyniósł z sobą ogromny niepokój w świecie i możliwość utraty
dusz nie przygotowanych na śmierć, ich niemożliwość pojednania się
z Panem Bogiem.


Panie Boże, ratuj ten świat!...

Pan Jezus

(....) Żyjecie w czasach walki – ognia i wody!

Ogień trawi dusze. Ci, którzy byli blisko ognia lub są – są zaczadzeni oparami
i nic zdziałać nie są w stanie. Mało jest takich , którzy spieszą im na ratunek.
Niewielu jest takich ofiarnych, którzy będą ratować, wyciągać, a podadzą wody
ożywczej, omyją i wyprowadzą na jasne słońce. To Moje ofiarne dzieci, gotowe
iść na ratunek ginącym! Coraz więcej potrzeba takich, gotowych i idących na
pomoc swym braciom i siostrom, którzy w niebezpieczeństwie są utraty życia
wiecznego.

Tym ginącym, nie umiejącym ratować się w takim zaczadzeniu trzeba przyjść
z pomocą natychmiastową, ogień zagasić wodą ożywiającą życie, oczyszczającą.
Tę wodę życia Ja wam, dzieci ukochane, wyleje (wyleję) z Mego przebitego boku.
Ona ma walory oczyszczające, ożywiające, gaszące pragnienie tym, którzy
w gorączce duchowych utrapień. Oczyszczone, omyte przygarnę, gdy zapragną
same, a uzdrowię, troską otoczę, serca ubogacę Swą Miłością i pokojem Moim
dla ich dobra i radości. Odnajdą pełnię dla swej duszy w Mej obecności,
w Mej Miłości i zaznają pokoju, bo już niczego szukać nie będą prócz tego,
co uzyskały ode Mnie, ich Boga miłosiernego.

Zapraszaj innych do modlitw, do czynów w ratowaniu dusz ginących
w mrokach, w zamgleniu, zaczadzeniu duchowym. Dzieci Moje proszę,
ratujcie dusze!

Potrzebni są ratownicy!!! Bądźcie ratownikami takich zagubionych.
Polecajcie ich w swych prośbach o ratunek z Nieba. Wasze dobre serca,
uczynki, doprowadzą te biedne dusze przede Mnie, który okażę się
miłosierny, bo Zbawcą i Odkupicielem wam jestem.
(.......)Bazylika oo.Karmelitów „Na Piasku”
Kraków, 23.10.2015
(dwa dni przed ogłoszeniem wyników wyborów parlamentarnych)

Matka Boża Piaskowa

O co ty się troszczysz, córeczko?... Przecież to sprawa Moja, dzieci Moich ukochanych,
a wybranych dla sprawy Bożej! Podnieś głowę, dziecino, zrzuć chmury troski i obawy nad Moim
narodem.

Pokój z tobą, Moja córeczko! Pokój, miłość i dobro nastąpi, by obwieszczone było światu
zwycięstwo Boga Wszechmocnego.

Przyszedł dzień zwycięski!

Moje zwycięstwo nad tym wrogiem waszym, depczącym wasze granice narodowe – Mnie,
Królowej, przynależne.

Wasze dziecięce główki pochylone w prośbach są zauważone, prośby pozbierane, a efekt już
jest wam widoczny.

Błogosławieni przychodźcie, jeszcze poddani i proszący, a otrzymacie dary wielkie
w zwycięstwie ducha narodu w świecie waszym.

(Podziękowałam Mateńce przed Jej pięknym obrazem, i znów przyszły te Słowa):
To Ja, Matka twoja i wasza, Matka i Królowa narodu!

Dziękuję za wasze pochylenia, pokorne upraszania. To wasze modlitwy, posty, ofiary
wzbudziły siłę ducha waszego, by odrzucić szalejące zło
.
Ukochana Moja córeczko, oblubienico Boga, Syna Mego, w sercu twym pobudzona wielka
miłość do kraju tego i wielkie pragnienie królowania Syna Mego. Krzyki wnętrza twego dochodziły
do Nieba wraz z innymi, w ofierze życia swego stającymi, z sercem krzyczącym a na kolanach
wołającymi.

Dziękuje wam Matka wasza, Królowa ziemi waszej, kraju tego, który w szczególnych
łaskach
teraz stoi przed Miłosiernym Bogiem a otrzymuje łask krocie dla radości Nieba i ziemi.

To wy poniesiecie sztandar waszej wiary, wiary serc gorących, oddanych Bogu, który
w Miłosierdziu Swym wydaje wam zwycięstwa.

Będzie to uwidocznione, by wyraźne znaki Nieba stawały się kierunkowskazem do dobra,
miłości, pokoju na ziemi waszej.

Miłosierdzie Boże nad wami, a w sercach dzieci Moich niech panuje zgoda, miłość, pokój!

Radość sama przyjdzie do was, do serc oczekujących, serc miłujących, serc spragnionych!

Ja, Matka wasza i Królowa, kocham naród Mój i błogosławieństwem obdarzam każde
Moje dziecko narodu umiłowanego, wybranego.

Dziękuję, córeczko, trwaj nadal przy Sercu Syna Mego! Podejmij swe zadania
w wydanych tobie darach z wdzięczności Bożej, a w radości swej i w wierze niezachwianej
czyń, dla dobra braci i sióstr w tym świecie.

Uciszcie serca, pokój Boży spłynie lawiną, a radością waszą dzielcie się, dzieciny Moje!Wawel
Kraków, 8.09.2015

Św. Jadwiga królowa

N
iech będzie uwielbiony Pan Najwyższy, Król nad króle, Bóg Prawdziwy i Jedyny!
Witam cię, najmilsza siostro w Chrystusie, Panu naszym. W duchu jasności rozmowę
prowadzić będziemy, a ja pragnę dać wskazania.


W narodzie ducha jasnego jeszcze nie widać.
Trzeba otrząsnąć się z mrocznego snu, by ujrzeć słońce, które już prześwieca
przez opary, mgły duchowe.
Najczulsze tony dzwonów budzących z uśpienia nie wystarczą!
Trzeba, by trąby zagrały ! Trąby skuteczne w budzeniu.

Przygotujcie się, ludu wybrany, by rychło nastąpiło to wasze przebudzenie,
gdy wróg czyha u wrót, by zaskoczyć śpiących. Nie lękajcie się,
a zawierzcie Bogu Samemu, który w sercach waszych i domach niektórych.

Trzeba, by cały naród spostrzegł, że
nadszedł czas na powstanie ze snu i drzemania.
I powstać trzeba,
i stanąć w jednym szeregu, dla uznania władzy Bożej
w każdym sercu!

Powstańcie, ludu Boży, wybrany i ukochany Miłością Pańską!
Zjednoczcie się w duchu, a siła wielka w was i prężność wspaniała!
Tylko posłuchajcie, a zawierzcie Bogu Wszechmocnemu swą przyszłość,
każdy dzień, każdy plan, każde zamierzenie.

Powstańcie i zapełnijcie kościoły wasze – a Boże schronienia!
Zapragnijcie Bożego panowania!

Wam udzielone są promienie Serca Miłosiernego Pana, Jezusa Chrystusa.
To u was najgoręcej działające. W tych promieniach miłosiernej Bożej Miłości
powstaniecie, by zwyciężyć, ale wszyscy wraz
- w jedności serc,
- w wielkiej modlitwie prośby
o pomoc i opiekę!
- pozwólcie prowadzić się waszej Królowej Matce -
słuchajcie, rozważajcie a czyńcie, nie zaniechajcie!
- wskazania wam dane realizujcie!

Wiele pomocy wam przyjdzie,
gdy wspólnie określać się będziecie w działaniu,
gdy jeden cel wyznaczycie sobie a zgodny z Wolą Pańską.

Powstańcie, ludu Boży,do działania w duchu, w prawdzie i miłości, by
- jeden cel był ,
- jedna droga, wyznaczona wam z Nieba.
Czuwanie, pomoc wielka jest wam udzielana, i będzie udzielana, gdy wskazania
będą przestrzegane.
Wierny naród zwycięży ducha zaciemnienia!
W jasnych promieniach Miłosierdzia Bożego stanie gotowy, by
sztandar wiary swej ukazywać światu.

Błogosławieństwa wasze płynące nieustannie stąd, gdzie wielu z was, bliskich
waszych, uprasza o Miłość Bożą i pokój dla waszych serc.
Jestem z wami czuwając nieustająco i wstawiam się u Miłosierdzia Pańskiego za
ukochanym narodem w wybraństwie.Bazylika oo.Franciszkanów
Kraków, 28.07.2015

(Kaplica Matki Bożej – adoracja) Maryjo, nasza Matko i Królowo Polski i świata! Do Ciebie
przychodzę, by znów upraszać o nabrzmiałe sprawy naszego kraju (wybory!), w którym
tron piastujesz! Bądź nam łaskawa, Mateńko, upraszaj i wstawiaj się za nami!


Matka Boża

Mocą Miłości Matki twojej i narodu Mego otaczam każdego, kto w sercu swym nosi
miłość! Rozsiewam Miłość Swą lecz was upraszam o jej ukazywanie tym, którzy jej głodni,
spragnieni i tym, którzy jej nie znają. Rozsiewajcie tę miłość a zgoda wnijdzie w waszą
społeczność, pokój i radość.

Zróbcie miejsce Synowi Memu – Chrystusowi, by zaproszony jednogłośnie zasiadł
w waszych sercach jako wasz Król upragniony!

Przyjmijcie ducha wiary, miłości, pokoju! Tak uczynicie miejsce w swych sercach,
w swym życiu Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi! On was poprowadzi na jasne drogi
życia a w zgodzie i radości, gdy nadzieja, ufność, prawda przed wami.

Ja wskażę wam ścieżki do Jezusa i poprowadzę, byście nie zbłądzili. Proszę tylko
dzieci Moje o wiarę ufną i poddaństwo Bogu Wszechmocnemu, który oczekujący w Miłości
i przebaczeniu win, grzechów waszych.

Niech każdy poda Mi swą dłoń a spojrzy w oczy Matki i z ufnością odda w Moje
Serce, tak bardzo was kochające, dzieci Me maleńkie. Przeprowadzę z ciemności duchowych
do promiennej Jasności, by owładnęła wasze wnętrza i ustanowiła was w szeregach dzieci
wiernych Jezusowi. Decyzja wasza niech rychło się stanowi, gdy nieprzyjaciel nacierający!

Dzieci Moje, ukochane maleństwa, przyjmijcie Me wezwanie, wołanie Matki
Królowej, biegnącej ku wam z ratunkiem, wołaniem do waszych serc, ukochane dziateczki!

Błogosławieństwo z Serca Matki spływa ku wam, ku wiernemu narodowi Memu , by
nadzieja pokoju i zgody nie gasła, a ożywienie ducha narodu nastąpiło przez wylane wam
Miłosierdzie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 22.07.2015

Pan Jezus
M
ojemu narodowi, dzieciom Moim, daję wskazania na drodze ku Mnie. Czy Mnie
słuchacie?... Słowo Moje trafia do garstki, inni słuchać nie chcą, bo im nie jest potrzebne,
gdy zachłyśnięci blichtrem dobrobytu ziemskiego. Coraz wyraźniej przemawiam do tych
nie słyszących Mego głosu, by zeszli z drogi ubóstwa duchowego, a zapragnęli Mej
obecności w ich sercach, sercach Moich dzieci. (…)

(Prezydent A.Duda)
Z serca twego (M.) przychodzi wołanie szczególne o tego, który z namaszczenia
Mego sprawować będzie przywództwo narodowi Memu, wybranemu ludowi.
Ten, który wam dany jest na ten czas, sprawuje wedle Mej Woli przewodnictwo
nad wami. Moja Wola panująca i wszechwładna, a on w sercu swym to uznanie
Jej nosi.
Moje Światło opromienia, a wszelkie działania będą podjęte dla naprawy tego:
co puste - a napełni się,
co ciemne – rozjaśni się,
co skrzywdzone – wynagrodzi się,
co smutne – rozraduje się,
co skłócone – pojedna się.
Porządek Mój zaprowadzi, by naród Mój przejrzał a przylgnął do Mnie, Miłosiernego
Pana waszego, któremu władzę królewską naród ustanowi dla dobra swego i świata.
Ten wybrany, któremu wyznaczone przewodnictwo w narodzie, niech niczego nie lęka
się, bo duch jego podwładny Wszechmocy a poczynania jego dla dobra, zgody, pokoju,
miłosierdzia są wspierane i błogosławione.
W pewności działania Nieba niech staje w zadaniach zleconych dla narodu, Mego
narodu, który pragnę wywyższyć Mocą Mej Miłosiernej Miłości a jego, ludu Mego,
zasług i ofiar.
Jeszcze powiem Słowo!... Przekaż (M.) co powiedziane!

Mówione wam o upraszaniach, o zgodzie z Mymi regułami w życiu na ziemi.
Dane są wskazania, Słowa, a polecenia spływające uwzględnijcie!
Czas jest wam dany dla budowy dobra w narodzie Moim, wybranym narodzie.
W błogosławieństwie Moim podążajcie ku Sercu Memu i Matki Mej, by w Dwóch
Sercach, pełnych Miłości i Miłosierdzia, lud Mój miał swoje szczególne, wybrane
miejsce dla przyszłych waszych wynagrodzeń z Serca Boga.
Podążajcie, przybywajcie, ludu Mój ukochany, wierny!
Katedra Wawelska,
Kraków, 15.07.2015


Św. Jadwiga królowa

(…) Z
pozwolenia Nieba zbliżam się ku tobie, by wspomóc w rozeznaniu tego czasu, w którym
pozostajecie na ziemi. Powiem kilka słów dotyczących waszej organizacji struktury społecznej.

Naród powstaje z drzemki duchowej!

Boży Duch podmuchem Swym pobudza do działania. Ale potrzebni są tacy z narodu,
którzy wchodząc na Boże drogi, wiedliby innych, jeszcze uśpionych. To teraz wam potrzebne!...

Naród obudzi się, bo serca poddane wejdą w jeden krwioobieg i staną się ożywione,
zdolne do miłości i wspólnej ofiary.

To się stanie, gdy rozpoczniecie marsz pobudzający do życia społecznego – w jedności
i miłości. Drogowskazy już wam są podane. Gotowi jesteście, a pomoc z Nieba też wam dana.

Ten naród pojednany przejdzie swe ruiny duchowe, a rozpocznie swój marsz z iskrą nadziei,
którą też ujrzą inne narody. Wam wskazać trzeba co jest ważne w życiu waszym w świecie.

To wy podnieście sztandary wiary i nadziei! To wam przeznaczone, narodzie ukochany!

Strzeżenie Nieba nad wami jest nieustanne. Trzeba tylko waszych oddanych serc, posłusznych
przykazaniom, modlitw wznoszących się nieustająco ku Najwyższemu Bogu, Ojcu, Synowi,
Duchowi Św. - Trójjedynemu.

W wierze waszej siła, a pomoc nieustająca od Matki Boga, Maryi, której wstawiennictwa
u Tronu Najwyższego doświadczacie.

Siła narodu – to duchowa moc, którą otrzymujecie na kanwie waszych próśb, ofiar, modlitw
wiernych, waszej ufności w Boże Miłosierdzie, wylane nie bez przyczyny w waszych granicach.

Wiele upraszać jeszcze trzeba, by Serce Boga Najwyższego w przebaczeniu uwzględniło
wasze winy, wzruszone wołaniem i ofiarami i wylało Swe cudowne Miłosierdzie na lud ukochany,
a wybrany.

Waszym zadaniem jest stworzyć na swej ziemi królestwo –Królestwo Boże,
a Królem - Najwyższy Pan, Jezus Chrystus, gdy Królowa – Matka Jego, Boża Matka,

uznana w sercach poddanego ludu.

Wezwania do modlitw przyjmijcie w swe wnętrza, by modlitwy narodu, gorące wezwania do
Serca Najwyższego Boga, były nieustanne, w wierności, poddaniu, ufności, szczerości serc waszych!

Powiadam wam, narodzie ukochany, Niebo całe z wami, oczekujące i wspierające!
Potrzeba waszego oddania serc wiernych, szczerych, Najwyższemu Bogu, Stworzycielowi
a w ufności i pełnej wierze w Jego przyjście. Niech otwarte serca wołają z ufnością, gdy napełnione
miłością, wiarą, przebaczeniem, szczerością, wiernością a Niebo obdarzy z wdzięczności i radości.


Z polecenia Najwyższego Pana czuwam nad narodem wybranym, bo zapisane jest jego
wybraństwo!
Z Nieba pomoc wielka dla was, lecz zechciejcie przyjąć ją z ufnością i nadzieją,
z radością, wiarą, i otwarciem swych serc na umiłowanie Boga Wszechmocnego, i świata.
Przyszedł czas dla narodu, gdy wykazać trzeba po czyjej stronie stoi, czy Jasność go
oświeca, a w którą stronę pójdzie, i czy przyjmie kierunek jaki wskazują Boże drogowskazy.

Wyjaśnione - przyjmij, ludu Boży i ukierunkuj swe życie, które wam dane w darze od Boga
Najwyższego.

(…) Chwalmy Pana Boga Jedynego, wszystkie dzieła Jego, a Moc Ducha niech spływa na lud
Boży wybrany i w trosce prowadzony.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 10.06.2015


(Pan Jezus wyjaśnia sytuację, która zaistniała w czasie trwania nabożeństwa.
Podczas rozdawania Komunii św. Hostia upadła na ziemię.
Pan prezydent A. Duda zauważył to zdarzenie i jako jedyny spośród wielu ludzi
rzucił się na „ratunek” Panu Jezusowi w hostii).


Pan Jezus

To wydarzenie wielce znamienne dla niego (Prezydenta elekta Andrzeja Dudy)
i dla tych, którzy Mnie noszą w swych sercach.
To Ja dałem się zauważyć Memu wybrańcowi o czystym, pięknym sercu!
Jemu wydałem Siebie, by podniósł Mnie – odrzuconego, szyderczo wyśmiewanego, deptanego.
To on przyszedł, a pobiegł za Mną z pomocą, by nikt Mnie nie uraził, nie zranił.
Jemu się wydałem w zagrożeniu od ludzi.
Jego ręce utuliły Mnie a serce zjednało ze Mną – Bogiem, jego Miłością.
On podniesie swoją Miłość nie bacząc na żadne ludzkie sprawy.
Nie zawahał się pochylić, a unieść.
Jemu się wydałem a wydam, by uniósł jeszcze wyżej dla innych, by świat Mnie uznał,
a serca narodu przyjęły jako swego Władcę, Króla królów, tego narodu.

To tobie, narodzie Mój wybrany, dałem ziarna dorodne!
Ja je zasiewam, pielęgnuję i wydaję, by zebrać plon obfity.
Pilnujcie, strzeżcie tych pól zasianych a zbierzecie plony, gdy chwasty odrzucicie!
Czuwajcie tylko, by słońce dogrzało a chwasty nie przerosły ziaren wybujałych, kwitnących!

Kocham Mój naród i prowadzę, bo drogi Sercu Memu!
Światło Me koncentruję na wasze drogi, byście szli jedną drogą , nie rozdzieleni a zwarci,
patrząc w jednym kierunku.
Tego Mnie trzeba - waszej jedności, pokoju, a radość sama przyjdzie
w błogosławieństwach mnogich.

Słowo Moje do narodu jeszcze przyjdzie!

Kalwaria Zebrzydowska,
31.05.2015

Matka Boża Kalwaryjska

Słowo do narodu i dla Prezydenta Andrzeja Dudy

Serce syna Mego pielęgnuję w Moich dłoniach - oddane, zawierzone, przyjęte z radością
Matki waszej!
Ukochany syn tej ziemi, poddany miłością, idzie z podniesionym czołem, by nieść światu
nowinę i radość.
On podniósł sztandar waszej wiary i ufności, a zawierzył siebie i was, ukochany narodzie.
On, syn Mój na wieki, szczególnie znaczony Bożym Duchem, a przeznaczony dla niesienia
tych wezwań, które uległe Bogu Najwyższemu.
Jego siła w zawierzeniu, a w mocy ducha prowadzony przejdzie sidła, a Ja zmiażdżę zasadzki,
by nic nie było przeszkodą w Planach Niebiańskich.

(Prezyd. A.D.) - błogosławiony, zawierzony, umocniony wsparciem serc dzieci Bożych,
prowadź, wskazuj drogę jasną, promienną, objętą Naszymi drogowskazami a w zgodności
z tym, co w Bożych Planach mieści się dla was i świata!
Nie opuszczam syna Mego zawierzonego a prowadzącego Mój naród, którego Królową jestem.
W błogosławieństwie Nieba jest syn Mój, w opiece i trosce, a razem z nim naród cały,
który ożyje, rozkwitnie miłością, gdy ujrzy tę miłość piękną u wybrańca Naszego,
wam oddanego.


Wiele zmian przyjdzie, lecz na kolanach wyprosicie, dzieci Moje ukochane!
Ja, Matka, wspomagam w tych trudnych dniach i wspomagać będę na przyszły czas.
Nie obawiajcie się, dzieci Moje!
Niebo jest z wami i prowadzi, lecz patrzeć wam trzeba na Krzyż Syna Mego,
wołać o Miłosierdzie, by ogarnęło całą waszą społeczność narodową.
Za wami, dzieci Me ukochane, pójdą inni, gdy ujrzą wasze dobra wymodlone,
wyproszone z serc.

Błogosławieństwo Matki niech będzie przy was, ukochane dzieci.
Bądźcie odważni, a spokojni!
Pokój i Miłość z wami!
Radość przyjdzie!!!

Wasza kochająca Matka


Katedra Wawelska
Kraków, 05.05.2015

Pan Jezus

(…) Noszę cię, maleńka, w Swym miłosiernym Sercu i wysłuchuję ciebie, bo bardzo
upragnione Mi są twe wezwania. (…) Odczuwasz wyraźnie czego Ja pragnę, a pragnę twego
zbliżenia do Mnie w tym świecie wzburzonym. Pragnę dać tobie moc i siły do wykonywania swych
zadań, bo coraz więcej zamierzam ich tobie wydać. Wszystkiemu podołasz, gdy Niebo przy tobie,
a znaki Me będą dodawać ci pewności działania w świecie (…)
… Ja tobie mówię i wskazuję co masz czynić. Tobie tylko słuchać i wykonywać trzeba. Mój
pokój zawładnie tobą, byś świadomą była, że to Moje rozmowy, nakazy, w twoim wnętrzu ujawniane. Niczego obawiać się tobie nie trzeba.

Ci, którzy mają poznać Słowo Moje, rozpoznają Je, bo Ja tym rozporządzam i Niebo jest
w tym zatrudnione. Dałem tobie do pomocy orszak z Nieba, który jest zaangażowany w tej sprawie.
Ty tylko kochaj Mnie, swego Pana, Króla, Oblubieńca, i żyj tak, by widząc ciebie, inni
zapragnęli takiej miłości, aby rozpalona od iskry z ciebie wziętej, z twojej promienistej człowieczej
miłości do Boga swego, rozgorzeli i w oddaniu wielbili Mnie na wieki.

Tego także oczekuję od ciebie, byś miłością swą porażała innych i wskazywała drogę do Mnie.
Kocham cię i prowadzę, jestem z tobą na wieki. Wielu przyprowadziłaś, a wielu przed tobą
do przyprowadzenia. Wielkie twe zadanie na te czasy!
Z potrzeby Serca Mego, Boga twego, nadaję tobie, oblubienico szlachetna i wierna a godna,
miano - przewodniczki zagubionych, którzy stanąwszy przed tobą ujrzą drogę prostą, a ty im ją
wskażesz i oddasz ich Mnie, ze swojego serca, wołając o miłosierdzie.

Dam teraz, dla rozmowy waszej - świętą sprzed Oblicza Mego. Niech rozmowa wasza wyda
owoce dla Mnie, a dla wybawienia wielu dusz tej ziemi.

św. Jadwiga królowa

(…) P
rzychodzisz dziś, by uprosić pomoc dla narodu; pomoc duchową, z której zrodzi się
wszystko to, czego w sercach swych oczekują dzieci tego kraju.

Serca dzieci Bożych są jak kamienie!
Każdy z tych kamieni ma swoje miejsce i nigdy nie podzieli tego miejsca z innymi. Bo przecież
kamień - jest kamieniem!... Te kamienie trzeba ociosywać, rzeźbić.
Trzeba do tego użyć narzędzi, a tymi narzędziami są przykazania Boże!
Zanim jednak kamień ruszy się z miejsca trzeba wielkiej siły fizycznej, lecz może być do tego
użyta siła przyrody (wiatry, huragany, burze, lawiny, ogień, pioruny i inne siły).
Zważcie, że tylko temu kamienie ulec mogą, lecz jednak nie wszystkie.

Odnieśmy teraz te kamienie do człowieka, do ludzkich serc niewzruszonych, egoistycznych….
Czym i jak przemówić do nich?... A jeśli jeszcze słuchać nie chcą?....

Jednakże Pan Bóg ma Swoje sposoby, strategie!
Wiele tych serc ulegnie Mocy Nieba! Jedni z lęku, bojaźni, a inni zostaną dotknięci, by ujrzeli
Ojca Sprawiedliwości w tych wydarzeniach.Oni powrócą do swych korzeni duchowych,
od których jeszcze nie zdołali się odciąć (przez sakramenty).

Ten czas jest tym czasem, w którym będą przychodziły napomnienia do powrotu ku Ojcu,
ku Miłości.
W Ofierze Najświętszej Bóg łaskawy i miłosierny dał nieśmiertelne życie i stał się Wybawcą
i Dawcą życia na ziemi, stał się też Człowiekiem.Ta Ofiara Święta nie może być daremną!
Ona jest ciągle żywa i ciągle trwa, by ratunek wam przychodził na tej ziemi.

Czas trudny, bolesny, staną się nawrócenia i przemiany, skruszenia serc kamiennych
następować będą!
Jedna jest droga do życia – to droga Miłości;
Miłości Boga do ludzi, i ludzi do Pana Boga, Stwórcy świata.
- To droga światłości życia, miłości, prawdy, sprawiedliwości.

Kamienie, poruszone Mocą, staną się lawiną pędzącą w otchłań ziemi.
Lecz można zatrzymać tę lawinę ludzkich kamiennych serc idąc im z pomocą:
- z serdecznym upraszaniem o przemianę,
- z ofiarą,
- z zawołaniem do Nieba - o pomoc i miłosierdzie.
O tę pomoc Niebo całe prosi Sprawiedliwość Bożą i Miłosierdzie, by uratować,
wielu ginących.

Teraz to wyjaśniam tobie, kochana siostro w Duchu Pana Cudownego, Najwyższego Boga Jedynego, w czym jesteś zaangażowana na ziemi i jaką pomoc masz w Nas.
Razem współpracujemy, współuczestniczymy w Dziele Zbawienia świata dusz na ziemi.
Tak bardzo potrzebne jest teraz wspólne działanie, bo wiele serc – kamieni stoczy się w przepaść.

Pan nasz, Jezus Chrystus, Boży Syn, w Miłosierdziu Swym pragnie ratować te dusze.
Niech cała ziemia woła o Miłosierdzie a naród ten, który ukochałam,
niech spełnia swe posłannictwo i ratuje zagubionych
przez miłosierne ofiary, krzyki z serc swoich o przemiany dusz oddalonych.

Nawracajcie się, zawierzcie Bogu Najwyższemu, który obdarza Miłością i Miłosierdziem,
który prawdziwie żyje i pragnie ratunku dla Swych dzieci.

Dziękuję ci, siostrzyczko ukochana, za tę wspólną chwilę, w której miłość twoja i moja w jedności
przed Najwyższym Panem. Niech Imię Jego czczone i wielbione będzie w całym narodzie jako
Króla i Boga Wszechmocnego.

Bazylika Mariacka
Kraków, 21.04.2015

(…) Dziś przyprowadzam w moim sercu tych, którzy zaczynają być obojętni
w stosunku do Ciebie, Boże Miłosierny. (…) by doznali przebudzenia duchowego i zapragnęli
Twej Miłości jak wody z ożywczego źródła. (…) krzyk mego serca usłysz, a ja nieustająco
wielbiąc Ciebie ubłagam o te biedne dusze zatracające Twój ślad.
Nie pozwól im zginąć! Odwołuję się do Twego Miłosierdzia,… Wysłuchaj i ratuj ich…


Pan Jezus

Starczy twej prośby, dziecino! Gdy serce twe tak prosi wołając usilnie o Moje
zatracające się dzieci – Ja słyszę i dokonam tego, o co ty prosisz. (…)
Dam granice wytrzymałości w cierpieniu dla takiej gubiącej się duszy, a ona stanie
w swej drodze, na bezdrożu, by dojrzeć, że dalej pójść nie może. To jej dam, a w wolnej jej woli
przyjmę na Swe ścieżki i światło jej zapalę, by wszystko dopatrzyła swym wzrokiem.
Tak upraszaj! Przyprowadzaj do Mnie, do Serca Mego tych, których w sercu twym
umieszczę. Ty wypowiesz swą prośbę sercem całym, a Ja, dotknąwszy ciebie Swą Miłością,
wydam wysłuchanie z Serca Mego i łaski.
Tylko przynoś swe wezwania! Żadne nie pozostanie bez Mej odpowiedzi
wysłuchującej! (…)
(…) Twój Bóg spełnia twe prośby, pragnie je! A te, zgodne z Moją Wolą, są
wysłuchane, błogosławione, darowane!

Bazylika Mariacka
Kraków, 14.04.2015

Pan Jezus

Popatrz na świat, (…) jaki zatrwożony a bezwzględny, bez miłości braterskiej,
zatracający się w ciemnościach wnętrz duchowych, burzach. Bezwzględny świat nie
zważający na Mnie, który Jestem!
Ten świat zdąża ku zagładzie, ku ciemnościom duchowym!
Ja jestem Panem świata i Moje panowanie stanie się! Jam zwyciężył śmierć!
Moje zwycięstwo przyjdzie w waszych sercach, ludu Boży, który odkupiłem.
Czas ten, jeszcze zaciemniony, przyjmować będzie jasność Moją we wnętrza, bo ujrzy
ciemności, klęski, zatracenia. One, dopuszczone, staną się obudzeniem dla wielu. Dam
przejrzenie wewnętrzne, byście dopatrzyli się dokąd zdążacie, gdzie jesteście prowadzeni.
Nie idźcie w ciemność!... Stamtąd powrotu nie ma, zginiecie na wieki!
Usłyszcie Mnie wołającego z krzyża!
Z miłosiernego Serca Mego usłyszcie krzyk i przebaczenie!
Tylko zbliżcie się i zapragnijcie żyć ze Mną.
Posłuchajcie bolesnego krzyku Serca Mej Najświętszej Matki, dającej znaki
w świecie, proszącej was o przemianę serc, płaczącej nad grzesznym światem.
Zbliżcie się do Niej, Mej ukochanej Matki Współbolesnej. Ona was uratuje z Miłości
Matczynej i Mojej Miłości Miłosiernej, bo taką wydaje zagubionemu światu.
Dzieci Moje, czyż nie widzicie dokąd zmierzacie?... Pragnę was wyzwolić
z ciemności, uratować od zagłady!
Pragnę waszego życia ze Mną na wieki!
Zbliżcie się do Mnie, wołającego, dającego wam ratunek, ukochane dzieci Boże!
Usłyszcie Ojca wołającego dziecko Swe do powrotu do domu. Ojciec przyjmie syna swego,
nakarmi, napoi, przywdzieje i razem żyć będą w radości.
Tę radość Ojca przyjmującego Swe dziecko, chcę wam ofiarować!
Zechciejcie, zapragnijcie, dzieci drogie!
Te Moje zawezwania kieruję do was, usłyszcie je, póki czas na wasz ratunek! Kocham
was i przyzywam w bliskości Swe.
Nie odwracajcie głowy, nie patrzcie w dal!
Spójrzcie na Mnie, na Mój krzyż, na Moją Ofiarę!
Ona za was była, dzieci Moje! Za was i dla was, byście żyli w wiecznym szczęściu
w Moim raju!
Ogłaszaj tym, którzy Mnie nie widzą i nie słyszą, a przynależni Mnie w Kościele
Moim. To dla nich jest Słowo Moje!

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 11.03.2015

Matka Boża

( …) Ukochana Moja dziecino, córeczko! Nie trzeba twego zatroskania o los świata
w tym ciężkim czasie. Trzeba twego działania! A troskę pozostaw Nam, z niezmąconą wiarą,
ufnością, zawierzeniem.

Nie trzeba lękać się co będzie w przyszłości, bo wasza przyszłość ziemska jest
zapisana w księgach niebiańskich, choć wy, dzieci Me maleńkie, możecie mieć wpływ na
zmiany, które wyłącznie zależeć mogą od waszego postępowania, woli przemiany życia
waszego, jednania się z Prawami Bożymi.

Mówię o tym, wołam, przemawiam, proszę, zachęcam, płaczę, daję znaki –
odczytujcie, słuchajcie, obudźcie się, dzieci Moje!

Te wezwania i znaki służą budzeniu was ze snu, który ogarnia was jak dym,
złowieszczy sen, z którego obudzić się nie możecie.

Dzieci Moje, maleńkie stworzenia Boga Najwyższego! Czas przychodzi, byście
spostrzegły co kryje się w zakamarkach duszy, jaki nieprzyjaciel skrada się po waszą duszę.

To Ja budzę was z uśpienia!

To Ja - Matka Jezusa i wasza Matka, pragnę was ocalić póki nie rozszarpie waszej
duszy nieprzyjaciel. On nie śpi, czuwa nad każdym waszym krokiem, nad każdą myślą chcąc
ją poznać i nadać swój kierunek myślenia, wpierw bardzo intrygujący, miły, łagodny, a gdy
już zapewnicie mu dostęp – rozdrapie wasze serca, zabierze dusze.

Lecz Ja, wasza Mama, stoję na straży dla ratunku dusz. Zechciejcie tylko, zawołajcie,
a przyjdę natychmiast z pomocą dzieciom Moim ukochanym.

Pamiętajcie o wskazaniach Ojca (10 przykazań)!
To są wasze drogowskazy wiodące do Nieba i sprawiające, że nigdy w swym życiu nie
wpadniecie w sidła nieprzyjaciela. Chrońcie swe życie i życie innych!

Przyszedł ten czas walki, ciężkiej walki o każdą duszę!
Zwracajcie uwagę na to, co dzieje się obok was, jakie sytuacje życiowe, jakie wybory
w codzienności waszej.

A gdzie w tych wyborach waszych jest Stwórca, Miłość nad miłości, Bóg, Ojciec?...
Wszystko od Niego pochodzi, z Niego wyszło a dla was, dzieci Moje.

Wzywam każdego z was, by obudziwszy się ujrzeć stan swego serca, przedstawić swe
zamiary, wybory, stanąć przed swym Stwórcą i uprosić przebaczenie dla siebie i świata.
Czyny, zamiary, wola, a w tym wiara, ufność, oddanie Najwyższemu Bogu – Ojcu,
Synowi, Duchowi Świętemu – niech staną się wam, dzieci Moje, priorytetowe.

Wołam do waszych serc,
budzę z uśpienia dla ratunku dusz dzieci Bożych
- wasza kochająca Matka

Bazylika oo. Franciszkanów
Kraków, 02.03.2015

Pan Jezus

(…) ujrzysz różne przypadki niewiary, obwiniania Mnie za ich niepowodzenia, bunty
iodchodzenie od Kościoła. To jest upadek wielu w tym czasie bitewnej rozgrywki. Niektórzy
nie wiedzą z kim walczyć należy, jest im źle ale nie tylko nie są świadomi zła, nieprzyjaciela
walczącego, wyrywającego Mi dusze, lecz w swej nieświadomości upadają. Upadają coraz
niżej, aż do zezwierzęcenia.

Nie słyszą Głosu Mego, brną w bezdroża! Ja ich budzę, dzieci Me ukochane, ukazuję
Siebie w niektórych okolicznościach, daję znaki, by zawrócili z dróg wiodących donikąd.

Dzieci Me w zamgleniu, śpiączce, nie słyszą i nie chcą słyszeć Mego Głosu, a nawet buntują się i Mnie obarczają za swoje winy, grzechy.

Przebudźcie się, dzieci Moje! Niebawem trąby zagrają lecz nim to się stanie, zanim je
usłyszycie, daję ten czas powrotu do Mnie, Ojca waszego, który wam otwiera Serce pełne
Miłości i przebaczenia.

Życia waszego pragnę, by was uszczęśliwić Swą Miłością i opieką Ojcowską.

Podnieście głowy, otwórzcie serca!..

Ja - Bóg, wasz Ojciec, czekam z Sercem otwartym a miłosiernym na Swe ukochane dzieci.

Zawracajcie z bezdroży, usłyszcie Mój Głos i nie zatraćcie go!

Tylko we Mnie jest bezpieczeństwo, Miłość, Pokój, Prawda, Moc, Światło i Radość

I to chcę z wami dzielić (…)

Katedra Wawelska
Kraków, 26.11.2014

Pan Jezus
(…). Twoja gorąca miłość obejmuje naród twój i świat, bo serce twe mieści
wszystko co w Moim posiadaniu. To serce, w posłudze Bogu a upraszające z ziemi,
ma słyszalność w Niebie. Wszystko zabrane, a z Woli Mej czynione będzie. Doświadczysz,
ujrzysz co uczynię, a wiedzieć będziesz, że twe prośby nie są próżne, swój oddźwięk
mają w Mym Sercu i w postanowieniach Moich. Wiele wyprosisz… sprawy światowe
(…) w swych prośbach do Mnie zbliż się też do Mej Matki a Matki świata całego.

Ukochana Moja Matka wspomoże, opieką otoczy, uzna twe wołanie i wesprze
Swym upraszaniem. Jej Miłość wielka a usłużna i wierna światu dusz, stworzeń
Moich. Jej czuła opieka jest nad wami nieustająca. Przyzywajcie Jej pomocy dla
waszego ratunku. Potrzeba wielu dusz ofiarnych, czystych, by wypraszać dla świata,
dla przyzywania Mnie, miłosiernego Boga.

Moja Sprawiedliwość teraz, w tych czasach waszych, sięgnęła wzdłuż i wszerz
i wokoło świat. Musicie wiedzieć o swych winach, przewinieniach, zgorszeniach,
wypaczeniach.

Gdzie przestrzeganie Moich przykazań, które dałem, byście nie pogubili się
w życiu ziemskim?...To są prawidła dla ducha, dla waszego dobrego życia,
które dałem wam z Miłości Swej - waszego Ojca, Boga waszego!

Co zrobiliście z tym, co wam wytyczyłem dla życiowych waszych dróg,
zdążających niezmiennie ku Mnie na końcu waszego życia ziemskiego? Ono
winno mieć swój koniec w Moich ramionach, Ojca czekającego, wynagradzającego
Swe ukochane stworzenie.

Co zrobiliście, dzieci Moje?... Dokąd to zmierzacie?!...
Stanąć musicie przede Mną, Ojcem miłosiernym a sprawiedliwym, bym was przyjął
w Swe domostwo. A jak wejdziecie brudni, zabłoceni?...

Trzeba wam oczyszczenia, ono także jest wam wskazane.
Oczyszczenie wasze dokonać się musi jeszcze na ziemi. Korzystajcie z tych możliwości
omycia, oczyszczenia, a Ja was w Miłości Swej przyjmę z tęsknotą.

Daję ten czas Moim dzieciom, by jeszcze wykazały swoją wolę ku oczyszczeniu
dusz swoich, przyjęciu nowego kierunku na drodze życia.
Daję ten czas dla ratunku Moich ukochanych stworzeń!

Nie bójcie się, przybywajcie ku Mnie! Ja was omyję, oczyszczę, uzdrowię i tchnę
Ducha Swego, by zamieszkał w waszym wnętrzu a wniósł pokój Mój, Miłość
i radość Moją. Każdemu wydam, nikomu nie braknie!

Podchodźcie, przychodźcie, nie obawiajcie się niczego. Moje Miłosierdzie nad
wami, dzieci Moje! Wszystko zmienić możecie ze Mną w waszym darowanym
wam życiu.

Ratujcie swe dusze, a z waszej woli ratunek dla was przyjdzie, gdy
w Miłosierdziu Swym stanę przed wami oczekujący i kochający.

Przyjmijcie to wezwanie Serca Mego jako Ojca i Stworzyciela, przyjmijcie
a pokój zstąpi, miłość rozgorzeje i obejmie świat, i zapanuje pokój dla wspólnoty
duchowej Nieba i ziemi.

Pokój i radość z tymi, którzy Mnie miłują. Ja ich pragnę, a Miłość Ma ich ogarnia.

św. Jadwiga królowa
Radośnie witam (…) Dziękuję za zawezwanie, które wyzwala moje działanie
duchowe i występuję z szeregu niebiańskiego dla pomocy ukochanemu narodowi.

Te czasy ciemności ogarniającej ziemię, nie tylko kraj wybrany, są bardziej
nasilone, brak poddaństwa Bogu Jedynemu, ważność materii i jej panowanie
w świecie, duchowość świata zadymiona, ciemna.

Niektórzy tylko świecą jasno, duchem swym odbijając się od ziemskich mroków.
Tym nadane będą błyski, błyskawice duchowe, by oświetlali te mroki i uśpienia.
Te błyskające impulsy budzić będą uśpionych, trwających w śpiączce duchowej.

Naród nasz uśpiony, senny, lub też jednostkowo obudzony. Trzeba trąb głośno
trąbiących, by zawezwać do życia, przebudzić ducha.

Ten naród, wybrany przez Boga Najwyższego, przejrzy i powstanie obudzony.
Powstanie ku Bogu, bo usłyszy wołanie trąb i przyzywanie do świątyń dla ducha,
który mocen być musi, a w Bogu Jedynym zanurzony z Miłosierdzia wylanego
na naród.

Miłosierdzie Boże w tym narodzie wylane na świat! Wołajcie do Miłosierdzia
Boga Cudownego! Wołajcie, przystępujcie, chowajcie się w Sercu Miłosiernym
Pana i Odkupiciela a Zbawiciela ludu, świata całego.

Jest dla was ratunek, narodzie wybrany, ukochany!

Pierwsze – do czynu obudzenia!

Następnie – oczyszczenie duchowe!

Lekarstwem – Jezus, Pan Najwyższy, w Komunii św. wydawany wam, wydający
Swą Miłość, wydający pokój dla serc.

Każdy kto z Nim żyje, otrzymuje pełną radość! Ta radość pozostaje w sercu, bo
napełnione serce niczego więcej nie pragnie. Ma tę Miłość, której szuka niekiedy
całe swe ziemskie życie.

Tę prawdę przyjmijcie w wasze życie, a wolę swą przemieniajcie na poddaną
Woli Pańskiej. Te wskazania proste, podstawowe dziś wam daję z serca swego
duchowego i miłości swej do ludu.

Dziękuję (…) , za wezwanie i możliwość wydania tego przekazu.
Służ tak wiernie Panu Najwyższemu, Cudownemu Bogu, a całym sercem
i życiem twoim oddawaj cześć i chwałę.

N iech uwielbienie twoje i Nieba, przedłożone przed Najwyższym Bogiem,
wyjedna wysłuchanie dla próśb twoich zjednanych z moimi, z Nieba, a dla
wyjedna wysłuchanie dla próśb twoich zjednanych z moimi, z Nieba,
a dla kraju ukochanego.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 01.10.2014

Pan Jezus
P
ytasz o wasz naród, kraj.
Ta wasza ojcowizna nie służy Mi właściwie. Potrzebuję oddania waszego
narodu w Moje panowanie. Zaszliście daleko, ledwie Mnie słyszycie,
gdy nawołuję do powrotu z tych dróg ciemnych. Daję jednak jeszcze czas,
byście zawrócili, a przybiegli ku Mnie, by wam błogosławić na Moich
drogach, ścieżkach.
Wielu Mnie nie słyszy, bo zapatrzeni w cenne dobra,
które dźwigają, a one im ciążą. Zostawcie to, a gdy przyzywam,
przybiegajcie ku Mnie a dam wam, wydam o wiele więcej cenniejszych
darów.
Wołajcie głośno o Moje panowanie! To Moja Wola w tym winna być
spełniona a dla waszego ratunku, dzieci Moje. Wielekroć wyrażałem Swe
życzenie a synowie Moi usłyszeli, lecz nie odpowiedzieli.
Do was wszystkich, dzieci Mego ukochanego, wybranego narodu, przemawiam
i przekazuję Moją Wolę panowania w narodzie, który ukochałem i wybrałem
dla dobra świata.
To od was chcę ukazać się ginącemu światu jako Król Zwycięzca i stąd,
z tego narodu iskrę rozpalić, by inni, przejąwszy ją, ujrzeli płomień
wielki i rozgrzali swe serca w Miłości Mej miłosiernej dla utrzymania
w świecie Mego królestwa, rozszerzania go w Moim błogosławieństwie.
Idziecie teraz szerokim łukiem po rozległej drodze. Każdy dźwiga swój
ciężar i ciężko wam, dzieci Moje. Szukacie ścieżek dobrych, jasnych,
a jednak wchodzicie, jakby uśpieni, na nie swoje drogi. Czemu nie
słyszycie Mego głosu. Ja was głośno wołam, ukierunkowuję a naprowadzam.
Nie słyszycie?.... Niektórzy słyszeć nie chcą i dalej idą oddalając się
ode Mnie. Ich trzeba nawracać, bo zginą! Wołajcie do nich, by zawrócili.
Wielu zawróci z przestrachu, wielu jednak dalej pójdzie na zatracenie
duchowe, śmierć, nicość. Jeszcze wołam was. Usłyszcie Mnie, Ojca waszego
kochającego Swe dzieci! Usłyszcie i zawróćcie, Ja czekam!!!
Podzieli się świat na tych, którzy ze Mną być pragną, i tych, którzy odejdą.
Lecz Ja, Bóg, ratuję ociemniałych, błądzących, by nie odeszli, a przejrzeli
i powrócili. Tobie dane są kierunkowskazy, byś przeprowadzała ich na tej
zgubnej drodze do Światła Mego, które ciągle ogarnia ciemności świata, choć na
tych drogach walka zacięta.
Stój wytrwale na rozdrożu dróg i wskazuj dokąd iść mają a Ja przez ciebie
otwieram ich serca i nawracam oczyszczając ich wnętrza, oświecając umysły.
To Moje ukochane dzieci, żadne zginąć nie może ale wolna ich wola, trzeba
wybierać im drogę.

Kościół oo.Cystersów
Kraków, Mogiła 17.09.2014

Pan Jezus
P
rzyszłaś do krzyża Mego, by zaczerpnąć mocy jego i zwycięstwa. To nie tak, jak widzicie
krzyż Mój i Mnie na nim zawisłego. Ten krzyż to zwycięstwo przez cierpienie, ono potrzebne
dla zwycięstwa duchowego w pokonaniu słabości i grzechów.

Nie bójcie się krzyża, krzyż was wyzwoli, a duch wyzwolony zostanie umocniony przez Moc
Mego zwycięstwa krzyżowego. Stąd zaczerpnijcie, a gdy jeszcze osłabieni jesteście walką, podejdź-
cie do Serca Mego, wydającego się światu w Miłosierdziu wylewanym dla tych, którzy pragną.

Mój krzyż dźwiga ciężar grzechów całego świata. Wziąłem, przyjąłem go, by was, ukochane
dzieci Me, wyzwolić z mocy zniewoleń waszych serc, dusz.

Walka z nieprzyjacielem jest wam trudna, gdy nie poddacie się Mnie, wzniesionemu na krzy-
żu zbawienia. Tym, którzy podchodzą pod Mój krzyż, wydam Moc Swoją, by przeszli co zadane
im a pozostali przy Mnie jako Wybawicielu, Zbawcy.

Nie bójcie się krzyża, krzyż ma moc zbawczą! A gdy jeszcze cierpienie, krzyż w ofierze od-
dany przede Mną, staje się jego lekkość a nawet radość płynąca z tej ofiary waszej.

Nie bójcie się krzyża! On prowadzi was do wybawienia, zgładzenia grzechów, win, przewi-
nień. Nie lękajcie się, gdy on zbliża się w waszych dniach na ziemi. Zapytajcie się w swych
wnętrzach czemu on służy, czemu zadany za dni waszych.

Każdy przejść musi swą drogę krzyżową. Ja wam to wskazałem jakie jest życie na ziemi.
Nikogo nie ominie ta droga, bo sami ją wybraliście, gdy raj Boski był wam ukazany
i przeznaczony. Ta droga trudna dla was, ukochane Me stworzenia, lecz wiedzcie, że Ja jestem
i idę z pomocą wielką każdemu, kto zwróci się ku Mnie o wybawienie z cierpienia. Nigdy nie
doznacie odmowy! Zawsze pomocy udzielę z Miłości do was, ukochane dziateczki. Tę pomoc
dostrzeżecie w różnych znakach, które przyjdą, tylko dobrze je spostrzegajcie.

Nie lękajcie się, jestem z wami, a gdy otwarte serca dzieci Moich, Ja w nich mieszkam, chronię
i bronię przed atakami nieprzyjaciela, który napiera chcąc odnieść zwycięstwo.

Mój krzyż to Moc, siła zwalczająca to, co chce was zagarnąć na wieczność. Tu, pod Mój krzyż,
przychodźcie, dzieci Moje, a Ja was ochronię, obronię, wyzwolę i obdarzę wieczną radością
oglądania Mnie – Boga, Zwycięzcy piekła i śmierci.

Dam wam życie, życie wieczne dla Moich ukochanych dzieci, które w sercach noszą miłość
do Mnie, wzywają, upraszają i ofiarnie wołają o innych, nie znających Mnie, lub zagubionych
czy odwróconych. Wszystkich kocham! Cały świat piękny dla was stworzony, najmilsze dzieci
Moje. To piękno świata dla was jest dane, by wzrastać w miłości i wdzięczności Stworzycielowi.

Nie odrzucajcie tego daru piękna, miłości i radości! To wam potrzebne do życia na ziemi, to
dane wam z Mej Miłości, troski.

Popatrzcie na Mój krzyż, na którym zwieszone Ciało Moje wyraża cierpienie z miłości do
was, miłość cierpiącą. Czy w waszych sercach Mój krzyż nie budzi litości, miłości a wdzięczności?

Spoglądajcie na Mój krzyż! To siła, moc wybawienia waszego. Przychodźcie ku Mnie, bym
Mocą tej ofiary wspomógł was, gdy sami dźwigacie swój krzyż ciężki.

Ofiara cierpienia waszego będzie równać się pomocy, której udzielę wołającemu. Tylko
przyjdźcie, zawołajcie sercem, dotknijcie Mego krzyża, a Ja zejdę z niego w Mocy odkupienia do
serc wołających i wspomogę, a napełnię Mocą Moją z ofiary Mej wypływającą.

Przyjdźcie, przychodźcie, podchodźcie, by pomoc Boga Żywego przyszła w wasze życie.

Krzyż - to zwycięstwo! Krzyż – to wybawienie! W krzyżu moc świętości życia na ziemi,
a w Niebie – radość zbliżenia dziecka do Boga, i jedność w Miłości!

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 20.08.2014

Pan Jezus
Przywitałaś Mnie, oblubienico miła, tak serdecznie otwierając swe wnętrze i wydając
z serca swego wszystko co niepokoi, będąc pewną Mego wysłuchania. Wiadome tobie, że
Bóg Sam oczekuje waszej woli otwarcia serc. Serca wielu są zamknięte i nie pragną Mego
Światła i Miłości. Im wydaje się, że są samowystarczalni, lub też są całkowicie zajęci przez
duchowe nieczystości.

Bardzo pragnę te dusze wyzwolić i przygarnąć jako Ojciec miłosierny i łaskawy. Dana
jest człowiekowi wolna wola. Stworzeniu Memu nie odbiorę tego daru. To wielki dar Miłości,
który wydałem wam, dzieci Moje stworzone z Mej Miłości a dla miłości. Moich stworzeń nie
przymuszam, i nie wymuszam zwracania się do Mnie, ich Stwórcy.

Miłość nie wymusza niczego, miłość łączy się z ofiarą siebie - dla innych. Ten akt
musi być spełniony, by słowo „miłość” było jednoznaczne i zrozumiałe. Nie zamykajcie
przede Mną swych serc! Otwierajcie ich podwoje, by Miłość Boża mogła się zadomowić. To
Moja Wola i prośba do dzieci, stworzeń Moich.

Gdy wola wasza i Moja Wola stają w zgodności i jedności, czyż Bóg nie uczyni dla
was, dzieci Me, wszystkiego co w waszych wnętrzach prośbą wyrażone.

Tobie zaś, proszącej o innych, o świat cały, wydam wiele, a spełni się Wola Moja
w twym serdecznym upraszaniu. Twoja jedna prośba…(pisz dalej, nie dziw się temu!)
a prośbom wielu wyrównuje.

Patrzycie na ten świat uwikłany w walki duchowe. To nie Moja Wola w tym się
spełnić ma. To walka duchów złych, wrogich wam, Moje dzieci. Ja jestem Bogiem Pokoju,
Miłości i wzywam do przestrzegania przykazań Moich. Dane po to one, by ustrzec się przed
tym co teraz sami zgotowaliście sobie, świecie niewdzięczny. Powrócicie do Moich wskazań!
Przykazań jest kilka, tylko przestrzegać je świat winien.

Odrzucone przykazania Moje! Świat poszedł w nieposłuszeństwie w stronę ciemności,
bo zapragnęły dzieci Me wolności, swobody, bałwochwalstwa, radości życia bez przykazań
Moich. Świat uwikłany w wojennych trudach nie znajduje Mnie, Boga, bo żądze nim
zawładnęły, nienawiść i siły zła.

Daję jeszcze czas na wasze rozpoznanie - dokąd zdążacie, co wybieracie, a skąd
zawracać trzeba, by nie doszło większe utrapienie, a nawet utrata życia.

Moją Wolą jest byście przejrzeli, gdy Światło jest jeszcze wam widoczne, byście
zawrócili, gdy czas ku temu, a Ja czekam jeszcze cierpliwie na każdą nawróconą duszę.

Słuchajcie Głosu Mego, Słów Moich w ostrzeżeniach przekazywanych światu przez
Moich wysłanników. Usłyszcie, i nawracajcie się do Ojca, który w Miłości przebaczającej,
miłosiernej, was oczekuje.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy głodni i spragnieni! Pośpieszajcie ku Mnie, bym mógł
nakarmić i napoić biedne, zagubione dusze, Moje ukochane dzieci. Moje Miłosierdzie nad
wami, nad całym światem!

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków, 09.07.2014

Pan Jezus
Z
serca twego pochodzi krzyk o pomoc dla świata, z serca miłosiernego
i czującego czego Ja pragnę. Ja tobie dam wysłuchanie Moje, bo oprzeć się nie mogę wołaniu
twemu. Wszystko uczynię wedle Mej Świętej Woli, choć świat, stworzony przeze Mnie, nie jest
wdzięczny wobec Mnie. Wiele trzeba próśb, ofiar waszych, by zadośćuczynić Mnie, Bogu waszemu.
Ja jednak wysłuchuję a z Miłości i litości udzielam łask przebaczenia.
Przyjdzie ten czas, gdy dusze wołać będą ulitowania Mego! Ten czas, gdy oświetlone zostaną
wnętrza wasze, podejmować będziecie decyzje o przynależności swego ducha. Prócz waszej decyzji,
podejmowanej z waszej wolnej woli, którą wam dałem, będzie też Moja Wola – decyzja Moja.
W niej uwzględnię wszelkie wasze ułomności, grzeszność i przeciwieństwa – czyny miłosierne,
dobroć, zgoda, czystość, ale zawsze was kochając, dzieci Me, będę wyszukiwał usprawiedliwień
i równoważników. Bądźcie gotowi! Nie znacie dnia ani godziny, gdy będę stawał niespodzianie
jako Sprawiedliwy Sędzia.
Serce twe krzyczy o naród, Mój ukochany naród i wybrany, któremu zdecydowanie oddany jest
sztandar wiary. Ukażecie ten sztandar, gdy inne narody zastygną w magmie duszności, mgle
i ciemnościach duchowych.
Wy podejmujcie już sztandary mocnej wiary, żywej, by żaden wróg szatańskiej natury
nie przeważył liczebnie Mojej wybranej armii.
Macie wiele pomocy z Nieba. Nie darmo ich (pomocników w świętości) piastowałem i ustanowiłem
w takiej ilości, by was wspomagali. Zrozumcie, to było już przygotowywane dla was, garstko
Moja wierna.
Dam wam siły, by przody były zwarte, ale w sercach musicie Mnie mieć jako Króla Zwycięzcę.
Tak Mnie przyjmijcie, a wydam się wam dla waszej a Mojej wygranej.
Zbliżajcie się ku sobie bez waśni i sporów. One nie są wam potrzebne, jedność jest wam
wyznaczona, spójność duchowa a absolutna wierność.
Rozpoznajcie swe szeregi, byście jednym krokiem szli w jednym kierunku i w jednym celu.
Wspomogę was, narodzie Mój wybrany, a nie oddalajcie się z domów, kościołów waszych, bo
w nich znajdziecie moc, siłę, spokój do obrony siebie i swych bliskich.
To w was inne narody ujrzą wzór do naśladownictwa, ujrzą siłę, którą uznają, a zadziwieni pójdą
za wami, w Moim kierunku zwróceni. (…)

Kraków, 28.06.2014

Pan Jezus
W
iesz dobrze jak pocieszać Serce Me bolejące od nadmiaru goryczy, którą darzą
Mnie, Boga, dzieci Moje odwracające się, wchodzące w ciemności światowe.
Wkraczają na drogę skąd powrotu nie będzie, bo przepaści przygotowane i światła
nie ma. Nie można ich zatrzymać, bo ich wola wolna jest.
To z Miłości Mej wydana wolna wola stworzeniom a wybór jest tylko jeden – światło
lub ciemność! Wiele stworzeń zauważa tę drogę prowadzącą donikąd, gdzie nie ma już
nic, jeno zaprzepaszczenie życia, które im dałem.
Ci zawracają z drogi odczuwając w sercach rozdźwięk , jeszcze mają możliwość wyboru ,
decyzji. Tym jeszcze wydaję promienie Mej Miłości dla oświetlenia duszy Mnie
przynależnej, bo jej Stwórcą jestem.
Nie pozostawiam dziecka Swego bez pomocy, prowadzę, kieruję, troszczę się.
Decyzję jednak stworzenie podejmuje w swej, danej mu, wolności.
Drogi, które ukazuję w Swym Świetle, spostrzegają Moje dzieci szukające miłości
i jasności duchowej. Te przeprowadzam w Swoje drogi, ścieżki proste i oświecam jasnymi
promieniami z miłosiernego Mego Serca.
Niebo całe służy w prowadzeniu tymi drogami. Korzystajcie z pomocy swych pomocników
niebiańskich, wam wydanych dla troski, pokrzepienia, odwagi, pewności w drodze.
Miejcie pewność, że kocham was i nie opuszczam jako Ojciec kochający Swe dzieci.
Każde dziecko jest prowadzone z troskliwością ojcowską na tym ziemskim padole.
Chcę ukazać a wprowadzić was, ukochane dzieci, do raju wiecznego szczęścia ale
wytrwajcie wraz ze Mną, waszym Stworzycielem i Odkupicielem.
W ojczyźnie Mojej miejsce dla was przygotowane, dla zbawionych a zdążających
ku Memu Sercu, które obejmuje świat cały dzieci Moich ukochanych.
Błogosławieństwo szczególne daję wam na wasze drogi wiodące ku Mnie, dla mocy
pokonania mroków świata a przekroczenia trudności duchowych, dla waszego zbliżenia
ku Mnie, Bogu Ojcu.

Katedra Wawelska
Kraków, 18.06.2014

U Twego Krzyża, Twych Stóp, o Panie, staję, by oddać cześć i chwałę swemu Bogu
i upraszam o naród cały, sprawy świata. Przyjmij łaskawie upraszania mego serca i spraw
Najłaskawszy Panie i Władco, przemiany w świecie dusz, ukaż Swe Miłosierdzie tym, którzy
pragną zbliżyć się do Serca Twego. Skarżę się Tobie, Panie, z bólu serca mego, gdy dochodzą
informacje boleśnie poruszające o męczeństwie chrześcijan w świecie. Ukróć czas
panowania tego, który chce być władcą świata, przemieniaj nasze serca, omywaj Swą
Przenajświętszą Krwią, wybawiaj, proszę!


Pan Jezus
D
o narodu Mego przemówię dziś Słowo. Pisz, notuj i wydawaj światu. Tobie to
przydzielam....(...) Moje Słowa Prawdy i Miłości. Pośredniczysz w tym co wydaję dla ludu,
Mego wybranego narodu.

Przekazuję tobie Słowo Moje, które nie zaniknie a pobudzi naród Mój do zgody
i miłości. Zgoda, miłość – buduje, a miłość łagodzi. To potrzebne Memu narodowi!

Przybliżcie się ku sobie, a zwróćcie do Mnie, który wam Panem, i królować pragnie
w sercach waszych, narodzie ukochany. Trzeba wam to wiedzieć i przyjąć Moje pragnienie, aby
móc wstąpić na drogę prostą, drogę Moją, na której was poprowadzę według Moich wskazań.
Wskazania Moje są już wam dane, przekazywane, ale nie słuchacie i nie chcecie wysłuchać
Boga swego, który was miłuje i pragnie waszego pokoju i szczęścia.

Moja Miłość wylewa się a Jej nie przyjmujecie tak, jak powinniście. To na tej ziemi
wydałem z Serca Swego ogrom Miłosiernej Miłości. Wam to ukazane, wylane a dla korzyści
waszej. Nie rozumiecie jeszcze, dzieci Moje, czym dla was jest Miłosierdzie.

W Moim Miłosierdziu jesteście objęci, obdarowani szczególnie. Zauważcie,
sprawdzajcie w swych okolicznościach, w wydarzeniach codzienności waszej.

Dla Mnie, Miłosiernego Boga waszego, niech będą otwarte oczy, uszy, serca wasze.
Tego pragnę, byście czerpali ze Źródła Mej Miłosiernej Miłości. Tyle Jej mam dla ludu
Swego wybranego!

Korzystajcie, wołajcie, przychodźcie do Serca Mego wydającego, wylewającego
Miłość największą, ubogaconą niepomiernie w Swej Mocy i czułości. Zapragnijcie, a wyleję
Ją ze Zdroju Mego!

Czystość serc waszych, miłość wasza wzajemna, ugoda, uczciwość, wiara i ufność
przyprowadzi was do Mnie w bliskości, a Ja, z wdzięczności Swej i radości, umieszczę naród
Mój w skrytość Serca Mego dla bezpieczeństwa w świecie, w którym walka duchowa wrze.
Przeprowadzę wówczas zabezpieczone dzieci Moje przez zawieruchy świata, jego marności
duchowe, a przebiję mroki ziemi wydając Światło Moje rozjaśniające.

Poddania, ufności, wiary niezłomnej wymagam, a wówczas, gdy przyjmiecie Mnie,
swego Boga, do serc waszych, stanę się Panem woli waszej. A gdy spełni się to czego Ja,
Bóg wasz, pragnę – zapragniecie Mego panowania, królowania Mego.

Wzywam was, dzieci Moje, zbliżcie się ku Mnie a powracajcie, zawracajcie z krętych
dróg, ścieżek ciemnych! Ja czekam z Miłością na otwarcie waszych serc i na zgodne
wyrażenie woli narodu na Moje panowanie.


Z Serca Mego wydaję błogosławieństwo dla narodu Mego a dla powstania serc, które
zbliżają się ku Mnie, lub Mnie szukają.

Św. Jan Paweł II
27.04.2014 Kanonizacja.

Dziś święto Nieba i ziemi, dwóch w świętość przybranych
a wyznaczonych dla posługi światu, dla waszej pomocy. Radość wspólna jednoczy,
daje pokój serca i natchnienie dla lepszego życia w zgodzie.
Pamiętajcie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje! To sprawdzone polskie stare
porzekadło. O nim przypominam stąd, gdzie teraz jestem. Służba moja rozkwita
jeszcze bardziej niż w tym czasie, gdy byłem z wami, kochani rodacy i wszyscy,
którzy z Jezusem idziecie. Zwracam się także do tych, którzy oddaleni od Pana
Boga lub jeszcze nie wiedzą o Nim. Niech każdy, kto wspomina mnie szczerze,
miłością swą niech zwróci się ku Ojcu, na Boga swe ukierunkowanie miejcie.
Tu także miejsce dla was, umiłowanych.
Ten piękny czas dla świata całego – czas Miłosierdzia, czas nadzwyczajnych łask,
niech w pełni realizuje się, gdy serca ludzi otwarte dla Chrystusowego Miłosierdzia.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, wypłyńcie na głębię, na spotkanie
z umiłowanym Bogiem dającym wszystko, by zbawić każdą duszę.
Przychodźcie w strumienie Miłosierdzia, by zaczerpnąć wody życia. Nikomu jej nie
zabraknie, a gdy już zaczerpniecie, wskażcie tym, którzy spragnieni, by i oni mogli
przyjść do Źródła wody żywej. To tu jest Źródło Życia ukazane światu, na jego
ratunek wydane. Korzystajcie, czerpcie, wydawajcie innym, niech czerpią także
z tego Źródła Miłości Przedwiecznej.
Jeśli nie byłem wysłuchany w czas mego papieżowania- to choć teraz posłuchajcie,
gdy jestem już w uświęceniu. Ta droga, która przywiodła mnie tu, w to Miejsce,
to była droga (świętości) moich marzeń i pragnień serca. Te moje pragnienia były
wam ukazywane i zawsze wzywałem was na te drogi wskazując kierunek na krzyż święty.
Odczytujcie tylko moje wskazania, które wam dawałem, by nie zbłądzić a Miłości nie
zaprzepaścić. Będę nadal was prowadzić, jeśli zechcecie. Moja miłość nadal z wami.
Ona bez granic, bo ubogacona Świętością. Dzielę się nią, a wasze współuczestnictwo
wielce jest wskazane. Jeśli tak dzielona miłość wzrastać będzie, to owoc piękny
zebrać możecie, owoc przedni, dojrzały, dorodny.
Tym karmcie się, tą wspólną miłością! Jeden drugiemu ją wydawajcie a zbliżycie się do
królestwa niebieskiego. Taka też jest Wola Pana Boga a w Niej zawierzcie swe życie.
Życie oddane Ojcu jest zawsze spokojne, pełne prawdy, pełne miłości i ufności, zawierzenia,
łagodności, dzielone z Nim. Takie życie na ziemi ma sens, jest spełnieniem Woli Ojca
i woli człowieka.
Niech zawsze na drodze życia waszego na ziemi świeci Słońce miłości, prawdy, nadziei,
a nade wszystko ufności w Miłosierdzie, które wydane całej ludzkości.
Nie odchodźcie od Źródła, czerpcie, byście już nie pragnęli, a nasyceni wskazywali innym,
którzy szukają i pragną. Braterstwo wasze niech będzie, niech wypływa z serc.
Bądźcie błogosławieni, a w pokoju serc podchodźcie do Zdroju Miłosierdzia, omyjcie się
i zaczerpnijcie dla zdrowia ducha i ciała.
To wam przekazuję, waszym dzieciom i krewnym, byście nieśli Dobrą Nowinę i szerzyli,
kultywowali Miłosierdzie Pańskie na świat cały. (….)
(…) Wszyscy jesteście Moimi braćmi, siostrami. Ja nie odszedłem, Ja jestem w domu Ojca.
Jemu chwałę i cześć oddajmy wspólnie.
Szczęść wam Boże, ukochani!
(Zapytałam, czy to na pewno rozmawiam z ukochanym Papieżem, dostałam odpowiedź):

To mówię Ja, twój i wasz papież Jan Paweł II, z domu Karol Wojtyła!
Moja miłość umocniona, uświęcona Bożą Miłością jest z wami wszystkimi
na całej ziemi. Słyszę wasze prośby i wstawiam się za wami!
Ojciec, Bóg Wszechmocny – miłosierny i wysłuchujący !

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków 24.04.2014

Pan Jezus
Miłosierdzie Moje - wylane światu na ratunek zagubionym!

Do Niego niech zbliżają się ci, którzy pogubieni w drogach życia, nie znający dróg
wyjścia, zabrudzeni grzechami. Moje Miłosierdzie da im jasność, wybawienie, ratunek, bo dla ratunku waszego wylewam Me Miłosierdzie, byście nie poginęli na wieki.
To do was, ukochane dzieci, wyciągam pomocną dłoń, by was ratować. Moje Serce
wydające Miłosierdzie mieści wszystkie dusze, lecz są takie, które nie chcą tej miłosiernej, przebaczającej a serdecznej Miłości.
Kocham was i Swym Miłosierdziem ogarniam chowając Moje dzieci pod płaszczem
ochrony. Przybliżeni ku Mnie doznają łaski Mojej a w Miłosierdziu tym jest Moc ukazana światu, by ten dar niezgłębionego Miłosierdzia na was wylany, ukochane dzieci, ogarnął cały świat dla ratunku i wyzwolenia z panowania nieprzyjaciela.
Promienie z Serca Mego obejmują cały świat, każdą istotę, by ożywić, wesprzeć, ukoić,
przeprowadzić na drogę ku Ojcu. Miłość Moja wylewana wam, dzieci ukochane, to Miłość lecząca. Wszyscy przylgnijcie, wszyscy Ją zaproście do swych serc i sytuacji życiowych.
Ten czas dla was jest wyznaczony na ziemi, dla podjęcia tego wspaniałego daru Mego,
Boga waszego, dla ratunku waszego i chwały Mojej.
Przyjmijcie ten dar wszyscy a pójdźcie za Mną, przyjdźcie, zbliżcie się do Mnie –
Miłosiernego, czekającego na was, by obdarować Swą wielką Miłością. Przyprowadzajcie też tych, którzy się chwieją, a doświadczą Mej Miłości miłosiernej
i pójdą za Mną, dobrym Pasterzem.
Niechaj promienie Mojego Miłosierdzia, wylane dla świata, staną się promieniami
rozjaśniającymi wszystkie dusze, które choć trochę zapragną Mej obecności.
Poddajcie się Światłu Memu, by rozjaśnione serca wasze stały się siedzibą Miłości Mojej– Zbawiciela, Odkupiciela, Boga waszego na wieki.
Moje Dzieło Miłosierdzia, w którym cię zatrudniam, jest Dziełem wielkim, przez was
jeszcze nie całkiem rozpoznanym.
Pomóżcie Mi, by Miłosierdzie Moje było znane, a świat będzie ocalony. W sercach dzieci
Moich powstanie wówczas pokój, zrodzi się miłość a Miłość Miłosierna zapanuje dla was, dla życia ze Mną, dla Mnie.
Ta droga wiodąca ku Mnie, ku Miłosierdziu Memu, niech będzie błogosławiona, a każdy
krok uczyniony w Moim kierunku zbliża was, drogie dzieci, do Miłosiernego Serca Boga,
w którym znajdziecie schronienie, siłę, miłość, pokój i radość życia ze Mną, Bogiem.

Katedra Wawelska
Kraków, 08.04. 2014

Św. Jadwiga królowa
Uwielbiony nasz Pan, Jezus Chrystus, w Niebie i na ziemi. Witam cię i raduję twoim
przybyciem tu, do tego miejsca (Wawel), gdzie uwieczniona chwała narodu wybranego.

Wielka radość narodu tego już przygotowana (kanonizacja Ojca św. JPII) a napełniająca
serca wiernych. Radosne pienia płyną do waszych serc a z ziemi, z serca narodu, radość
i wdzięczność za wydanie światu Syna ziemi, który służył Niebu i wam, drodzy bracia i siostry.
Naród we wdzięczności staje przed Bogiem Cudownym. Ten czas jest czasem świętowania
waszego. Niech wznosi się dziękczynienie i uwielbienie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

To czas chwały!

Otwierajcie swe serca, otwierajcie umysły i dostrzeżcie jaką drogą szedł Wybraniec Pański
(Jan Paweł II) dając świadectwo swego życia całemu światu.

Otwierajcie uszy i słuchajcie co pozostawił w swej spuściźnie, czym karmił was i poił.
Zwielokrotnione błogosławieństwa przybierały w swym znaczeniu duchowym
i było to wam odczuwalne.

W sercach swych rozważcie co było, co jest, a co być może.
Słowa jego, drogowskazy, niech pozostaną w sercach braci i sióstr, w sercach dzieci Boga
Najwyższego, by rozwijały się, realizowały i nie zaginęły.

To czas wielkiej chwały Boga Wszechmocnego, który zamknął księgę jego żywota na
ziemi, wszystkim to było ukazane wyraźnie. Dokonany żywot na ziemi jest też zaczątkiem
życia w Niebie i służenia Panu Bogu w Jego chwale, a na ziemi dla dobra ludu, który Bóg
ukochał czyniąc was dziećmi Swymi.

Zatwierdzenie Kościoła na ziemi rozpocznie otwarte działanie (Jana Pawła II) w świętości.

Niech z serc wyjdzie radość wasza ku chwale Boga Najwyższego, a ofiarowana wzniesie się
ku Górze, dla radości wspólnej Nieba i ziemi.

Chwała! Chwała! Chwała Cudownemu, Najwyższemu Bogu w Trójcy Najświętszej!

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
Kraków,2.04.2014

Pan Jezus
Cieszysz Serce Moje udręczone brakiem miłości od świata. Dostarczasz Mi
ulgi w cierpieniu i tęsknocie Mojej. Twoja miłość jest Mi potrzebna,
i innych miłości pragnę lecz odwróceni nie widzą Mnie, nie pragną
dzielić ze Mną życia swego. Krzyż im widoczny lecz uwierzyć nie mogą
tej Męce, wydaje się im to nieprawdopodobne, nierealne a jeszcze w takiej
odległości czasowej. A Moje Serce oczekujące, coraz bardziej w tęsknocie i bólu.
Takie zagubione dusze trzeba ratować od zagubienia się w świecie. To ważne
dla ciebie zadanie i dla tych, którzy w Mej bliskości żyją. Znosisz wiele
trudu w tym zadaniu lecz zauważ, trud ten owocny i przynoszący Mi radość.
Jesteś prowadzona w tych zadaniach, doświadczasz wielu łask i stałe jest
twe prowadzenie.
Ten czas, który jest, oświeca wasze sumienia. Choć nie wszyscy poddają się
otwarciu serc Memu Światłu lecz czas im przyjdzie – Mój czas! Ja jestem Panem
życia i śmierci, Bogiem Jedynym, Prawdziwym i kocham was, dzieci Moje.
Ratunek przychodzi wam w Świetle Ducha Mego, który rozjaśni dusze wasze.
Jedne zakryte, inne otwarte dusze będą wystawiane na Jego działanie.
Każdy z was ma czas określony na przyjęcie lub odwrócenie się od Światła Bożego.
Uważnie wglądać wam trzeba w swoje wnętrza, gdzie wszystkie czyny wasze
zapisane są, utrwalone. Światło to odnajdzie zakamarki, w których poukrywane
czyny, zamiary, myśli wasze. A gdy spostrzeżecie, że we wnętrzu serca cień pada
– spróbujcie odkryć to miejsce, by Światło dostęp miało. Światło odkryje
wszelkie zanieczyszczenia, pozostałości po cieniu uleczy, a jeśli odczuwalny
będzie ból – konieczne będzie leczenie duszy. Dałem do tego celu wszelkie
możliwości przez synów Moich w kapłańskiej posłudze.
Wzywam dzieci Me do uważnego wejrzenia w swe wnętrza, poddania się Światłu
a w konieczności, leczenia zadrażnień, ran w przebaczeniu Moim. Światło Moje
obejmuje was Swym blaskiem i porusza dusze przywołując je do Mnie, Boga i Ojca
waszego w Miłości oczekującego każdego z was.
Tych kilka Słów Moich niech zapadnie w pamięć i serca, by świadomie wglądać
w swe wnętrza, a budzić się dla Mnie.

Bazylika OO.Franciszkanów
Kraków 27.02.2014

Pan Jezus
Wszystko polecasz Mi ze swego gorącego serca niosącego strapienia ludzkie.
Zabieram to co wydajesz z wnętrza swego jako ofiarę i czynię Swą Wolę. Ojcem
jestem prawdziwie a Mocą Swą przemieniam wszystko, bo Wola Moja stać się musi.

Zanim okażę Swą Wolę wiele przeżyć wam trzeba, ukochane dzieci. Wpierw
poznaję wolę waszą, daną wam dla waszej wolności, potem okazujecie czego wy
sami chcecie. Jeśli zgodne z Moją Wolą – Ja was przejmuję w Swą opiekę
i strzeżenie, byście nie pogubili się i aby nic wam nie przeszkodziło w osiągnięciu
Mej bliskości. Daję wówczas znaki Swe, a wy je odgadujecie zadziwiając się
okolicznościami. Wówczas droga ku Mnie jest błogosławiona i lekka duchowo a
radosna, choć trudna i w ciągłej walce i odpieraniu ataków nieprzyjaciela.

W przypadku, gdy Wola Moja nie jest uwzględniana w waszym życiu i nie
możecie Jej odczytać – Ja pomagam wam, ukochane Me dzieci, poprzez znaki,
które nie są odczytywane jako Moje. Wasze wnętrze, ogarnięte poszumem świata,
nie może odgadnąć znaków Moich i prawdziwie je odczytać.

Potrzebne jest wasze wyciszenie, by przyjrzeć się temu co wam pokazuję,
czym doświadczam, by zawrócić, a choć spojrzeć na Mnie i odczytać czego pragnę.
Gdy nie możecie usłyszeć głosu Mego, przemawiam do was słowami Księgi Świętej,
wybrańców Moich i kapłanów, a w sercach waszych pozostaję jako niewolnik,
którego czujecie, a nie wiecie Kto to taki.

Nadszedł czas, gdy wola człowieka winna być oddana Bogu Ojcu, który
pragnie zamieszkać na stałe w sercach dzieci wszystkich stworzeń ziemi.

Ja – Bóg, taką wolę wyrażam i tego pragnę, by zbliżać tych, którzy pobłądzili,
zapomnieli, odwrócili się ode Mnie jako Boga Stwórcy. Podejdźcie ku Mnie, Moje
dziateczki, skosztujcie Mej Miłości. Ona ode Mnie wpłynie do waszych serc i napełni
ciepłem, radością – pełnią, z której czerpać będą wszyscy na ziemi. Tak bardzo
pragnę dusz maleńkich Moich dzieci, przemawiam, przekazuję, otwieram serca
przez miłość współbraci waszych.

Zauważcie i spróbujcie zbliżać się w pewności, że Bóg wasz oczekuje
każdego. Grzeszność waszą oddalę, zaleję Miłosierdziem z Serca Bożego a was
przybiorę w szaty czyste i poprowadzę za Sobą dla przygotowania was do służby
w Dziele Zbawienia braci waszych, a dzieci Moich upragnionych. Razem zdobywać
będziemy świat, którym nieprzyjaciel zawładnąć pragnie.

Błogosławię z Serca Mego a prowadzę tych, którzy Mnie pragną i tych
pragnących, by Wola Ojca spełniała się zawsze, teraz i w wieczności.

Katedra Wawelska)
Kraków, 10.09.2013

Panie, u Twych Stóp błagam o pokój na świecie (Syria!),o nasz kraj i naród
(gender, prawo, sprawy rodziny, opieka zdrowotna, oświata).

Pan Jezus
Przybywasz do Mnie z sercem otwartym a wnoszącym wiele spraw,
o które wypraszasz. Wiesz to, że te sprawy wielce od was
są zależne, od woli waszej, chęci przyjęcia miłości do serc,
wyrugowania egoizmu,a zapanowania wśród was zwykłego ludzkiego
miłosierdzia.
Przybywasz z naręczem próśb i wydajesz pod Me Stopy jak kwiaty,
które cieszą Mnie, Boga, bo tak pragnę, byście zmieniali swe życie.
Ja w pomocy wam staję i będę stawać. Tej pomocy szukajcie u Mnie
tak, jak ty szukasz, a znalazłaś i czynisz swe wołania.
Ja je słyszę i przyjmuję dla przemiany tego co złe - na dobre
i oddane Mej Miłości.
Niech naród cały Prawdą się uświęci!
Niech miłość braterska was złączy!
Niech miłosierne serca wasze sieją dobro, miłość, przebaczenie!
Niech rozpowszechnia się oczyszczanie dusz dzieci Moich!
Niech buduje się współpraca w braterstwie!
Niech dzieci, maleństwa Boże, mają swe rodziny, związki sielskie!
Niech miłość rozkwita w rodzinach i między rodzinami!
Niech dobro, życzliwość, szczerość serc panuje i rozszerza się!
Wiele przemian musi nastąpić, by zostały wysłuchane prośby wasze,
lecz niech wszyscy uznają wcześniej dane wskazania.

Posłuchaj Świętej Mojej sprzed Oblicza Boga. Dla pomocy przychodzi,
by wspierać naród wybrany.

Św. Jadwiga królowa
Witaj siostro ukochana w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
Dbająca o sprawy narodu,kraju, przychodzisz prosić o pomoc.
Tę pomoc macie, ona przychodzi wam na krzyk waszych serc.
Wołajcie wszyscy razem, w zgodności jest siła. Głos ten dochodzi
wysoko i zawsze znajduje odpowiedź. W dziejach historii narodu
tak bywało. Wspólnie, w ufności w Boże działanie, wzywał naród
swego Boga o pomoc. Ona zawsze przychodziła, choć trzeba było
ofiar, by zmiany w sercach nastąpiły. Trzeba zmieniać swe
postępowanie na pełne prawdy, wiary, miłości, przebaczenia,
zjednania dusz. Stawajcie więc przed Panem Bogiem Miłosiernym
i upraszajcie o sprawy narodu, by umacniać się w wierze, która
stanowi podstawę egzystencji narodu. Przedstawiajcie swych braci
i siostry Bogu Miłosiernemu, by nie gubili się na ścieżkach
życia swego, by przychodzili do stóp Miłosiernego Pana Jezusa Chrystusa,
a ogarnięci Miłością Miłosierną przezwyciężycie wszelkie zło
i przejdziecie w swych dniach (życia na ziemi) do bogactwa duchowego,
któremu poddani staniecie u wrót Nieba.
Błogosławiony naród niech wybiera swe drogi a pośpiesza ku
Miłości Miłosiernej oczekującej swych dzieci.


Zeszyty

 • Zeszyt 1
  Słowa do narodu polskiego
  więcej

 • Zeszyt 2
  Modlitwy Mirjan
  więcej
 • Zeszyt 3
  Ziemska droga człowieka w świetle życia Syna Człowieczego więcej
 • Zeszyt 4
  Duchowe nauki o.Pio
  więcej
 • Zeszyt 5
  Relacje dusz z rejonów życia wiecznego
  więcej
 • Zeszyt 6
  Jesteś Naszą radością
  więcej
 • Zeszyt 7
  Skarbiec i klejnoty Mirjan
  więcej

 

 • Zeszyt 8
  Dzieła Miłosierdzia Bożego, zalążek duchowy, zawierzenie, zaślubiny mistyczne
  więcej
 • Zeszyt 9
  Koło Miłości Miłosiernej
  więcej
 • Zeszyt 10
  Boże zapiski
  więcej
 • Zeszyt 11
  Sny i widzenia Mirjan
  więcej

Książki