www.mirjan-milosierdzie.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Modlitwy

"Jeżeli nie możesz oddać się dłuższej modlitwie,
wzywaj Jezusa w ciągu całego dnia.
(św. o. Pio)

Akty strzeliste - uwielbienia
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
Uwielbiam Cię, Jezu, za Twe Miłosierdzie.
Jezu, uczyń mnie godną/godnym wielbienia Ciebie!
Niech będzie uwielbione Święte Imię Twoje!
Ojcze Niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu!
Niech na wieki będzie pochwalony i uwielbiony
Przenajświętszy Sakrament!
Wielbię ciebie w każdym momencie!

Akty strzeliste - przebłagalne

Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu,
zmiłuj się nade mną grzesznikiem!
Któryś za nas cierpiał Rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
Jezu Miłosierny, wybaw mnie z jarzma grzechu!
Przebacz mi, Jezu, w Miłosierdziu Swoim!
Panie, nie jestem godzien!
Serce Jezusa włócznią przebite,
zmiłuj się nade mną!

Akty strzeliste - prośby i zawierzenia

Jezu,ufam Tobie!
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła
z Najświętszego Serca Jezusowego
jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie!
Jezu, każdy mój oddech poświęcam z miłości ku Tobie.
Serce Jezusa, gorejące Miłością ku nam,
rozpal serca nasze miłością ku Tobie!
Daj mi tylko miłość ku Tobie i Łaski Swoje,
a dość będę bogaty i niczego więcej nie pragnę.
Jezu cichy i pokornego Serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego!
Jezu, nadziejo duszy stęsknionej, wspomnij na mnie!


Akty strzeliste

O Maryjo, spraw, abym żył w Bogu,
z Bogiem i dla Boga!
Matko Boska, pamiętaj o mnie!
Bogarodzico Dziewico Maryjo,
proś Pana Jezusa za mną!
O Maryjo, Matko Miłosierdzia,
przyczyń się za nami!
Matko miłości, Matko boleści
i Matko miłosierdzia, przyczyń się za nami!
O Maryjo, Dziewico boleści pełna i Matko,
nadziejo nasza, miej litość nad nami!
Królowo Serca Jezusowego, módl się za nami!
Najświętsza Maryjo Panno, Matko Chrystusowa,
spraw, byśmy się stali świętymi!Modlitwa żony za męża

D
ziękuję Ci, Panie, za mojego mężą, za jego miłość,
za dobro, które mi daje, za to, że dzięki sakramentowi
małżeństwa możemy tworzyć "jedno ciało".
Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje,
relacje z innymi ludźmi. Oddaję także to, co trudno mi pokochać,
co mnie irytuje lub boli. Uświęcaj Boże, naszą miłość.
Proszę o wierność dla niego i dla mnie. Proszę o bliskość,
którą wyraża i umacnia miłość.
Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili
pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie.
Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.
Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym
mężem i ojcem. Chcę jego szczęścia.
Kocham go.Powiedział mi Pan:
utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku.
Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników.
Najmilsza Mi jest modlitwa, to modlitwa za nawrócenie
dusz grzesznych, wiedz córko Moja, że ta modlitwa zawsze
jest wysłuchana
.
("Dzienniczek" s. Faustyny Kowalskiej)NOWENNA DO BOGA OJCA

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący.
Tyś jedynie Święty, Panie, Boże nasz. (2x)
Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu wieków.
Tyś jedynie Święty, Panie, Boże nasz. (2x)
Któż się nie ulęknie Ciebie, o Panie, i nie uwielbi Twego Imienia.
Tyś jedynie Święty, Panie, Boże nasz. (2x)
Tyś jedynie Święty, a wszystkie narody przyjdą i hołd Ci złożą.
Tyś jedynie Święty, Panie, Boże nasz. (2x)
Albowiem Twoje sądy jawnymi się stały dla wszystkich ludzi.
Tyś jedynie Święty, Panie, Boże nasz. (2x)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Tyś jedynie Święty, Panie, Boże nasz. (2x)
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.
Tyś jedynie Święty, Panie, Boże nasz. (2x)

15.08.2018 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Akty strzeliste

O Maryjo, spraw, abym żył w Bogu, z Bogiem i dla Boga!
Matko Boska, pamiętaj o mnie!
Bogarodzico Dziewico Maryjo, proś Pana Jezusa za mną!
O Maryjo, Matko Miłosierdzia, przyczyń się za nami!
Matko miłości, Matko boleści i Matko miłosierdzia, przyczyń się za nami!
O Maryjo, Dziewico boleści pełna i Matko, nadziejo nasza, miej litość nad nami!
Królowo Serca Jezusowego, módl się za nami!
Najświętsza Maryjo Panno, Matko Chrystusowa, spraw, byśmy się stali świętymi!

Zawierzenie Matce Bożej
Narodu Polskiego


Proszę Cię,
Matko Jasnogórska, Królowo Polski ,
abyś cały mój Naród
ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha,
aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności,
jaka przed nim stoi.
[...............]
"Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały,
Maryjo! "
(Modlitwy Jana Pawła II, Wydawnictwo eSPe, Kraków)

Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności
Maryjo Dziewico,
Niepokalana Matko Bożej Opatrzności,
prosimy - chroń nasze życie
i darem łaski nasze życie uświęcaj.
U Ojca Miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy
uproś nam przebaczenie naszych grzechów
i pojednanie z braćmi,
bądź nam obroną wśród trudności życiowych.
Przemień do głębi nasze serca,
aby stały się mieszkaniem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wspieraj nas w walce przeciwko oziębłości, egoizmowi i pysze,
abyśmy mogli chętnie i dobrze wypełniać nasze obowiązki
i służyć bliźnim.
Tobie się powierzam, o Maryjo,
w naszym pielgrzymowaniu na tym świecie;
do Ciebie uciekamy się
jako naszej przewodniczki
i obrony pośród niebezpieczeństw.
Udziel nam bezpiecznego schronienia
w obliczu ogarniającej nas trwogi.
O słodka Matko Bożej Opatrzności,
zechciej Swój wzrok ku nam zwrócić;
Tyś na tej ziemi naszą nadzieją.
Bądź dla nas Matką niebieskiej chwały.NIEPOKALANA,
Tobie oddaję
moje myśli, słowa
i czyny,
całe moje życie,
śmierć
i wieczność moją.
Amen.Janie Pawle II!
Wybłagaj i roznieć iskrę wiary, czystości sumień,
sprawiedliwości społecznej i pokoju w tak potężny żar,
by wypalił zapędy chcącego objąć nasz kraj ateizmu
i wszystkiego co on ze sobą niesie,
by powstała tak wielka pochodnia wiary,
by rozświetliła naszą Ojczyznę na cały glob ziemski,
by uwidoczniona została prawda,
że tylko Bóg w Trójcy Jedyny jest Panem
Nieba i ziemi.Modlitwa za ofiary Holokaustu

Boże Abrahama, Boże Proroków,
Boże Jezusa Chrystusa,
w Tobie zawarte jest wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego.
Wysłuchaj naszych modlitw,
jakie zanosimy za naród żydowski,
który – ze względu na swoich przodków -
jest Tobie nadal drogi.
Wzbudzaj w nim nieustannie coraz żywsze pragnienie
zgłębiania Twojej Prawdy i Twojej Miłości. (….)
Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach,
aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym,
co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.
Umocnij wszystkie pokolenia,
aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła,
że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość
i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów
początkiem i ostatecznym celem. Amen.

(Jan Paweł II: „Modlitwy”)Modlitwa zawierzenia
Matce Bożej Licheńskiej


Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko,
obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu.
Bądź pozdrowiona, Bolesna Królowo
cierpiąca wraz ze Swymi dziećmi.
Stajemy przed Tobą
z sercami pełnymi obaw, lęków i niepewności,
ale także z wiarą w Twoją miłość
oraz matczyną opiekę,
jaką nieustannie roztaczasz nad nami.
Pragniemy z ufnością powierzyć Ci nasze życie
i wszystkie sprawy, które nosimy w sercach.
Bolesna Matko Licheńska,
otaczaj nas zawsze Swoją opieką,
a szczególnie wspieraj nas
w chwilach życiowych doświadczeń.
Broń nas przed działaniem złego ducha
i ucz powierzać się zawsze Bożej Opatrzności.
Matko Zbawiciela, zasłuchana w Boże Słowo
i rozważająca Je w Swoim Sercu,
bądź dla nas Przewodniczką na drodze
prowadzącej do Domu naszego Ojca w Niebie.
Amen.Przyjdź, ukaż mi Siebie!

Ujrzę Cię, radości mego serca!
Poznam Cię, jak Ty mnie znasz!
Ujrzę Cię, światłości moich oczu!
Przyjdź, ukaż mi Siebie!
Ujrzę Cię, radości mego serca!
Znajduję Cię wreszcie, mój Boże!
Zatrzymam Cię, bo tak Cię bardzo pragnę!
Przyjdź, ukaż mi Siebie!
Ujrzę Cię, radości mego serca!
Oświeć moje oczy Światłości Boska,
Żebym już więcej nie widziała marności.
Przyjdź, ukaż mi Siebie!
Ujrzę Cię, radości mego sercaModlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty proszę Cię:
o dar Mądrości - do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu - do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności - abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar Rady - abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa - aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności - abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej - aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

(Modlitwa, której nauczył
Karola Wojtyłę jego ojciec)Odmawiajmy nowennę do Ducha Świętego!
Prośmy o światło Ducha Świętego dla wszystkich Polaków!Modlitwa zawierzenia życia Jezusowi
Jezu, Królu Miłosierdzia,
wierzę, że umarłeś za mnie,
zmartwychwstałeś i żyjesz!
Dziękuję, że jesteś ze mną
i dajesz mi swój pokój.
Jezu, chcę być bliżej Ciebie
i jeszcz mocniej doświadczać
Twojej ogromnej miłości,
jaką masz dla mnie.
Wiem, że im więcej jest Ciebie we mnie,
tym bardziej czuję się szczęśliwy/a.
Pragnę, byś od dziś wkroczył w moje życie
i zajął w nim pierwsze miejsce.
Ogłaszam, że Tyś Pan mój i Bóg mój,
i Tobie zawierzam moje życie,
moją codzienność - radości, sukcesy
oraz problemy i troski.
Ufam Tobie, Jezu,
i chcę wypełniać Twoją Wolę.
Amen.

Modlitwa w rozpaczy

złożyć głowę u stóp Krzyża i powiedzieć:
Nie uniosę, upadam, przenieś za mnie!
Przenieś, błagam Cię Panie, bo się pogubił/-em/-am/,
bo zaczynam wątpić, bo umyka mi twój głos,
przestaję słyszeć! Ratuj Twoją Miłością!...

4.06.2017 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Niech zstąpi Duch Twój

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!

O Duchu Święty, słodki gościu mej duszy, pozostań przy mnie
i spraw, bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał!

Duchu Święty, Źródło Prawdy, Oddechu Boga, Dawco Życia
przeobrażaj mnie w moim poznaniu, napełnij mnie pełnią
Twoich darów!

xxxxxxxxxx26.11. 2017 Uroczystość Chrystusa Króla

Chryste, Królu Królów , panuj nad nami i nad narodami!

24.06.2017 Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
Niepokalanie Poczęta Dziewico, nie opuszczaj nas!

23.06.2017 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Cześć, miłość i dzięki niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu!

Tydzień Najświętszego Serca Zbawiciela
Niedziela:
Kochaj Mnie!
Kochać - to oddać się całkowicie i bez zastrzeżenia Bożemu Sercu .....
zapomnieć o sobie dla miłości Tego, którego się kocha.
Poniedziałek: Radź się Mnie!
Ja jestem przyjaciel wierny .... nie czyń nic bez Mojej rady.
Ja jeden pozostaję przy tobie ... gdy wszyscy inni cię opuszczą.
Wtorek: Naśladuj Mnie!
Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca i spełnić Jego dzieło: Miłosierdzia ... i Miłości!
Środa: Posługuj się Mną!
Jako Naprawicielem twoich błędów ... Jako Uświęcicielem twoich czynów ...
Czwartek: Jednocz się ze Mną!
Jak najczęściej przez Komunię św. sakramentalną. Jeszcze częściej
przez Komunię św. duchową.
Zawsze przez Komunię zjednoczenia z Moją Wolą.
Piątek: Patrz na Mnie!
Wiszącego na krzyżu i czytaj we Mnie, w Moim Sercu: Niezmierzoną miłość,
jaką mam dla ciebie!
Sobota: Ofiaruj Mnie!
Przez ręce Maryi, przez ręce kapłana i przez wszystkie twe sprawy złączone z Moimi.
Zawsze: Przez wiarę, ponieważ jestem Bogiem! Przez ufność, ponieważ jestem Zbawicielem.
Przez wierność,ponieważ jestem twoim Przyjacielem.
("Modlitwa Ofiara i Pokuta" Wyd.MARIA VINCIT)Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci najdrogocenniejszą
Krew Boskiego Syna Twego Jezusa Chrystusa
w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi na całym
świecie dzisiaj odprawionymi, za dusze w czyśćcu
cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników
w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.
(Modlitwa św. Gertrudy)

Modlitwa wieczorna

Potężny Boże na niebieskim tronie,
Do Ciebie wznoszę błagalnie swe dłonie.
Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki,
Niosę Ci z głębi mego serca dzięki.
A jeślim grzechem obciążył mą duszę,
To na kolanach przebłagać Cię muszę.
Niech zasnę z Twoim na ustach Imieniem,
Z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem.
Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił,
Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie,
Wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił,
Ojcze mój w niebie!
Jam Twoje dziecko - choć słabe, niekarne,
Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże,
Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę,
Przebacz mi, Boże!
O Maryjo, strzeż serca mego,
O Jezu, nie wychodź z niego,
Póki mi tchu życia stanie,
Nie opuść mnie Jezu, Panie!
O Józefie, ratuj nas,
W życiu, śmierci, w każdy czas.

Boże mój, usłysz moją modlitwę

Panie, mój, Ty jesteś światłością dla niewidomych, siłą dla słabych,
Ty, który jesteś też światłością dla widzących i siłą dla silnych,
wysłuchaj mojego wołania. Bo jeśli Ty mnie nie usłyszysz,
dokąd pójść mogę?
Boże wszechmocny, oświeć mojego ducha.
Twoje słowo jest moją radością, milszą niż bogactwa, zaszczyty i rozkosze.
Nie zostawiaj mnie, Panie, bez Twoich darów,
bo jestem jak roslina, która potrzebuje, abyś ją zrosił Twoimi łaskami.
Panie, miej litość nade mną, wysłuchaj mego pragnienia
(...wymienić intencję).
Proszę Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który się wstawia za nami. Amen.

(Św. Augustyn)


Jezu, moja Jedyna Miłości!
Modlę się za tych, których kochasz,
a którzy nie potrafią kochać Ciebie,
aby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni,
aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła.


" O mój Boże, wierzę w Ciebie,
uwielbiam Cię, ufam tobie i kocham Cię.
Proszę, byś przebaczył tym, którzy nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie"

(Modlitwa, której Anioł Pokoju Portugalii nauczył dzieci fatimskie)


" Ofiarujcie się za grzeszników, mówcie Jezusowi wiele razy, a szczególnie,
kiedy ponosicie jakąś ofiarę:
O Jezu, czynię to z miłości ku Tobie, za nawrócenie grzeszników
i na zadośćuczynienie za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi".
(Matka Boża do dzieci fatimskich)

1)


Według Słów Pana Jezusa skierowanych do Mirjan w przesłaniu z dn. 16.07.1997r.
* By działanie Twoje, Panie, w zarządzaniu naszych doczesności a podporządkowanie narodu polskiego opierało się na miłości, która ogarnąć musi każdego z nas.
* By działanie Twoje, Panie, w zarządzaniu naszych doczesności a podporządkowanie narodu polskiego opierało się na jedności ducha narodu w Duchu Pana.
* By działanie Twoje, Panie, w zarządzaniu naszych doczesności a podporządkowanie narodu polskiego opierało się na jedności narodu bez podziału społecznego.
* By działanie Twoje, Panie, w zarządzaniu naszych doczesności a podporządkowanie narodu polskiego opierało się na jedności narodu w Bożych przykazaniach.
* By działanie Twoje, Panie, w zarządzaniu naszych doczesności, a podporządkowanie narodu polskiego opierało się na jedności myśli w oddawaniu siebie dla Boga.
* Nasze serca, w Miłości złączone, bić muszą zgodnie, i w oddaniu dla Pana.

2)


Według Słów Pana Jezusa skierowanych do Mirjan w przesłaniu z dn. 23.07.1997r.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla wspomożenia ducha jego.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla oświetlenia drogi Twojej, jasnej w Twym Świetle, dla przyszłości naszej.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla degradacji i zlikwidowania oraz demaskacji zła w nas samych.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla ofiarowania nas Tobie, Twemu miłosiernemu Sercu wybaczającemu, litościwemu i kochającemu.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla czynienia miłosierdzia wśród nas samych, a za pośrednictwem i wspomaganiem Twoim.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla otwarcia serc naszych na dobro, życzliwość, wsparcie bliźniego, miłość bez warunków.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla jedności w duchu Kościoła świętego.
* Prosimy Cię, Panie, ogarnij nasz naród płomieniem Twej Miłości promiennej dla jedności naszej duchowej z tymi, którzy u Ciebie, w obcowaniu naszym..

3)


Według Słów Pana Jezusa skierowanych do Mirjan w przesłaniu z dn. 30.07.1997r.
Tak ukochałem naród Mój, że nie widzę jego przewinień, bo zmywam je przez wasze przebłagania i ofiary, oczyszczam ze zniewoleń waszych, aby w wolności przyszła Miłość, którą ogarniam ukochane Me stworzenia! Wzywam naród Mój do:
* Panie, nie dostrzegaj przewinień narodu naszego, który wzywasz do poddaństwa Tobie. Zmyj je przez nasze przebłagania i ofiary, oczyść ze zniewoleń naszych, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do miłości braterskiej, chrześcijańskiej, zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do miłości w czystości serc i sumień naszych w naszych czynach i słowie, zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do radości naszej w Twojej, przez przyjęcie Miłości Bożej; zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do rozdawania innym miłosierdzia zaczerpniętego z Serca Twego dla dokonania przemiany ducha w nas; zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz nas do posłuszeństwa Bogu swemu jako dzieci, które ukochane Mu są, zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do przestrzegania prawd Twych ustanowionych, zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do wyrzeczenia się nałogów i przyzwyczajeń przez ofiary nasze, posty, modlitwy upraszające i przebłagalne, zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do jedności naszej w Duchu Moim, w Kościele Twoim, zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do uszanowania Twych sakramentów św., zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.
* Panie, który wzywasz do jedności duchowej z Tobą – Bogiem naszym, zmyj przewinienia narodu polskiego i oczyść ze zniewoleń, aby w wolności przyszła Miłość.

4)


Według słów św. Jadwigi królowej skierowanych do Mirjan w przesłaniu z dn. 3.09.1997r.
Czyż nie wysłucha was miłosierny i miłujący a cudowny Pan, łaskawy dla was? Uczyńcie wspólne ofiary, modlitwy z nakazu serc waszych, by mieściły w sobie (intencje):
Panie, prosimy wspólnie o ratunek dla dusz zagubionych w naszym narodzie, nieznających Wybawiciela świata lub Jego nieuznających – wysłuchaj nas miłosierny, miłujący i cudowny Jezu Chryste.
Panie, prosimy wspólnie o miłosierdzie dla narodu naszego, by grzechy przeszłości, w której nie uznawano Pana i Króla Jedynego zostały nam zapomniane oraz nasze niewierności i sprzeniewierzenia; które oddajemy Panu Bogu w ofierze i upraszaniu.
Panie, prosimy wspólnie o przyjęcie próśb naszych, złączonych z ofiarami serc naszych i naszymi cierpieniami, by zostały przyjęte jako najpiękniejszy dar dla wysłuchującego i miłosiernego Pana.
Panie, prosimy wspólnie o przyjęcie oddanych przez nas trosk, które sami sobie stwarzamy, gdy nie mamy dusz i serc czystych.
Panie, prosimy wspólnie o łaskę przyjęcia naszych serc Tobie, - by przemienione, w całości mogły stać się poddane i otwarte na Twoją Miłość.
Panie, prosimy wspólnie o pomoc w uwielbieniu przez nasz naród, Boga w Trójcy Jedynego.
Panie, prosimy, by nasze gorące i wytrwałe modlitwy, dochodziły do Nieba.
Panie, prosimy o łaskę słuchania Głosu Boga w sercach naszych.
Panie, prosimy o łaskę wytrwałego dążenia do Światła.
Panie, prosimy o łaskę wspomagania narodu naszego w czynieniu miłosierdzia.(........)
Panie, prosimy o łaskę wysłuchiwania nas!

5)


Według Słów Pana Jezusa skierowanych do Mirjan w przesłaniu z dn. 21.09.1997r., w Katedrze Wawelskiej w Krakowie
Miłością obdarzam, sami doświadczajcie, zapragnijcie, bo Ona czekająca, cierpliwa, wierna i niezmienna.
Miłość Moja tu rozpięta bezbronnie, ogarniająca, z krzyża rozpościera Swe ramiona dla was, ukochane dzieci.
Przyjdźcie pod krzyż i zabierzcie Ją ze sobą w serca swe dla rozdawania innym i dla dzielenia się Nią.
Przychodźcie pod Mój krzyż, gdzie was przyzywa Miłość – Mój krzyż!
Mój krzyż – to Miłość Moja rozdana, wydana, ogarniająca!
Mój krzyż – to droga, którą przejść trzeba, by zbliżyć się do Mnie, samej Miłości!
Mój krzyż – daje wolność tobie, stworzenie Me, bo wybawiający od wszelkiego zła!
Mój krzyż – daje przebaczenie wszystkim, którzy pod Nim stoją i proszą o przebaczenie, żałując przewinień i grzechów!
Mój krzyż – daje radość, choć cierpienie w nim, lecz radość cudowną dla duszy złączonej z Nim!
Mój krzyż – pokojem znaczony, bo zmartwychwstanie przepowiada i zwycięstwo ducha!
Mój krzyż – połączy dusze z Niebem, łącząc to, co ziemskie i to, co Moje dla was!
Mój krzyż – daje wszystko, co potrzebne duszy na ziemi, bo Ja schodzący z tego krzyża jestem, gdy Mnie wzywacie!
Mój krzyż –to Jasność Nieba dla dusz waszych z Miłością Bożą złączonych!
Mój krzyż – daje wszystko dla tych dusz, które przychodzą do Niego! Nigdy nie odejdą bez pociechy, bez Mej Miłości!
Narodzie Mój ukochany
Mój krzyż połączcie w wezwaniach serc waszych, z waszym krzyżem, który nieść wam trzeba było i niesiecie.
Każdy z was, osobno, a w końcu wspólny wasz krzyż ofiarujcie Mnie, połączcie z Moim krzyżem i z Mą ofiarą:
a Miłość Moja was ogarnie,
a Miłość Moją wam daruję,
a Miłość Moja zejdzie z krzyża dla uratowania was, najmilsi.
Ofiara Moja – ofiara wasza!
Naród ofiarowujący swe cierpienia Mnie nie zginie.

6)


Według Słów Pana Jezusa skierowanych do Mirjan w przesłaniu z dn. 1.09.1998r., w Katedrze Wawelskiej w Krakowie
Schodzę z krzyża Mego, by wysłuchać, by ukazać Moją Miłość cierpiącą od was, za was!
Schodzę, by być bliżej was, byście Mnie poznali, tego cierpiącego i miłującego szczególnie.
W tej Miłości krzyżowej was ogarnąłem, najmocniejszej, najbardziej oddanej i odkupieńczej, wam oddawanej nieustannie.
Choćbyście Mnie nie słyszeli, a tylko zapragnęli – Jestem!
Choćbyście Mnie zaniedbali, a tylko trochę w sercach mieli – Ja Jestem!
Choćbyście Mnie nie znali, a tylko usłyszeli i poznać chcieli – Jestem!
Choćbyście w buncie przeciw Prawu Bożemu byli, a tylko słowem z serca zapragnęli, wypowiadając – Ja Jestem!
Choćbyście stali się oporni na Słowo Moje, lecz gdy dojrzycie Światło Me, pójdziecie – Ja Jestem!
Choćbyście Mnie nie zaprosili, Ja przed drzwiami serc waszych czuwający będę i powiem wam – Ja jestem!
Tak ukochałem dzieci Me najmilsze,
tak spragniony jestem miłości waszej adorującej,
tak tęskniący za wami,
że czekam codziennie na zawołanie do Mnie – Miłości, dla was tak oddanej i żarliwej!

7)


Według Słów św. Jadwigi Królowej skierowanych do Mirjan w przesłaniu z dn. 9.03.1999r., w Katedrze Wawelskiej w Krakowie
Jezus Chrystus, Pan Miłosierny, pragnie poddania w rodzinach naszego narodu!
Niech wychwalają Pana Najwyższego wszystkie narody świata ziemskiego.
Niech przed Panem, w poddaniu swoim, wołają o przebaczenie, o zapomnienie grzechów swoich i przewinień narodu.
Niech składają ofiary i modlą się o przebaczenie i Miłosierdzie Boże, o swoje oczyszczenie.
Niech w każdej rodzinie stanie się poddanie nasze Jemu, Królowi Wszechświata, każdego narodu i każdego związku dusz – niech stanie się!
Niech stanie się światłość w duchu naszym, a przyjęte panowanie Króla Najjaśniejszego, obdarowującego Miłością Swoją, – niech stanie się!
Niech stanie się w naszych sercach przebaczenie narodowe – niech stanie się!
Niech stanie się w sercach naszych przemiana, co do wartości materii – niech stanie się!
Niech stanie się nasza uległość Panu swemu Najcudowniejszemu – niech stanie się!
Niech stanie się ułaskawienie serc naszych w poddaniu naszym – niech stanie się!
Niech stanie się Królestwo Boże w sercach i duszy każdego z nas – niech stanie się!
Niech stanie się Miłosierdzie Pańskie nad narodem naszym – niech stanie się!
Niech stanie się opieka Pańska nad sprawami, które drążą naród i jego życie
– niech stanie się!
Niech stanie się Ojczyzna nasza ojczyzną wiernych Bogu prawdziwemu – niech stanie się!
Niech stanie się, że Ojczyzna nasza murem stanie przeciw złu – niech stanie się!
Niech stanie się prawda, w której stanąć nadzy musimy – niech stanie się!
Niech stanie się pokora, w której żyć w świetle Boga będziemy – niech stanie się!
Niech stanie się Wola Pana Cudownego względem nas, poddanych – niech stanie się!
Niech stanie się miłosierdzie Pańskie nad nami wszystkimi – niech stanie się!
Niech stanie się radość nasza, a dzielona wspólnie – niech stanie się!
Niech stanie się jedność serc na ziemi i w Niebie – niech stanie się!
Niech stanie się jedność w Duchu Pana naszego Jezusa Chrystusa, a w przelaniu darów Jasności Bożej dla narodu wybranego – niech stanie się!
Niech stanie się, że Pan Cudowny, ogarniając Swą Miłością, wybawi od wszelkiego zła przez Swe miłosierne działanie w narodzie naszym – niech stanie się!
Niech stanie się, że dobro i prawda, a Miłość Przedwieczna zwycięży zło – niech stanie się!
Niech stanie się, że Pan zwycięski da poznać się wszystkim sercom w jedności wołającym o Miłość – niech stanie się!